jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 62. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 26. května 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7235 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 62. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2021 doplňte do PO tyto tři: J. Felix: Hadi (SZN 1981); L. Pořízková: Societas contraalcoholica doctoris Řimsae = Protialkoholní společnost doktora Řimsy (Paseka 2012) a V. Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí (Brána a Knižní klub 1996). Nebudete potřebovat z PD těchto 12 pramenů: Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, SZv, VLS, MEH, Matzner, NCS a ZKR-EU a z elektronických pramenů Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví, kde je nově uveden i návod na hledání v digitalizovaných dokumentech knihoven z domova. 

62. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 37

Všechno ve Valašské dědině je, jako bylo a jak má být. Patrová komora ze Seninky, tu přivezli jako první. … (1) miškaře ze Študlova. … (2) z Velkých Karlovic – Jezerného. Stániskové salašnické hospodářství z Karolinky – Rákošového i s ovčíny. Stodola z Hodslavic. Pasekářské hospodářství Šturalů. Skromná chalupa bezzemka z Leskovce. Kovárna z Lutoniny. Jedna koliba z Černé hory pod Radhoštěm, druhá přenosná na líhách z Nedašova. Na hřebínku větrný mlýn, „kozlečí“ větřák (že jej bylo možno pomocí kozlíku natáčet proti větru), který od roku 1829 klapal v obci … (3) a ještě v roce 1941 byl v provozu. Za ním chalupa z Prlova kořenářky a bylinářky s jizbou zvláštní vůní načpělou, v šalebné tajemnosti tu visívaly svazky bylin sušících se nad pecí, na policích tyglíky a sáčky a také pytlíky se sušenými houbami a s kořením.

Z podomácku vyráběných výrobků na Valašsku si dnes blíže představíme … (4). Jedná se o … (5), které v minulosti sloužilo zejména k … (6) a obracení pokosených rostlin, hlavně o žních nebo při sušení trávy. Nejčastěji bylo užíváno, když se sušilo a sklízelo … (7) nebo když se o žních sklízela … (8). … (6) bylo vnímáno jako méně … (9) vykonávaná především ženami a dívkami, proto musely být … (4) pevné, lehké a pěkné. … (4) mají tři části: … (10), … (11), do kterého jsou … (10) vsazené, a … (12). … (10) jsou vytvarované kolíčky, někde zvané prsty či hroty, které musí být pevné, tvrdé a houževnaté, proto na jejich výrobu používali Valaši … (13), agát nebo hrab. … (11) měl různé názvy, na Valašsku słúpek, jinde třeba hlavice, délku míval od 60 do 70 cm. Dřevo na … (11) vybírali Valaši podle toho, jakým způsobem do něj hodlali vsadit … (10), obvykle používali javor, lipu nebo buk. … (12) je vlastně … (14), její délka má být taková, aby se člověk, používající … (4), nemusel k práci ohýbat. Hmotnost … (12) má být co nejmenší, na jeho výrobu používali Valaši jedlu a smrek. … (12) bylo zapuštěno do hlavice rozštípnutou vidlicí (viz fotografii) nebo nerozštípnuté a zpevněné jedním či dvěma … (15), což byly … (16) zapuštěné do hlavice. K jejich výrobě se na Valašsku používal smrek nebo … (17).

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a doplňovačka. Skrytý je 2. díl 9. tajenky (5) a šest tajenek, a to 2. (3 7), 4. (7 5), 6. (7), 11. (6 6), 13. (5) a 14. tajenka (6 6), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pipiny. - 2. Jedovatý had. - 3. ?9/1?. - 4. Řežba; velká ruční kladiva. - 5. Stávati se cizím; přepětí; napřimovač. - 6. Cestovní vůz; přístavek před vchodem; název americko-kanadského filmu. - 7. Brambor; rozdílná; obdělávati půdu za pomoci tažného zvířete. - 8. Zboží; druh slitiny; zkratka samizdatu Anthologia Řimsologica; druh arabské tamburíny. - 9. Egyptský politik; vonná mast; kapavá; úlomek kamene. - 10. Družinky; navenek; dýmka; stará mongolská jednotka hmotnosti; opera N. G. Žiganova. - 11. Anglické ženské jméno; alžírská řeka; z úřední povinnosti; rychlý dostih; dvouleté rostliny. - 12. Bolest; podbradky; ohleduplná; ženské jméno hebrejského původu; hlesnutí; jednouchá nádobka; police. - 13. Český spisovatel; ostravská ulice; starý hudební nástroj; francouzský filmový režisér; lotyšský básník; starověký název Volhy; zařízení ke kontinuálnímu ohřívání vody; římský básník. - 14. Jméno spisovatele Tegnéra; druh koňského chodu; tričko (slovensky); ústní hláska; obrazné označení Jeruzaléma; povídálek; sportovní odvětví. - 15. Italské platidlo; gabonská provincie; ryba; bulharský dramatik; název; manželka hinduistického boha stvořitele; hvězda v souhvězdí Bootes; maďarský geolog. – 16. Pasivní účastník; námořní lupič; indické město; výhoda; italské město; ?8?; co má meze. - 17. Hromádka posečeného obilí; lidový název byliny z čeledi hluchavkovitých; metropole knížectví Čálukjů; kruh; zkratka mělnické elektrárny; žebrák v domě krále Odyssea; krátký bičík; slovanský kmen; soubor chlupů na tvářích mužů. - 18. Japonský hudební nástroj; obyvatel asijského státu; okrouhlé nádoby; jméno krále z Pána elfů; poddanství; kočka; herečka účinkující ve filmu Ztracená žena; sídlo v Austrálii. – 19. Džbánky; ?17?; sportovní člun; ostrov v Tyrhénském moři; český fyzik; míč; nádoba. - 20. Matka (zdrobněle); nenasycující (slovensky); moucha; až příliš mnoho; lidový název byliny z čeledi lilkovitých; zárodek od početí až po porod; španělsky "snob". - 21. Jelen v prvním roce života (slovensky); mechové; určité cviky v józe; vyslanec; starý hrad v Krkonoších. - 22. Stradivárky; perský dějepisec; jednání; židovská škola; chodidlo; zřetelnost. – 23. Honzík; jinak; otcové; hůl; píseň; citoslovce upozornění. – 24. Název pozemku nedaleko Lapače; zemní olej; druh karetní hry; pomůcky; naděje. – 25. Ušák; těžká práce; planetka; mřenka; název stati v Knize o hudbě.26. Pomec; sněžný člověk; enzym; nejvyšší hora Kavkazu. – 27. Tožská řeka; dardanský král; široká dvouřadová klopa jiné barvy (u uniformy); součást umělé vodní nádrže. – 28. Vodácký frazém; středoafrický buvolec; anglicky "torzo". - 29. Lidový název byliny z čeledi miříkovitých; španělský státník; jméno domácího zvířete. – 30. Partner Řehákové v tancích na ledě; houpavý pohyb; železniční zaměstnanec (slovensky). – 31. Druh paštiky; uzavření. – 32. ?3?. – 33. Japonská řeka. – 34. Ničema.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Belgický malíř. – 16. Dlouhé chvíle. - 17. ?12?. - 18. Italské mužské jméno; jedno ze jmen amerického hydrobiologa Birgeho. – 19. Soupisy; onemocnění; anglicky "taoista". - 20. Kmen afrických zemědělců v lesních oblastech; vyhrnovati; část kroje; enzym. - 21. Jmelí; český grafik narozený v městě na severozápadě Čech; planetka; americký malíř; jedna z rolí irského herce Mageeho. - 22. Česká herečka narozená v Praze; maďarský spisovatel; gumové přezůvky; nádoba k zalévání rostlin; německy "studený". – 23. Francouzský generál; chumáč ovoce; omyl; obal; ženské jméno německého původu; rozlití. – 24. Tlumeně (slovensky); druh pojištění; domácké ženské jméno; příležitost; umělecký sloh; promenády; prokletí lidé. – 25. Školník; týkající se řeky na Sibiři; divočáci; španělsky "svázat"; levně; namyšlenec; americký hudebník; skupenství hmoty.26. Patřící ženě jistého jména; akanský bůh stvořitel; chlívek; flašinet; kachní mládě (slovensky); etruské město; přípřež; plody ledvinovníku západního; vytrvalé dřeviny. – 27. Brouci; spropitná; obecně platná poučka (chorvatsky); tábor; nerovnoměrnost pohybu Měsíce; kočka; vyučující; strunný hudební nástroj; antineuritický vitamin. – 28. ?5?; chudina; pěkná. - 29. Šíf; forma; hudební nástroj. – 30. Český prozaik; umělecké aranžování rostlin v nádobách. – 31. Příspěvek; týkající se krátkého kabátu. – 32. Část Milevska; prohazovačky. – 33. Díl celku (slovensky); opření. – 34. Součást železničního uzlu; krev bohů; nyní. – 35. Lihovina (slovensky); ukazovací zájmeno; ?16?. – 36. Španělsky "pláně"; český malíř; Diovi kněží na Krétě; naběhliny; Foscolova tragédie; noční ptáci; habešské město; dálnopisná ústředna; fénický bohatýr. – 37. Zaramoský bůh; jezerní výplň plochého sopečného jícnu bez lávy; okleštěný kmen; vnitřek přístroje; divadelní kousek; jihoafrická jazyková skupina; redukovat; mořské vlny; směna zboží za peníze (slovensky). – 38. Hodit (text) na papír; francouzský historik; staré španělské varhanní skladby; italská řeka; navzdory; zápalka; plácat; značka fotografického objektivu. – 39. Týkající se sólové vokální skladby s instrumentálním doprovodem; stará selská milostná píseň; obydlená část Bégardu; pasačky; hlavní město Turecka; nápadník; uspávací prostředky (slovensky). – 40. Listový útvar; stratigrafický stupeň; stromky z čeledi bobovitých; pryskyřice; slovenské domácké mužské jméno; pláštěnky. – 41. Vzájemný zásah soků při šermu; arabský název lázní v údolí Jordánu; producent britského filmu Christine Piper; rejnok; byzantský císař. – 42. Strhující; přední části hlavy; italské sídlo; nákladní automobil. – 43. ?1?; ?15?. – 44. ?10?; ?7?.

Oblouková doplňovačKA

Šestipísmenné výrazy se vpisují do obloukových koridorů označených číslicemi. První výraz začíná v políčku s číslem 1 a obloukovitě končí v políčku s číslem 4 (jedno z jeho písmen je počátečním písmenem skryté tajenky), druhý výraz začíná v políčku s číslem 3 a obloukovitě končí v políčku s číslem 6, třetí výraz začíná v políčku s číslem 5 a obloukovitě končí v políčku s číslem 8 atd. Příklad obloukové doplňovačky je uvedený na obr. 102.3.2 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. 12 vhodných šestipísmenných výrazů k vepsání do doplňovačky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Delší dobu jsem marodil, 65. kolo JLA začne s určitým zpožděním, budu se snažit, aby to bylo 9. prosince 2021. Otevřít si můžete kompletní zadání 65. kola JLA, zadání křížovek 65. kola JLA, zadání hádanek 65. kola JLA či zadání logických úloh 65. kola JLA. Děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies