jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 72. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 23. května 2024 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8445 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny

První čtyři tajenky jsou čerpány z kapitoly Valašská dědina z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Seznam pramenů pro rok 2024 naleznete v Soutěžních podmínkách. Pouze pro toto 72. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2024 doplňte do PO Goldmann: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín (Univerzita Palackého v Olomouci 2006); Kresta: Slovník štramberského nářečí (Šmíra-Print 2008); Peřinka: Znojemský okres (Garn 2008) a Žáček: Nad šálkem plným vůně (Merkur 1981), do CP Slovník slovenských nárečí I - III (VEDA 1994-2021) a do elektronických pramenů Soupis matrik a obcí na http://www.genea.cz/informace/hledam-matriky/hledani-v-soupisu-matrik-a-obci. Z PD budete potřebovat jen SNČ (2020), RYS 3, SSJ a VSCS. Z PO nebudete mj. potřebovat Encyklopedii zbraní a zbroje, Vězeňství, Dej mi jméno a Je to chůze po kotárech!, z PS nebudete potřebovat mj. Latinsko-český slovník a z elektronických pramenů nebudete potřebovat seznam planetek a vícejazyčné překladové slovníky. Prameny pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

U křížovek je opravený průvodní text!


72. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 47

Hrabjařů a metlařů bývalo na Valašsku vždycky dost, žádného certifikátu ani kurzu k tomu nebylo třeba. Také košíkářů býval nadbytek – obyčejný koš dokázal uplést i ogar z proutí, kterého rostlo u řeky dost. Světidla se musela strouhat ze stromů zádusků až k zemi zavětvených, šindele zase ze dřeva „na poslun“, rostoucího za sluncem, aby „dobře táhlo vlas“. Ze dřeva se dělalo všecko salašácké … (1), tož gelety, … (2), čutory, črpáky, urdy. Na paši nebo v kolibě vyřezávali juhasi čagany, … (3), fokoše, obuchy a obušky. Bednáři vyráběli ze smrkového dřeva bečky, putenky, škopky, … (4). Slovem – Valacha živil dřevěný chléb. Nebylo ničeho, na co by si valašský gazda se svým křivákem netroufl – vždyť i ten nůž si musel nejdříve udělat z železa a z kozího rožku.

O užívání slámy valašskými hospodáři už byla řeč minule, potřebovali ji prakticky po celý … (5). Její … (6) ze stohů do stodol a chlévů byla zajišťována kravskými nebo koňskými povozy, v zimě také na saních. Sláma nesloužila jen při chovu domácích zvířat, ale v minulosti v lidovém stavitelství jako střešní … (7), při sklizni obilí jako vázací materiál – povřísla nebo také jako účinný tepelně izolační materiál volně ložená i svázaná v otepích při skladování okopanin v krechtech a zrní v obilních jamách. Užívána byla také jako tepelná izolace do bot. Sláma se využívala v domácnostech, při obřadech i v lidové magii. V druhé polovině minulého století se v samostatnou disciplínu lidové umělecké tvorby vyvinula tvorba slaměných dekorativních předmětů, vánočních ozdob, atraktivních, tvarově bohatých suvenýrů i náročných prostorových figurálních kompozic. Pro takovou činnost se začalo používat podstatné jméno slámování a … (8) slámovat.

Ze sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byla pro … (9) křížovky tentokrát vybrána … (10), ale i na jiné sypké viktuálie typu mouky, krupice, šrotu či pohanky.

 

ŠIKMÁ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ SHODNÁ STŘÍDAVÁ KŘÍŽOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda je uvedena pouze ve směru šikmo dolů zleva doprava. Systém střídání je jednoduchý, do všech základních políček a do dvou menších mozaikových políček se vpisuje jedno písmeno, do ostatních mozaikových políček se vpisují dvě písmena. Skryty jsou 4. tajenka (6), 5. tajenka (3) a 10. tajenka (7 9 2 5). Pro nalezení čtvrté tajenky je zadán klíč 2-0 1-1 0-2. Pátá tajenka je složena ze systémově umístěných písmen tří různých výrazů vepsaných v obrazci v jednom směru a je čtená v levé polovině obrazce zleva doprava a v pravé polovině obrazce zprava doleva. Tajenky vypište a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Lístky papíru. - 2. Sídlo na území Košické župy. - 3. Stromy; peníze. - 4. Obyvatel středoamerického státu; dříve užívaný titul ve školství; aminokyseliny (slovensky). - 5. Nápoj ze slovenského města; napodobenina přežvýkavce; pomník na hrobě; závěr.6. Otec; starší jednotka síly; čas utíká; polská vesnice; ruský herec. - 7. Sídlo v italské provincii Macerata; původní název jedné z vesnic na Znojemsku; proces sebereflexe pracovníka; vyzbrojit; brikety; ?3?. – 8. Určitým způsobem očištěná; komunikačně; moralisté; rod motýlů; škvarky; jméno sousedky v Dobré naději. - 9. Historický název kávy; neztráceti svěžest; pěvci; délková jednotka pro jednovláknové nukleové kyseliny; dřívější název sídla v Čechách; ?1?; jeden z hinduistických pojmů. – 10. Dvě americké herečky; způsobující prudkým jasem menší schopnost vidění; tranzistorové přístroje; ukrajinské město; ?9?; čáp. 11. Vypínat hruď (o ženě); vynechat; spící žena (dle Purkyněho); manžel herečky McEwan; neopeřené ptáče (slovensky); moc. – 12. Sídlo nedaleko Podhůrky; papírový sáček zužující se do špičky; prospěšně; ?2?; hornolužický žurnalista. – 13. Černý mrak; týkající se míry; točenice; kontrola; jméno jedné z hereček ve filmu Lustful Secretary. – 14. Kraj v severovýchodní Francii; porážeti; ?7?; hornina. - 15. Vivariniho jméno; nadšená; bulharské ženské jméno; anglický přepis názvu filmu Vjačeslava Kotěnočkina. – 16. Prožitek (slovensky); delegovat osobnost; český malíř. - 17. Skutečně; ?8?; neteční. - 18. ?6?; opak odvety. – 19. Patřící kolegovi Brodricka. - 20. Název chemického přípravku pro ochranu rostlin.

 

HÁDANKY

Moto: Všude v jádrech po chvíli objeví se obilí.

1                                                 ZÁMĚNKA

                    V nádobě ze slámy nosili pacholci uložit obilí.

2                    ODSUVKA
Článek na počátku čtenáře šálí,
nemoc mě utrápí při jeho čtení,
bavič před lékařem vzestup si chválí,
tak velký divočák psycholog není.

Na půdě všeliké krámy jsou čísi,
dcerušky v pračkách teď perou si prádlo,
tleskala postava Erbena kdysi,
nyní již štěstí mít nebude, Madlo.

3                   OBNAŽKA
Poutá pták žákyně, klobouky také,
leštidla na díly vozů je těší,
časy pří minuly, mniši nad saké
závazek švýcarské inklúzy řeší.

Průtrže mračen háj skrápěly zhusta,
báječné tričko miss dala na pařez,
rošťáci zlobili dle svého gusta,
mnohdy je čekával pořádný nářez.

4                    VÝLUČKA
Jen slza nápoje po šálku stéká,
z podlahy tvá ruka oleje smyje,

gumová slepice caparta leká,
muže část obleku tkanina kryje.

Poblíže horniny hanba mě tíží,
kde želva půvabná předstírá bdělost,
manželka pantáty chtěla sít rýži,
po prvním nezdaru ztratila smělost.

5              ZÁHADNÝ NÁPIS
        (N: 62, J: 12 8 7 2 4 4 7 1 4)
Na staré fotce princ s Dianou snídá,
na šéfů zelené skot z Glasgow hledí,
hoch slečnu převáží, ráda ho vídá,
část těla Ciny zas příteli sedí.

Prý herce nemoc a koncepce vidí,
dál žena obratná vzbuzuje dojem
zvláštního nadání vlivu na lidi,
ona se dobře má, štěstí je pojem.

6                    ZÁMĚNKA
V lese je starý pes na malé krotký,
při ohních milenka názory mění,
ortoped aroze studuje z fotky,
na průjmů zničení nápoj moc není.

Hlídá pes uzávěr, manové hráče,
každý by hlavně měl hledět si svého,
má škemry kámoška vlhký zrak z pláče,
ta umí poznat hned dobré od zlého.

7                   ODSUVKA
Za broukem rocker se ohlíží v máji,
částice způsobí studentce trapas,
ochrání přepážka koně ve stáji,
s pokrývkou hvězda se těší na zápas.

Krok stranou vede na hromady hnoje,
nešika popáté staví zeď, zdá se,
Valaška chlapovi pravila svoje,
podle ní z toho nic nebude zase.

8                   OBNAŽKA
Kuřivo na stoly klade muž vlažně,
za lanem ještěrky pod roští míří,
pobídky k luštění Gustav bral vážně,
prudký růst ministra kolegy síří.

Cestovky k pestrému trávení času
dávají signál zas tisícům lidí,
logiku srdce muž hledá při kvasu,
měšťanský dům po svém prozaik vidí.

Krok chlapů z Moravy překvapil děti,
šlendrián nemůže dopadnout zdárně,
opravy na cestách při minus pěti
četa by s asfaltem dělala marně.

9                   HÁČKOVKA
Před Soňou utíká nápadník Duni,
obec na Valašsku vyzdobí muži,
líc mezi hlodavci krmič si sluní,
ničíte chlapcovu tulení kůži.

Žárlivá manželka mladá už není,
děti s ní bez klamných nadějí žijí,
těžko se maminka na stáří změní,
zas ony nějakou nekalost čijí.

10          VÝPUSTKA SLOVNÍ
Kňourala zdravíte, sektář se dívá
na šelmy lovení, hala se staví,
kde mnohé krátery krajina skrývá,
výšlap nám nehrozí, slunce moc žhaví.

Trávníček hustý byl při party v parku,
v knize na čísi styl uličník hledí,
obtáčím nádobu stuhou pro Šárku,
přísloví kolikrát na dříče sedí.
 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Úlohy jsou spojené s obilím, a také ne.

1. Pohanka
Spojte po liniích rastru kroužky s písmeny dle příkladu tak, abyste získali slovo POHANKA. Za správné řešení získáte 5 bodů.


2. Sousedé
Umístěte po jednom do všech políček rastru písmena J(ečmen), K(ukuřice), P(šenice) a R(ýže) tak, že se žádná dvě políčka obsahující stejné písmeno nedotýkají ani rohem. Za správné řešení získáte 15 bodů.


3. Sklad obilí
Vyznačte v rastru představujícím podlahu skladu obilí dlaždice složené ze tří černých políček ve tvaru trimin. Dlaždice se navzájem nesmějí dotýkat stranami. Rohem se mohou dotýkat pouze dlaždice, které nejsou stejné (mají různý tvar nebo jsou vůči sobě vzájemně pootočené nebo zrcadlově převrácené). Všechna již vyznačená černá políčka musí být součástí některé dlaždice. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

4. Sto let Kabrňáků
Brněnský kroužek Kabrňáci oslavil 20. 3. 2024 sto let od svého založení. Do prázdných políček vepište jednu z číslic 0-7 nebo tečku tak, aby se stejné číslice ani tečky neopakovaly v žádném řádku, sloupci, ani ve vnitřních ohraničených oblastech. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Zásobnice na obilí
Rastr představuje skladiště o 10 x 10 boxech určených pro 24 zásobnic na obilí. Ve středu některých ze zbylých 76 boxů jsou umístěny světelné zdroje vyzařující paprsky pouze vodorovně a svisle. Na některých zásobnicích v boxech je uvedeno číslo, které uvádí, v kolika stranou s nimi sousedících boxech je umístěn světelný zdroj. Světelné zdroje musí osvětlovat všechny boxy, ale nesmějí se osvětlovat navzájem. Za správné umístění světelných zdrojů do rastru získáte 20 bodů.


6. Labyrint
Zapište čísla 1, 2, 3 a písmena J(ečmen), K(ukuřice) a P(šenice) do některých políček rastru tak, že se každý symbol vyskytuje právě jednou v každém řádku a sloupci a každé políčko obsahuje maximálně jeden symbol. Po vstupu do rastru při průchodu bludištěm se bez ohledu na písmena neustále opakuje sekvence 1-2-3. Písmena vně rastru označují první viditelné písmeno v příslušném řádku nebo sloupci bez ohledu na čísla. Za správné řešení získáte 25 bodů.


7. Obilná pole
Pole osetá obilím tvořila z leteckého pohledu plochu ohraničenou uzavřenou smyčkou, která se sama sebe nikde nedotýká ani nekřižuje. Smyčka je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami v obrazci. Čísla uvnitř políček (prostorů ohraničených v rozích tečkami) udávají, v kolika rozích daného políčka se smyčka lomí. Za správné vyznačení smyčky získáte 30 bodů.


8. Akademický řetěz
Umístěte po jednom do některých podbarvených políček rastru devět písmen A, B, C, D, E, F, G, H a I tak, že v každém řádku a sloupci se vyskytuje jen jedno písmeno. Spojnice políček s písmeny A-B-C-D-E-F-G-H-I (v tomto pořadí) vytvoří řetěz. Vaším úkolem je umístit písmena tak, abyste vytvořili co „nejdelší“ řetěz. Vzdálenost dvou políček X a Y rastru s písmeny je definována jako součet délek odvěsen pravoúhlého trojúhelníka, jehož přeponu tvoří spojnice políček X a Y. Řetěz zakreslete dle příkladu s vyznačením délek spojnic a s výpočtem jejich součtu S. Za správné řešení získáte (S – 30) bodů.


 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies