jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 63. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. srpna 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7360 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny

Pouze pro toto 63. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2021 doplňte do PD MEŠ, do PO Kubelka: Kůže jako surovina průmyslová (Brno 1948) a do elektronických pramenů si přidejte Německý slovník pro zvědavé lidi na https://educalingo.com/de/dic-de. Nebudete potřebovat z PZ NEOLOG 2 a z PD těchto 12 pramenů: Machek, ČBS, ETK, Sokol, Jordan, ESGV, EPM, SZv, VLS, LČL, RYS 2 a ZKR-EU a z elektronických pramenů Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home a Mapy na https://mapy.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

63. KOLO 

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 38

Ve Valašské dědině jsou další objekty patřící k valašskému životu, … (1), sýpky, chlévy a … (2), také … (3). Ale ta škola z Miloňova, v jediné jizbě „učírna“ české školy, udržovaná obcí, ach ta je dojemná, jako by se vynořila z časů národního obrození! Věru, že oživlí svědkové minulosti!

Ani šenk nesmí chybět, také ten do Valašské dědiny patří; umístili jej do … (4) hospody s kupeckým krámem a ledovnou ze Zděchova na kopečku.

Z ryze dřevěných výrobků si dnes blíže představíme … (5). … (6) se postupem času vyvinula v samostatný … (7), jejich výroba byla doménou valašských specialistů, kteří v rámci úplného využití suroviny hotovili obvykle ještě kosiska a hrábě. … (5) vyráběli z bukového, jasanového a javorového dřeva. Kmeny rozřezali na kláty příslušné délky, které naštípali na štípy a ty dále na okřešky. Z nich se vyráběly rožky a držadla vidlí. Podle počtu rožků rozeznávali výrobci dvojky – podávky na snopy (obr. 1), trojky (obr. 2) a štverky (obr. 3) se používaly na … (8), na jeho … (9)… (10) do kop, tzv. kopkování, na ohrabky k mlátičkám se užívaly … (5), které měly pět až … (11) rožků (obr. 4). U nářadí s lichým počtem rožků tvořilo držadlo a prostřední rožek jeden celek, tzv. dlúhý roh. Rožky byly upevněny mečíkem, který procházel dlabem v držadle. Rožky a zašpičatělé konce dlúhých rohů se za tepla ohýbaly a poté vysychaly v komíně nebo i v kuchyni nad kamny. Výrobci obvykle také hospodařili, takže k podomácké výrobě se využívala … (12), přes čas polních prací jen deštivé dny. Za … (13) života a práce tvůrců i uživatelů se u tohoto nářadí vykrystalizovala … (14) do podoby, na které netřeba nic měnit.

… (5) užívané našimi předky jsou k vidění nejen ve Valašském muzeu, ale také v lichnovském muzeu nebo jejich rozmanitost ukazovala … (15) Selská síň v Národním muzeu v Praze.

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a oblouková rámcovka. Skryté jsou 1. (7) a 2. tajenka (6), 1. díl 3. tajenky (7), 2. díl 3. tajenky (5), 1. díl 4. tajenky (5) a 2. díl 4. tajenky (6), dále 5. (7 5), 7. (4), 8. (4), 9. (8) a 11. tajenka (4), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ofenziva. - 2. Korunky. - 3. ?15/2?. - 4. Jablko; všetečný; pošpinit. - 5. Týkající se cizokrajné byliny; vypasení; rostliny; letmé pohledy. - 6. Český atlet; dřívější ruská míra; dozvuk; žal; živobytí (z řečtiny). - 7. Strom; hůl; hornina; pastorálnost. - 8. Jméno domácího zvířete; antilopa; pletenec vlasů; loď; jihoamerické plodiny. - 9. Náš hokejový obránce; šelma; počítačový grafický symbol; vyučovací předmět; chování. - 10. Želeti; český malíř; houf; výšlap; otevřený; část děleného listu; francouzský muzikolog. 11. Játra; kazašské sídlo; vyzrálá k odstřelu (zvěř); po svých; uhlovodík; deštník; skříň. - 12. Části chodidel; německé sídlo; postava z Loutek; hlupák; Ambrožův spoluhráč; číslovka; desátky; spinkati. - 13. Klasik tamilské literatury; přemluvit; řecký ostrov; budka; domácké ženské jméno; iniciály hluchoněmého ukrajinského básníka; africký kmen; opékaný chlebíček; postava z filmu Od kolébky do hrobu. - 14. Určitým způsobem unavená; slovanský bůh; venkovan; synáček; část kopyta; laoské sídlo; úval; kapalina užívaná ve vojenství; dřevěný zámek (v ruském prostředí); africká dvoutisícovka. - 15. Domácké ženské jméno; díra; opěrné body; ryba; chorvatský poloostrov; zřícenina hradu v Čechách; staročeské osobní jméno; vyznamenání; americká herečka; patřící fence určitého jména. – 16. Plačtivě (slovensky); Evropan (v esperantu); ves v bruntálském hejtmanství; ruční spínače; Sýkorův spoluhráč; thajský film z roku 2008; rodina jazyků hoka; rod mořských ryb; druh koziny; výrok rozhodčího v judu. - 17. Předvolání; starověké město zničené v 7. století Osetinci; španělská předložka; orodování; uhlovodík; protože; řecké sídlo; indické sídlo; španělsky "zpustošit"; dokonané. - 18. Zbytečné; jezerní výplň plochého sopečného jícnu bez lávy; součást spermacetu; části těla; vzorec jedné ze sloučenin titanu; iniciály prozaika Neškova; polská sochařka; hornina; portugalské mužské jméno; ruská filmová režisérka. – 19. Čelo; k žádnému cíli; křížový obvaz (slovensky); slovenský fotograf; smyčka; rýha u trojbrázdého pylu; hlídač; stará holandská námořní jednotka; muž. - 20. Černý car; starší jednotka jasu; japonské město; pohřební kvas; představitel chicagské školy; indonéské sídlo; oltářní stůl; sídlo na Chrudimsku. – 21. Americká herečka; neobuta; předložka; řadová číslovka; jméno zakladatelky módní společnosti Marimekko; druh písma; japonská řeka; klyzma. - 22. Léčebná metoda; značka punčoch; peckovice; ptačí zvuk; horní uzavření okna; podzemní prostor získaný ražením; tělesná žláza; látka. – 23. Boule; zatočená; fanfára; mužské jméno; název prostředku k ochraně rostlin; tropický strom; postava z Vykoupení. – 24. Pokojová rostlina; hlesnutí; vanuatský ostrov; arabské ženské jméno; hvězda v souhvězdí Labutě; slovenský herec. – 25. Linka; houby; informátoři; ovladač; druh uzenářského výrobku; nábytek vykládaný perletí.26. Strojní součásti (slovensky); zápor; horko; jadranská lodice; vzplanutí. – 27. Maďarský výrobce geodetických přístrojů; Gajdarův dětský hrdina; v esperantu "vláčný"; autor Mé vlasti; jen. – 28. Písčina v Severním moři; zaoblený důlek (německy); směr; boxerský úder. - 29. Španělsky "dušinka"; čínský politik; postava z Povídek F. X. Svobody; rodinný domek; domácké mužské jméno. – 30. Předek; český sochař; mléčné výrobky; plamének. – 31. Víra; nigerijské sídlo; nápěvek. – 32. ?10?. – 33. Umělé netextilní vlákno. – 34. Souhlas.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Místní název doma vyráběného piva. – 16. Jedno z gramatických označení. - 17. ?15/1?. - 18. Babralovo; území na Apeninském poloostrově. – 19. Finský scenárista; vytvořit; klasická. - 20. Nevydržet zimu + notová značka; mnoho a často osévat; v esperantu "kopřiva". - 21. Prehistorický kolek z pálené hlíny; sportovkyně; babské nářky. - 22. Zlá žena; sladkovodní ryby; nedostatek svěžesti; ves v prostějovském hejtmanství. – 23. Brutalita; pracovnice upravující texty; typ osvětlovacího zařízení; slušná cizinka; světští lidé. – 24. Žákyně + technika vícehlasu; umělá hmota; kolohnátova; hrnec barvy; mazal. – 25. Sportovkyně; patřící polskému hudebníkovi; pradědovy pozornosti; týkající se určitého zaměstnance; patřící německému vzpěrači.26. Nerolidol; sčítati položky a převáděti je na další stranu; určité nátěrové hmoty; patřící ženě jistého jména; určitým způsobem zbarvená; odrůda domácího králíka. – 27. (Studená) místnost; sportovkyně; americký hudebník; člověk trpící chorobným strachem z lidí; zbavená těžkopádnosti; způsob upevnění rousnice na háček; čepovaná. – 28. ?6?; rozbírat. - 29. Typ letadla; kovový prvek; ochablé oči. – 30. Stratigrafický stupeň; nerosty. – 31. Francouzský skladatel; frazém; boční stěny vozu. – 32. Výčitky svědomí; Radův žák; vyměňovat. – 33. Brukev; výklenky. – 34. Jiná sestava veslařů než dosud; skupina indiánských kmenů; mužské jméno. – 35. Jeden z vědních oborů; ?14?. – 36. Patřící příslušníku sarmatského kmene (slovensky); ovčák vedle štěněte; dovršovaná; spíchnout určitý šat; jedno z výtvarných označení; italský historik; nápravníky. – 37. České sídlo; podstrojovat; český spisovatel; francouzský archeolog; ketony; hromady hnoje. – 38. Švédské město; týkající se tuku z ovčí vlny; spojenectví uzavřené mezi Francií, Velkou Británií a Ruskem; v podobě jelení ozdoby; paroztoč. – 39. Šupinovka; jazyk užívaný Řeky; německá scenáristka; uvést děcko do spánku; ozdobné dřeviny; veřejnoprávní televize. – 40. Záchodová věž; zákazy; role filmového herce B. Stillera; určitá nauka; křesťanští poustevníci. – 41. Patřící hlupákovi; mající veliké množství částí těla (obluda); planetka; šachový mistr světa. – 42. Připomínající jednu z žab; masisko; starohory. – 43. ?12?; cévnatá rostlina. – 44. Jméno domácího zvířete; ?13?.

 

Oblouková RÁMCOVKA

Pětipísmenné výrazy se vpisují do odstředivě uspořádaných obloukových koridorů označených číslicemi. První výraz začíná v políčku s číslem 1 a obloukovitě končí v políčku s číslem 4 (jedno z jeho písmen je počátečním písmenem skryté tajenky), druhý výraz začíná v políčku s číslem 3 a obloukovitě končí v políčku s číslem 6, třetí výraz začíná v políčku s číslem 5 a obloukovitě končí v políčku s číslem 8 atd. Příklad obloukové rámcovky je uvedený na obr. 102.6.3 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. Osm vhodných pětipísmenných výrazů k vepsání do rámcovky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

Náměty pro hádanky na téma vidle jsou opět čerpány z frází obsažených v SSJČ (2), SNČ (1), Šmírbuchu jazyka českého (2) a tentokrát i z webových stránek Muzea vidlí v Lichnově (4).

HÁDANKY

Moto: Lepší řešit vidle v pádech, než je cítit ve svých zádech.

1                                       VYBÍRAČKA

Valach doma nástroj hledá, bez něj kopku sena nedá.

2                  OBNAŽKA
Půvabvěštění z pár částí židlí,
ty kalič vyztuží, zpevní hák klíny,
zahradník scény zná, v sadě hmyz sídlí,
květina neskryje kopečky hlíny.

Silničář emetin koupil za marku,
přechody pro chodce hotoví pilně,
pijan tak vylekal fakany v parku,
že rázem spratkové řvali moc silně.

3                  PŘESUNKA
Za městem útulek vozidlo shání,
vysoký obránce na ledě řádí,
neseber flinkovi drogu na spaní,
soupisy tisků muž vytvářel v mládí,
chlap ho kdys vytáhl z maléru tiše,
přestože hodně mu kručelo v břiše.

4                   ZÁMĚNKA
Baba jed mrtvolný shání na čáry,
říznutí dívčiny lektvarem léčí,
s ozdobou tenista sedá do káry,
nástroje chce pan Bean uložit s péčí.

Chmurnosti strádání neznají plusu,
scouti se zdržují řečmi o kravkách,
nedobře postava z Drdova kusu
dopadla kvůli své touze po vdavkách.

5                   PÁDOVKA
Sleduje výuku přes zimu v bedně
dívka z Brd, s níž moje maličkost chodí,
na kopcích bylina působí vzhledně,
borax se při tvrdém pájení hodí.

Slíbila žena, že určitě vydá
umělcem dovedně napsané dílo,
schválně ho zazdí, že prý je to bída,
jistě to umělci nebylo milo.

6                    OBNAŽKA
Sleduji s básněmi stěžejní derby,
pletivo z rákosí doma mám z Džerby,
nemluvím, že blízcí vyrábí truhly,
opilec upadl, svaly mu ztuhly,
při pití notoval s dívčinou v a moll,
ta byla po party opilá na mol.

7              ZÁHADNÝ NÁPIS
(1 5, 4, 3, 3, 5 2 5 4, 5 3 3, 4, 4 3, 4, 3 5 9 5 5 4 3 2 7 7 5)
Statistik zkoumá úl, cizinec vzkvétá,
hledá pták jižní část, když zemí pluje,
babičce velký cop příbuzná splétá,
filozof zaklení moje snad čuje.

Infekční nemoci dělníka straší,
ve skladu zastával práci svou hravě,
jeho syn Lubomír nadbíhal Dáši,
lojza děl, že ten znal kulový právě.

8                 PŘESUNKA
Cíl muži různých jmen míjejí stále,
zánártí u koně námahou vadne,
oslavná skladba zní v koncertním sále,
rolníci pěstují rostliny přadné.

Na útok fanynek rapper se chystá,
mládě nad potokem přelétá mosty,
v srpnu je koupák bez volného místa,
dělníci čněli tam z řady nad hosty.

9                   ZÁMĚNKA
Skladatel znal formy léčení z lázní,
hora u Lipova svahy má zrádné,
šíbr při Davidu Dapovi blázní,
říká, že stromy Dap nevlastní žádné.
Hověl chlap řemeslu, manželce málo,
byla při penězích, všem se to zdálo.

10                 OBMĚNKA
Zlý úděl strašívá lobbistu dosti,
sestra o stoličky pečuje vztekle,
Štrosmajer úsloví pronesl v zlosti,
vidlí je potřeba nejenom v pekle.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Jako dezert řeš po jídle napůl dřeva, napůl vidle.

1. Dřevěné kameny
Do prázdných políček sestavy dřevěných hracích kamenů doplňte po jedné číslici 1 až 9 tak, aby byly všechny různé v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní úhlopříčce. U dominových kamenů musí být dodržena podmínka, že v jedné polovině kamene se nachází číslice lichá a ve druhé polovině číslice sudá. V sestavě kamenů se musí u dominových kamenů vyskytovat všechny kombinace lichých a sudých číslic (1-2, 1-4, 1-6, 1-8, 3-2, 3-4, 3-6, 3-8, 5-2, 5-4, 5-6, 5-8, 7-2, 7-4, 7-6, 7-8, 9-2, 9-4, 9-6 a 9-8), každá alespoň jedenkrát. Za správné řešení získáte 20 bodů.

2. Vidle v rastrech
Doplňte do prázdných polí rastrů po jednom z nářadí, kterými jsou vidle (V), hrábě (H) a metly (M), tak, aby jednotlivé řádky obsahovaly stejné pořadí nářadí při pohledu zleva doprava i zprava doleva a jednotlivé sloupce obsahovaly stejné pořadí nářadí při pohledu shora dolů i zdola nahoru. Za správné vyřešení každého z obrazců získáte 10 bodů, celkově tedy můžete získat 20 bodů.

 

3. Heyawake
Vyčerněte některá políčka rastru na dřevěné desce podle těchto pravidel: a) žádná dvě vyčerněná políčka se nesmějí dotýkat stranou (vodorovně nebo svisle), b) všechna nevyčerněná políčka musejí být navzájem propojena, c) žádná vodorovná nebo svislá sekvence nevyčerněných políček nesmí procházet více než dvěma oblastmi (tučně ohraničenými pravoúhelníky). Číslo v oblasti v příkladu udává počet vyčerněných políček v oblasti, zadání naší úlohy je však prosto čísel. Oblasti neobsahující čísla mohou obsahovat libovolný počet vyčerněných políček včetně žádného – pokud tedy splňují výše uvedená pravidla. Za správné řešení získáte 25 bodů.4. Vidle v pentominech
Vyznačte v obrazci hranice dvaceti pentomin tak, aby každé z nich obsahovalo každé z písmen V, I, D, L a E právě jednou. Za správné řešení získáte 15 bodů.

    

5. Dvojice lomených čar
Na dřevěné desce sestrojte dvě uzavřené lomené čáry. Jedna musí procházet vodorovně nebo svisle přes černé tečky a druhá vodorovně nebo svisle přes bílé tečky (viz příklad). Čísla udávají počet segmentů lomené čáry v okolí tohoto bodu. Uzavřené lomené čáry se nesmějí navzájem křížit. Za správné řešení získáte 20 bodů.


6. Vidle v kupkách sena
Spojte přímými nebo zalomenými čarami dvojice vidlemi nakupených hromádek sena přes středy prázdných polí rastru představujícího posečenou louku. Čáry se navzájem nikde nekříží ani nedotýkají a po jejich vyznačení zůstanou na louce segmenty vzájemně stranami propojených polí. V jednom z polí každého takového segmentu je vepsáno číslo, které značí počet polí tohoto segmentu. Tyto segmenty se vzájemně nedotýkají, a to ani bodem. Za správné řešení získáte 40 bodů.


7. Trojúhelníky a rovnoběžníky
Rozdělte rastr na šestiúhelníkové dřevěné desce na navzájem se nepřekrývající oblasti, kterými jsou trojúhelníky nebo rovnoběžníky. Každá oblast musí obsahovat právě jedno číslo a toto číslo udává velikost oblasti v jednotkových trojúhelníčcích rastru. Oblast tvořená jediným trojúhelníčkem má velikost 1. Za správné řešení získáte 30 bodů.

8. Vidle v sudoku
Doplňte do prázdných polí obrazce po jednom z čísel 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených podoblastech. Nalezněte takové správné řešení, abyste do něj mohli hodit třikrát trojky vidle a „napíchnout“ co největší součet nabraných čísel. Vidlemi lze nabrat trojici čísel ob jedno políčko toliko v některém z řádků či sloupců (viz příklad s jedním nabráním), číslo v jednom políčku lze nabrat pouze jednou. Třikrát tři nabraná čísla označte a jejich součet vepište do čtverečku vpravo dole vedle obrazce. Za nejlepší řešení získáte 40 bodů, za druhé nejlepší 35 bodů, za třetí nejlepší 30 bodů a za horší správné řešení 25 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies