jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 65. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. ledna 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7610 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola. Zadání u dvou hádanek bylo opraveno, opravy jsou vyznačeny červeně!

Použité prameny
Většina tajenkových výrazů je čerpána z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a z knihy Karla Pavlištíka Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku, kterou si přidejte pro toto kolo do PO. Knihy nemusíte shánět, potřebné pasáže máte naskenované v Pomůckách k JLA. Nebudete potřebovat z PD těchto 13 pramenů: Sokol, MEA, MELH, Jordan, SAK, ESGV, EPM, LČL, MEH, MSJM, NCS, ZKR-EU a VSCS a z elektronických pramenů Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 65. KOLO

 KŘÍŽOVKY

 VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 40

Náboženské … (1) si vynutilo roku 1781 toleranční patent Josefa II., který povoloval evangelické vyznání. Hlásili se k němu ti nejchudší z horských dědin, tam vznikaly modlitebny, jak je dokázali postavit … (2). Prosté boží … (3) se nemohly srovnávat s barokní nádherou katolických kostelů, a přece v jejich stavební jednoduchosti a střízlivé prostotě vládla … (4) vpravdě svatá. Tak je tomu i dnes v horském tolerančním dřevěném kostelíku na Hrubé Lhotě, kde dvacet let působil vzdělaný evangelický duchovní, autor nesmrtelných Broučků Jan Karafiát. A právě tak tkví cosi poetického, co člověka pohladí na duši, v pohádkové atmosféře v kostelíku ve Valašské dědině, třebaže chybí věž se … (5) a pod valbovou střechou nalezneš domácky vyráběné vybavení lodě; takto byl kostelík rekonstruován podle kresebné dokumentace Dušana Jurkoviče z roku 1892. Sedím ztišený v lavici, na jejímž opěradle kdosi zapomněl kancionál a z dálky jakoby k mému sluchu přes věky proznívaly verše Třanovského písně Cithary vzniklé ve Valašském Meziříčí: Moji nepřátelé – padnou, věřím cele. – Nedáť mne trápiti více – Boha mého … (6).

Řada dnes přišla z podomácku vyráběných celodřevěných výrobků na Valašsku po metle, hrábích, vidlích a motyce na lopatu. … (7) lopat byla jedním z nejvýraznějších a také nejnáročnějších odvětví domácí produkce dřevěného … (8) a … (9) valašských specializovaných a vysoce kvalifikovaných náturistů. Vyžadovala si … (10) a … (11) a mnohdy byl celý výrobní … (12) proveden přímo na místě těžby suroviny. Začátek prací v každém případě, od rozdělení kmene na kusy, půlky a štvrtě až na vyhotovení okřešků ze štípů. … (13) prací se někdy odbýval přímo na místě čerstvě poražených stromů, někdy v dílně lopatářů a představoval finální dopracování okřešku do podoby lopaty.

Díly lopat rozeznávali výrobci i uživatelé dva: držadlo a hlavu. K jejich vyrábění užívali lopatáři hlavně … (14), méně už topolové nebo … (15). K opracování suroviny sloužil zejména … (16), klín, palice a … (17). Sortiment lopatářů byl široký a rozmanitý. Lopatáři na Valašsku vyráběli … (18), první se používaly zejména na čištění cepy vymláceného obilí (jednu z nich představuje … (19) na fotografii uvnitř polomozaikovky), druhé ve sladovnách. … (20) byly určeny především do cukrovarů, … (21) se používaly v cihelnách k manipulaci s hlínou. … (22) patřily mezi lopatky, prvními dvěma se nabíraly … (23) v domácnostech a kupeckých krámech, ta třetí byla užívána k manipulaci s chlebovým těstem.

Třináctý ročník soutěže se blíží k závěru. Třináctka je mnohými považována za nešťastné číslo. A když vzpomeneme, že letos odešli dva z historicky nejlepších řešitelů křížovek JLA luštit tam nahoru a několik borců dlouhodobě marodí a kvůli nemoci autora muselo být zahájení tohoto kola odloženo – tak co na to říct? Nebyla to úplně … (4). Např. třináctce se na dresech vyhýbají sportovci, třináctku vynechávají při číslování pokojů hoteliéři.

Co zatím třináctý ročník přinesl? Oproti předešlým byly řešeny vždy dvě křížovky: polomozaikovka s fotografií celodřevěného … (8) uprostřed a nějaká kruhová křížovka, ve které se objevovaly výrazy z polomozaikovky. Způsoby skrytí tajenek nebyly nové, přesto Valachy skryté za kopem a tulej coby ucho zaskočily v minulém kole většinu soutěžících včetně matadorů. Jen dva řešitelé na ně šli s motykou od lesa.

Třináctý ročník končí. Ale ještě není rozhodnuto. Až po vyhodnocení řešení tohoto kola si někteří budou moci říct „… (13) dobrý, všechno dobré“. Však to znáte.

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a kruhová buňkovka. Skryty jsou 1. tajenka (5), druhá část 2. tajenky (6), 5. (5), 6. (7), 8. (6), 10. (6), 11. (4) a 13. tajenka (5), společná druhá část 14. a 15. tajenky (5), 19. (7 6) a 23. tajenka (5 9), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí. Dvě tajenky je třeba hledat v úvodním textu, jedna tajenka je tvořena písmeny ze správně vyplněných obrazců 61. až 65. kola JLA, zbytek tajenek je k nalezení v obrazcích křížovek.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Všechny vnitřní rozdělovací linky vedou přes více než jedno políčko.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Mezinárodní zkratka souhvězdí Ještěrka. - 2. ?3?. - 3. Cizokrajná rostlina; španělská lidová slavnost. - 4. Dovednost; německý meteorolog. - 5. Jméno herečky Pospíšilové; tyčka na čištění hlavně pušky; ?2/1?.6. Týkající se zařízení k topení; středověký typ hradu; týkající se určitého nože. - 7. Tah; třaslavě; hráčka na jistý hudební nástroj. - 8. Den; citoslovce vyjadřující zaklení; limonáda; nedopalek cigarety. - 9. Žabinec; mince v iberoamerických státech; domácké ženské jméno. - 10. Marast; lniště; tenisový úder; nelegální. 11. Upadavý; žlutá houba; slovenský politik; španělský herec; slovenské ukazovací zájmeno; rostlina. – 12. Cukrářské pečivo; tráva; přitakávačka; citoslovce vyjadřující havraní hlas; jackpot; šetření. - 13. Švýcarské sídlo; basa; činidlo; změna (slovensky); sídlo na Fidži; související s určitými spojovacími součástmi. - 14. Části básně; brazilský spisovatel; špatné výtvory; americký režisér; číslovka základní; pukavý plod; příjmení prokurátora ve filmu Duben; lesk (slovensky). - 15. Ryby; krátký bičík; africký trpasličí národ (dle Otty); odklad; podání (slovensky); manžel; velké lodě; v pokoji. – 16. Rozloha; poníženost; hmatáním; malý indický chrám; Besední dům na Husově ulici v Brně; z větší vzdálenosti; řidší bavlněné látky. - 17. Studený pokrm; divoké ovce; kyseliny olejové; město v kraji Arussi; vlhké místo; dolnosaská obec. - 18. Rostlina; polička na stěně; cigareta; moment; odrůda pšenice; osahat. – 19. Povzbuzení; nevolnictví; lužickosrbský jazykovědec; ne; hostinský z filmu režiséra Franka Wisbara; rakouský skokan na lyžích. - 20. Řeč; režisér filmu Highland Park; velká množství; belgický mistr Evropy v kulturistice; soubor; těžkost. – 21. Český dirigent; průjem; utišení; mejdan; sídlo na Olomoucku; virózy rostlin. - 22. Řemeslník vyrábějící výrobky z kůže (slovensky); příliš nápadně; překvapivý; domácké ženské jméno; smysly zjistitelné vlastnosti vláken a textilií. – 23. Otka; řeč; citoslovce vyjadřující rozpaky; název samizdatového literárního sborníku; urostlý svalnatý muž. – 24. Zděšení; úseky zemské kůry omezené zlomy; stovka; štíty starořeckých bojovníků; antilopa; druh nádoby. – 25. Karta v tarokách; týkající se zemité horniny (slovensky); banální tvrzení; záda.26. Společenské hry; vzhled; náhlý převrat v zemské kůře. – 27. Stírač prachu; výstruh; hřbety chodidel; jedna z rolí americké herečky Idy Moore. – 28. Postel falešníka; druh polévky; název Miliho skladby. - 29. Alkaloid opia; hýždě; člověk mající chorobný odpor k hudbě. – 30. ?4?; vytvořit básněním; dravčík. – 31. Anglický herec; značka muškového navijáku. – 32. Rakev; starověké město na území dnešního Španělska. – 33. ?12?. – 34. Děti.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Český malíř. – 16. ?7?. - 17. Druh kalhot; spoluhráč Pelého. - 18. Den v týdnu; uzlík v tkáni způsobený tuberkulózními bacily. – 19. ?9?; lože pro námořní děla; herec účinkující v pohádce Z pekla štěstí. - 20. Hazardně; speciální forma funkcionální hudby; opereta skladatele Dekker-Šenka; váčky přivazované k oděvu. – 21. Bezproblémová věc; týkající se části vozidlového kola; oroseně; v pokročilé době (slovensky). - 22. ?17?; dvojníci zastupující herce při rizikových scénách (dle NLA); nelibost; od práchnivění pocházející; zdvořilost. – 23. Loajální; nábytek; tiskový orgán jedné z bangladéšských politických stran; náležející africkému státu; buršácká čapka. – 24. Španělský pokrm; dráč; alkaloid obsažený v tabáku; předtím; český básník; anorganická sloučenina. – 25. ?16?; drobná hudební skladba; režisér filmu Návštěva; hnojůvky; mediteránní keř; koksový ořech; španělský typ komedie.26. Zákonitost; pazvuk ve zvukovém záznamu; role filmového herce Marcela Rousseaua; vztekat se; místnůstka; druh ovoce; finské přístavní město; hmyzožravá šelma. – 27. Textilní navíjecí zařízení; tyranie; místo uložení ostatků Anny; řezavka; týkající se určitého správního celku; tibetočínská jazyková skupina; síla. – 28. ?18?; převaha; výzdobný článek gotické architektury. - 29. Zájmeno tázací; nevědomost; tanec; dámský kabátek. – 30. Portugalská jednotka objemu; spojka podřadicí; území. – 31. Šleh karabáčem; maškarní ples. – 32. Tanec; stavební hmota. – 33. Vysekaná díra; zub; vlastní určitým dravým ptákům. – 34. Německý architekt; popínavá rostlina; odlišná; tvoje manželka. – 35. Polštář; ženy; ?22?. – 36. Anglicky "esejci"; běloruské sídlo; název díla ruského spisovatele Polevoje; na dva díly; hotovost Evropana; oklepané; pokrývka hlavy. – 37. Zpevněná moréna ze starých zalednění; název chemického přípravku pro ochranu rostlin; předložka; zařízení k pečení chleba; film režírovaný italským režisérem Pasolinim; zvraty; šelma; období klasického starověku. – 38. Grafické úpravy textu; divadlo (dle Štěpánka); kuchyňská mísa; stroj na úpravu vozovek; obraz na plátně (z francouzštiny); ilustrativní; ?14/1?. – 39. Žákyně mima Paula Curtise; ptačí pohyb; tlustý; úhor (slovensky); postranní část písečného přesypu; písmeno. – 40. Místo určené pro změnu původního směru v opačný; olympijský vítěz v gymnastice; olympijský vítěz v cyklistice; zaujetí; kusy kovu odlité do kokil. – 41. Anorganická sloučenina; dřevina; jistota; prvok; ?15/1?. – 42. Benigní nádory; mláďata domácích zvířat. – 43. ?20?; ?21?. – 44. Eta; křovácký jazyk.


KRUHOVÁ BUŇKOVKA

Jednotlivé buňky mají tvar kroužku a jsou uspořádány do kruhu. Středové prostory mezi kroužky obsahují čísla pro lokalizaci výrazů v legendě. Krátká úsečka naznačuje, od kterého políčka (buňky) se výrazy začínají vpisovat ve směru chodu hodinových ručiček. Pětipísmenné výrazy se vpisují po jednom písmenu do políček (buněk), skrytá tajenka začíná v buňce prvního vpisovaného výrazu. Příklad kruhové buňkovky je uvedený na obr. 108.8 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. Čtrnáct vhodných pětipísmenných výrazů k vepsání do buňkovky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

 HÁDANKY

Zadání u dvou hádanek bylo opraveno, opravy jsou vyznačeny červeně!

Moto: V zimním čase k jádrům, víte, s lopatou se proházíte.

1                  ZÁHADNÝ NÁPIS (N: 16, J: 13)

             Vějačkou váním obilí Valaši po žních čistili.

2                   VÝPUSTKA
Potomci leptavý přípravek hledají,
hubeňour poblíže ryby zří čápy,
vazby na bicykl břídila sedají,
tvrdého mužského velké jsou tlapy.

3                    OBNAŽKA
Rostliny s ostrými listy mnich sušívá,
zloději flámují, mysl je veselá,
moučka se k barvení hedvábí užívá,
s proutníkem anduly bedna nic nedělá.

Sportovní oděvy trenér dá k pohorkám,
hromada trupů v nich vypadá ladněji,
matička neděla skoro nic kantorkám
dost jasně, aby to chápaly snadněji.

4                   VYBÍRAČKA
Deska při věřící hlupačky zaskočí,
duchovní zakrývá škemrala ručníkem,
bér žena lépe žne na poli v úbočí,
skříň má dva závěsy, pes je třel jazykem.

Kdo žije v Polabí, stoná prý na stáří,
při každém neduhu chystá se do hrobu,
to chlapi žijící v horách jsou nezmaři,
jeden z nich překonal závažnou chorobu.

5                     ZÁMĚNKA
Soudce dbá na dojem, zná rozsah možností,
Moravan masa jí, odškodné zaplatí,
trenéři přestupek vyřeší stížností,
příjmové kontrasty nevidí bohatí.
Děda při učení hrozíval kartáčem,
dělníkův potomek nestal se kopáčem.

6                    VÝPUSTKA
Bezdeští rolníkův výtěžek pokazí,
antouška drobný hmyz ve vlasech souží,
úmysly gorily na problém narazí,
končí flám cizince za malou louží.
Zajíc před hlodavcem mete přes pole,
postrádá fešanda příbor na stole.

7                     OBNAŽKA
Posvátná hora se hodí do křížovek,
Noe k ní zamířil dle vůle boží,

dřívější továrna ve městě tatrovek
za moře vozila kvalitní zboží.

Vojenské kabáty husaři prodlouží,
psi lapí zajíce, sportovec hole,
kdo střílí vodušky, ten si trest zaslouží,
ten přijde po smrti do pekla dole.

8               ZÁHADNÝ NÁPIS
Ve spaní řeže Merckx dříví do kamínek,
za koňak kalupy partnerek budu ctít,
poslouchej, uslyšíš při bárce bubínek,
šlechtic si nepřeje zjevně svět opustit.

9                    VÝPUSTKA
Přes plachty v cirkuse šašek se přenese,
spílala doktora návštěva Cvachovi,
zpěvný pták před horou jako kov leskne se,
gazela tlustá je, hlupák lže bráchovi.

Každý pes touží jít s pánem na procházku,
chlapcova sestra prý doma dost zlobila,
dívčině šeptem hoch říkal o výprasku,
jejž hocha maminka své dcerce slíbila.

10                    OBNAŽKA
Poberta nátěstek ukradl pekaři,
tají své osudy prckové z Peček,
pořídku remíz se v turnaji podaří,
trčela při bahně partyja déček.

 

 LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Osm úloh je před vámi bez lopat i s lopatami.

1. Celodřevěná nářadí
Spojte každou trojici stejných celodřevěných nářadí spojitou lomenou čárou, která se může i větvit a která se nedotýká ani nekřižuje s jinou lomenou čárou příslušející jiné trojici. Tato čára vede vodorovně nebo svisle a spojuje středy políček sousedících stranou. Každé políčko rastru je tak použito maximálně jednou (viz příklad). Za správné řešení získáte 10 bodů.


2. Lopaty
Hnědá kolečka v políčkách rastru představují horní konec držadla lopaty, černý obdélníček představuje hlavu lopaty. Zkompletujte všech 58 lopat, přičemž jejich držadla mohou být v obrazci umístěna jen vodorovně nebo svisle a nesmějí se vzájemně křížit (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.


    

3. Lopaty v políčkách
Do některých políček rastru doplňte po jednom z písmen L, O, P, A, T a Y tak, aby byla všechna písmena obsažena v každém řádku a sloupci (dvě políčka vždy zůstanou volná), aby se tato písmena v žádném řádku ani sloupci neopakovala a aby se políčka se stejnými písmeny navzájem nedotýkala, a to ani rohem. Vně rastru jsou uvedena písmena viditelná jako první při pohledu do rastru. Za správné řešení získáte 20 bodů.

4. Sudoku X
Do každého prázdného čtvercového políčka vepište jednu číslici od 0 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádné z 12 vyznačených oblastí o velikosti deseti políček. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Šipky vně
Do prázdných políček u obvodu obrazce zakreslete po jedné šipky směřující vodorovně, svisle či diagonálně pod úhlem 45o na políčka s číslicemi. Tyto číslice udávají počet šipek, které na dané políčko směřují (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


6. Šipky uvnitř
Začerněte některé šipky uvnitř obrazce tak, aby každá šipka (bílá i černá) ukazovala právě na jednu černou šipku (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů

 

7. Oblasti
Zapište do jednoho z políček každé silně ohraničené oblasti jedno číslo. Toto číslo je rovno velikosti této oblasti, resp. počtu políček rastru v této oblasti. Čísla na okrajích rastru jsou součtem čísel vepsaných do políček příslušného řádku či sloupce (viz příklad). Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

8. Karban
V úloze inspirované hrou FreeCell máte 52 vyobrazených karet seřazených do osmi sloupců (1. sl. až 8. sl.) co nejmenším počtem x tahů přesunout do čtyř cílových polí (CP). Každá karta ve sloupcích je viditelná, nejspodnější je vždy vidět celá. Vlevo nahoře jsou čtyři volná pole (VP) pro odkládání karet z důvodu uvolnění jiných k potřebným tahům a karty jsou tam vidět vždy celé. Do cílových polí vpravo nahoře máte postupně přesunout karty od nejnižšího esa (A), pak dvojky (2), trojky (3) atd. až po kluka (J), dámu (Q) a krále (K). Do každého cílového pole přesunujete karty stejné barvy, tedy v jednom budou ve finále od esa po krále srdce, ve druhém káry, ve třetím piky a ve čtvrtém kříže. Karta, která je celá viditelná, může být přemístěna:
a) z jednoho sloupce do volného pole pro odkládání karet, v jednom volném poli může být nejvýše jedna karta;
b) z jednoho sloupce či volného pole do jiného sloupce na kartu vyšší hodnoty o jednu úroveň (např. na osmičku sedmičku, na krále dámu apod.) a zároveň na červené barvy (srdce a káry) lze přesunovat pouze černé barvy (piky a kříže) a naopak;
c) z jednoho sloupce či volného pole do prázdného sloupce;
d) z jednoho sloupce či volného pole do cílového pole, jako první eso, ostatní karty jen pokud je v cílovém poli již umístěna o jednu úroveň nižší karta stejné barvy (např. srdcová pětka na srdcovou čtverku, piková dáma na pikového kluka apod.).
Každé přemístění celé viditelné karty (do sloupce, volného pole či cílového pole) se počítá jako jeden tah. Zápis tahů zapisujte dle tohoto příkladu jednoho z možných zahájení: 1. 5♥→VP; 2. 2♣→3♦; 3. 10♥→VP; 4. J♣→Q♥; 5. 10♥→ J♣ atd. Za správné řešení získáte 4(120 - x) bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies