jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 62. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 26. května 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7235 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

62. KOLO

HÁDANKY

 Moto: Ať začnete, odkud chcete, hrabání se nevyhnete.

1                                  SKRÝVAČKA

Děvečkám nářadí při senách nevadí.

2                  ODSUVKA
Za zdrží noclehy v přírodě ruší
chechtání racků a poplatky k tomu,
zaplní sklady koks tak, jak se sluší,
malíř už nevyšel dva týdny z domu.

Slavný klub za výhru má další čárku,
plní se nádoby, kyne se flašce,
zdřímla si žena na lavičce v parku,
hamižné štíhle jí pátralo v tašce.

3                  ZÁMĚNKA
Divadlo skončilo, taťulda žvaní,
že s pěvci zdánlivá náklonnost mizí,
prozaik s hadem na rozcestí haní
čáry před přechodem kejklířky cizí.

Poté, co služebná dala jí prášky,
s nedobrou pamětí a modrou krví
paní si vzpomněla na vtípky brášky,
které kdys předváděl, dnes už je mrví.

4                  VSUVKA
Nemá vliv na libé plynutí chvíle
handicap muže, když tlačí na svaly,
za obcí nevoják signál dal milé,
školník hnal Pažouta, křeče ho braly.

Cizince tkanina zakrývá korán,
lehounká plachetka jemného zrna,
nadšená panička ležívá do rán
v básních a povídkách rodáka z Brna.

5                  OBNAŽKA
Stranou část nářadí na ponku leží,
kus prstu kopytník do písku boří,
bez vláhy keř herce vyroste stěží,
bázlivce háky jsou určeny k moři.

Dostanu dopis od muže, co slévá,
významná města dvě na řekách leží,
šlechtic byl řezaný z jiného dřeva,
klaněl se zlatému teleti z věží.

6          PŘESMYČKA (J: 3 4 5 7)
Z kapely jeden hráč nadbíhá dívce,
přísloví šeptá ji často při slivce.

7              ZÁHADNÝ NÁPIS
                (J: 6 4 7 7 7 2 8 5)
Vozidlo ze zámku hnalo se městem,
potíže kluka na strništi sílí,
hrobaři myšlenek nevěří zvěstem,
dvě bony při šatech modelky šílí.

Údy jsou pokleslé, po síle veta,
sluchu moc nepřidal rachot ve sklárně,
dědek je hluchý jak poleno léta,
v pokoji drnčí mu aparát marně.

8                   ODSUVKA
Jenom ďas dokáže domotat můře
sto raket s vlákénky pylových zrnek,
umíš step, s kvapíkem jsi na tom hůře,
interpret skladeb ti roztřískal hrnek.

Skupina maníků ze světa kempů
sháněla načerno valuty babě,
kupila chechtáky ve velkém tempu,
cizinky šmelina dopadla slabě.

9                 OBNAŽKA
Svatyně dary pro bohyně střeží,
mezek část kola na kolejích vidí,
ovoce před časem světili kněží,
všednosti života trenér sám šidí.

Závěry zápasů bývají k vzteku,
pro šaty do šaten rozhodčí běží,
z lakoty šlechtici ve vyšším věku
dočista počalo strašit ve věži.

10                 ZÁMĚNKA
    (J: 3 2 5 6 7 2 5 30 6 2 6 1 8 8)
Faraon po plackách kdysi prý toužil,
skrývával lidový pěvec je v saku,
za obcí dům starým rodičům sloužil,
hledal kov návštěvník, měl ji jak z praku.

Když lékař křičívá u sklenky vody,
žádá si tmavší drink, podléhá hněvu,
že hvězdy úsilí nenese plody,
na kapu milý kluk pěstuje révu.

Valašští předkové úrodu chtěli
i z nejvíc nevhodných pozemků, ba ne,
pramalou šanci se vyrovnat měli
podmínkám sedláků na žírné Hané.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Delší dobu jsem marodil, 65. kolo JLA začne s určitým zpožděním, budu se snažit, aby to bylo 9. prosince 2021. Otevřít si můžete kompletní zadání 65. kola JLA, zadání křížovek 65. kola JLA, zadání hádanek 65. kola JLA či zadání logických úloh 65. kola JLA. Děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies