jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 64. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek s motykou, hádanek s motykou a kopáním a logických úloh s motykami i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem připravil poměrně hodně svodů a odhalit všechny nebylo vůbec jednoduché. Tajenka "evangelictví" skrytá ve třech segmentech polomozaikovky měla pomáhat i mýlit. K nalezení JLA měla pomoci. Ale u Valachů měla svést, podle průvodního textu jako tajenka neseděli Valaši. Valachy bylo potřeba objevit po přesných kopech motykou. A k tomu ještě ta tulej. Někde řečená oko, na Valašsku ucho!

U hádanek jsem naopak žádné chytáky nenachystal, asi jsem se vyčerpal při tvorbě křížovek. Takže snad jedině u pádovky mohl být někdo nepozorný a neuvést dílčí náznak ve správném pádu.

U logických úloh ale měly poslední dvě, možná tři řešitele potrápit. Kupodivu nečekaně mnoho řešitelů ztroskotalo na bludišti, které mělo být jen jakýmsi zpestřením na začátku. I řada matadorů se spokojila s 11 sesbíranými motykami. 10 bodů se ale bralo za 12 motyk. U optimizeru se dalo objevit celkem 10 různých správných řešení.

Autorská řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

 

Řešení křížovek 64. kola JLA:

Polomozaikovka:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Voka. - 2. Dnešek. - 3. Fryna; vléct; plši. - 4. Touha; obrod; plaví; holá. – 5. Katla; malá chuť; Phadké. - 6. Exces; diaskop; chybať; spraté. – 7. Buday; hašiš; drdla; tíkot ptáků. - 8. Kamin; Kyros; dyndy; Ree; dna. - 9. Kajko; nočnice; maul; áčka. - 10. Párat; vakuola; daina; bop; řežba. – 11. Lapit; pakla; promo; cejnci; Íša; sledky. - 12. Aróma; otřep; croat; hltavky; Nay; natě; aniuma. - 13. Íkvák; makulka; střen; Kolta; Alad; Etana; klouby. - 14. Erben; koirový; islám; uzené; Petrů; blok; anima; bradla. - 15. Kharel; prvok; anserin; trnky; hlop; uma; kamrlík; trnitá. – 16. Drny; Evjen; Konotop; Tielo; zryté; dví; ostuda; inlet; sanita. - 17. Vata; anton; malpy; Gaelové; stan; lek; saldo; rozklek; važky. - 18. Šustot; Henčlov; Stody; zlá; hník; vendeta; kytle. – 19. Prokop; Varma; Usírev; Iny; hrsti; Geist; klusná. - 20. Neuron; cvinkat; tao; čile; ovace; daromná. – 21. Loktať; Gahma; ušeň; ískat; konat; vedra; kala. - 22. Poilus; vzruš; nuta; level; tatry; vobla. – 23. Drchota; janu; áro; skalpel; osoka; Leeb. – 24. Vilmák; med; voskop; latex; obvaz; puče. – 25. Kausz; Ádr; kirna; Kalaraš; žaspé. – 26. Brav; páry; dovozce; valmo. - 27. Pro; oči; kvoky; dírka; narpa. – 28. Prapotomok; Stiny; sbitá; cokna. - 29. Trolda; melta; faunsky; blaha. – 30. Trioly; položky; labuť. – 31. Basa; Gelva; čakra; Kachra. – 32. Latě; lieto; intro. – 33. Kalichy. – 34. Poto.

Kruhová meandrovka:
MEANDROVITĚ: 1. Ostuda. – 2. Poleva. – 3. Cejnci. – 4. Puebla. – 5. Trolda. 6. Aniuma. – 7. Drchota.

Tajenky: 1. Kostelík (skrytá, vyznačená je červeně). - 2. Evangelictví (skrytá, šest dvoupísmenných shluků je vyznačeno červeně). - 3. Kořeny (skrytá, vyznačená je červeně). - 4. Sbory. - 5. Hloučky. - 6. Dnešek. - 7. Kalichy. - 8. Kazatel. - 9. Drabík. - 10. Maniš. - 11. Santov (skrytá, vyznačená je červeně). - 12. Dřevěná motyka (skrytá ve formě pojmenování předmětu na fotografii uprostřed polomozaikovky). - 13. Provzdušňování půdy i pletí. - 14. Okopávání či hloubení řádků. - 15. Tulej neboli ucho (skrytá v kruhové meandrovce, vyznačená je červeně). - 16. Muzeum (skrytá, vyznačená je červeně). - 17. Náležitá péče. - 18. Valachy (skrytá, tři dvoupísmenné shluky po shlucích KOP ve vpisovaných výrazech ve směru zleva doprava dolů, vyznačena je červeně v červených kroužcích). - 19. JLA (skrytá, písmena mezi dvojicemi shluků druhé skryté tajenky, vyznačená je žlutě).

Řešení hádanek 64. kola JLA:
   1.   Dřep u stovky, pustovky, větřenka, třenka, namočilka, čílka, tykadélka délka – dřevěná motyka.

   2.   Známí, strom, vánice, hlubič, klovec, hody, písmo, stý okoun, váza, jícen – namistrovaní chlubilové chodí s motykou na zajíce.

   3.   Nemáš pramen, u laty mulat, Dářko, rydlo (rydla), tabala (tabaly), Sýkora (sýkora), Kopta, svíčka, výstřih, Říha dále nemoří hada, saláty Kousala – šprýmařky dlabaly koroptvičky střílené motykou.
(lata = velký trest viz SNČ, tabala = malý černošský buben viz CJC)

   4.   Meku, aru, dcera, za alkami, érem, manžetu, omakem, míče, přes kany, na týk – mé kamarádce říkal kameraman, že to má komička na motyku.
(kams = kamarádka viz SNČ)

   5.   Skota krypta, kokta, astronom u sídel, sto nosidel, žokeje nos na samoty, okno Sasa, kabriolet září, biletáři, los učitelky, selky – starý pár může jen motyka rozloučit.

   6.   Věci dole, za vašimi palivy kolečka, seno u ruky – cílevědomí Kazaši vykopali válečnou sekyru.

   7.   Tři šelmy, klenk, oděvy, šerpa, Nýdek, kluz, gong, stádo mul, amoky, kus pily – přišel myšlenkově vyčerpaný deziluzionista domů na motyku opilý.
(klenk = kloub, koleno na trubce viz SNČ, kluz = skluz, klouzavý pohyb viz UNI 10, heslo skluz)

   8.   Náznak „unášená nána“, nářek dítek, lnáře nářek, Sasko, pár lazarů, číhají hájitelé – zkušená ředitelka kopala za učitele.

   9.   Nervy, cvalda nestora šidil, ozdoba, zelí, vychýlí dítko pádlo – nevycválané strašidlo do bázlivých lidí kopalo.

10.   Pes u Bidena, vousy reka, Uhry Ivu nudí, ocas s šumy (ocas, šumy), obaly – bezzubí teenageři svou hřivnu u týmu zakopali.

11.   Paka sen, niternost, opak sůvy, zrak, Dakota, vápenec – paní, která se nonstop za krásku vydává, kope tanec.

Prameny k námětům:
SSJČ
jít s motykou na zajíce – dělat něco nevhodně, neobratně, bez průpravy
koroptvičky střílené motykou – brambory
mít to na motyku – mít to špatné, být v bryndě
vykopat válečnou sekyru – zahájit boj, spor
kopat do někoho – někoho urážet, ponižovat, odstrkovat
zakopat svou hřivnu – nevyužít svého nadání
kopat tanec, hru, roli – kazit tanec, špatně provádět hru, špatně hrát roli

PSJČ
někoho může jen motyka rozloučit – někoho může jen hrob, smrt rozdělit
přijít domů „na motyku“ zpitý – přijít domů na mol, úplně opilý

SNČ
kopat za někoho – snažit se někomu pomoci, něco zařídit

 

Řešení logických úloh 64. kola JLA:

1. Zahradní labyrint
Řešení za 10 bodů s 12 sebranými motykami viz obrázek nahoře vlevo, ostatní cesty k bodům nevedly.

2. Motyka v hexominech
Řešení viz obrázek.

3. Motyky a záhonky
Řešení viz obrázek.

4. Sudoku se součty
Řešení viz obrázek.

5. Okopávání záhonu
Řešení viz obrázek.

6. Koňská spřežení
35 bodů se udělovalo za jedno z tří správných řešení viz obrázky.

 7. Cesta s motykami
Jedno z řešení viz obrázek.

 8. Trojbarevná trimina
10 různých správných řešení za 50 bodů viz obrázky. 

 

Autorem úlohy č. 1 je Vladimír Jemelík, č. 2 Imrich Cily, č. 3 Zrinka Kokot, č. 4 Alois Štěpáník, č. 5 Jarek Cimmerman, č. 6 Jan Novotný, č. 7 Jana Vodičková a č. 8 František Luskač.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies