jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 63. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s vidlemi v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek mi docházely stížnosti na velké přitvrzení, hledání piva v těch horkých časech bralo sílu, stěžovali jste si na zařazení Německého slovníku pro zvědavé lidi do pramenů, ale jak se bez něj vypořádat s tak pěkným českým slovem jako je slitka? Nakonec se ale zase ukázalo, že skoro všichni z čela průběžného pořadí všechno vyřeší, a nejen oni. Přesto někteří kvůli obtížnosti řešení tohoto kola neposlali, tak snad se jim příště s motykou povede lépe.

U hádanek se dalo tušit hodně řešení s plným počtem hádanek, takže v čele průběžného pořádí jsem neočekával žádné podstatné změny. Také v první desítce nedošlo k podstatným změnám pořadí.

U logických úloh tomu bylo obdobně, i když někteří zvolili pro trojí hod trojek vidlí z osmi možných řešení sudoku to méně vhodné. Součet 67 na bonusové body nestačil, součet 70 znamenal příděl 40 bodů.

Všechna řešení mám zkontrolována, níže máte předběžné výsledky, vyvěšeny jsou i ohlasy k 63. kolu JLA a já mohu na dovolenou, opatrujte se, Vladimír

 

Předběžné výsledky 63. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech
 

Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 9), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 7) a v logických úlohách za řešení za 210 bodů (bylo jich 19).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 63. kole u KHL 3150 eur, u KH 1220 eur, u KL a HL po 1260 eurech, u K je v banku 215 eur, u H 215 eur a u L 40 eur.

Stav zápočtů po 63. kole je následující: pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Jaroš a v kat. L: Máchová, čtvrtý zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Kousal a J. Sýkora, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Gašparín, Kopřiva, Mirikina a J. Sýkora a v kat. L: Jiří Konečný, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková a Šebesta, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Štefek, v kat. K: Valíček, Vašinka a Vojník a v kat. L: Brož, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Krajči, Kučírek, Marek, Motyčková, J. Sýkora a Šťastný a první zápočet do případné řady získává 5 soutěžících, a to v kat. H: Říha, Šťastný, M. Turek a Zahajský a v kat. L: Buchta.  Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Co prý to bylo za kolo JLA bez dvojáků? Vždyť já jsem byl rád, že jsem tolik desetipísmenných výrazů s tolika tajenkami seskládal dohromady. Takže mi pro nějaké to zkomplikování řešení zbylo jen několik míst, kde jsem mohl uplatnit hledáky. Jeden z nich navíc ztížil výraz z Kottova slovníku, u kterého žel nebyl uveden jeho význam v češtině, pouze německý překlad. Dalo se ale domyslet, že kvůli takovému případu byl do pramenů doplněn Německý slovník pro zvědavé lidi. Ten mi tři bodří krajané omlátili o hlavu. Od německého „Synaloephe“ šlo dojít k řeckému „synaloifé“, ve Slovníku antické kultury je u tohoto hesla uvedeno, že jde o gramatické označení.

Nejobtížnějším místem byl levý horní roh polomozaikovky, kde bylo potřeba vpisovat výrazy 14/1 USTALÁ (ČSVaS, heslo 1481.4) x místní název doma vyráběného piva 15/1 ALUS (Otto 16/190, heslo Litvané) x 15/1 ALINKA (KNAP 2, heslo Alina) x jedno z gramatických označení 16/1 SLITKA (Kott, slitka = die Synaloephe). Tuto pasáž správně vyřešilo 15 borců. Jen o dva více soutěžících se popasovalo s africkou dvoutisícovkou 14/10 KASEN (Otto 1/354, heslo Afrika, výška hory 2 450 m). x starohory 42/3 ALGONKIEN (Otto, Dodatky 1/87, heslo algonkium + NLA, heslo algonkium, 9. karta). Dvacet soutěžících objevilo postavu z Vykoupení 23/7 NAZI (fdb.cz, film Vykoupení) x 42/1 ROPUŠNATÉ (PSJČ).

Dále se často chybovalo u ručních spínačů 16/4 KYPRY (CJC 3/124, heslo kypr) x 23/2 REDAKTORKY (NASCS), u jazyku užívaného Řeky 39/2 KATAREVUSA (NCS, str. 257, heslo Řekové) a u čínského politika 29/2 ULÁNFU (MČSE 6/370) x brukev KELERÁB (Kott). A tentokrát nebývale mnoho řešitelů i z řad matadorů zapomnělo vypsat některé skryté tajenky, případně je vyznačit v obrazci nebo třeba u dřevěných vidlí napsat, že se jedná o pojmenování předmětu na fotografii.

Se sestavením rámcovky si poradili všichni. Zápočet se dával za bezchybné řešení a tentokrát ho získalo 9 z celkových 49 soutěžících, ztrátových bodů bylo v tomto kole uděleno více než obvykle. V čele průběžného pořadí je pětičlenná skupina křížovkářů, za nimi je tucet soutěžících na dosah, z nich ještě může každý zvítězit, ale za nimi už větší bodová mezera. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 63. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček, Vašinka, Vojník. – 1: Nack, Podzemský, Vlášek. – 3: Vychovalý ml. - 5: Drápala. – 6: Járová. – 9: Bonaventura. – 10: Juráň. – 18: Slabý. - 20: Tomanová. – 22: Horáček. – 23: Pavlík. - 24: Urban. – 27: Kratochvíl, Soukup. - 31: Bureš. – 32: Hájek. – 33: Fiala. - 34: Hrubá, Slavík, Staněk. – 36: K. Bednář. – 37: Kolář. – 39: Horák. – 41: Čechová. – 44: Vlček. – 47: Růčka. – 48: Kohoutová, Svoboda. – 49: Pala. – 50: Fabian, Střelec. – 51: Zedník. – 53: Nádeník. - 54: Patron. – 56: Dudek. – 57: Hajný, Vodník. – 58: Elév. – 59: Prvák.

Pořadí po 61. až 63. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora. – 3: Vychovalý ml. – 4: Valíček. – 5: Drápala, Štefek (KH), Vašinka, Vojník. - 7: Nack. – 8: Vlášek. - 11: Podzemský. – 13: Bonaventura, Járová. – 19: Juráň. - 36: Pavlík. – 43: Horáček. – 49: Kratochvíl, Tomanová. – 53: Urban. – 56: Bureš. – 58: Soukup. – 59: Fiala. - 60: Hájek. - 61: Staněk. – 66: Horák. – 69: Čechová. – 72: Hrubá, Slavík. – 73: K. Bednář, Růčka. – 75: Kolář. – 78: Svoboda. - 80: Vlček. – 87: Kohoutová. – 89: Pala. - 92: Střelec. – 95: Fabian, Zedník. – 100: Karpíšek (KH, bez 63. kola). - 101: Nádeník. – 104: Patron. – 109: Dudek, M. Turek (bez 63. kola). – 114: Hajný. - 116: Vodník. – 120: Elév. – 123: Petriláková (bez 63. kola), Prvák. – 127: Slabý (bez 61. kola). – 215: Kučírek (pouze 61. kolo).

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou byla záměnka s princeznou Dišperandou, u které „chmurnosti strádání“ řešila správně jen desítka hádankářů. Další komplikací bylo „pár částí židlí“ v obnažce s ukřičenými haranty, „příčel“ má množné číslo toliko „příčle“, správně řešilo „tři čela“ 18 soutěžících. Nejlehčí hádankou byla obměnka s pořekadlem, tu dali všichni. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo sedmi borcům z celkových 52 soutěžících, mezi nimi byla i vedoucí trojice průběžného pořadí. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 63. kole: 10: Kousal, Říha, J. Sýkora, Šťastný, Štefek (KH), M. Turek, Zahajský. – 9: Ákev, Foltas, Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Widla. – 8: Marně, Nepimach. – 7: Bartoš, Vychovalý ml. – 6: J. Bednář, Beran. - 5: Dostál, Urban, Žák. – 4: Beneš, Dudek, M. Kokeš, Motyčková, Novotný, Zedník. - 3: Divák, Fiala, Horák, Hruška, Jezdec, Jirout, Maskot, Prvák. – 2: Fabian, Fanda, Florián, Kominík, Němeček, Plavec, Pokus, Pospíšil, Tatar, Vávra. - 1: Učeň, Vodník.

Pořadí po 61. až 63. kole: 30: Kousal, J. Sýkora, Štefek (KH). – 29: Říha, Šťastný. – 28: Járová, M. Turek. – 27: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Widla. – 25: Ákev, Nepimach. – 24: Marně. – 23: Zahajský. - 21: Foltas, M. Kokeš, Motyčková. – 19: J. Bednář, Karpíšek (KH, bez 63. kola), Vychovalý ml. - 18: Bartoš. – 17: Urban. – 16: Beneš, Novotná, Žák. – 15: Beran, Dostál. - 13: Fiala. – 12: Horák, Zedník. – 11: Dudek. – 10: Pospíšil, Vávra. – 9: Divák, Hruška. – 7: Fabian, Fanda, Jezdec, Jirout, Němeček, Prvák. – 5: Kominík, Maskot, Plavec, Tatar. – 4: Florián, Pokus. – 3: Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy

Nejobtížnější byla dle očekávání úloha Vidle v kupkách sena, zdolalo ji 29 soutěžících. Nejsnadnější se ukázala levá část úlohy Vidle v rastrech, tu vyřešil skoro každý. S optimizerem se úspěšně poprali také skoro všichni, ale už ne všichni objevili všech osm možných řešení sudoku, aby z nich vybrali to jediné, ve kterém šlo „napíchnout“ na trojky vidle třikrát tři čísl s maximálním možným součtem 70. U všech dalších řešení sudoku šlo získat nanejvýš součet 69, ale v mnoha případech nebyla řešiteli vybrána ta nejvhodnější kombinace a objevila se řešení i s menšími součty. Zápočet se dával za 210 bodů, získalo jej 19 z celkových 63 soutěžících. Vedoucí skupinka se zúžila na sedmičlennou, jinak k velkým přesunům v průběžném pořadí nedošlo. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 63. kole: 210: Brož, Buchta, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Krajči, Kučírek, Máchová, Marek, M. Matějková, Motyčková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, J. Sýkora, Šebesta, Šťastný. – 205: Carbol, Černá, Járová. – 200: Cily, Josef Konečný. - 165: Chylová, Spáčil. – 145: Dedková. – 135: Fojta. – 130: Žabka. – 120: Švec. – 115: Beránek. – 110: Musil, Zedník. – 100: Dušek, Křížová, Ševčík. – 95: K. Bednář. – 90: Stejskal. - 85: Fišer. – 80: Ježek, Suchý. – 75: J. Bednář, T. Matějková, M. Sedláčková. – 70: Čechová. - 60: Elév, Kadlec, Kohoutová. – 55: Tomanová. – 50: Fanda, Rosa. – 45: Ampér, Hajný. – 40: Florián. – 35: Prvák, Kominík. – 30: Lachtan. – 25: Maskot. – 20: Plavec. – 15: Kotinová, Učeň. – 10: Zápasník. – 0: Mareš.

Pořadí po 61. až 63. kole: 593: Jiří Konečný, Máchová, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta. – 590: Šťastný. – 588: Carbol. - 581: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora. – 575: Brož, Krajči, Kučírek. – 548: Josef Konečný. – 530: Járová. – 529: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 485: Buchta. - 478: Chylová. - 460: Spáčil. – 435: Cily. – 425: Žabka. – 400: Dedková. – 340: Beránek. - 330: Ševčík, Zedník. – 320: Křížová. – 315: Musil, Švec. - 310: Fojta. – 304: Stejskal. - 285: Fišer. – 281: Dušek. – 265: K. Bednář. – 235: Ježek. – 230: Suchý. - 225: M. Sedláčková. - 205: J. Bednář, Černá (pouze 63. kolo). – 195: Čechová. - 180: Kohoutová. – 170: Kadlec, Tomanová. – 165: Elév. - 149: Fanda. – 129: Hajný. – 120: Ampér. – 105: Florián, Prvák. – 95: Mareš. - 90: Kominík. – 85: Rosa. - 80: Lachtan. – 75: T. Matějková (pouze 63. kolo). - 65: Maskot. – 55: Plavec. – 50: Geodet (pouze 61. kolo). - 45: Učeň. – 35: Kotinová (bez 62. kola), Zápasník.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies