jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 61. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s metlou v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek se vyplatila ostražitost při všech lala a hala, bezchybných řešení jsem očekával dost, bylo jich nakonec devět. Lala vycházela na třech místech, hala na dvou a halo také na dvou. Jako obvykle se to někde zadrhlo, tentokrát na americké herečce. Ta správně vycházela pouze La La, takže bylo potřeba zaměnit panenku lalu a citoslovce lala za jiné výrazy. U panenky vyhovovala malá a u citoslovce halo, jenže halo bylo už na jiném místě, tak se muselo hledat jiné citoslovce. A v kartičkách NLA bylo k nalezení citoslovce "hala". Pak ovšem sál bylo potřeba řešit jinak než halu, botanický slovník pomohl. Saul řešil všechny zádrhely.

U hádanek jsem očekával vysoký počet správných řešení všech hádanek a pokud se Jana Járová neupíše, tak dosáhne historického úspěchu. Získat deset zápočtů v řadě za sebou v kategorii L se zatím nikomu nepodařilo. Byla to poslední nekombinovaná kategorii, kde takový počin dosud nebyl zaznamenán. A podařilo se jí to! Blahopřeji. Častou chybou byla v záměnce nesprávná předložka "z" u spojení "smetli krysy s povrchu zemského", správně musela být použita předložka "s", aby nebyla u Syslova zaměněná dvě různá písmena. Někteří řešitelé si dali pauzu, někteří staronoví řešitelé se vrátili, někteří noví se pustili do řešení.

U logických úloh bylo dosaženo při zametání skladiště jako obvykle lepšího výsledku než očekával autor, ale jenom o fous. 30 manipulací s dveřmi ale na zápočet nestačilo, ani 29, ani nadějných 28. Ani 27 nepřineslo nejlepší výsledek. 26 manipulací s dveřmi se v řešeních neobjevilo, ale ani to by nestačilo. Dokonce ani autorských 25 manipulací s dveřmi nebylo optimální. Nutno podotknout, že tradičně úspěšné ženy forma neopouští, ovšem letos se k nim přidala početná skupina mužů, takže lze očekávat tuhá klání.

Níže máte, ohlasy už jsem vyvěsil také, opatrujte se, Vladimír

 

Výsledky 61. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 167 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 9), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 15) a v logických úlohách za řešení za 193 bodů (bylo jich 8).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 61. kole u KHL 3050 eur, u KH 1180 eur, u KL a HL po 1220 eurech, u K je v banku 205 eur, u H 205 eur a u L 30 eur.

Stav zápočtů po 61. kole je následující: desátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Járová, což se zatím v této kategorii nikomu nepodařilo a získává 50 eur, třetí zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Jaroš a v kat. L: Máchová, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Kousal a J. Sýkora a první zápočet do případné řady získává 25 soutěžících, a to v kat. KH: Karpíšek, v kat. K: Drápala, Gašparín, Juráň, Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora a Vychovalý ml., v kat. H: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Šťastný, M. Turek a Widla a v kat. L: Carbol, Jiří Konečný, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková a Šebesta. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky
Úvodní kolo 13. ročníku jsem se snažil pojmout řešitelsky vstřícně tak, aby většina výrazů šla vepsat do polomozaikovky bez velkého pátrání, snad se to i povedlo, protože řešení dorazilo hodně. Ale samozřejmě je to akademie, tak jsem si nemohl odpustit nějaké zádrhely, které bylo potřeba rozmotat. Sázel jsem na to, že řešitelé budou řešit panenku vlevo nahoře v rohu se známějšími lasery jako lalu a vepíší 14/1 LAHVINKA (NLA) x panenka 15/1 LALA (NLA) x kvantové zesilovače 15/1 LASERY (NASCS) a sál vpravo nahoře v rohu jako halu a vepíší planetku 34/1 HANNER (planetky na webu) x sál 34/1 HALA (SČSaA) x patřící ženě mající svátek v červenci 35/1 LARISINA (KNAP 2, heslo Larisa) x cévnaté rostliny 31/2 VISELCE (BOT) x keře 37/1 JALOVCE (SSJČ). No a první zádrhel se měl dostavit vlevo dole v rohu s citoslovcem, nabízelo se „halo“, ale to už bylo použito na pozici 44/2 jako kolo. Legendě vyhovovalo řešení 1/1 LALA x úskalí 29/3 BRADLA (SSJČ), pak ale bylo potřeba opravit pasáž s panenkou na správné řešení flaška 14/1 LÁHVINKA (NLA) x 15/1 MALÁ (ČSVaS, heslo 1993) x 15/1 MASERY (NASCS). Ovšem další zádrhel se měl dostavit v pasáži s americkou herečkou účinkující v televizním seriálu Power, nabízela se Lela Loren a řešení urostlá osoba 25/4 SAHULE (PSJČ) x 44/1 LELA, jenže Lela by musela být legendována jako jméno americké herečky. V seriálu hrála i LaLa Anthony, zvaná též La La a správné řešení bylo 25/4 SAHULA (Kott) x 44/1 LA LA (fdb.cz, seriál Power). Pak ovšem troskotalo řešení citoslovce jako „lala“ a bylo potřeba projít kartičky NLA a najít citoslovce „hala“ a tuto pasáž správně řešit  1/1 HALA (NLA, heslo hala, např. 31. karta) x 29/3 BRADLA (SSJČ, heslo bradlo). Což ovšem znamenalo, že sál se nemohl řešit jako hala! K cíli vedl pětikřídlec, rostlina jinak zvaná marovník, ale i sál či saul. Pasáž se sálem bylo třeba správně řešit 34/1 SANNER (planetky na webu) x 34/1 SAUL (BOT, heslo Sharea) x 35/1 ULRIČINA (UNI 10, heslo Ulrika) x 31/2 VIČENCE (BOT) x 37/1 JANOVCE (SSJČ). Možná se tento scénář u vás takto nevyvíjel, ale v některých případech ano.
Problémy dále činily pasáže s tanzanským politikem 20/5 KARUME (MČSE 6/773, heslo Zanzibar) x český chirurg 38/3 KUKULA (CJC 3/408) a s vymřelým druhem primátů 8/1 ADAPIS (MČSE 1/37, heslo Adapidae) x litevský básník 24/5 JANONIS (MČSE 3/156) x tkalcovská dílna 11/2 OSNOVNA (NLA) x bylina našich babiček 23/5 OSLÍ PEPŘ (RYS 3, heslo saturejka zahradní). Desítka řešitelů zapomněla vypsat skrytou tajenku z ornamentovky, mezi nimi to v zadání nejspíše přehlédlo i několik mistrů řešitelů.
Zápočet se dával za bezchybné řešení a tentokrát ho získalo 9 z celkových 52 soutěžících, ztrátových bodů nebylo udělováno mnoho, vlastně jede celý peloton pohromadě s minimálními rozestupy. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 61. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora, Vychovalý ml. – 1: Bonaventura, M. Turek. – 2: Pavlík. - 3: Járová. – 4: Valíček. – 5: Štefek (KH), Vašinka, Vojník. – 6: Nack. – 7: Vlášek. - 8: Staněk. – 9: Petriláková. – 10: Podzemský, Růčka. – 11: Čechová. - 12: Horák. – 13: Soukup. - 14: Vlček. – 15: Kučírek. – 16: Hrubá, Kohoutová, Pala. - 17: K. Bednář, Kolář, Slavík, Střelec, Svoboda, Urban, Zedník. – 18: Fabian. - 19: Fiala, Nádeník, Tomanová. – 20: Bureš, Horáček, Kratochvíl, Patron. – 21: Dudek. – 22: Hájek, Hajný. - 23: Vodník. – 24: Elév. – 25: Prvák.

 

Hádanky
Desítka hádanek začínala podle ohlasů řešitelů až podezřele snadnou kreslenou obnažkou a končila obtížnou posunkou, kterou i přes její obtížnost zdolala dvacítka soutěžících. Altajci byli Čelkanové vyznávající šamanismus, hudebním nástrojem byla arabská kamanža. Řešitele ještě potrápil spišskostaroveský nestor a krysy smetené s povrchu zemského, předložka „z“ zde nemohla být použita kvůli záměně dvou různých písmen v jednom dílčím náznaku. Nejčastěji správně řešenou hádankou ale kupodivu nebyla ta záměrně lehká úvodní kreslená s březovou metlou, ale záměnka s motivy z pohádky O dvanácti měsíčkách, ačkoli k maceše Marušky nevedly nijak jednoduché výrazy v dílčích náznacích. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo hned 15 z celkových 53 soutěžících. Mezi nimi byla i Jana Járová, která tak dosáhla desátého zápočtu v řadě za sebou. Zejména jí, ale i všem ostatním úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 61. kole: 10: Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, J. Sýkora, Šťastný, Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 9: Ákev, M. Kokeš, Marně, Motyčková, Vychovalý ml. – 8: J. Bednář, Beneš, Nepimach, Novotná. - 7: Fiala, Foltas, Urban, Žák. - 6: Dostál, Horák, Vávra. – 5: Bartoš, Beran, Pospíšil, Zahajský. – 4: Divák, Dudek, Zedník. – 3: Fabian, Fanda, Hruška, Jirout. - 2: Jezdec, Kominík, Němeček, Plavec, Prvák. - 1: Florián, Maskot, Pokus, Tatar, Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy
Nejtěžší úlohou bylo Zametání dlažby, nejlehčí 61. kolo JLA. Optimizer Zametání skladiště vyřešila více než polovina soutěžících s méně než 30 změnami poloh dveří, osmkrát se objevilo optimální řešení s 24 změnami. Zápočet se dával za 193 bodů, vedle loňské nejlepší čtveřice dam, které nadále prokazují neutuchající formu, se podařilo získat nejvyšší možný počet bodů také čtveřici mužů, takže v čele průběžného pořadí máme po úvodním kole 8 z celkových 62 soutěžících. Někteří soutěžící si dali pauzu, ale nahradili je noví a ti se ihned zařadili do první dvacítky, rozestupy v ní nejsou veliké, takže další kola slibují napínavá klání. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 61. kole: 193: Carbol, Jiří Konečný, Máchová, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta. – 190: Šťastný. - 181: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora. – 175: Brož, Krajči, Kučírek. – 158: Josef Konečný. – 145: Járová, Spáčil. – 133: Chylová. - 129: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 125: Buchta. – 115: Žabka. – 105: Ševčík. – 99: Stejskal. - 90: Fišer, Zedník. – 85: Křížová. – 80: Beránek. - 75: Dedková. – 70: Cily, Fojta, Mareš. – 65:  Musil. – 60: Švec. – 56: Dušek. – 55: K. Bednář, Ježek, M. Sedláčková. - 50: Geodet, Suchý. – 45: J. Bednář, Čechová. - 40: Kohoutová, Tomanová. – 35: Kadlec. – 30: Elév. - 29: Fanda. – 24: Hajný. – 20: Ampér, Kotinová, Prvák. – 15: Florián, Kominík, Lachtan, Rosa. – 10: Maskot, Plavec, Učeň, Zápasník.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies