jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 63. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek s vidlemi, hádanek s vidlemi a logických úloh věnovaných dřevu a vidlím činit potíže.

U křížovek mělo při řešení pomáhat přes 40 desetipísmenných výrazů, pár jich bylo ještě delších. Samozřejmě nějaké těžší pasáže v polomozaikovce byly, máme třetí kolo ročníku, v čele 8 borců s nulou. Nejvíce měl potrápit řešitele hledák s místním názvem doma vyráběného piva. A vedle něj jedno z gramatických označení. Slitka - takové pěkné slovo pro splynutí písmen. Všechny skryté tajenky je potřeba vypsat a u všech vyznačit jejich skrytí nebo popsat, jak jsou skryty, tentokrát na to hodně řešitelů zapomnělo. No a ještě postava z Vykoupení, Kazi to nebyla.

U hádanek při znalosti, odkud byly náměty s vidlemi čerpány, mělo jít o prázdninové kolo. Ale dvě místa na zmýlení v nich přece jen byla. První komplikace spočívala v tom, že podstatné jméno "příčel" má jak v mužském, tak v ženském rodě tvar množného čísla "příčle" a pár částí židlí se muselo řešit "tři čela". Druhá komplikace byla u "chmurností strádání", které bylo potřeba řešit jako "temna běd", "temna pech" nedávalo ve větě smysl.

U logických úloh měla být nejtěžší úlohou ta s vidlemi a kupkami sena, přece jen pospojovat kupky sena tak, aby mezi nimi vznikly požadované proluky není nic jednoduchého. No a jako obvykle tu byl optimizer, i když tentokrát podle ohlasů snadnější než jindy. Šlo o to vybrat z osmi možných řešení to nejvhodnější.

Všechna řešení již dorazila, bohužel máme některé soutěžící v lékařské péči a nemohli se řešení účastnit, přeji jim brzký návrat ke koníčku. Autorská řešení máte níže, pěkné letní dny, Vladimír

 

Řešení křížovek 63. kola JLA:

Polomozaikovka:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Atak. - 2. Návrty. - 3. Expozice. - 4. Varče; kysný; umrnit. – 5. Aloový; otylí; ritra; omrky. - 6. Vébr; verst; náhal; lítost; diaita. – 7. Kaoba; kryka; erlan; idyličnost. - 8. Enrik; kaama; kéčka; náv; oky. - 9. Kožela; irbis; icona; čech; chovy. - 10. Káti; Seydl; stádo; vandr; nahý; ušt; Pirro. – 11. Iecur; Atkan; lovná; chodmo; dien; dab (dap); armara. - 12. Nárti; Atves; Kahro; loula; Kandl; obě; ospy; nynati. - 13. Kamban; ovést; Anafé; kiosk; Edina; OFV; Noko; toast; Odion. - 14. Ustalá; Volos; sumpr; princ; střel; Nape; dol; steol; těrem; Kasen. - 15. Alinka; lokna; kotvy; katla; Lapad; Okoř; Epa; pocta; Viper; Tisina. – 16. Slzavo; latvo; Raase; kypry; Viatr; Kod; jana; Alosa; kuena; toketa. - 17. Výzvy; Kaspi; desde; oroda; gonan; ana; Árta; Réhti; ermar; konalé. - 18. Marné; maara; cetin; kyrky (karky); TiSb; VNT; Kobro; dacit; Tiago; Sauc. – 19. Koutka; nikam; stela; Vano; oko; kolpa; hotar; etmal; male. - 20. Nenada; stilb; Kyoto; kar; Roche; Taopa; mensa; Nákle. - 21. Pitre; bosko; stran; stý; Armi; aldus; Omoto; enema. - 22. Sauna; Elite; oliv; vít; návoj; výrub; tymus; téma. – 23. Hrmola; vitá; tuš; Valtr; Noflo; ikako; Nazi. – 24. Gynura; cek; Aore; Atíka; Sador; Vašáry. – 25. Karka; nic; íčka; ovlin; vurst; boulle. – 26. Perá; non; dušno; gaete; erupce. - 27. MOM; Čuk; supla; Korin; skoro. – 28. Dogger Bank; Kaule; cesta; kontr. - 29. Mialma; Ulánfu; Tichna; vilka; Meda. – 30. Praot; Uprka; masla; viorna. – 31. Vireta; Osiva; notka. – 32. Skládání. – 33. Kevral. – 34. Nono.

Oblouková rámcovka:
OBLOUKOVITĚ: 1-4. Skoro. – 3-6. Irbis. – 5-8. Pirro. – 7-10. Praot. – 9-12. Pocta. 11-14. Steol. – 13-16. Kontr. – 15-2. Atíka.

Tajenky: 1. Stodoly (skrytá, vyznačená je červeně). - 2. Chlévky (skrytá, vyznačená je červeně). - 3. Sušírna ovoce (skrytá, vyznačená je červeně). - 4. Kopie stavby (skrytá, vyznačená je červeně). - 5. Dřevené vidle (skrytá ve formě pojmenování předmětu na fotografii uprostřed polomozaikovky). - 6. Domácká výroba dřevěných vidlí. - 7. Obor (skrytá, vyznačená je červeně). - 8. Seno (skrytá, vyznačená je červeně). - 9. Obracení (skrytá v obloukové rámcovce, vyznačená je červeně). - 10. Skládání. - 11. Sedm (skrytá, vyznačená je červeně). - 12. Celá zima. - 13. Léta. - 14. Funkční a tvarová jednoduchost. - 15. Významná expozice.

 

Řešení hádanek 63. kola JLA:

   1.   Dveře při věnci, vepříci, esovky s oky, IPA nad léky, panáky – dřevěné vidle.

   2.   Charm, mantika, tři čela, pijan, skoba, výjevy, mšice, ohníček, krtiny, dávidlo, zebry, kalič – haranti křičeli, jako by je všichni čerti na vidle brali.

   3.   Mělník, hospic, vůz, Chára, nech lajdákovi led – měl knihopiscův zachránce hlad jako vidle.

   4.   Saprin, řez Nadi, šperk, Noah, rýtka, mister, temna běd, lanaři, zle si princezna Dišperanda hrátkami s čertem naběhla na vidle.

   5.   Hodinu, přes kládu, v telce, Truda, já, na horách, oman, tavidlo – hodí nakladatelka mistru do umného romaneta vidle.
(kláda = zima, telka = bedna, obojí v SČSaA)

   6.   Eposy, hlavní dostihy, rohož, mlčím, známí dělají rakve, šidler – po slavnosti ho holčina měla jak vidle.
(šidler = opilec viz SNČ)

   7.   M. Maňas, klát, Ind, jih, holub po světě létá, copan neť tká, Hyna, hrom můj, tyfy, dle emana skladního Luboš věděl leda, kde na počkání chromují vidle.

   8.   Terč, Ilja, Kvido, hlezno, epopej, lnáři, nálet, Lipo, vráně – trčeli jako vidle z hnoje popeláři na letní plovárně.

   9.   Chopin, styly terapie, Hájová, lanař u Dapa, týky David nemá – choť instalatéra přehazovala na půdě pětikila vidlema.
(lanař = šíbr viz SNČ, David Dap je postava z filmu Můj žirafák)

10.   Osud lekává Dalíka, Ina zuby bělí - sedláku vidle a knězi bible.

Prameny k námětům:
SSJČ
křičí, jako by ho na vidle bral (všichni čerti na vidle brali) – křičí velice silně, hlasitě
sedláku vidle a knězi bible - pořekadlo

SNČ
mít hlad jako vidle – mít velký hlad

Webové stránky Muzea vidlí v Lichnově
naběhnout si na vidle – vlastní vinou si způsobit nepříjemnost nebo ostudu
hodit do něčeho vidle – úmyslně něco překazit, narušit, pokazit
má ho jak vidle – je na mol opilý (opilá)
trčí jako vidle z hnoje – vyčnívá z řady, vyčnívá nad poměry nebo svými schopnostmi

Šmírbuch jazyka českého
vědět leda, kde na počkání chromují vidle – vědět (velký) kulový, nevědět nic
přehazovat na půdě pětikila vidlema – být při penězích

 

Řešení logických úloh 63. kola JLA:

1. Dřevěné kameny
Řešení viz obrázek.

2. Vidle v rastrech
Řešení viz obrázky.

3. Heyawake
Řešení viz obrázek.

4. Vidle v pentominech
Řešení viz obrázek.

5. Dvojice lomených čar
Řešení viz obrázek.

6. Vidle v kupkách sena
Jedno ze správných řešení viz obrázek.

7. Trojúhelníky a rovnoběžníky
Řešení viz obrázek.

8. Vidle v sudoku
Existuje 8 různých řešení sudoku viz obrázky. 

Z nich pouze ve třetím zleva v první řadě šlo „napíchnout“ vidlemi tři trojice čísel o součtu 70, u všech ostatních řešení šlo získat součty 69, níže je výběr z došlých řešení za 40, 35, 30 a 25 bodů:

Autorem úlohy č. 1 je František Luskač, úloh č. 2 a 8 Vladimír Jemelík, úlohy č. 3 Zrinka Kokot, úlohy č. 4 Zoltán Jakabfi, úlohy č. 5 Hasan Yurtoglu, úlohy č. 6 Imrich Cily a úlohy č. 7 Zoltán Horváth.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies