jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
v rámci programu Brněnských hádankářských slavností dne 30. dubna 2022 se uskutečnila v pořadí již pátá slavnostní promoce Jemelíkovy luštitelské akademie. Tato recesistická akce opět proběhla v důstojném a slavnostním duchu s vysokou účastí 15 absolventů a také s širokým publikem. Níže zveřejňuji po udělení souhlasu všech vyfotografovaných osob několik fotografií z této akce. Pro řešitele JLA budiž promoce jedním z cílů jejich soutěžení, pro neřešitele JLA třebas i pozvánkou k zapojení se do soutěže. Vladimír


Příležitostná pedelka Stáňa s insignií ve tvaru otazníku přivádí absolventy JLA k promoci do sálu brněnského Semilassa.


Na 15 absolventů JLA čeká celkem 26 diplomů, někteří převezmou více diplomů, některé diplomy převezmou v zastoupení, ve třech případech žel in memoriam.


Absolventi očekávají příchod příležitostných akademických hodnostářů JLA.


Všichni aktéři jsou na svých pozicích, promoce může začít.


Příležitostný promotor JLA Jaroslav zahajuje promoci JLA.


Jiří Konečný ze Šitbořic přebírá z rukou příležitostného děkana JLA Dušana diplom bakaláře JLA a zároveň diplom bakaláře JLA převzal v zastoupení i pro Jiřího Nepimacha z Olomouce, který se z promoce omluvil.


Mgr. Martina Matějková z Prahy se před převzetím diplomu bakaláře JLA ukládí směrem k přítomnému publiku.


Pavla Sedláčková z Blatné skládá slib nad insignií JLA v rukou příležitostného hlavního pedela Jaromíra


A zanedlouho už Pavla přebírá diplom bakaláře JLA.


Ing. Petr Valíček z Třince při složení slibu nad insignií JLA.


A zde již Petr přebírá diplom bakaláře JLA.


Bakalář Martin Kokeš od Dvora Králové přebírá diplom magistra JLA.


Bakalář JLA Josef Konečný ze Zelinkovic přebírá diplom magistra JLA.


Bakalář JLA Milan Kožušník z Ostravy přebírá diplom magistra JLA.


Mgr. et bakalářka JLA Martina Matějková z Prahy přebírá diplom magistra JLA.


Ing. et bakalářka JLA Lenka Máchová z Prahy přebírá diplom magistra JLA.


Magistr Martin Kokeš přebírá v zastoupení diplom magistra JLA pro svou maminku bakalářku JLA Maří Magdalenu Motyčkovou z Vysokého Mýta, která se z promoce omluvila.


Ing. et Bc. JLA Stanislav Šebesta z Vratimova přebírá diplom magistra JLA.


Ing. et Bc. JLA Petr Valíček přebírá diplom magistra JLA.


Mgr. JLA Dušan Vojník z Prešova přebírá v zastoupení diplom magistra JLA pro bakaláře JLA Radoslava Žačoka ze Staré Ľubovně, který se z promoce omluvil.


Zleva Mgr. JLA Dušan Vojník z Prešova, Ing. et Mgr. JLA Petr Valíček z Třince, Mgr. et Mgr. JLA Daniel Marek, Ph.D. z Brna a Mgr. JLA Jana Járová z Hronova před přijetím diplomů docenta JLA.


Budoucí promovaní docenti JLA očekávají v popředí příchod příležitostného rektora JLA Vladimíra.


Příležitostný rektor JLA Vladimír zahajuje předávání diplomů docenta JLA u Mgr. JLA Jany Járové.


A na závěr předávání diplomů předává příležitostný rektor JLA Vladimír Ing. et Doc. JLA Ivu Husarovi, Ph.D. z Ostravy diplom profesora JLA, který zároveň převzal diplom profesora JLA za RNDr. et Doc. JLA Lubomíra Pavelku, Ph.D. z Ostravy in memoriam.


Čerstvě promovaný Mgr. JLA Jakub Kokeš pozorně sleduje projev Ing. et Prof. JLA Iva Husara, Ph.D. za studenty JLA, zatímco jeho otec napravo o pronášených slovech hluboce přemýšlí.


Ve vyváženém projevu Iva Husara byly pasáže k zamyšlení i k pousmání.


Na závěr promoce jako obvykle zazněla studentská hymna.


Při zvucích studentské hymny si možná čerstvé magistry JLA vlevo Mgr. et Mgr. JLA Martina Matějková a vpravo Ing. et Mgr. JLA Lenka Máchová vzpomněly na své civilní promoce.


Zleva Mgr. JLA Petr Mikšík z Ostravy a Ing. et Mgr. JLA Stanislav Šebesta z Vratimova s čerstvými diplomy magistra JLA, napravo Doc. JLA Jana Járová z Hronova s čerstvým diplomem docenta JLA.


A spolu s Janou odpromovali ještě tři noví docenti JLA, zleva Mgr. et Doc. JLA Daniel Marek, Ph.D., Ing. et. Doc. JLA Petr Valíček a Doc. JLA Dušan Vojník.

Po promoci čekala účastníky promoce tradiční číše šampaňského. Tu jsme pozvedli žel i symbolicky tam nahoru pro Bc. JLA Jána Čižmára z Ponik, Mgr. JLA Rudolfa Widlu z Hlučína a RNDr. et Prof. JLA Lubomíra Pavelku, Ph.D. z Ostravy, všichni tři obdrželi diplomy JLA in memoriam.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies