jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 61. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 17. března 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7160 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2021
S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2021 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku doplňte do PD Malou encyklopedii hudby od Smolky (Editio Supraphon 1983, zkratka MEH) a v elektronických pramenech si přidejte Mapy na https://mapy.cz. Ze seznamu pramenů nebudete v 61. kole JLA potřebovat z PD těchto 13 pramenů: ETK, Sokol, SAK, SZv, ČNŽ, VLS, LČL, Matzner, RYS 2, NCS, KS-ZEM, ZKR-EU a VSCS a z elektronických pramenů Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

61. KOLO 

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 36

Tento … (1) akademie navštívíme největší areál Valašského muzea, uvítá nás Valašská … (2) a zároveň budeme pokračovat v seznamování se s dovednostmi Valachů při ruční výrobě domácích potřeb.
Na kopčité stráni se vynořují do jitřního jasu tu nahloučeny vedle sebe, tu rozhozeny po svahu dědinské … (3). Jako by z nich staletí setřásla … (4), vesnickým stavením se vrací paměť, vane z nich vlídný dech minulosti jen zdánlivě zapečetěné. Bláňání klinkáčku na zvoničce roznáší … (5) po krajině z dávných zkazek a bájí.
Mnohé … (6) na Valašsku si v minulosti přivydělávaly výrobou březových košťat na živobytí, jedno z nich je na fotografii uprostřed polomozaikovky. Potřeba nenáročných pomůcek na jejich výrobu a lehká … (7) umožňovala v tomto chudobném kraji, aby je mohl vyrábět téměř každý chalupník. Tuto základní surovinu nabízely mladé … (8) břízy na jaře a na … (9), kdy jsou bez … (10) a tenké pruty jsou pevné a pružné. Kromě této základní suroviny už stačil jen provaz, nůž, … (11) desky, pilka, lýko a chuť do práce. Nejprve se pruty nastříhají, poté se svážou provazem do otýpek a pod střechou se nechají vyschnout. Před samotnou výrobou se musí pruty roztřídit dle velikosti, k výrobě je potřeba mít připravené hykle, což jsou … (12), a lýko nebo provázek na svázání košťat. K získání lýka slouží … (13) mladých lip, z nich se odloupne kůra a vlastní lýko se oddělí a smotá do provázku. Tradiční lýkem svázaná … (14 = 14/1 + 14/2) je dneska už vzácností. … (15) se však na zametání používají stále, některé chalupy sice doplňují jen jako dekorace, ale třeba … (16) dubnového svátku čarodějnic by se bez nich těžko obešla. Na Valašsku se s tímto nářadím dokonce tančily … (17 = 17/1 + 17/2). Nejlepší metláře z … (18) zdobila … (19) a kumšt, tradovala se jejich … (20), že … (15) se musí vnímat jako … (21). O jejich výrobě pojednává Drápalova … (22), která v názvu nese příhodné konstatování „ani ta … (14/2) nedala hladem umřít“.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. V polomozaikovce je skryta 14. tajenka (7 5), vypište ji a uveďte systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce. - 2. Okusovat. - 3. Vesnice na Žďársku. - 4. Prosáknouti (o sněhu); kedlubny. - 5. Zvuk trubky; ?16?; pravidla. - 6. Zaklínáním připoutaní; topol; jídlo. - 7. Součásti lodních hnacích ústrojí; kdo někoho podplácí. - 8. Vyhynulý druh primátů; slaný pramen; ; úder. - 9. Malá děla; německý herec; domácké mužské jméno. - 10. Název jedné z Beethovenových symfonií; zpracovat; cizopasný hlíst; hlodavec. - 11. Užaslý; tkalcovská dílna; hybaj; nálev; pohroma. - 12. Název slitiny; smetí; druh dřeva; Valda; španělsky "šťára". - 13. Hajný; jelenci; tvrzená; přežilé; houska; ?1?. - 14. Flaška; druhorodička; útraty; boty; finský spisovatel; plané ovoce; řecký národní park. - 15. Kvantové zesilovače; poezie východních národů; finský atlet; pochmurná (duše); národ v Thajsku; čiperný; dřevo určené ke spálení; had. – 16. Radikálně; kopce; ?2?; francouzský konstruktér letadel; americká herečka; herec účinkující ve filmu Cool It Baby; hnojivo. - 17. Herecké umění; ďubka; obroušená neprůsvitná část horniny; šachové figury; hluk; vesnice poblíž Dobré Vody; skupina indiánských kmenů na Yucatánu; ?22?. - 18. ?20?; vyznavač islámu; český botanik; měkký znak; konec; onemocnění mozku a míchy; otřes mozku. – 19. Dítě; chodidlo; grimasa; tropická nemoc; provést; ?15?. - 20. Část; forma; dluh; záhyb; tanzanský politik; mše. - 21. Štípat; český hokejista; šelma; strčení; náspy; propíchnutí. - 22. Potvrzení; stará vatikánská délková jednotka; sraziti; struhadla; ?17/2?. – 23. Bloumat; bydliště; obklíčiti snem; domácké ženské jméno; moldavská platidla. – 24. Tkanina; zvuk vydávaný cvrčkem; pranice; namodralé; osidla. – 25. Chlupáč; rámě; ?17/1?; urostlá osoba.26. Bifloun; umenšit; dílo rumunského skladatele (*1926). – 27. Kruťas; citoslovce údivu; anglické ženské jméno; štamprle. – 28. Naše obec; autor písma pro nevidomé. - 29. Hudební nástroje; ?19?; malá dýně. – 30. Zkosená hrana; určitý porost; nástroj podobný loutně. – 31. Německý herec; cévnaté rostliny. – 32. Polské ženské jméno. – 33. Tinova společnice. – 34. Sál.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Panenka. – 16. Pa. - 17. České město. - 18. Plány (slovensky); řecký hérós. – 19. Látka používaná k hašení požárů; sekáč; přízemí. - 20. Zloděj; hospoda; druh noty. - 21. Konzultace; nehmotná jednotka; duchaplnost; z žádného místa. - 22. Koláč; tlačítka; církevní hodnostáři; kukla; teritorium. – 23. Strunový hudební nástroj; druh lokomotivy; naduřenina; mající klíček; bylina našich babiček. – 24. Egyptská bohyně boje; ?9?; konžský politik; výslužky; litevský básník; hinduistický bůh slunce. – 25. Marše chráněná hrází před mořským příbojem; oratorium Zelterova žáka; chyba; informativní; ?8?; velká ryba.26. Kuňkat; rozsochatý kůl na sušení sena; autor obrazu Paříž; ?5?; kolorovat; ?6?; geometrický vztah. – 27. Umělé vlákno; ruční vozidlo; název podniku na severu Čech; obec na Vysočině; italský sochař; africký kmen; určitá ozdoba hlavy; řemení soumarů. – 28. ?7?; obnažený pruh. - 29. Kapusta; části stodol; úskalí. – 30. Dobře; škopky; churavět. – 31. ?10?; moravské město; slovenské sídlo u polských hranic. – 32. Chemické sloučeniny; překotné vybírání vkladů; ?13?. – 33. Výrobce fotografických objektivů; kalhoty mužského lidového kroje; trumf v některých karetních hrách. – 34. Planetka; elektrotechnická součástka; zemědělský stroj. – 35. Patřící ženě mající svátek v červenci; ?12?. – 36. Hubování; islámský klášter; přítok Slané; ruský houslový pedagog; zamračený člověk; citoslovce (dle NLA); dětská hračka; rys. – 37. Keře; ?18?; části úlů; mlází vyrostlé z náletu semen; znakový; ?4?; proluvium. – 38. Krychlový nerost; praštiti; český chirurg; bylina; dřevěná nádoba; výtržnost. – 39. Spoluhráč Vladimíra Martince; přitisknouti; dřívější název afrického státu; ?11?; Evropanka; prkotina. – 40. Týkající se kopulí ve tvaru elipsoidu; ?3?; opuštěná zemědělská usedlost; hora ve Slovinsku; nimra. – 41. Klihovaté; druh dřeva; trojklonný nerost; mineralogická lokalita v Brazílii; hmyz. – 42. Staroindický historik; týkající se hostiny; hostinec. – 43. Sudička; určitý žák. – 44. Americká herečka účinkující v televizním seriálu Power; kolo.

 

ORNAMENTOVKA

Do políček ornamentovky se při vnějším okraji vepisují šestipísmenné výrazy, které začínají a končí vždy ve větších políčkách u příslušného čísla v kroužku, jak to naznačují šipky. Do každého z těchto políček se zapisují dvě písmena. Postupuje se vždy ve směru chodu hodinových ručiček. V křižujícím směru ke středu obrazce se zapisují třípísmenné výrazy. V ornamentovce je skryta 21. tajenka (6 7), vypište ji a vyznačte v obrazci. Návod na řešení je uvedený v § 111 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek, první písmeno tajenky je umístěno v políčku při číslech 1 a 2. 13 vhodných šestipísmenných výrazů pro shlukovou postupovku po obvodu musíte vybrat ze vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky. Pro 13 třípísmenných výrazů střídavé doplňovačky máte níže uveden abecední seznam jim příslušejících legendových výrazů.

STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): český malíř; honička; hrob; hruď; kusy ledu; opičí; orgán lidského těla; pícnina; předložka; velké množství; zesílený zápor; zmrzlá voda; ženské jméno.

 

HÁDANKY

Moto: S čímkoli, co dobře mete, s taji lehce zametete.

1                                  OBNAŽKA

  Valach k sobě klade proutí z břízy mladé.

2                  ZÁMĚNKA
Dvojici koberec vyčerpá v Mimoni,
ruštinář dívčině předčítá svižně,
bulharský skladatel o keřík žadoní,
město se nachází od Tater jižně.

Postihlo občany dle zprávy večerní
hromadné šíření jednoho z virů,
mnozí z nich říkají, že jde o moderní
pohromu pro lidi, snad jen dští síru.

3                  ODSUVKA
Rantanen výborně hraje za Laviny,
byliny shluk lidí prohlíží v poli,
chlapák za šestáky nakoupí kraviny,
návštěva takticky mlčení zvolí.

Nora pro jezevce znamená bezpečí,
v houštinách lovce zbraň sílu svou ztrácí,
nemocný dělník své neduhy neléčí,
vozíčkář vyhnal ho k lékaři v práci.

4                ZÁMĚNKA
Prý plete cizince z vesnice koženka,
pohoří při řecké hranici leží,
oděvy pro sitcom ušila Boženka,
našinci poletí na Měsíc stěží.

Řezbář si postavil jesličky pod hruškou,
šetrně dotvářel figurky vsedě,
to matka Holeny jednala s Maruškou
nepříliš citlivě, dopadla bledě.

5                  VÝPUSTKA
Spí mladí vojáci, sotva je pochválíš,
naopak uznáváš českého vědce,
syn boha Zefyra pozvedá v ruce číš,
překvapí odlišná podoba světce.

Zakázku svěříme ostatním s mou paní,
pro chvění obrazná nazvání máme,
důvtipný filuta kompletně odstraní
bedlivě známky své činnosti „známé“.

6              ZÁHADNÝ NÁPIS
Vůbec se na jídlo miminko nedívá,
dívčina prochází kol cizích lidí,
záložník v dopravním prostředku jezdívá,
čiperka cizince v Tampere vidí.

Tahání řepiska proběhlo bez hádek,
konkurent koření zaséval ženě,
stařečci teď v domku dělají pořádek,
chalupa stoupne jim určitě v ceně.

7                 ZÁMĚNKA
Sehnán byl se štěstím pokoj bez čekání,
lesklý kov prodala snacha se synem,
uprostřed zvířecích hlasů psí štěkání
rušilo cinkání skleniček s vínem.

Dárky pod stromečkem voněly novotou,
nákupní horečka minula zase,
skladové prostory s volenou teplotou
prázdnotou zely po vánočním čase.

8                   VSUVKA
Hledá se dokument slovenské střihačky,
kluk hltá Pohádku o starém hrnci,
přeborník nedbá na rozvrh dne vrhačky,
namísto koule ho lákají srnci.

Händlova opera zajímá Malajce,
rodí se pranice o nové cíchy,
nejstarší osoba z města u Dunajce
vážená není pro minulé hříchy.

9                 ZÁMĚNKA
Domůže se chlapec výkresů z tržiště,
osud u muslimů předurčí život,
stříbrné peníze skrývalo tvrziště,
aktivy Buckna znal lépe než pivot.

Dychtivost po zlatu léčí se pomalu,
zlaťáky každému snílkovi voní,
hubiči hlodavců hráli na píšťalu,
zvukem tím zničili hlodavce oni.

10               POSUNKA
Zvědav je cizinec, jak nástroj zahraje,
Altajci zámotek housenky sklízí,
odhad zní, že jejich povaha dobrá je,
včelka před bojovým poplachem mizí.

Nízká hra udělá z kibice proroka,
kandidát notářství miluje čisto,
zahájil praxi dnes, jeho choť divoká
běhala překotně z místa na místo.

 

LOGICKÉ ÚLOHy

Moto: Kohopak by dneska pletly napůl dřeva, napůl metly?

1. 61. kolo JLA
Doplňte do prázdných políček rastru dřevěné tabulky znaky 6, 1, J, L a A tak, aby se každý z těchto pěti znaků vyskytoval v každém řádku, v každém sloupci a v každé ohraničené oblasti rastru právě dvakrát. Políčka se stejnými znaky se nesmějí dotýkat stranou. Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Metaři
Rozdělte dvůr představovaný rastrem o velikosti 13 x 10 čtvercových polí na obdélníkové a čtvercové oblasti, které budou metařům uloženy zamést. Strana pole je dlouhá 1. V každé oblasti leží přesně jedno číslo, které odpovídá nezápornému rozdílu délek sousedních stran té které oblasti. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Dřevěný šestiúhelník
Sestrojte lomenou čáru, která povede po liniích rastru zakresleného na dřevěném šestiúhelníku. Čára ve středu jednoho z kroužků začíná a ve středu jiného z kroužků končí, přičemž navštíví každý kroužek právě jednou. Jednotlivý úsek čáry vždy spojuje středy dvou kroužků přímou úsečkou vedenou po linii rastru a nesmí procházet jiným kroužkem. Kromě výchozího a koncového středu kroužku se čára v každém středu kroužku lomí. Vaším úkolem je nalézt výchozí kroužek, očíslovat ho číslem 1 a postupně zakreslit všech čtrnáct úseků lomené čáry, navštívené kroužky postupně očíslovat až do čísla 15, přičemž dva z kroužků už očíslovány máte. Za správné řešení získáte 20 bodů.

4. Před zametáním
Na část dvorku ve tvaru 10 x 10 polí rozmístěte po liniích rastru jednu velkou metlu, dvě menší metly, tři kbelíky a čtyři lopatky. Pole s uklízecími předměty se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani rohem, a nesmějí ležet na 4 polích s odpadky. Čísla po stranách obrazce uvádějí, na kolika polích jsou umístěny v příslušném řádku či sloupci uklízecí předměty. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Dvojitý korál
Rozdělte rastr 10 x 10 polí na dřevěné desce na dvě souvislé oblasti – černou a bílou tak, že se nikde nebude vyskytovat čtverec 2 x 2 s poli téže barvy. Čísla vně rastru udávají počet černých políček v daném řádku nebo sloupci (viz příklad vlevo se zadáním, vpravo s řešením). Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

6. Zametání dlažby
Uklízečka zametala dlažbu s šestiúhelníkovými dlaždicemi, na některé dlaždici svou práci začala a postupovala dál po dlaždicích na sebe navazujících stranami, postupně zametla všechny dlaždice kromě černých, na zametenou dlaždici už nestoupla, stejně jako na černé dlaždice. Vaším úkolem je nalézt dlaždice, na kterých zametání začala a skončila, a zakreslit trasu, jak postupně dlažbu zametala. Směr zametání změnila jen tehdy, když dorazila k černé dlaždici nebo na okraj dlažby nebo na dlaždici, kterou už zametla (viz příklad). Za správné řešení získáte 30 bodů.

   

7. Různotvaré oblasti
Rozdělte rastr 8 x 8 polí na dřevěné desce po jeho liniích na 16 oblastí, přičemž každá musí mít jiný tvar. Některé dělicí linky jsou již zakresleny. Navíc platí, že malá šipka ukazuje na hraně směrem od menší do větší oblasti (viz příklad vlevo se zadáním, vpravo s řešením). Za správné řešení získáte 25 bodů.


8. Zametání skladiště
Na stavební parcele 10 x 6 polí navrhněte stavbu skladiště dle potřebných parametrů. Skladiště musí mít nezbytný počet místností a dveří pro splnění níže zadaných podmínek. Zdi musí být vystavěny po liniích rastru, jedno pole může být ohraničeno nejvýše třemi zdmi a v těchto zdech jednoho pole mohou být umístěny pouze jedny dveře. V 1. kroku navrhněte stavbu, resp. vyznačte všechny zdi a všechny dveře tak, že budou otevřené. Ve 2. kroku zavřete zvolené dveře tak, aby se do celého prostoru skladiště dalo vstoupit jedinými dveřmi a všechny místnosti byly propojené otevřenými dveřmi a mohla je zamést jedna osoba. Ve 3. kroku zavřete nebo otevřete zvolené dveře tak, aby se do skladiště dalo vstoupit pouze dvěma dveřmi a skladiště bylo rozdělené na dvě mezi sebou neprůchozí (uzavřené) prostory o stejné ploše 30 polí (vliv zdí a dveří na plochu půdorysu skladiště pomiňte), které mohou po vstupu do nich zamést dvě osoby, každá tu svou. Ve 4. kroku obdobně připravte skladiště pro zametání třemi osobami, jejich prostory budou mít každá plochu 20 polí. V 5. kroku obdobně připravte skladiště pro zametání čtyřmi osobami, jejich prostory budou mít každá plochu 15 polí. A konečně v 6. kroku obdobně připravte skladiště pro zametání pěti osobami, jejich prostory budou mít každá plochu 12 polí. Změněné polohy dveří dávejte v nákresech skladiště ve 2. až 6. kroku do kroužku, uveďte celkový počet x těchto změn. Na příkladu máte znázorněn postup navržení skladiště na stavební parcele o půdorysu 3 x 6 polí s dispozicemi pro jednoho až tři metaře a s celkovým počtem změn x = 8. Za správné řešení získáte 3.(40 – x) bodů.


 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies