jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 62. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s hráběmi v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek džbánku objevilo hodně řešitelů, Velký křížovkářský slovník mi pokazil plány. Přitom mamulka a Eva Holubová do polomozaikovky tak pěkně pasovaly. A do kříže nádobky coby džbánky, kdo by hledal džbánky v bylinách? Ale byla to asi podezřelá oblast, protože správných řešení bylo hodně.

U hádanek to bylo s plným počtem vyřešených hádanek skromnější. Pokud jsem se správně hrabal ve vzpomínkách na řešitelské archy, tak všechny je dali povzbuzeni poslední hádankou dva Valaši se svými nejneobhospodařovávatelnějšími kotáry a jeden Hanák se svými úrodnými rovinami. A př. Jana Járová byla asi ráda, že má deset zápočtů v řadě za sebou za sebou.

U logických úloh rádcové hledali, hledali, ale nenašli. Ani nemohli, bohužel moje očekávání čtvrtého možného řešení optimizeru nešlo naplnit, úloha má nanejvýš tři správná řešení. Což znamenalo, že soutěžících, kteří dosáhli na maximum bodů, byla celá dvacítka. A na čele průběžného pořadí žádné velké přesuny nenastaly.

Níže máte výsledky, vyvěšené jsou už i ohlasy na 62. kolo JLA, opatrujte se, Vladimír

 

Výsledky 62. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 165 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 15), v hádankách za 10 autorských řešení (byla 3) a v logických úlohách za řešení za 190 bodů (bylo jich 20).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 62. kole u KHL 3100 eur, u KH 1200 eur, u KL a HL po 1240 eurech, u K je v banku 210 eur, u H 210 eur a u L 35 eur.

Stav zápočtů po 62. kole je následující: čtvrtý zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Jaroš a v kat. L: Máchová, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Kousal a J. Sýkora, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Drápala, Gašparín, Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora a Vychovalý ml. a v kat. L: Carbol, Jiří Konečný, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková a Šebesta a první zápočet do případné řady získává 19 soutěžících, a to v kat. KH: Štefek, v kat. K: Nack, Podzemský, Valíček, Vašinka, Vlášek a Vojník a v kat. L: Brož, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Josef Konečný, Krajči, Kučírek, Marek, Motyčková, J. Sýkora a Šťastný. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

V tomto kole měla roli svůdnice sehrát známá herečka Eva Holubová. K tomu, ať ji jako výchozí řešení vepíšete do políček, jsem nevolil u houslí obecnou legendu hudební nástroj, ale přímo stradivárky. Housle, slovenský jelienok a přece jen známější mamulka měly dovést luštitele k nádobkám coby džbánkům. Výchozí řešení mělo vypadat takto: 22/1 HOLUBOVÁ (fdb.cz) x 20/1 MAMULKA (SSJČ) x 21/1 JEMOLA (RYS 3) x 19/4 NÁDOBKY (SSJČ) x 19/1 NÁSTINY (ČSVaS, heslo 3018.1), 20/1 MADUMA (CJC 2/851, heslo Duma) x 17/2 MANDA (RYS 3, konopice). Pak by ovšem nemohla být kočka coby 27/6 MANDA a pasáž měl luštitel řešit 12/4 NOEMI (KNAP 2) x 27/6 MINDA (SSJČ) x 10/4 DAN (MSJM). Až do doby, než došel k míči, který se nedal řešit jinak než 19/6 MINDA (ČJA 1/114). A protože stará mongolská jednotka hmotnosti mohla být jak dan, tak i cen, cestou k napravení řešení měl luštitel překonat ještě jednu překážku, a sice nepodlehnout naději, že se někde skrývá kočky coby 27/6 MINCE x 10/4 CEN (MSJM). Jenže mince nazývané jako kočky nešly nikde dohledat, tak v této fázi nemělo luštiteli zbýt nic jiného, než vepsat ženské jméno 12/4 NOEMA (KNAP 2) x 27/6 MANDA (SSJČ) x 10/4 DAN (MSJM) a vrátit se zpět, ale ne ke džbánkům, jak se na první pohled zdálo, ale ke džbánkám! Koho by zpočátku napadlo, že džbánky budou rostliny? Pasáž s nimi bylo třeba řešit s herečkou Marií Holanovou takto: 22/1 HOLANOVÁ (fdb.cz) x 20/1 MAMALKA (Kott) x 21/1 JEMELA (RYS 3) x 19/4 LIBENKY (BOT) x 19/1 LISTINY (SČSaA), 20/1 MABUDU (CJC 2/848, heslo Budu) x 17/2 DUNDA (RYS 3, šanta kočičí). Vždycky si nějaký scénář namyslím, ale zda tak luštitelé postupovali, těžko říct, v každém případě tuto pasáž správně zvládlo jen 18 soutěžících.

Problémy dále činily pasáže s tonžskou řekou 27/1 ŠIO (KS-ZEM, str. 191) x brouci 27/1 ŠIROKÁČI (PSJČ), s římským básníkem 13/9 ATTIUS x byzantský císař 41/5 LEONTIUS (oba Kočí), s italským městem 16/5 CREMA (Kočí) x habešské město 36/7 HARRAR (Otto 4/984) x hvězda 15/7 ARKTUR (MČSE 1/234) x plácat 38/7 MATLAT (SČSaA), s herečkou z filmu Ztracená žena 18/7 STAILE (IMDb.com) x slovenské domácké mužské jméno 40/5 ALINKO (SSJ 6/127), s mřenkou 25/4 BANAR (ČNŽ V./3., str. 73) x lázně 41/2 ARÍHA (UNI 10), s klopou u uniformy 27/3 RABAT (NASCS) x 37/2 MAARA (Pech) a se školníkem 25/1 ŠKOLAS (ČJA 5/606) x perský dějepisec 22/2 ASADÍ (UNI 10) x spropitná 27/2 DÍŠKA (NLA, heslo díško, 4. karta).

Všichni si poradili se sestavením doplňovačky, ne všichni ale do ní vepsali bez chyb správné výrazy. Zápočet se dával za bezchybné řešení a tentokrát ho získalo 15 z celkových 52 soutěžících, ztrátových bodů opět nebylo udělováno mnoho, ale osmičlenná skupina v čele průběžného pořadí už je proti zbytku pelotonu v trháku. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 62. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Jaroš, Karpíšek (KH), Kopřiva, Mirikina, Nack, Podzemský, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník, Vychovalý ml. – 1: Horáček. – 2: Kratochvíl. - 3: Bonaventura. – 4: Járová. – 5: Bureš. – 6: Hájek. – 7: Fiala. - 8: M. Turek. – 9: Juráň, Slabý. – 10: Tomanová. – 11: Pavlík. - 12: Urban. – 13: Svoboda. - 14: Petriláková. – 15: Horák. – 16: Růčka. - 17: Čechová. – 18: Soukup. – 19: Staněk. – 20: K. Bednář. – 21: Kolář, Slavík. – 22: Hrubá, Vlček. – 23: Kohoutová. – 24: Pala. – 25: Střelec. – 27: Fabian, Zedník. – 29: Nádeník. - 30: Patron. – 32: Dudek. – 35: Hajný. - 36: Vodník. – 38: Elév. – 39: Prvák.

Pořadí po 61. a 62. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Jaroš, Karpíšek (KH), Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora, Vychovalý ml. – 4: Bonaventura, Valíček. – 5: Štefek (KH), Vašinka, Vojník. - 6: Nack. – 7: Járová, Vlášek. - 9: Juráň, M. Turek. – 10: Podzemský. – 13: Pavlík. – 21: Horáček. – 22: Kratochvíl. – 23: Petriláková. – 25: Bureš. – 26: Fiala, Růčka. – 27: Horák, Staněk. - 28: Čechová, Hájek. - 29: Tomanová, Urban. – 30: Svoboda. - 31 Soukup. - 36: Vlček. – 37: K. Bednář. – 38: Hrubá, Kolář, Slavík. – 39: Kohoutová. – 40: Pala. - 42: Střelec. – 44: Zedník. – 45: Fabian. - 48: Nádeník. – 50: Patron. – 53: Dudek. – 57: Hajný. - 59: Vodník. – 62: Elév. – 64: Prvák. – 109: Slabý (bez 61. kola). – 115: Kučírek (pouze 61. kolo).

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou nebyl dle očekávání záhadný nápis s hluchým dědkem, ale záměnka se sklerotickou hraběnkou. Tu zdolalo jen 7 hádankářů, zatímco vyčíslení jádra záhadného nápisu pomohlo k jeho vyřešení desítce soutěžících. Zato kreslenou hádanku s dřevěnými hráběmi dali všichni. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo trojici borců z celkových 53 soutěžících, kteří se také dostali do čela průběžného pořadí. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 62. kole: 10: Kousal, J. Sýkora, Štefek (KH). – 9: Járová, Karpíšek (KH), Nepimach, Říha, Šťastný. – 8: Husar, M. Kokeš, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Motyčková, J. Pavelka, M. Turek, Widla, Zahajský. – 7: Ákev, Marně. – 6: Bartoš. - 5: J. Bednář, Foltas, Urban. – 4: Beneš, Beran, Dostál, Novotná, Zedník, Žák. - 3: Dudek, Fiala, Horák, Hruška, Němeček, Pospíšil, Vychovalý ml. – 2: Divák, Fabian, Fanda, Jezdec, Prvák, Tatar, Vávra. - 1: Florián, Jirout, Kominík, Maskot, Plavec, Pokus, Učeň, Vodník.

Pořadí po 61. a 62. kole: 20: Kousal, J. Sýkora, Štefek (KH). – 19: Járová, Karpíšek (KH), Říha, Šťastný. – 18: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, M. Turek, Widla. – 17: M. Kokeš, Motyčková, Nepimach. – 16: Ákev, Marně. – 13: J. Bednář, Zahajský. - 12: Beneš, Foltas, Novotná, Urban, Vychovalý ml. - 11: Bartoš, Žák. – 10: Dostál, Fiala. - 9: Beran, Horák. – 8: Pospíšil, Vávra, Zedník. – 7: Dudek. - 6: Divák, Hruška. – 5: Fabian, Fanda, Němeček. – 4: Jezdec, Jirout, Prvák. - 3: Kominík, Plavec, Tatar. – 2: Florián, Maskot, Pokus, Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy

Všechny úlohy zdolala nejméně polovina startovního pole kromě té nejobtížnější s názvem Jasanové dřevo, tu správně vyřešilo 28 soutěžících. Jako nejsnadnější se ukázala úloha s názvem Smrkové dřevo, alespoň jednu kombinaci pentomin správně sestavili kromě tří řešitelů všichni. Ovšem valnou většinu z nich optimizer řádně potrápil, protože nalezení čtyř možných kombinací bylo hodně lákavé. Bohužel se sestavit nedaly. Zápočet se dával za 190 bodů a získala je rekordní třetina z celkové kopy soutěžících. Dvacet zápočtů způsobilo, že v první polovině průběžného pořadí nedošlo k žádným podstatným změnám, v čele je stále stejná čtveřice žen a čtveřice mužů. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 62. kole: 190: Brož, Carbol, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Josef Konečný, Krajči, Kučírek, Máchová, Marek, M. Matějková, Motyčková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, J. Sýkora, Šebesta, Šťastný. – 180: Dedková, Chylová, Járová, Žabka. – 165: Cily. – 150: Buchta, Spáčil. – 145: Beránek. – 140: Musil. – 135: Křížová, Švec. – 130: Zedník. – 125: Dušek, Ševčík. – 115: K. Bednář, Stejskal. - 110: Fišer. – 105: Fojta. - 100: Ježek, Suchý. – 95: M. Sedláčková. - 85: J. Bednář. – 80: Čechová, Kohoutová. - 75: Elév, Kadlec, Tomanová. – 70: Fanda. – 60: Hajný. – 55: Ampér. – 50: Florián, Prvák. – 40: Kominík. – 35: Lachtan. – 30: Maskot. – 25: Mareš, Plavec. – 20: Rosa, Učeň. – 15: Zápasník.

Pořadí po 61. a 62. kole: 383: Carbol, Jiří Konečný, Máchová, M. Matějková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta. – 380: Šťastný. - 371: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora. – 365: Brož, Krajči, Kučírek. – 348: Josef Konečný. – 325: Járová. – 319: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 313: Chylová. - 295: Spáčil, Žabka. – 275: Buchta. – 255: Dedková. – 235: Cily. - 230: Ševčík. – 225: Beránek. - 220: Křížová, Zedník. – 214: Stejskal. - 205: Musil. – 200: Fišer. – 195: Švec. – 181: Dušek. – 175: Fojta. – 170: K. Bednář. – 155: Ježek. – 150: M. Sedláčková, Suchý. - 130: J. Bednář. – 125: Čechová. - 120: Kohoutová. – 115: Tomanová. – 110: Kadlec. – 105: Elév. - 99: Fanda. – 95: Mareš. - 84: Hajný. – 75: Ampér. – 70: Prvák. – 65: Florián. – 55: Kominík. – 50: Lachtan, Geodet (pouze 61. kolo). - 40: Maskot. – 35: Plavec, Rosa. – 30: Učeň. – 25: Zápasník. - 20: Kotinová (pouze 61. kolo).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies