jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 64. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek s motykou, hádanek s motykou a kopáním a logických úloh s motykami i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem připravil poměrně hodně svodů a odhalit všechny nebylo vůbec jednoduché. Tajenka "evangelictví" skrytá ve třech segmentech polomozaikovky měla pomáhat i mýlit. K nalezení JLA měla pomoci. Ale u Valachů měla svést, podle průvodního textu jako tajenka neseděli Valaši. Valachy bylo potřeba objevit po přesných kopech motykou. A k tomu ještě ta tulej. Někde řečená oko, na Valašsku ucho!

U hádanek jsem naopak žádné chytáky nenachystal, asi jsem se vyčerpal při tvorbě křížovek. Takže snad jedině u pádovky mohl být někdo nepozorný a neuvést dílčí náznak ve správném pádu.

U logických úloh ale měly poslední dvě, možná tři řešitele potrápit. Kupodivu nečekaně mnoho řešitelů ztroskotalo na bludišti, které mělo být jen jakýmsi zpestřením na začátku. I řada matadorů se spokojila s 11 sesbíranými motykami. 10 bodů se ale bralo za 12 motyk. U optimizeru se dalo objevit celkem 10 různých správných řešení.

Autorská řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

 

Řešení křížovek 64. kola JLA:

Polomozaikovka:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Voka. - 2. Dnešek. - 3. Fryna; vléct; plši. - 4. Touha; obrod; plaví; holá. – 5. Katla; malá chuť; Phadké. - 6. Exces; diaskop; chybať; spraté. – 7. Buday; hašiš; drdla; tíkot ptáků. - 8. Kamin; Kyros; dyndy; Ree; dna. - 9. Kajko; nočnice; maul; áčka. - 10. Párat; vakuola; daina; bop; řežba. – 11. Lapit; pakla; promo; cejnci; Íša; sledky. - 12. Aróma; otřep; croat; hltavky; Nay; natě; aniuma. - 13. Íkvák; makulka; střen; Kolta; Alad; Etana; klouby. - 14. Erben; koirový; islám; uzené; Petrů; blok; anima; bradla. - 15. Kharel; prvok; anserin; trnky; hlop; uma; kamrlík; trnitá. – 16. Drny; Evjen; Konotop; Tielo; zryté; dví; ostuda; inlet; sanita. - 17. Vata; anton; malpy; Gaelové; stan; lek; saldo; rozklek; važky. - 18. Šustot; Henčlov; Stody; zlá; hník; vendeta; kytle. – 19. Prokop; Varma; Usírev; Iny; hrsti; Geist; klusná. - 20. Neuron; cvinkat; tao; čile; ovace; daromná. – 21. Loktať; Gahma; ušeň; ískat; konat; vedra; kala. - 22. Poilus; vzruš; nuta; level; tatry; vobla. – 23. Drchota; janu; áro; skalpel; osoka; Leeb. – 24. Vilmák; med; voskop; latex; obvaz; puče. – 25. Kausz; Ádr; kirna; Kalaraš; žaspé. – 26. Brav; páry; dovozce; valmo. - 27. Pro; oči; kvoky; dírka; narpa. – 28. Prapotomok; Stiny; sbitá; cokna. - 29. Trolda; melta; faunsky; blaha. – 30. Trioly; položky; labuť. – 31. Basa; Gelva; čakra; Kachra. – 32. Latě; lieto; intro. – 33. Kalichy. – 34. Poto.

Kruhová meandrovka:
MEANDROVITĚ: 1. Ostuda. – 2. Poleva. – 3. Cejnci. – 4. Puebla. – 5. Trolda. 6. Aniuma. – 7. Drchota.

Tajenky: 1. Kostelík (skrytá, vyznačená je červeně). - 2. Evangelictví (skrytá, šest dvoupísmenných shluků je vyznačeno červeně). - 3. Kořeny (skrytá, vyznačená je červeně). - 4. Sbory. - 5. Hloučky. - 6. Dnešek. - 7. Kalichy. - 8. Kazatel. - 9. Drabík. - 10. Maniš. - 11. Santov (skrytá, vyznačená je červeně). - 12. Dřevěná motyka (skrytá ve formě pojmenování předmětu na fotografii uprostřed polomozaikovky). - 13. Provzdušňování půdy i pletí. - 14. Okopávání či hloubení řádků. - 15. Tulej neboli ucho (skrytá v kruhové meandrovce, vyznačená je červeně). - 16. Muzeum (skrytá, vyznačená je červeně). - 17. Náležitá péče. - 18. Valachy (skrytá, tři dvoupísmenné shluky po shlucích KOP ve vpisovaných výrazech ve směru zleva doprava dolů, vyznačena je červeně v červených kroužcích). - 19. JLA (skrytá, písmena mezi dvojicemi shluků druhé skryté tajenky, vyznačená je žlutě).

Řešení hádanek 64. kola JLA:
   1.   Dřep u stovky, pustovky, větřenka, třenka, namočilka, čílka, tykadélka délka – dřevěná motyka.

   2.   Známí, strom, vánice, hlubič, klovec, hody, písmo, stý okoun, váza, jícen – namistrovaní chlubilové chodí s motykou na zajíce.

   3.   Nemáš pramen, u laty mulat, Dářko, rydlo (rydla), tabala (tabaly), Sýkora (sýkora), Kopta, svíčka, výstřih, Říha dále nemoří hada, saláty Kousala – šprýmařky dlabaly koroptvičky střílené motykou.
(lata = velký trest viz SNČ, tabala = malý černošský buben viz CJC)

   4.   Meku, aru, dcera, za alkami, érem, manžetu, omakem, míče, přes kany, na týk – mé kamarádce říkal kameraman, že to má komička na motyku.
(kams = kamarádka viz SNČ)

   5.   Skota krypta, kokta, astronom u sídel, sto nosidel, žokeje nos na samoty, okno Sasa, kabriolet září, biletáři, los učitelky, selky – starý pár může jen motyka rozloučit.

   6.   Věci dole, za vašimi palivy kolečka, seno u ruky – cílevědomí Kazaši vykopali válečnou sekyru.

   7.   Tři šelmy, klenk, oděvy, šerpa, Nýdek, kluz, gong, stádo mul, amoky, kus pily – přišel myšlenkově vyčerpaný deziluzionista domů na motyku opilý.
(klenk = kloub, koleno na trubce viz SNČ, kluz = skluz, klouzavý pohyb viz UNI 10, heslo skluz)

   8.   Náznak „unášená nána“, nářek dítek, lnáře nářek, Sasko, pár lazarů, číhají hájitelé – zkušená ředitelka kopala za učitele.

   9.   Nervy, cvalda nestora šidil, ozdoba, zelí, vychýlí dítko pádlo – nevycválané strašidlo do bázlivých lidí kopalo.

10.   Pes u Bidena, vousy reka, Uhry Ivu nudí, ocas s šumy (ocas, šumy), obaly – bezzubí teenageři svou hřivnu u týmu zakopali.

11.   Paka sen, niternost, opak sůvy, zrak, Dakota, vápenec – paní, která se nonstop za krásku vydává, kope tanec.

Prameny k námětům:
SSJČ
jít s motykou na zajíce – dělat něco nevhodně, neobratně, bez průpravy
koroptvičky střílené motykou – brambory
mít to na motyku – mít to špatné, být v bryndě
vykopat válečnou sekyru – zahájit boj, spor
kopat do někoho – někoho urážet, ponižovat, odstrkovat
zakopat svou hřivnu – nevyužít svého nadání
kopat tanec, hru, roli – kazit tanec, špatně provádět hru, špatně hrát roli

PSJČ
někoho může jen motyka rozloučit – někoho může jen hrob, smrt rozdělit
přijít domů „na motyku“ zpitý – přijít domů na mol, úplně opilý

SNČ
kopat za někoho – snažit se někomu pomoci, něco zařídit

 

Řešení logických úloh 64. kola JLA:

1. Zahradní labyrint
Řešení za 10 bodů s 12 sebranými motykami viz obrázek nahoře vlevo, ostatní cesty k bodům nevedly.

2. Motyka v hexominech
Řešení viz obrázek.

3. Motyky a záhonky
Řešení viz obrázek.

4. Sudoku se součty
Řešení viz obrázek.

5. Okopávání záhonu
Řešení viz obrázek.

6. Koňská spřežení
35 bodů se udělovalo za jedno z tří správných řešení viz obrázky.

 7. Cesta s motykami
Jedno z řešení viz obrázek.

 8. Trojbarevná trimina
10 různých správných řešení za 50 bodů viz obrázky. 

 

Autorem úlohy č. 1 je Vladimír Jemelík, č. 2 Imrich Cily, č. 3 Zrinka Kokot, č. 4 Alois Štěpáník, č. 5 Jarek Cimmerman, č. 6 Jan Novotný, č. 7 Jana Vodičková a č. 8 František Luskač.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies