jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 72. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 23. května 2024 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8445 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


72. KOLO

HÁDANKY

Moto: Všude v jádrech po chvíli objeví se obilí.

1                                                 ZÁMĚNKA

                    V nádobě ze slámy nosili pacholci uložit obilí.

2                    ODSUVKA
Článek na počátku čtenáře šálí,
nemoc mě utrápí při jeho čtení,
bavič před lékařem vzestup si chválí,
tak velký divočák psycholog není.

Na půdě všeliké krámy jsou čísi,
dcerušky v pračkách teď perou si prádlo,
tleskala postava Erbena kdysi,
nyní již štěstí mít nebude, Madlo.

3                   OBNAŽKA
Poutá pták žákyně, klobouky také,
leštidla na díly vozů je těší,
časy pří minuly, mniši nad saké
závazek švýcarské inklúzy řeší.

Průtrže mračen háj skrápěly zhusta,
báječné tričko miss dala na pařez,
rošťáci zlobili dle svého gusta,
mnohdy je čekával pořádný nářez.

4                    VÝLUČKA
Jen slza nápoje po šálku stéká,
z podlahy tvá ruka oleje smyje,

gumová slepice caparta leká,
muže část obleku tkanina kryje.

Poblíže horniny hanba mě tíží,
kde želva půvabná předstírá bdělost,
manželka pantáty chtěla sít rýži,
po prvním nezdaru ztratila smělost.

5              ZÁHADNÝ NÁPIS
        (N: 62, J: 12 8 7 2 4 4 7 1 4)
Na staré fotce princ s Dianou snídá,
na šéfů zelené skot z Glasgow hledí,
hoch slečnu převáží, ráda ho vídá,
část těla Ciny zas příteli sedí.

Prý herce nemoc a koncepce vidí,
dál žena obratná vzbuzuje dojem
zvláštního nadání vlivu na lidi,
ona se dobře má, štěstí je pojem.

6                    ZÁMĚNKA
V lese je starý pes na malé krotký,
při ohních milenka názory mění,
ortoped aroze studuje z fotky,
na průjmů zničení nápoj moc není.

Hlídá pes uzávěr, manové hráče,
každý by hlavně měl hledět si svého,
má škemry kámoška vlhký zrak z pláče,
ta umí poznat hned dobré od zlého.

7                   ODSUVKA
Za broukem rocker se ohlíží v máji,
částice způsobí studentce trapas,
ochrání přepážka koně ve stáji,
s pokrývkou hvězda se těší na zápas.

Krok stranou vede na hromady hnoje,
nešika popáté staví zeď, zdá se,
Valaška chlapovi pravila svoje,
podle ní z toho nic nebude zase.

8                   OBNAŽKA
Kuřivo na stoly klade muž vlažně,
za lanem ještěrky pod roští míří,
pobídky k luštění Gustav bral vážně,
prudký růst ministra kolegy síří.

Cestovky k pestrému trávení času
dávají signál zas tisícům lidí,
logiku srdce muž hledá při kvasu,
měšťanský dům po svém prozaik vidí.

Krok chlapů z Moravy překvapil děti,
šlendrián nemůže dopadnout zdárně,
opravy na cestách při minus pěti
četa by s asfaltem dělala marně.

9                   HÁČKOVKA
Před Soňou utíká nápadník Duni,
obec na Valašsku vyzdobí muži,
líc mezi hlodavci krmič si sluní,
ničíte chlapcovu tulení kůži.

Žárlivá manželka mladá už není,
děti s ní bez klamných nadějí žijí,
těžko se maminka na stáří změní,
zas ony nějakou nekalost čijí.

10          VÝPUSTKA SLOVNÍ
Kňourala zdravíte, sektář se dívá
na šelmy lovení, hala se staví,
kde mnohé krátery krajina skrývá,
výšlap nám nehrozí, slunce moc žhaví.

Trávníček hustý byl při party v parku,
v knize na čísi styl uličník hledí,
obtáčím nádobu stuhou pro Šárku,
přísloví kolikrát na dříče sedí.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies