jemelik

jemelik


Prameny k tajenkám v JLA

Kdo z řešitelů JLA nechce investovat do pramenů, ze kterých jsou čerpány tajenky, bude mu stačit při řešení prostudovat přiložené úryvky z něj. Část tajenkových výrazů z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2010) se totiž objevuje v úryvcích Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina. Kdo si bude chtít knihu pořídit, může si ji objednat u Ing. Petry Valíčkové, pracovnice vztahů muzea k veřejnosti, tel. +420 571 757 143, mail: petra.valickova@nmvp.cz. Některé tajenky v 65. kole JLA jsou čerpány z kapitoly Výroba lopat a lopatek z knihy Karla Pavlištíka Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Části průvodních textů ke křížovkám budou v letech 2018 až 2021 čerpány také z knihy Oldřicha Šuleře Je to chůze po kotárech! (Vyšehrad 1989), kniha je dostupná v knihovnách i v antikvariátech.

 

Velký křížovkářský slovník

Za významnou pomůcku pro každého křížovkáře považuji Velký křížovkářský slovník, počítačový program pro laiky i profesionály od softwarové firmy Vladimír Cvajniga - FANDware. Od roku 2001, kdy byla vytvořena jeho první verze, doznala databáze výrazného rozšíření a program byl obohacen o řadu funkčních vylepšení. K dispozici jsou komfortní možností třídění a filtrování rozsáhlého slovníku, ve kterém je ke každému heslu a legendě uveden zdroj. Slovník jako pomůcku doporučuji, přesto radím jako u každého podobného křížovkářského slovníku použité výrazy ověřit v původním pramenu.

Internetové prameny

Český jazykový atlas: 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl a Dodatkysoubory mají okolo 200 MB a po stáhnutí na disk v nich lze vyhledávat.

Filmová databáze na http://fdb.cz;

Kódy světových letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.html;

Olympijské statistiky a historie na http://www.sports-reference.com/olympics;

Hlavní stránka encyklopedie cotoje.cz sice od 3. ledna 2013 nefungovala, ale na  odkazu http://www.cotoje.cz byla Ottova encyklopedie, Malá československá encyklopedie a Encyklopedie Universum až do března 2014 nadále funkční. Křížovkářští nadšenci si Ottův slovník naučný (všechny díly plus Dodatky) mohou pořídit na CD či DVD.

Planetky na http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html;

Příruční slovník (PSJČ) a databáze lexikálního archivu (NLA) na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php;
Rada:
Kromě používání .* na začátku a na konci hledaného výrazu můžete u fulltextu používat teček namísto hledaných písmen (pro ch je třeba zadat dvě tečky). Zadáte-li např. ..ndka, vyhledávač vám nabídne všechna šestipísmenná slova končící na –ndka. Na rozdíl od coto.je zde vyhledávač rozlišuje velká a malá písmena, takže např. u rostliny dondka je třeba do vyhledávače zadat Dondka.

Slovník spisovného jazyka českého na http://ssjc.ujc.cas.cz;
Rada:
Pokud zvolíte Hesla i heslové stati a Celá slova, lze podobně jako u předchozího pramene vyhledávat pomocí teček ve fulltextu.

Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home;

Vícejazyčné překladové slovníky na http://slovnik.cz;

Vícejazyčné překladové slovníky na http://slovniky.kvalitne.cz.

Velký lékařský slovník na http://lekarske.slovniky.cz.

Výpisky př. Jiřího Vláška z různých pramenů na https://slovniky-pro-resitele-i-a.netstranky.cz/.

Použité prameny v kat. řešení křížovek pro 65. kolo JLA

Většina tajenkových výrazů je čerpána z kapitoly Valašská dědina z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a z kapitoly Výroba lopat a lopatek z knihy Karla Pavlištíka Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku, kterou si přidejte pro toto kolo do PO. Knihy nemusíte shánět, potřebné pasáže máte naskenované v Pomůckách JLA. Nebudete potřebovat z PD těchto 13 pramenů: Sokol, MEA, MELH, Jordan, SAK, ESGV, EPM, LČL, MEH, MSJM, NCS, ZKR-EU a VSCS a z elektronických pramenů Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html.

Přepis nářečních souhlásek

Po celou dobu cyklu Vitajte ve Valašském muzeu budeme společně v křížovkách a hádankách užívat u slov valašského nářečí zjednodušeného přepisu ł, ľ, ĺ = l, ŕ = r, např. Vałachy a kľcať budeme psát jako Valachy a klcať.

 

Hledání v digitalizovaných dokumentech

Samozřejmě při otevřených knihovnách netřeba nikomu dávat návod, jak pomocí vyhledávacích instrumentů hledat v digitalizovaných dokumentech. Pokud je ovšem doba komplikovaná, pak třeba někomu pomůže návod, jak vyhledávat v digitalizovaných dokumentech knihoven z domova. Je obecně známo, že na krameriu (https://kramerius5.nkp.cz) lze fulltextově prohledávat úplné digitalizované podoby pramenů s ohledem na uplynutí lhůt autorských práv. Před uplynutím těchto lhůt se k úplným textům nedostanete, nicméně při zadání vyhledávaných výrazů Vám kramerius zobrazí, na kterých stránkách příslušných digitalizovaných pramenů se výraz nachází, což pomůže při hledání v knižních podobách pramenů nebo alespoň si ověříte, že výraz existuje a nachází se v těchto pramenech.

Existuje ale i cesta, jak si otevřít k prohlédnutí alespoň část digitalizovaného dokumentu, i když celé dílo je stále ještě chráněno autorským právem. Jako příklad uvedu dva výrazy použité v 62. kole JLA, prvním byla zkratka samizdatu Anthologia Řimsologica, druhým je jedovatý had. U obou mohl řešitel dovodit, že se budou nalézat v doplněných pramenech L. Pořízková: Societas contraalcoholica doctoris Řimsae = Protialkoholní společnost doktora Řimsy (Paseka 2012), resp. J. Felix: Hadi (SZN 1981). Popíšu příklad hledání v databázi Moravské zemské knihovny v Brně.

Otevřete si Online katalogy MZK v Brně, do okénka "Zadejte hledaný výraz" napíšete název knihy, někdy stačí část názvu, v našem případě Societas contraalcoholica doctoris Řimsae, kliknete na Digitalizovaný dokument a nalevo do okénka Hledat v dokumentu zadáte slova z legendy nebo přímo nabízející se výraz a většinou se lze ve skromném náhledu textu dopátrat správného řešení. Když tam zadáte výraz, který Vám v křížovce vychází, v jednom z okének si ověříte, že se jedná o zkratku samizdatu Anthologia Řimsologica.

Někdy zadání názvu knihy nevede jednochodou cestou k cíli, např. v našem druhém případě Hadi jsou velmi frekventovaným slovem v názvech knih, proto se vyplatí zadat k názvu knihy i autora, tedy dvě slova: Felix, Hadi. A když si otevřete digitalizovaný dokument a zadáte jméno hada, který Vám v křížovce vychází, nebo jste ho objevili v autorem nezadaném pramenu, tak si jeho správnost ověříte v částečně otevřeném textu knihy.

U digitalizovaných textů je potřeba ale také počítat s tím, že někdy shluk písmen (ři=ň apod.) nebo nečistota způsobí nevěrný převod naskenovaného textu. U Kottova slovníku lze ověřit naskenovaný text s fotografií textu v náhledu, u většiny digitalizovaných textů knihoven to možné není. Ale u pramenů, které máte doma v knihovně, víte pomocí návodu výše, na které straně výraz hledat. A u pramenů, které doma nemáte, nezbývá než to ověřit v knihovnách.

Příklad řazení legendových výrazů v křížovce

Řazení legendových výrazů je podrobně popsáno v § 51 Směrnic pro tvorbu křížovek (viz Směrnice na www.schak.cz). Zde najdete téměř úplný přehled případů, kdy políčka jsou mnohoúhelníky bez vnitřních grafických prvků a rozdělovací linkou je celá strana políčka (např. mezi políčky 5x6 v naší křížovce) nebo jen část strany políčka (např. mezi políčky 6x7 a 6x8 v naší křížovce). V praxi se někdy ovšem setkáváme i s případy, které tento paragraf nemohl všechny obsáhnout, např. s políčky s vnitřními grafickými prvky, které netvoří stranu políčka nebo část strany políčka (např. políčko 3x7 v naší křížovce). Grafický prvek (někdy i více grafických prvků) v políčku v takovém případě nedělí koridor sloupce, nevytváří počátek ani konec pro další legendový výraz, prostě text (písmena, písmeno) kolem něj (nich) obtéká a pokračuje dál. Svým způsobem je obtékání písmen podobné jako v políčkách s vydutými částmi (např. kolem obou ramen tupého úhlu u políčka 2x9 v naší křížovce). V případě grafických prvků zasahujících do velké plochy políčka mohou být písmena vpisována i přes ně (viz řešení naší křížovky). ... (tajenka) takových případů přináší naše křížovka.

ŠIKMÁ  FIGURÁLNÍ  STŘÍDAVÁ  POLOMOZAIKOVKA

Všechny typy políček jsou již předkresleny, pro názornost níže uvádíme jejich výčet s počtem vpisovaných písmen. Čtyřpísmenná tajenka je skryta.

Nevyplněný obrazec:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pastva. - 2. Valašské Meziříčí. - 3. Ohřívač vody; marmeláda. - 4. Dříve; pták. - 5. Svatyně; zkratka Tyršova odznaku zdatnosti; deska na praní prádla. - 6. Lov + panstvo; okolky. - 7. Souhvězdí; mléčný výrobek. - 8. Bylina.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 5. Ryba. – 6. Hotové jídlo; listen (u rmenu). – 7. Plechovka + čin; zvonečník. – 8. Hák; zoologická zahrada; opice. – 9. Ouha; liturgický obřad. - 10. Šereda; typ hudby. – 11. Dohromady. - 12. Zmatek.

Vyplněný obrazec:

Tajenka VZOR je skryta ve vodorovné řadě základních políček a je vyznačena červeně.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 65. kolo JLA probíhalo od 9. prosince 2021 do 12. ledna 2022. Otevřít si můžete řešení 65. kola JLA, výsledky 65. kola JLA a ohlasy na 65. kolo JLA. Došlo 163 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies