jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce budu postupně vyvěšovat autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 62. kola JLA s ohledem na to, jak mi budou docházet Vaše řešení a jak se mi bude dařit kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás budu seznamovat s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek s hráběmi, hádanek s hráběmi a hrabáním a logických úloh věnovaných hrábím a dřevu činit potíže.

U křížovek jsem jako obvykle nastražil nějaké svody a při sestavování doplňovačky bylo potřeba trpělivosti a logického myšlení. Na falešnou stopu měla řešitele svést známá současná herečka a džbánky coby nádobky. Ale Eva Holubová moc úspěšná nebyla. Problémy činilo nalezení australského sídla a maďarského spisovatele.

U hádanek jsem v zajímavostech o naší řeči uváděné nejdelší české slovo do jádra záměnky zakomponoval pro pobavení, problémy měl spíše činit záhadný nápis s hluchým dědou a hláškou z Vesničky mé střediskové. Ale v obtížnosti dost možná záhadný nápis trumfne vzpomínání sklerotické hraběnky na bráškovy vtípky, čekal jsem, že heslo "hrabati" v SSJČ hádankáři poctivě prozkoumají. Zato kreslená hádanka nečinila problémy nikomu.

U logických úloh měl soutěžící nejvíce potrápit optimizer a hledání čtvrté možné kombinace pentomin. Pokud by se ji někomu podařilo najít, všechny by překvapil. Ale nestalo se tak.

Autorská řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

 
Řešení křížovek 62. kola JLA:

Polomozaikovka:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Nány. - 2. Insana. - 3. Namáhavá. - 4. Masakr; barbory. – 5. Cizeti; únava; arektor. - 6. Batard; žundr; Dívka a pes. – 7. Ertepl; onaká; orati s koněm. - 8. Artikl; zamak; AntŘ; tar. - 9. Zaglúl; narda; kapná; škaj. - 10. Stádka; naoko; kouřka; dan; Ildar. – 11. Elinor; Anfeg; ex offo; rené; bienny. - 12. Těhota; límce; šetrná; Noema; cek; ampr; regály. - 13. Vyšata; U hůry; teorba; Zecca; Čaks; Rha; karma; Attius. - 14. Esaias; redop; tielko; orála; Aríel; huba; atletika. - 15. Barbone; Nyanga; syrok; Kalčev; jmě; Ída; Arktur; Jantsky. – 16. Statista; kaper; kataka; klad; Crema; sláma; konečno. - 17. Hrstka; dunda; Vátápi; cirkl; Emě; Íros; tupfr; Ranové; fouse. - 18. Casumi; Laosan; konve; Korm; jha; cinka; Staile; Tarlo. – 19. Libenky; léska; kánoe; Elba; koukal; minda; osob. - 20. Mamalka; nesýte; kaz; zle; temjan; kyema; esnob. - 21. Jelienok; meší; ásána; posel; Kynast. - 22. Housle; Asadí; čin; chedr; šlapa; ostrost. – 23. Bouloň; ináč; oti; kyjan; tonáda; hallo. – 24. U dolku; ropa; vannak; klíče; nádby. – 25. Škvor; pot; Tirela; banar; O džezu. – 26. Paru; yetti; lyáza; Elbrus. - 27. Šio; Tros; rabat; výpust. – 28. Obrat na ruku; kaama; a torso. - 29. Vodní kopr; Lerma; Besika. – 30. Drastich; pohup; lampár. – 31. Griseta; okluse. – 32. Kladníky. – 33. Čikuma. – 34. Lotr.

Doplňovačka:
OBLOUKOVITĚ: 1-4. Stádka. – 3-6. Školas. – 5-8. Baroko. – 7-10. Okluse. – 9-12. Asahel. 11-14. Regály. – 13-16. Elinor. – 15-18. Tonáda. 17-20. Rdesna. 19-22. Ankara. – 21-24. Predaj. – 23-2. Kasati.

Tajenky: 1. Usedlost. – 2. Dům formana (skrytá, vyznačena je červeně). - 3. Kladníky. - 4. Dřevěné hrábě (skrytá ve formě pojmenování předmětu na fotografii uprostřed polomozaikovky). - 5. Obouruční zemědělské nářadí. - 6. Hrabání (skrytá, vyznačena je červeně). - 7. Seno. – 8. Sláma. – 9. Namáhavá práce (druhý díl je skrytý, vyznačený je červeně). – 10. Zuby. – 11. Příčný trámek (skrytá, vyznačena je zeleně). - 12. Hrabiště. - 13. Jasen (skrytá, vyznačena je červeně). – 14. Dlouhá násada (skrytá v obloukové doplňovačce, vyznačena je červeně). – 15. Obloučky. – 16. Pruty procházející hrabištěm. – 17. Léska.

 

 

Řešení hádanek 62. kola JLA:

   1.   V Odře věnec (věneček), tahr a bělák (u tahra bělák) – dřevěné hrábě.
(tahr a kamzík bělák viz Svět zvířat III. díl, str. 115 a 117)

   2.   Hráz, bivaky, řehoty, inkasa (inkaso), depa, sníh, Rabas, Slávka, kbelce – hrabivá křehotinka se paní hrabala v kabelce.

   3.   Sklep, otec kafrá, pěnkavy, hraná láska, Rakous, kobra, traverz po linkách – sklerotická hraběnka vyhrabala staré kousky bratra ve vzpomínkách.

   4.   Vání, vada maséra, Bezno, civil, echo, Huml, Araba látečka – vášnivá dáma se hrabe za nocí v dílech Bohumila Hrabala. (tečka)

   5.   Kus verku, pazneht, drabař, akát Koháka, sraba love, napíše mi pán, Vídeň, Vsetín – svérázné hrabátko hrabalo všemi deseti.
(dvouhrbý velbloud má vyvinuté pouze dva prsty, z nichž každý nese na horním okraji plochý pazneht)

   6.   Harmonikář bere na Edu (Deu) – ani kuře darmo nehrabe.

   7.   Vůz z Lysic metl Aší, nouze Edy, ničitelé, pár chův u oděvů (oděvu) Kobzanové, pyje – uslyší kmet hlasitě zvonící telefon, až pokvetou hrábě.

   8.   Čert, mnoho prskavek s láčkami, galop méně znáš, hráč balad – černohorská vekslačka málo peněz nahrabala.

   9.   Chrám, obětiny, bastard, nákolek, ananas, údobí, prózy, Máčala (Kačala), dohry, kabáty – hraběti na stará kolena nadobro začalo hrabat.

10.   Ramses, tajíval ašik ryby, Lísek, výminek, niob, host, očař řvává, temnější mok (mix), star snaha, na mysu hodný Míra vinaří – kam se staří Valaši hrabali se svými nejneobhospodařovávatelnějšími kotáry na Hanáky s úrodnými rovinami.
(výminek viz UNI 10)

Prameny k námětům:
SSJČ
hrabat ve vzpomínkách – rozpomenout se
hrabat se v knihách – vytrvale v nich číst, ležet v nich
ani kuře darmo nehrabe – přísloví, každý chce být odměněn za práci, námahu
hrabati – snadno, bez zásluhy nebo i neprávem vydělávat
kam se hrabe – marně se chtít někomu vyrovnat, marně o něco usilovat

SNČ
hrabat se v kabelce – prohlížet vnitřek kabelky
hrabe mu – je blázen, není normální

Slovník české frazeologie a idiomatiky
hrabat všemi deseti – být na peníze jako divý, klanět se zlatému teleti, být posedlý mamonem

Šmírbuch jazyka českého
až pokvetou hrábě – nikdy

 

Řešení logických úloh 62. kola JLA:

1. Javorové dřevo
Řešení viz obrázek.

2. Hrabání sena
Řešení viz obrázek.

3. Jasanové dřevo
Řešení viz obrázek.

 4. Hrabání slámy
Řešení viz obrázek.

5. Jedlové dřevo
Řešení viz obrázek.

6. Hrábě
Řešení viz obrázek.

7. Smrkové dřevo
Jedno z řešení se třemi různými kombinacemi pentomin za 30 bodů viz obrázky.

 8. Kopky sena
Řešení viz obrázek.

Autorem úlohy č. 1 je Otto Janko, úlohy č. 2 Imrich Cily, úlohy č. 3 Zoltán Jakabfi, úlohy č. 4 Jarek Cimmermann, úlohy č. 5 František Luskač, úlohy č. 6 Ulrich Voigt, úlohy č. 7 Vladimír Jemelík a úlohy č. 8 László Merö.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies