jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 63. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s vidlemi v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek mi docházely stížnosti na velké přitvrzení, hledání piva v těch horkých časech bralo sílu, stěžovali jste si na zařazení Německého slovníku pro zvědavé lidi do pramenů, ale jak se bez něj vypořádat s tak pěkným českým slovem jako je slitka? Nakonec se ale zase ukázalo, že skoro všichni z čela průběžného pořadí všechno vyřeší, a nejen oni. Přesto někteří kvůli obtížnosti řešení tohoto kola neposlali, tak snad se jim příště s motykou povede lépe.

U hádanek se dalo tušit hodně řešení s plným počtem hádanek, takže v čele průběžného pořádí jsem neočekával žádné podstatné změny. Také v první desítce nedošlo k podstatným změnám pořadí.

U logických úloh tomu bylo obdobně, i když někteří zvolili pro trojí hod trojek vidlí z osmi možných řešení sudoku to méně vhodné. Součet 67 na bonusové body nestačil, součet 70 znamenal příděl 40 bodů.

Všechna řešení mám zkontrolována, níže máte předběžné výsledky, vyvěšeny jsou i ohlasy k 63. kolu JLA a já mohu na dovolenou, opatrujte se, Vladimír

 

Předběžné výsledky 63. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech
 

Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 9), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 7) a v logických úlohách za řešení za 210 bodů (bylo jich 19).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 63. kole u KHL 3150 eur, u KH 1220 eur, u KL a HL po 1260 eurech, u K je v banku 215 eur, u H 215 eur a u L 40 eur.

Stav zápočtů po 63. kole je následující: pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Jaroš a v kat. L: Máchová, čtvrtý zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Kousal a J. Sýkora, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Gašparín, Kopřiva, Mirikina a J. Sýkora a v kat. L: Jiří Konečný, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková a Šebesta, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Štefek, v kat. K: Valíček, Vašinka a Vojník a v kat. L: Brož, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Krajči, Kučírek, Marek, Motyčková, J. Sýkora a Šťastný a první zápočet do případné řady získává 5 soutěžících, a to v kat. H: Říha, Šťastný, M. Turek a Zahajský a v kat. L: Buchta.  Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Co prý to bylo za kolo JLA bez dvojáků? Vždyť já jsem byl rád, že jsem tolik desetipísmenných výrazů s tolika tajenkami seskládal dohromady. Takže mi pro nějaké to zkomplikování řešení zbylo jen několik míst, kde jsem mohl uplatnit hledáky. Jeden z nich navíc ztížil výraz z Kottova slovníku, u kterého žel nebyl uveden jeho význam v češtině, pouze německý překlad. Dalo se ale domyslet, že kvůli takovému případu byl do pramenů doplněn Německý slovník pro zvědavé lidi. Ten mi tři bodří krajané omlátili o hlavu. Od německého „Synaloephe“ šlo dojít k řeckému „synaloifé“, ve Slovníku antické kultury je u tohoto hesla uvedeno, že jde o gramatické označení.

Nejobtížnějším místem byl levý horní roh polomozaikovky, kde bylo potřeba vpisovat výrazy 14/1 USTALÁ (ČSVaS, heslo 1481.4) x místní název doma vyráběného piva 15/1 ALUS (Otto 16/190, heslo Litvané) x 15/1 ALINKA (KNAP 2, heslo Alina) x jedno z gramatických označení 16/1 SLITKA (Kott, slitka = die Synaloephe). Tuto pasáž správně vyřešilo 15 borců. Jen o dva více soutěžících se popasovalo s africkou dvoutisícovkou 14/10 KASEN (Otto 1/354, heslo Afrika, výška hory 2 450 m). x starohory 42/3 ALGONKIEN (Otto, Dodatky 1/87, heslo algonkium + NLA, heslo algonkium, 9. karta). Dvacet soutěžících objevilo postavu z Vykoupení 23/7 NAZI (fdb.cz, film Vykoupení) x 42/1 ROPUŠNATÉ (PSJČ).

Dále se často chybovalo u ručních spínačů 16/4 KYPRY (CJC 3/124, heslo kypr) x 23/2 REDAKTORKY (NASCS), u jazyku užívaného Řeky 39/2 KATAREVUSA (NCS, str. 257, heslo Řekové) a u čínského politika 29/2 ULÁNFU (MČSE 6/370) x brukev KELERÁB (Kott). A tentokrát nebývale mnoho řešitelů i z řad matadorů zapomnělo vypsat některé skryté tajenky, případně je vyznačit v obrazci nebo třeba u dřevěných vidlí napsat, že se jedná o pojmenování předmětu na fotografii.

Se sestavením rámcovky si poradili všichni. Zápočet se dával za bezchybné řešení a tentokrát ho získalo 9 z celkových 49 soutěžících, ztrátových bodů bylo v tomto kole uděleno více než obvykle. V čele průběžného pořadí je pětičlenná skupina křížovkářů, za nimi je tucet soutěžících na dosah, z nich ještě může každý zvítězit, ale za nimi už větší bodová mezera. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 63. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček, Vašinka, Vojník. – 1: Nack, Podzemský, Vlášek. – 3: Vychovalý ml. - 5: Drápala. – 6: Járová. – 9: Bonaventura. – 10: Juráň. – 18: Slabý. - 20: Tomanová. – 22: Horáček. – 23: Pavlík. - 24: Urban. – 27: Kratochvíl, Soukup. - 31: Bureš. – 32: Hájek. – 33: Fiala. - 34: Hrubá, Slavík, Staněk. – 36: K. Bednář. – 37: Kolář. – 39: Horák. – 41: Čechová. – 44: Vlček. – 47: Růčka. – 48: Kohoutová, Svoboda. – 49: Pala. – 50: Fabian, Střelec. – 51: Zedník. – 53: Nádeník. - 54: Patron. – 56: Dudek. – 57: Hajný, Vodník. – 58: Elév. – 59: Prvák.

Pořadí po 61. až 63. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora. – 3: Vychovalý ml. – 4: Valíček. – 5: Drápala, Štefek (KH), Vašinka, Vojník. - 7: Nack. – 8: Vlášek. - 11: Podzemský. – 13: Bonaventura, Járová. – 19: Juráň. - 36: Pavlík. – 43: Horáček. – 49: Kratochvíl, Tomanová. – 53: Urban. – 56: Bureš. – 58: Soukup. – 59: Fiala. - 60: Hájek. - 61: Staněk. – 66: Horák. – 69: Čechová. – 72: Hrubá, Slavík. – 73: K. Bednář, Růčka. – 75: Kolář. – 78: Svoboda. - 80: Vlček. – 87: Kohoutová. – 89: Pala. - 92: Střelec. – 95: Fabian, Zedník. – 100: Karpíšek (KH, bez 63. kola). - 101: Nádeník. – 104: Patron. – 109: Dudek, M. Turek (bez 63. kola). – 114: Hajný. - 116: Vodník. – 120: Elév. – 123: Petriláková (bez 63. kola), Prvák. – 127: Slabý (bez 61. kola). – 215: Kučírek (pouze 61. kolo).

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou byla záměnka s princeznou Dišperandou, u které „chmurnosti strádání“ řešila správně jen desítka hádankářů. Další komplikací bylo „pár částí židlí“ v obnažce s ukřičenými haranty, „příčel“ má množné číslo toliko „příčle“, správně řešilo „tři čela“ 18 soutěžících. Nejlehčí hádankou byla obměnka s pořekadlem, tu dali všichni. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo sedmi borcům z celkových 52 soutěžících, mezi nimi byla i vedoucí trojice průběžného pořadí. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 63. kole: 10: Kousal, Říha, J. Sýkora, Šťastný, Štefek (KH), M. Turek, Zahajský. – 9: Ákev, Foltas, Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Widla. – 8: Marně, Nepimach. – 7: Bartoš, Vychovalý ml. – 6: J. Bednář, Beran. - 5: Dostál, Urban, Žák. – 4: Beneš, Dudek, M. Kokeš, Motyčková, Novotný, Zedník. - 3: Divák, Fiala, Horák, Hruška, Jezdec, Jirout, Maskot, Prvák. – 2: Fabian, Fanda, Florián, Kominík, Němeček, Plavec, Pokus, Pospíšil, Tatar, Vávra. - 1: Učeň, Vodník.

Pořadí po 61. až 63. kole: 30: Kousal, J. Sýkora, Štefek (KH). – 29: Říha, Šťastný. – 28: Járová, M. Turek. – 27: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Widla. – 25: Ákev, Nepimach. – 24: Marně. – 23: Zahajský. - 21: Foltas, M. Kokeš, Motyčková. – 19: J. Bednář, Karpíšek (KH, bez 63. kola), Vychovalý ml. - 18: Bartoš. – 17: Urban. – 16: Beneš, Novotná, Žák. – 15: Beran, Dostál. - 13: Fiala. – 12: Horák, Zedník. – 11: Dudek. – 10: Pospíšil, Vávra. – 9: Divák, Hruška. – 7: Fabian, Fanda, Jezdec, Jirout, Němeček, Prvák. – 5: Kominík, Maskot, Plavec, Tatar. – 4: Florián, Pokus. – 3: Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy

Nejobtížnější byla dle očekávání úloha Vidle v kupkách sena, zdolalo ji 29 soutěžících. Nejsnadnější se ukázala levá část úlohy Vidle v rastrech, tu vyřešil skoro každý. S optimizerem se úspěšně poprali také skoro všichni, ale už ne všichni objevili všech osm možných řešení sudoku, aby z nich vybrali to jediné, ve kterém šlo „napíchnout“ na trojky vidle třikrát tři čísl s maximálním možným součtem 70. U všech dalších řešení sudoku šlo získat nanejvýš součet 69, ale v mnoha případech nebyla řešiteli vybrána ta nejvhodnější kombinace a objevila se řešení i s menšími součty. Zápočet se dával za 210 bodů, získalo jej 19 z celkových 63 soutěžících. Vedoucí skupinka se zúžila na sedmičlennou, jinak k velkým přesunům v průběžném pořadí nedošlo. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 63. kole: 210: Brož, Buchta, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Krajči, Kučírek, Máchová, Marek, M. Matějková, Motyčková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, J. Sýkora, Šebesta, Šťastný. – 205: Carbol, Černá, Járová. – 200: Cily, Josef Konečný. - 165: Chylová, Spáčil. – 145: Dedková. – 135: Fojta. – 130: Žabka. – 120: Švec. – 115: Beránek. – 110: Musil, Zedník. – 100: Dušek, Křížová, Ševčík. – 95: K. Bednář. – 90: Stejskal. - 85: Fišer. – 80: Ježek, Suchý. – 75: J. Bednář, T. Matějková, M. Sedláčková. – 70: Čechová. - 60: Elév, Kadlec, Kohoutová. – 55: Tomanová. – 50: Fanda, Rosa. – 45: Ampér, Hajný. – 40: Florián. – 35: Prvák, Kominík. – 30: Lachtan. – 25: Maskot. – 20: Plavec. – 15: Kotinová, Učeň. – 10: Zápasník. – 0: Mareš.

Pořadí po 61. až 63. kole: 593: Jiří Konečný, Máchová, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta. – 590: Šťastný. – 588: Carbol. - 581: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora. – 575: Brož, Krajči, Kučírek. – 548: Josef Konečný. – 530: Járová. – 529: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 485: Buchta. - 478: Chylová. - 460: Spáčil. – 435: Cily. – 425: Žabka. – 400: Dedková. – 340: Beránek. - 330: Ševčík, Zedník. – 320: Křížová. – 315: Musil, Švec. - 310: Fojta. – 304: Stejskal. - 285: Fišer. – 281: Dušek. – 265: K. Bednář. – 235: Ježek. – 230: Suchý. - 225: M. Sedláčková. - 205: J. Bednář, Černá (pouze 63. kolo). – 195: Čechová. - 180: Kohoutová. – 170: Kadlec, Tomanová. – 165: Elév. - 149: Fanda. – 129: Hajný. – 120: Ampér. – 105: Florián, Prvák. – 95: Mareš. - 90: Kominík. – 85: Rosa. - 80: Lachtan. – 75: T. Matějková (pouze 63. kolo). - 65: Maskot. – 55: Plavec. – 50: Geodet (pouze 61. kolo). - 45: Učeň. – 35: Kotinová (bez 62. kola), Zápasník.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies