jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 64. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s motykou v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem tipoval, že budu rád za každého luštitele, který se úspěšně dokope k nalezení všech skrytých tajenek. Byli jenom dva, Valachy i tulej nadělaly paseku. Valachy odhalilo dost řešitelů, ale jen ona dvojice je objevila po kopech motykou. Tulej neboli... V kruhové meandrovce vycházelo oko i ucho, ale "kout úklady" není "viklat". Správně bylo "tulej neboli ucho".

U hádanek jsem naopak očekával hodně řešitelských archů s plným počtem hádanek. Určitě přes deset. Bylo jich třináct.

U logických úloh měl rozhodovat o pořadí optimizer, ale řešitelé v čele průběžného pořadí nalezli všechna možná řešení. Nejtěžší úlohou měla být Cesta s motykami, také tomu odpovídal bodový zisk a nakonec i byla. Vypadá to, že pospolitou sedmičku v čele průběžného pořadí bude muset rozhodit až optimizer v posledním kole.

Všechna řešení máte níže. Během jejich vyhodnocování přišla smutná zpráva, v pátek 22. října 2021 nás opustil dosud nejúspěšnější řešitel v historii JLA, Valach Jura Sýkora, čest jeho památce!

A už jsem připojil i ohlasy na 64. kolo JLA, opatrujte se, Vladimír

 

Výsledky 64. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 161 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla dvě), v hádankách za 11 autorských řešení (bylo jich 13) a v logických úlohách za řešení za 225 bodů (bylo jich 14).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 64. kole u KHL 3200 eur, u KH 1240 eur, u KL a HL po 1280 eurech, u K je v banku 220 eur, u H 220 eur a u L 45 eur.

Stav zápočtů po 64. kole je následující: šestý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: Máchová a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Kousal, čtvrtý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Kopřiva a v kat. L: Jiří Konečný, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková a Šebesta, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček a v kat. L: Brož, Drápala, Husar, Krajči, Kučírek, Marek a Šťastný, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Říha, Šťastný a M. Turek a první zápočet do případné řady získává 8 soutěžících v kat. H: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka a Widla. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

A zase kolo bez dvojáků. Tentokrát jsem ovšem nastražil chytáky hned u dvou skrytých tajenek, ale že budou tak „výživné“, to jsem nečekal. „Hrubá stavba“ polomozaikovky neměla dělat až tak velké potíže, skrytá tajenka EVANGELICTVÍ ve třech segmentech křížovky měla přímo vybízet k nalezení skryté tajenky JLA, ale měla podsouvat i tajenku VALAŠI. Zde jsem chtěl prověřit ostražitost řešitelů, jak moc pečlivě čtou průvodní text. „Valaši….už potěšily…“ v pořádku nemohly být. Což o to, na tento zádrhel přišlo hodně řešitelů a správně vypsalo tajenku VALACHY, jenže ji vyznačilo s CHY v místě, kde se křižovali hlodavci PLCHY a chlapci HOCHY. Ti k cíli nevedli, i když hodně sváděli, plchy jsou slovensky, tvar „hochy“ se objevuje v ČJA, jenže vždy v jiném než 1. pádě plurálu. Správně bylo třeba řešit tuto pasáž 3/2 PLŠI (SSJČ) x 31/4 HOŠI (SČSaA).

Další nástraha byla nalíčena u hlasu slepic. Jak napsal jeden z úspěšných řešitelů: “Jak někde vidím možnost dvojího vepsání, už bystřím a cítím “jemelíkovinu”. Tíkot ptáků i típot ptáků, do kříže citoslovce, pod tím okuť i obuť, pohotovost nejvyššího stupně! A nad tím KOP a tématem motyka, tak se hned dívám, jestli nejsou ještě někde shluky KOP a co je za nimi? No přece VA a LA, takže bylo potřeba hledat citoslovce KCHY nebo PCHY a kout úklady CHYKAŤ nebo CHYBAŤ.”

Ano, házet coby fíkat (ČSVaS, heslo 1726.1) je mnohem známější než chybať, takže jsem předpokládal, že přednostně bude řešitel řešit tuto pasáž 6/3 FÍKAŤ (SVN na webu) x citoslovce 29/2 PFÍ (SSJČ) x hlas slepic 7/4 TÍPOT PTÁKŮ (ČSVaS, heslo 936.4) x okovat (koně) 30/2 OKUŤ (SVN na webu). Tajenka skrytá za nějakým slovem vztahujícím se k tématu kola byla už užita mnohokrát, a nejen v JLA. Motyka ke kopům sváděla, shluků VA a LA zase tolik v křížovce nebylo a KOP se ve vpisovaných výrazech objevil právě třikrát. Jenže jen dva borci odhalili skrytí tajenky VALACHY za shluky KOP ve vpisovaných výrazech a přepracovali správně pasáž 6/3 CHYBAŤ (ČSVaS, heslo 1726.1) x 29/2 KCHY (NLA) x 7/4 TÍKOT PTÁKŮ (ČSVaS, heslo 936.4) x 30/2 OBUŤ (SVN na webu, heslo obuť + SSJČ, heslo obouti).

A i když je jednou ze zásad vrcholového řešení křížovek nalézt každý vpisovaný výraz odpovídající legendě černý na bílém v uznatelných pramenech, stále se z různých důvodů, někdy z nedostatku času či nápadu, kde hledat, jindy z uspokojení, že to snad jinak ani být nemůže, dělají chybky. Tentokrát k takovému uspokojení měl vést výraz VIKLAT ve významu „kout úklady“, do kříže pěkně vycházel žvanil 23/1 DRKOTA (SVN na webu) a dráždit 21/1 LOKTAT (ČSVaS, heslo 1475.1 + SSJČ, heslo lechtati). A výrazy VIKLAT a TRIOLY se tak parádně hodily do meandrovky, aby vyšla skrytá tajenka TULEJ NEBOLI OKO, protože tuleji na motyce se skutečně říká oko. Jenže „kout úklady“ není „viklat“ a tuto pasáž bylo třeba správně řešit 21/1 LOKTAŤ (Machek, heslo lechtat + SSJČ, heslo lechtati) x 24/1 VICHLAŤ (Kott + ČSVaS, heslo 3167.4 – pletichat) x 23/1 DRCHOTA (NLA). Pak ovšem bylo potřeba hledat jiný název pro tulej než oko, napovědět mělo v průvodním textu „…valašští výrobci nasazují na násadu…“, ve Slovníku valašského nářečí na webu lze objevit, že Valaši tulej nazývají uchem.

Zajímavé je, že ačkoli oba chytáky nejsou nijak propojené a nesouvisí spolu, tak skryté tajenky VALACHY a TULEJ NEBOLI UCHO správně našli stejní dva matadoři a nikdo jiný, patří jim mé uznání a doufám, že sportovně i uznání soupeřů.

Dále se často chybovalo v pasážích s vejcem (slovensky) 9/1 KAJKO (Kott) x součást eskymáckého oděvu 20/4 PARKA (Indiánská encyklopedie, heslo Oděvy) a s autorem publikací z oboru petrografie 28/2 STINY (Otto, Dodatky, heslo Horniny) x makovice 37/2 KYSNY (Šmírbuch, heslo hlava).

Zápočet se dával za bezchybné řešení, získali jej přátelé Kopřiva a Valíček, kteří se na průběžné zlaté a stříbrné pozici osamostatnili a protože za neodhalení chytáků byla přídělována tentokrát pořádná nůše ztrátových bodů, tak mají před posledním kolem pohodlný náskok a boj se bude spíše odehrávat o pozice za nimi. I když…

Oběma úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 64. kole: 0 ztr. b.: Kopřiva, Valíček. – 17: Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, Mirikina, Štefek (KH), Vojník. – 18: Bonaventura, Nack, Vašinka, Vlášek, Vychovalý ml. - 19: Podzemský. – 20: Járová. – 28: Slabý. - 31: Tomanová. – 32: Horáček, Pavlík. – 34: Bureš. – 36: Fiala. – 37: Hrubá. – 38: Staněk. - 40: Kratochvíl, Urban. – 42: Růčka. – 43: Soukup. - 45: Hájek, Slavík. – 46: K. Bednář. – 47: Horák, Kolář. – 49: Čechová. – 50: Kohoutová, Vlček. – 51: Fabian. – 53: Elév, Nádeník, Patron. – 55: Svoboda. – 56: Pala. – 58: Střelec. – 61: Zedník. – 63: Dudek. – 67: Vodník. – 69: Hajný, Prvák.

Pořadí po 61. až 64. kole: 0 ztr. b.: Kopřiva. – 4: Valíček. – 17: Gašparín, Jaroš, Mirikina. – 21: Vychovalý ml. – 22: Drápala, Štefek (KH), Vojník. – 23: Vašinka. - 25: Nack. – 26: Vlášek. - 30: Podzemský. – 31: Bonaventura. – 32: Járová. – 36: Juráň. - 68: Pavlík. – 75: Horáček. – 80: Tomanová. – 89: Kratochvíl. - 90: Bureš. – 93: Urban. – 95: Fiala. - 99: Staněk. – 100: J. Sýkora (bez 64. kola). - 101: Soukup. – 105: Hájek. - 109: Hrubá. – 113: Horák. – 115: Růčka. - 117: Slavík. – 118: Čechová. – 119: K. Bednář. – 122: Kolář. – 130: Vlček. – 133: Svoboda. - 137: Kohoutová. – 145: Pala. - 146: Fabian. - 150: Střelec. – 154: Nádeník. – 155: Slabý (bez 61. kola), Zedník. – 157: Patron. – 172: Dudek. - 173: Elév. – 183: Hajný, Vodník. – 192: Prvák. - 200: Karpíšek (KH, bez 63. a 64. kola). - 209: M. Turek (bez 63. a 64. kola). – 223: Petriláková (bez 63. kola a 64. kola). – 315: Kučírek (pouze 61. kolo).

 

Hádanky

Nejtěžší hádanka byla ta poslední s paní, co kopala tanec. Kdo by také pod kalhotami čekal český lidový tanec pomalého tempa? Pronikačku zdolalo pouze 16 soutěžících. Nejlehčí hádankou byla kreslená odsuvka slovní, i když si myslím, že doposud rostliny větřenku a namočilku málokdo znal. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 11 hádanek, což se podařilo 13 z celkových 51 soutěžících. Bohužel člen dosud průběžně vedoucí trojice Jura Sýkora marodí a řešení neposlal, takže v čele průběžného pořadí už je jen dvojice Moravanů. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 64. kole: 11: Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Šťastný, Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 10: Ákev, Foltas, Járová, Marně. – 8: M. Kokeš, Motyčková. – 7: Horák. – 6: Dudek, Vychovalý ml., Zahajský. - 5: Fiala. – 4: Němeček, Pospíšil. – 3: Bartoš, Novotná, Urban. – 2: J. Bednář, Beneš, Beran, Dostál, Fabian, Hruška, Vávra, Zedník, Žák. – 1: Divák, Fanda, Florián, Jezdec, Jirout, Kominík, Maskot, Plavec, Prvák. – 0: Pokus, Tatar, Učeň, Vodník.

Pořadí po 61. až 64. kole: 41: Kousal, Štefek (KH). – 40: Říha, Šťastný. – 39: M. Turek. – 38: Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Widla. – 36: Nepimach. - 35: Ákev. – 34: Marně. – 31: Foltas. – 30: J. Sýkora (bez 64. kola). - 29: M. Kokeš, Motyčková, Zahajský. - 25: Vychovalý ml. – 21: Bartoš, J. Bednář. - 20: Urban. – 19: Horák, Karpíšek (KH, bez 63. a 64. kola), Novotná. - 18: Beneš, Fiala, Žák. – 17: Beran, Dostál, Dudek. - 14: Pospíšil, Zedník. – 12: Vávra. – 11: Hruška, Němeček. - 10: Divák. – 9: Fabian. – 8: Fanda, Jezdec, Jirout, Prvák. – 6: Kominík, Maskot, Plavec. – 5: Florián, Tatar. – 4: Pokus. – 3: Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy

Nejobtížnější úlohou byla Cesta s motykami, zdolalo ji jen 19 soutěžících. Ale ani na první pohled jednoduchý Zahradní labyrint nebylo radno podcenit, více než polovina soutěžících se spokojila s 11 sesbíranými motykami. Nejsnadnější úlohou se ukázala Motyka v hexominech. Nějaké řešení optimizeru vyskládali z trimin skoro všichni, ale 10 různých správných řešení dalo dohromady jen 15 z celkových 62 soutěžících, kromě těch 14, kteří získali celkových 225 bodů potřebných k udělení zápočtu, už jen Josef Konečný. Mezi tou patnáctkou bylo všech sedm soutěžících z vedoucí skupiny, takže na čele průběžného pořadí nedošlo k žádné změně a o vítězi bude muset rozhodnout až poslední kolo letošního ročníku. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 64. kole: 225: Brož, Drápala, Husar, Jiří Konečný, Krajči, Kučírek, Máchová, Marek, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta, Šťastný. – 210: Černá, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 175: Žabka. – 165: Járová. - 145: Carbol, Josef Konečný. – 100: Buchta. – 85: Chylová. – 80: Cily. – 75: K. Bednář, Beránek, Švec. – 70: Musil, Zedník. – 65: Dedková, Dušek, Stejskal. – 60: Fišer, Křížová, Ševčík. – 55: Ježek. – 50: J. Bednář, Čechová, M. Sedláčková, Suchý. – 45: Elév, Fojta, Rosa, Spáčil. – 40: Kadlec, Kohoutová. – 35: Fanda, Tomanová. – 30: Ampér, Florián. – 25: Hajný, Mareš, Prvák. – 20: Kominík, Lachtan. – 15: Maskot, T. Matějková. – 10: Plavec, Zápasník. – 5: Kotinová, Učeň.

Pořadí po 61. až 64. kole: 818: Jiří Konečný, Máchová, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta. – 815: Šťastný. – 806: Drápala, Husar, Marek. – 800: Brož, Krajči, Kučírek. – 739: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 733: Carbol. - 695: Járová. – 693: Josef Konečný. – 600: Žabka. – 585: Buchta. – 581: J. Sýkora (bez 64. kola). - 563: Chylová. - 515: Cily. – 505: Spáčil. - 465: Dedková. – 415: Beránek, Černá (bez 61. a 62. kola). – 400: Zedník. - 390: Ševčík, Švec. – 385: Musil. - 380: Křížová. – 369: Stejskal. – 355: Fojta. – 346: Dušek. - 345: Fišer. – 340: K. Bednář. – 290: Ježek. – 280: Suchý. - 275: M. Sedláčková. - 255: J. Bednář. – 245: Čechová. - 220: Kohoutová. – 210: Elév, Kadlec. – 205: Tomanová. - 184: Fanda. – 154: Hajný. – 150: Ampér. – 135: Florián. – 130: Prvák, Rosa. – 120: Mareš. - 110: Kominík. – 100: Lachtan. – 90: T. Matějková (bez 61. a 62. kola). - 80: Maskot. – 65: Plavec. – 50: Geodet (pouze 61. kolo), Učeň. - 45: Zápasník. – 40: Kotinová (bez 62. kola). 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies