jemelik

jemelik 

  Tvorba a řešení křížovek, českých slovních hádanek a logických úloh mi přináší radost, zábavu a potěšení (vždycky tedy ne, ale to mě brzy přejde). Je to můj koníček, o kterého se hodlám s vámi podělit. Cílem těchto stránek je propagace této ušlechtilé zábavy, sdílení informací s přáteli taje a v nejbližších létech kompletní servis pro luštitele Jemelíkovy luštitelské akademie. JLA je dlouhodobá kombinovaná řešitel- ská soutěž o ceny v eurech, pro členy ČSHAK je také soutěží kvalifikační. Na těchto stránkách naleznete Soutěžní podmínky JLA, zadání, pomocné obrazce, prameny, pomůcky, podrobná řešení, kompletní výsledky jednotlivých kol, celkové výsledky a vaše ohlasy. Doufám, že se soutěží budete dobře bavit.
Křížovkáři, hádankáři a autoři a řešitelé logických úloh jsou u nás organizováni v Českém svazu hádankářů a křížovkářů, z. s. (ČSHAK), který byl založen v roce 1968 a od roku 2010 mám čest být jeho předsedou. Svaz sdružuje zájemce z České a Slovenské republiky, na území obou republik působí přes 50 kroužků. Svaz organizuje soutěže, přebory a mistrovství republiky, uděluje kvalifikační body a výkonnostní třídy. Noví zájemci o členství ve svazu se mohou přihlásit na adrese: ČSHAK, Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10. Více informací naleznete na  svazových webových stránkách www. cshak. cz a www.e-rebus.cz.  
  Jsem členem brněnského kroužku Kabrňáci, který byl založen v roce 1924 a patří k nejstarším kroužkům u nás. Po celou svou historii se Kabrňáci aktivně podíleli na křížovkářském a hádankářském dění, kroužek patří u nás k nejúspěšnějším. Jeho schůzky se konají každé první a třetí úterý v měsíci mimo červenec a srpen od 18.30 hod. v salónku restaurace Plzeňský dvůr na ulici Šumavská 29a v Brně - Králově Poli. Jste-li z Brna a okolí, přijďte se mezi nás podívat, budete vítáni. Více o kroužku Kabrňáci zjistíte na jeho webových stránkách www.kabrnaci.xf.cz.
Křížovky a hádanky luštím a tvořím od dětských let, členem SČHAK, nyní ČSHAK, jsem od dvanácti a půl roku, žena od dvaceti let. Aktivně jsem luštil a tvořil zhruba do 27 let, pak rodina, zaměstnání a studium způsobily mé patnáctileté odmlčení a od podzimu 1998 se svému koníčku zase věnuji plně. V domácích kláních na přeborech a mistrovstvích soutěžím  o medaile, kvalifikační body,  ceny, dobré pocity a přízeň bohyně bystrosti. V korespondenčních soutěžích jde navíc o hledání a nalézání a při čtení výsledků o sebeovládání. Jde tedy o zdravý duševní sport. Nějakou tu medaili se mi podařilo získat, ale v poslední době se spíše soustředím na korespondenční soutěže a autorství.  
 

Zvlášť vydařený byl pro mě rok 2001. Nejprve jsem váhal stát se kapitánem české repre- zentace na 10. hádankářském mistrovství světa, které se konalo v Brně v roce 2001. Dnes jsem rád, že se tak stalo. Družstvo kolem mne bylo co chlap, to originál (zleva Robert Babilon, Pavel Kalhous, vedle mne dále Petr Nepovím a Dan Marek). A nadlouho to byla jediná medaile týmu České republiky z MS v řešení logických úloh v novém tisíciletí, až v roce 2008 se podařilo získat bronz.

Spolu s nezapomenutelnými zážitky jsem si odnesl z mistrovství světa 2001 tento pohár za druhé místo v soutěži družstev, stříbrný byl také Robert Babilon v jednotlivcích. Snažil jsem se družstvo povzbudit dobrým slovem, týmovým duchem a  manželka také masírováním (viz stránka Masáže). A navíc jsem v roce 2001 vyhrál ve třech prestižních soutěžích, v Nolčově křížovkářské maturitě, v hádankářské Bystřině a ve Zlaté sfinze - soutěži v řešení logických úloh. Kromě toho jsem zvítězil v soutěži O mistra přesmyček, v Louskárně, v křížovkářských soutěžích O Pohár vydavatelství KIRA, Kros cupu, v KKS, postoupil jsem ze skupin ČKL a ČHL - to se mi už nikdy v jednom roce nepodaří. A také že nepodařilo.  
6. května 2006 jsem zkompletoval svou sbírku mistrovských tříd a stal jsem se prvním držitelem všech šesti mistrovských tříd v řešení a tvorbě křížovek, hádanek a logických úloh udělovaných ČSHAK. Od roku 2012 je má ještě mgr. Petr Vejchoda a od roku 2013 MUDr. Petr Haman.


A tak co dál? Začal jsem křížovku vnímat nejen jako slovesné dílo, ale i jako výtvarné dílo. Kublajchán vlevo byl představen v televizi, Dřevorubec vpravo byl zařazen agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Tento křížovkový celek věrně ztvárňuje suprematický obraz ruského malíře Kazimira Severinoviče Maleviče Dřevorubec. V žádné z jeho 76 menších křížovek nebylo užito rozdělovacích linek, u křížovky v suknici je dosaženo průměrné délky 8,23 písmene na výraz, v části kmene před levou nohou dokonce 8,75 písmene na výraz (viz obrazce křížovek).


Až jsem došel k nápadu, inspirovanému Nolčovou křížovkářskou maturitou jako soutěží pro křížovkáře, pokusit se autorsky a organizačně zajistit kombinovanou soutěž v řešení křížovek, hádanek a logických úloh, která se s velkým přispěním redaktorů časopisu Křížovka a hádanka od roku 2009 uchází o vaši přízeň jako Jemelíkova luštitelská akademie, a to jsme zase na začátku této úvodní stránky.

               Vladimír Jemelík

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies