jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 64. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. října 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7485 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Většina tajenkových výrazů je čerpána z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a z webové stránky Motyky a kypřiče na https://www.chatar-chalupar.cz/motyky-a-kyprice/, kterou si přidejte pro toto kolo do elektronických pramenů. Nebudete potřebovat z PD těchto 13 pramenů: ČBS, ETK, Sokol, MEA, SAK, ESGV, EPM, ČNŽ, LČL, MSJM, RYS 2, NCS a ZKR-EU a z elektronických pramenů Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com a Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

64. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 39

Ve svahu Valašské dědiny postavili evangelický … (1), kopii kostela z osmnáctého věku v Huslenkách. Ale ovšem, k duchovním tradicím života na Valašsku … (2) patří, má hluboké … (3) v minulosti tohoto hornatého kraje. Českobratrství pronikalo na Valašsko údolím obou Bečev, Bystřičky, Dřevnice. Bratrské … (4) vznikaly v Krásně, ve Valašském Meziříčí, Stříteži, Veselé, Hrubé Lhotě. … (5) bratří setrvávaly ve víře i za útlaku v dusné době pobělohorské (v Hodslavicích, v Brumově, v okolí Vsetína), až do Vestfálského míru v roce 1648 bylo zejména Horní Valašsko přikloněno k Jednotě bratrské (po … (6) se dochovaly z těch časů na štítech dřevěnic pod kozubem vyřezávané … (7)). V letech 16151625 si získal oblibu za svého působení ve Valašském Meziříčí evangelický … (8) Jiří Třanovský Tranoscius, působil tu … (8) Mikuláš … (9). Za pronásledování katolickou církví a panující mocí v dalších dvou stoletích se čeští bratři uchýlili k bohoslužbám do hor – to tehdy se vynořili selští kazatelé (nejproslulejší byl Jan … (10) z Ratiboře). A také přebíhali horskými stezkami ze Vsetína přes … (11), Vidče, Rožnov k bohoslužbám až do evangelického chrámu v Těšíně.

V tomto kole přišla z dřevěných výrobků s dlouhou násadou na řadu … (12). Jde o nástroj na kopání, na polích a zahradách je vhodný na … (13), ale také na … (14) pro výsadbu. Dnešní podoba nástroje sestává ze dvou dílů, a to z násady, původně jen dřevěné, a z kovové části s ostřím, která je na násadu navlečena, ale prapůvodně byla i tato část dřevěná, dost možná byl celý nástroj tvořen samorostem obdobně jako oradlo. Už pár století valašští výrobci nasazují na násadu vyrobenou z proschlého jasanového, habrového, akátového či bukového dřeva ručně kovanou část s ostřím, spojení obou dílů zajišťuje … (15). I toto nářadí prošlo během vývoje celou řadou úprav a při jeho výrobě se dnes používají různé materiály. Celodřevěný exponát valašské … (16) ve svých sbírkách nemělo, tak jeden celodřevěný kousek pro naši soutěž vyrobil pan Gargulák z Horní Vsi ve Fryštáku, abychom měli představu, jak takový předchůdce nářadí dnes známého s kovovým ostřím vypadal. Z hotového díla je patrná … (17), kterou pan Gargulák věnoval výběru a opracování smrkového samorostu.

Už několik let se snažím přiblížit křížovkami krásu Valašska. Současná situace v cestovním ruchu nahrává poznávání domácích míst, tak proč nenavštívit Valašsko a jeho bodré obyvatele? … (18) se svými zvyky, kroji, nářečími, slavnostmi a gastronomií stojí za poznání a svou originální rázovitostí už potěšily nejednoho spokojeného návštěvníka. A pokud na Valašsko zavítáte třeba i vlivem … (19), tož vitajte!

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a kruhová meandrovka. Skryté jsou 1. (8), 2. (12), 3. (6), 11. (6), 12. (7 6), 15. (5 6 3), 16. (6), 18. (6) a 19. tajenka (3), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí.


ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Peníze. - 2. ?6?. - 3. Svůdná žena; smýkat; hlodavci. - 4. Zálusk; vzkříšení; plavovlasí; zadek. - 5. Káča; slabý zájem; indický vlastenec.6. Neobvyklost; fotografický přístroj; házet; seprané (slovensky). - 7. Náš geolog; droga; ubrblaný muž; hlas slepic. - 8. Ohniště ve vlašských obydlích; antický název zakavkazské řeky; hudební nástroj; australský kameraman; podklady. - 9. Vejce (slovensky); rostlina; filmařský přístroj; absence. - 10. Rozřezávat; dutinka v buňce; litevská lidová píseň; džezový styl; masakr. 11. Zmocnit se; balíček; reklamní; ryby; jedna z podob boha Šivy; policejní akce. - 12. Vůně; grot; španělské platidlo; ptáci (slovensky); švýcarský prozaik; části bylin; pták. - 13. Osoba s vysokým IQ; druh hrušky; nejmladší osoba rodokmenu; slovenská obec; arabské mužské jméno; vládce Kiše; čepy. - 14. Český prozaik; vyrobený z textilní suroviny; muslimské náboženství; druh masa; český medievalista; zátaras; chutě; tělocvičné nářadí. - 15. Druh krádeže; jednobuněčný živočich; dipeptid; tanec; chlap (slovensky); dovednost; malá místnost; strastiplná. – 16. Husté pažity; norské sídlo; román polského prozaika (*1930); pseudonym německého baladika; opilý; dvojice; průšvih; tkanina; záchranka. - 17. Peníze; policejní vozidlo; opice; keltští obyvatelé Skotska; sídlo; strach; konečný stav pohledávky; poloha nohou při pádlování na kánoi; volání na husy. - 18. Šustění; vesnice nedaleko Troubek; město v hejtmanství stříbrském; nesprávné počínání; sloupek; krevní msta; halena. – 19. Mužské jméno; anglická herečka; staroegyptský bůh; domácké ženské jméno; trošky; německý krajinář; běhová. - 20. Tranzistor; vydávat určitý zvuk; cesta; hbitě; jásot; zbytečná (slovensky). – 21. Dráždit; německé sídlo; mořský plž; velmi zábnout; uskutečňovat; pařáky; bylina. - 22. Název francouzského animovaného filmu; rozčilení; rýha; stupeň; automobily určité značky; plotice. – 23. Žvanil; inu; nemocniční oddělení; operační nožík; vodní bylina; houslař působící na Slovensku. – 24. Domácké ženské jméno; nápoj; výlevná hornina; nátěrová hmota; ochranná pomůcka; revoluce. – 25. Maďarský šermíř; lezecká oblast v Čechách; potravinářská nádoba; rumunské město; druh textilie.26. Nízký dobytek; dvojice; importér; houfně. – 27. Předložka; kukadla; hlasy slepic; malá místnost; prodejna určitého zboží. – 28. Pozdní potomek (slovensky); autor publikací z oboru petrografie; stlučená; druh krajky. - 29. Český hudební vědec; nápoj; jako smyslný člověk; vrcholná štěstí. – 30. Skupiny tří not místo dvou téhož druhu; údaje v nějakém seznamu; pták. – 31. Bomba; název plastické hmoty; indický mytologický symbol; postava z Národa bez žen. – 32. Lišty; vesele (v hudbě); vstupní část programu. – 33. ?7?. – 34. Poloopice.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Romsky "byt". – 16. ?9?. - 17. Hudební nástroje; turecký generál; slitina. - 18. Šiška; nadpřirozená bytost; bašta; indické město. – 19. Kroužek; plášťová látka; obal na tóru. - 20. Maďarská diskotéková skupina; polysacharid; přidat plyn; součást eskymáckého oděvu. – 21. Část věnce u kola vozu; rod rostlin; vylepování; po troškách téct; vánice. - 22. Drobný déšť; pěvec; hlodavec; oblečení římských žen; skateboard; přídavek do polévek. – 23. Albánské mužské jméno; cvrlikati; skrývka; tělesně dospět; ?5?; seznam. – 24. Kout úklady; C; diagnostický přípravek; kanadský hokejista; ubikace; název Shawovy skladby; plachta. – 25. Nevrlý člověk; tlakem z poddajné hmoty něco vytvořit; čtvrtkruhový vydutý profil (slovensky); bohaté na zrna; pobuda; Oidipův otec; druh hedvábné tkaniny; totéž.26. Nevlídný člověk; domácké ženské jméno; týkající se určitého příkazu programovacího jazyka; spolky; náruživý čtenář; tavicí pec; ?10?; domácí problémy; běžec. – 27. Pasák vepřů; hudební skladba; příslovce vyjadřující shrnutí nějakého zjištění; hodné; vestibul; tlustá a neobratná ženská; nástrahy; německý historik umění; rakouský hudební skladatel. – 28. ?13?; určitá továrna; příslovce místa. - 29. Malajské platidlo; citoslovce; krám; smetánka. – 30. KO; okovat (koně); hvězda v souhvězdí Holubice; rodina. – 31. Vyslanec benátské republiky v Cařihradě; zastaralé ukazovací zájmeno; často spící; chlapci. – 32. Tenká puklina; výplň větší dutiny v hornině; vrhání; praštěná. – 33. Mužské kalhoty; anglický spisovatel; částečně; rovněž. – 34. Topping; slovenský politik; příslovce místa; vášeň a zaslepenost vrhající člověka do záhuby. – 35. Kotouč; rum; ?14?. – 36. Český herec; balkánské jídlo; geometrické těleso; stánek; roztřepené chomáče něčeho; nádoba; halena; štědrovečerní pokrm; děvče. – 37. Název lesa u Vsetína; makovice; ?4?; stěna chórových lavic; tímto způsobem; luční tráva; světák; zřejmě; název studánky na Kašavsku. – 38. Otrokyně; pohledy; mařena; zobákem něco porušit; stromový savec; dřívější japonská státní rada; onemocnění koní; sklizeň. – 39. Přerušená (řeč); koruna; německý paleontolog; kola; rostlinný glykosid; opera maďarské skladatelky (*1924); sluneční brýle. – 40. Práce; ?8?; setrvat; stroj; český kreslíř; úraz. – 41. Řeka na hranicích Estonska a Ruska; název plastické hmoty; pozemky pro chov zvěře; polévky; židovský závoj (slovensky); anglický malíř. – 42. Zbraň; borůvka; helmice; rychle opečený hovězí řízek; koření. – 43. Slitina; indiánské vesnice; ?17/1?. – 44. ?17/2?; stehno.

SOUMĚRNÁ KRUHOVÁ MEANDROVKA

Šestipísmenné výrazy se vpisují po jednom písmenu do políček koridorů vymezených silnými čarami, přičemž začátek vpisování je vždy v políčku s číslem a směr vpisování je naznačen v prvním koridoru, kde také začíná skrytá tajenka. Příklad souměrné kruhové meandrovky je uvedený na obr. 102.9.4 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. Sedm vhodných šestipísmenných výrazů k vepsání do meandrovky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

HÁDANKY

Moto: Dneska k jádrům, můj ty světe, s motykou se dokopete.

1                                               ODSUVKA SLOVNÍ

Do vody ve větru namočit déle kopáč chtěl nářadí ze smrku celé.

2                   ODSUVKA
Přátelé hledí, jak jeřáb chlap sadí,
života útrapy s havířem kráčí,
zobák si chystá kur, hostina svádí,
rukopis poslední ze sta ryb smáčí.

Ozdobná nádoba stojí na skříni,
na ústí propasti zírá pár z Vídně,
vždycky, když nadutí chvastouni činí
něco bez průpravy, skončí to bídně.

3        OBNAŽKA (J: 9 7 11 8 7)
Schází ti podklad pro referát z Dubí,
bez vedle květenství míšenec zkoumá,
chráněná oblast se blatkami chlubí,
nástroje padají, přítel sám bloumá.

Herec se předvádí, cvik dekolt krčí,
kouč končí s trápením zrádce bez hnutí,
pokrmy přítele na Hané frčí,
čtveračky baštily brambory s chutí.

4                   PÁDOVKA
Kluk má cíl toužebný papouška míti,
holka chce za ptáky letadlem létat,
obrubu kalhot muž pohmatem cítí,
balony přes dosny na strom lze metat.

Herečka veselých rolí čas honí,
léta už nebyla ani na gyndě,
nedávno mojí kams povídal o ní
pracovník od filmu, kterak je v bryndě.

5                 VYBÍRAČKA
Lakomce hrobka je v podzemí skryta,
turistům líčí ji pán s vadou řeči,
hvězdář při obydlích nosiče vítá,
hromada nosítek v dobré je péči.

Chaloupky smysl pro ústraní vzkvétá,
mezera v paměti souseda sílí,
vozidlo vyniká čistotou léta,
muži, co uvádí v kině, se čílí.

Poukázka kantorky koupená z nouze
zámožné rolnice raní při tahu,
stoleté manžely schopna je pouze
zubatá rozdělit s kosou na prahu.

6          PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
                      (J: 10 6 8 8 6)
Předměty na místě vespod jsou zetě,
na vaše topiva nářadí stačí,
pícnina příhodně blízko je Bětě,
hrstí pár králíkům nabídnout ráčí,
cizinci, co vědí o svojí metě,
dali se do boje, do války kráčí.

7                   ZÁMĚNKA
Pár koček na kloub na trubce se dívá,
přes šaty ozdoba před obcí padá,
klouzavý pohyb tyč u hodin mívá,
houf zvířat šílenství pastevců zvládá.

Tupou část nástroje drvoštěp vrátil,
zklamání zapíjel s kumpány v hloží,
mentálně na dně muž iluze ztratil,
dorazil do bytu pod obraz boží.

8                 VÝLUČKA
Násilím vlečená hlupačka prudí,
pláč dětí pěstitel plodiny slyší,
jeho pláč nikdo však, země se budí,
několik marodů bolesti tiší.

Čekají obránci práva na soudy,
ve škole aby se člověk bál kýchnout,
znalá je šéfová kdejaké boudy,
proto se snažila kantorům píchnout.

9                 VÝPUSTKA
Stresy má pomenší obézní chlápek,
on starce klamal, že okrasa škodí,
přílohy k masům zná kdejaký cápek,
odkloní ratolest náčiní v lodi.
Otec při výchově byl na něj slabý,
tak hastroš nezbedný urážel baby.

10             ZÁHADNÝ NÁPIS
Ir vedle státníka lekl se zase,
když brada hrdiny dostala ránu,
ve škole stát dívku nebaví, zdá se,
zvedá pes ohon se šelesty lánů.
Neškodní mladíci pouzdra si balí,
pohřbili svůj talent u družstva v dáli.

11             PRONIKAČKA
Hlupáka vidina duševno hledá,
příjemná slečnakukadla hnědá.
Letadlo nezklame, hlavní je jakost,
hornina drolí se pod těžkým trempem,
žena bez přestání hraje si na kost
a kazí kalhoty přílišným tempem.


LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Osm úloh je před vámi bez motyk i s motykami.

1. Zahradní labyrint
Zahradník má za úkol projít zahradním labyrintem a sesbírat po cestě k zahradnímu domku co nejvíce motyk. Procházet smí po každé cestičce labyrintu jen jednou, tzn., že se nesmí vracet, a jakmile narazí na motyku, sebere ji. Počet sesbíraných motyk připište k řešení. Za vyznačení cesty s největším počtem sesbíraných motyk získáte 10 bodů.

    

2. Motyka v hexominech
Vyznačte v obrazci po liniích rastru hranice dvanácti hexomin tak, aby každé z nich obsahovalo každé z písmen M, O, T, Y, K a A právě jednou. Za správné řešení získáte 15 bodů.

    

3. Motyky a záhonky
Na zahradě o velikosti 10 x 10 políček rozmístěte po liniích rastru záhonky o ploše dvou políček tak, že políčko s motykou bude alespoň jednou svou celou stranou sousedit s políčkem záhonku. Čísla vně rastru udávají počet záhonků zasahujících do příslušného řádku či sloupce. Záhonky se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani bodem (tedy diagonálně). Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

4. Sudoku se součty
Vepište do každého prázdného políčka čísla 1 až 9 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádném vyznačeném čtverci o ploše 3 x 3 políčka. Po stranách rastru jsou uvedeny součty čísel umístěných v políčkách v šipkou určeném diagonálním směru (viz příklad s čísly 1 až 4). Za správné řešení získáte 25 bodů.


5. Okopávání záhonu
Rozdělte záhon pro tři zahradníky na tři stejně velké nepřekrývající se souvislé oblasti (každá má 12 políček) tak, že číslo v políčku udává počet vodorovně nebo svisle přímo zahradníkem viditelných políček bez překážek z políčka, kde se dané číslo nachází (překážkou je okraj záhonu nebo políčko z jiné oblasti). Za správné řešení získáte 30 bodů.6. Koňská spřežení
Po závodní dráze vyznačené šedou lomenou uzavřenou trasou se prohání 10 koňských spřežení (S). Na 7 tribunách závodu (políčka s kroužky) přihlíží diváci, kteří slyší klapot koňských kopyt se snižující se intenzitou v závislosti na vzdálenosti spřežení S od tribun (viz nákres vlevo). V kroužcích je zapsán celkový součet intenzity klapání všech spřežení, která na dané tribuně diváci slyší. Určete aktuální pozice jednotlivých spřežení, když víte, že v každém políčku dráhy může být nejvýše jedno (viz příklad vpravo se čtyřmi tribunami, na tribuně v levém horním rohu je slyšet spřežení z druhého sloupce zleva s intenzitou 2 a obě vzdálenější spřežení s intenzitou 1, dohromady 4). Za správné řešení získáte 35 bodů.


7. Cesta s motykami
Sestrojte jednoduchou lomenou uzavřenou cestu procházející každým ze 192 políček rastru na dřevěné hrací desce právě jednou a vedoucí vodorovně nebo svisle, která spojuje středy sousedních políček a sama sebe se nedotýká ani nekřižuje. Pokud spolu sousedí hranou dvě políčka s kolečkem, platí, že jedním z těchto políček prochází čára představující cestu rovně, zatímco ve druhém políčku se lomí v pravém úhlu. Podbarvené spojení koleček je pouze ilustrativní. Cesta nesmí vést přes motyky položené na některých hranách políček. Za správné řešení získáte 40 bodů.


8. Trojbarevná trimina
Umístěte všech šest vyobrazených trojbarevných trimin poslepovaných z dřevěných kostek naležato na rastr 6 x 6 polí způsobem „jedna strana kostky na jedno pole“ (strana kostky má shodný tvar jako pole rastru) tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byly přesně tři kostky různých barev. Trimina můžete libovolně otáčet, nikoli však převracet. Barvy kolem obvodu rastru určují, kostku jaké barvy je v daném směru vidět jako první. Za každé různé správné řešení získáte 5 bodů.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies