jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 64. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s motykou v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem tipoval, že budu rád za každého luštitele, který se úspěšně dokope k nalezení všech skrytých tajenek. Byli jenom dva, Valachy i tulej nadělaly paseku. Valachy odhalilo dost řešitelů, ale jen ona dvojice je objevila po kopech motykou. Tulej neboli... V kruhové meandrovce vycházelo oko i ucho, ale "kout úklady" není "viklat". Správně bylo "tulej neboli ucho".

U hádanek jsem naopak očekával hodně řešitelských archů s plným počtem hádanek. Určitě přes deset. Bylo jich třináct.

U logických úloh měl rozhodovat o pořadí optimizer, ale řešitelé v čele průběžného pořadí nalezli všechna možná řešení. Nejtěžší úlohou měla být Cesta s motykami, také tomu odpovídal bodový zisk a nakonec i byla. Vypadá to, že pospolitou sedmičku v čele průběžného pořadí bude muset rozhodit až optimizer v posledním kole.

Všechna řešení máte níže. Během jejich vyhodnocování přišla smutná zpráva, v pátek 22. října 2021 nás opustil dosud nejúspěšnější řešitel v historii JLA, Valach Jura Sýkora, čest jeho památce!

A už jsem připojil i ohlasy na 64. kolo JLA, opatrujte se, Vladimír

 

Výsledky 64. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 161 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla dvě), v hádankách za 11 autorských řešení (bylo jich 13) a v logických úlohách za řešení za 225 bodů (bylo jich 14).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 64. kole u KHL 3200 eur, u KH 1240 eur, u KL a HL po 1280 eurech, u K je v banku 220 eur, u H 220 eur a u L 45 eur.

Stav zápočtů po 64. kole je následující: šestý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: Máchová a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Kousal, čtvrtý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Kopřiva a v kat. L: Jiří Konečný, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková a Šebesta, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček a v kat. L: Brož, Drápala, Husar, Krajči, Kučírek, Marek a Šťastný, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Říha, Šťastný a M. Turek a první zápočet do případné řady získává 8 soutěžících v kat. H: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka a Widla. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

A zase kolo bez dvojáků. Tentokrát jsem ovšem nastražil chytáky hned u dvou skrytých tajenek, ale že budou tak „výživné“, to jsem nečekal. „Hrubá stavba“ polomozaikovky neměla dělat až tak velké potíže, skrytá tajenka EVANGELICTVÍ ve třech segmentech křížovky měla přímo vybízet k nalezení skryté tajenky JLA, ale měla podsouvat i tajenku VALAŠI. Zde jsem chtěl prověřit ostražitost řešitelů, jak moc pečlivě čtou průvodní text. „Valaši….už potěšily…“ v pořádku nemohly být. Což o to, na tento zádrhel přišlo hodně řešitelů a správně vypsalo tajenku VALACHY, jenže ji vyznačilo s CHY v místě, kde se křižovali hlodavci PLCHY a chlapci HOCHY. Ti k cíli nevedli, i když hodně sváděli, plchy jsou slovensky, tvar „hochy“ se objevuje v ČJA, jenže vždy v jiném než 1. pádě plurálu. Správně bylo třeba řešit tuto pasáž 3/2 PLŠI (SSJČ) x 31/4 HOŠI (SČSaA).

Další nástraha byla nalíčena u hlasu slepic. Jak napsal jeden z úspěšných řešitelů: “Jak někde vidím možnost dvojího vepsání, už bystřím a cítím “jemelíkovinu”. Tíkot ptáků i típot ptáků, do kříže citoslovce, pod tím okuť i obuť, pohotovost nejvyššího stupně! A nad tím KOP a tématem motyka, tak se hned dívám, jestli nejsou ještě někde shluky KOP a co je za nimi? No přece VA a LA, takže bylo potřeba hledat citoslovce KCHY nebo PCHY a kout úklady CHYKAŤ nebo CHYBAŤ.”

Ano, házet coby fíkat (ČSVaS, heslo 1726.1) je mnohem známější než chybať, takže jsem předpokládal, že přednostně bude řešitel řešit tuto pasáž 6/3 FÍKAŤ (SVN na webu) x citoslovce 29/2 PFÍ (SSJČ) x hlas slepic 7/4 TÍPOT PTÁKŮ (ČSVaS, heslo 936.4) x okovat (koně) 30/2 OKUŤ (SVN na webu). Tajenka skrytá za nějakým slovem vztahujícím se k tématu kola byla už užita mnohokrát, a nejen v JLA. Motyka ke kopům sváděla, shluků VA a LA zase tolik v křížovce nebylo a KOP se ve vpisovaných výrazech objevil právě třikrát. Jenže jen dva borci odhalili skrytí tajenky VALACHY za shluky KOP ve vpisovaných výrazech a přepracovali správně pasáž 6/3 CHYBAŤ (ČSVaS, heslo 1726.1) x 29/2 KCHY (NLA) x 7/4 TÍKOT PTÁKŮ (ČSVaS, heslo 936.4) x 30/2 OBUŤ (SVN na webu, heslo obuť + SSJČ, heslo obouti).

A i když je jednou ze zásad vrcholového řešení křížovek nalézt každý vpisovaný výraz odpovídající legendě černý na bílém v uznatelných pramenech, stále se z různých důvodů, někdy z nedostatku času či nápadu, kde hledat, jindy z uspokojení, že to snad jinak ani být nemůže, dělají chybky. Tentokrát k takovému uspokojení měl vést výraz VIKLAT ve významu „kout úklady“, do kříže pěkně vycházel žvanil 23/1 DRKOTA (SVN na webu) a dráždit 21/1 LOKTAT (ČSVaS, heslo 1475.1 + SSJČ, heslo lechtati). A výrazy VIKLAT a TRIOLY se tak parádně hodily do meandrovky, aby vyšla skrytá tajenka TULEJ NEBOLI OKO, protože tuleji na motyce se skutečně říká oko. Jenže „kout úklady“ není „viklat“ a tuto pasáž bylo třeba správně řešit 21/1 LOKTAŤ (Machek, heslo lechtat + SSJČ, heslo lechtati) x 24/1 VICHLAŤ (Kott + ČSVaS, heslo 3167.4 – pletichat) x 23/1 DRCHOTA (NLA). Pak ovšem bylo potřeba hledat jiný název pro tulej než oko, napovědět mělo v průvodním textu „…valašští výrobci nasazují na násadu…“, ve Slovníku valašského nářečí na webu lze objevit, že Valaši tulej nazývají uchem.

Zajímavé je, že ačkoli oba chytáky nejsou nijak propojené a nesouvisí spolu, tak skryté tajenky VALACHY a TULEJ NEBOLI UCHO správně našli stejní dva matadoři a nikdo jiný, patří jim mé uznání a doufám, že sportovně i uznání soupeřů.

Dále se často chybovalo v pasážích s vejcem (slovensky) 9/1 KAJKO (Kott) x součást eskymáckého oděvu 20/4 PARKA (Indiánská encyklopedie, heslo Oděvy) a s autorem publikací z oboru petrografie 28/2 STINY (Otto, Dodatky, heslo Horniny) x makovice 37/2 KYSNY (Šmírbuch, heslo hlava).

Zápočet se dával za bezchybné řešení, získali jej přátelé Kopřiva a Valíček, kteří se na průběžné zlaté a stříbrné pozici osamostatnili a protože za neodhalení chytáků byla přídělována tentokrát pořádná nůše ztrátových bodů, tak mají před posledním kolem pohodlný náskok a boj se bude spíše odehrávat o pozice za nimi. I když…

Oběma úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 64. kole: 0 ztr. b.: Kopřiva, Valíček. – 17: Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, Mirikina, Štefek (KH), Vojník. – 18: Bonaventura, Nack, Vašinka, Vlášek, Vychovalý ml. - 19: Podzemský. – 20: Járová. – 28: Slabý. - 31: Tomanová. – 32: Horáček, Pavlík. – 34: Bureš. – 36: Fiala. – 37: Hrubá. – 38: Staněk. - 40: Kratochvíl, Urban. – 42: Růčka. – 43: Soukup. - 45: Hájek, Slavík. – 46: K. Bednář. – 47: Horák, Kolář. – 49: Čechová. – 50: Kohoutová, Vlček. – 51: Fabian. – 53: Elév, Nádeník, Patron. – 55: Svoboda. – 56: Pala. – 58: Střelec. – 61: Zedník. – 63: Dudek. – 67: Vodník. – 69: Hajný, Prvák.

Pořadí po 61. až 64. kole: 0 ztr. b.: Kopřiva. – 4: Valíček. – 17: Gašparín, Jaroš, Mirikina. – 21: Vychovalý ml. – 22: Drápala, Štefek (KH), Vojník. – 23: Vašinka. - 25: Nack. – 26: Vlášek. - 30: Podzemský. – 31: Bonaventura. – 32: Járová. – 36: Juráň. - 68: Pavlík. – 75: Horáček. – 80: Tomanová. – 89: Kratochvíl. - 90: Bureš. – 93: Urban. – 95: Fiala. - 99: Staněk. – 100: J. Sýkora (bez 64. kola). - 101: Soukup. – 105: Hájek. - 109: Hrubá. – 113: Horák. – 115: Růčka. - 117: Slavík. – 118: Čechová. – 119: K. Bednář. – 122: Kolář. – 130: Vlček. – 133: Svoboda. - 137: Kohoutová. – 145: Pala. - 146: Fabian. - 150: Střelec. – 154: Nádeník. – 155: Slabý (bez 61. kola), Zedník. – 157: Patron. – 172: Dudek. - 173: Elév. – 183: Hajný, Vodník. – 192: Prvák. - 200: Karpíšek (KH, bez 63. a 64. kola). - 209: M. Turek (bez 63. a 64. kola). – 223: Petriláková (bez 63. kola a 64. kola). – 315: Kučírek (pouze 61. kolo).

 

Hádanky

Nejtěžší hádanka byla ta poslední s paní, co kopala tanec. Kdo by také pod kalhotami čekal český lidový tanec pomalého tempa? Pronikačku zdolalo pouze 16 soutěžících. Nejlehčí hádankou byla kreslená odsuvka slovní, i když si myslím, že doposud rostliny větřenku a namočilku málokdo znal. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 11 hádanek, což se podařilo 13 z celkových 51 soutěžících. Bohužel člen dosud průběžně vedoucí trojice Jura Sýkora marodí a řešení neposlal, takže v čele průběžného pořadí už je jen dvojice Moravanů. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 64. kole: 11: Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Šťastný, Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 10: Ákev, Foltas, Járová, Marně. – 8: M. Kokeš, Motyčková. – 7: Horák. – 6: Dudek, Vychovalý ml., Zahajský. - 5: Fiala. – 4: Němeček, Pospíšil. – 3: Bartoš, Novotná, Urban. – 2: J. Bednář, Beneš, Beran, Dostál, Fabian, Hruška, Vávra, Zedník, Žák. – 1: Divák, Fanda, Florián, Jezdec, Jirout, Kominík, Maskot, Plavec, Prvák. – 0: Pokus, Tatar, Učeň, Vodník.

Pořadí po 61. až 64. kole: 41: Kousal, Štefek (KH). – 40: Říha, Šťastný. – 39: M. Turek. – 38: Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Widla. – 36: Nepimach. - 35: Ákev. – 34: Marně. – 31: Foltas. – 30: J. Sýkora (bez 64. kola). - 29: M. Kokeš, Motyčková, Zahajský. - 25: Vychovalý ml. – 21: Bartoš, J. Bednář. - 20: Urban. – 19: Horák, Karpíšek (KH, bez 63. a 64. kola), Novotná. - 18: Beneš, Fiala, Žák. – 17: Beran, Dostál, Dudek. - 14: Pospíšil, Zedník. – 12: Vávra. – 11: Hruška, Němeček. - 10: Divák. – 9: Fabian. – 8: Fanda, Jezdec, Jirout, Prvák. – 6: Kominík, Maskot, Plavec. – 5: Florián, Tatar. – 4: Pokus. – 3: Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy

Nejobtížnější úlohou byla Cesta s motykami, zdolalo ji jen 19 soutěžících. Ale ani na první pohled jednoduchý Zahradní labyrint nebylo radno podcenit, více než polovina soutěžících se spokojila s 11 sesbíranými motykami. Nejsnadnější úlohou se ukázala Motyka v hexominech. Nějaké řešení optimizeru vyskládali z trimin skoro všichni, ale 10 různých správných řešení dalo dohromady jen 15 z celkových 62 soutěžících, kromě těch 14, kteří získali celkových 225 bodů potřebných k udělení zápočtu, už jen Josef Konečný. Mezi tou patnáctkou bylo všech sedm soutěžících z vedoucí skupiny, takže na čele průběžného pořadí nedošlo k žádné změně a o vítězi bude muset rozhodnout až poslední kolo letošního ročníku. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 64. kole: 225: Brož, Drápala, Husar, Jiří Konečný, Krajči, Kučírek, Máchová, Marek, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta, Šťastný. – 210: Černá, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 175: Žabka. – 165: Járová. - 145: Carbol, Josef Konečný. – 100: Buchta. – 85: Chylová. – 80: Cily. – 75: K. Bednář, Beránek, Švec. – 70: Musil, Zedník. – 65: Dedková, Dušek, Stejskal. – 60: Fišer, Křížová, Ševčík. – 55: Ježek. – 50: J. Bednář, Čechová, M. Sedláčková, Suchý. – 45: Elév, Fojta, Rosa, Spáčil. – 40: Kadlec, Kohoutová. – 35: Fanda, Tomanová. – 30: Ampér, Florián. – 25: Hajný, Mareš, Prvák. – 20: Kominík, Lachtan. – 15: Maskot, T. Matějková. – 10: Plavec, Zápasník. – 5: Kotinová, Učeň.

Pořadí po 61. až 64. kole: 818: Jiří Konečný, Máchová, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta. – 815: Šťastný. – 806: Drápala, Husar, Marek. – 800: Brož, Krajči, Kučírek. – 739: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 733: Carbol. - 695: Járová. – 693: Josef Konečný. – 600: Žabka. – 585: Buchta. – 581: J. Sýkora (bez 64. kola). - 563: Chylová. - 515: Cily. – 505: Spáčil. - 465: Dedková. – 415: Beránek, Černá (bez 61. a 62. kola). – 400: Zedník. - 390: Ševčík, Švec. – 385: Musil. - 380: Křížová. – 369: Stejskal. – 355: Fojta. – 346: Dušek. - 345: Fišer. – 340: K. Bednář. – 290: Ježek. – 280: Suchý. - 275: M. Sedláčková. - 255: J. Bednář. – 245: Čechová. - 220: Kohoutová. – 210: Elév, Kadlec. – 205: Tomanová. - 184: Fanda. – 154: Hajný. – 150: Ampér. – 135: Florián. – 130: Prvák, Rosa. – 120: Mareš. - 110: Kominík. – 100: Lachtan. – 90: T. Matějková (bez 61. a 62. kola). - 80: Maskot. – 65: Plavec. – 50: Geodet (pouze 61. kolo), Učeň. - 45: Zápasník. – 40: Kotinová (bez 62. kola). 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies