jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 61. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek s metlou, hádanek s metlami a zametáním a logických úloh věnovaných metlám, zametání a dřevu činit potíže.

U křížovek jsem se snažil vepsat výrazy, které budou na první kolo ročníku řešitelsky vstřícné, až na ty růžky, ty měly trkat. Série provázaných čtyřpísmenných dvojáků v rozích křížovky měla dovést řešitele až k americké herečce účinkující v televizním seriálu Power. Při rozkliknutí seriálu na fdb.cz se sice objevila hned druhá shora Lela Loren, ale Lela je její křestní jméno a pro něj by musela znít legenda "jméno americké herečky účinkující v televizním seriálu Power". Ta správná herečka byla o něco níže, LaLa Anthony vystupovala také pod jménem La La. No a pak bylo potřeba se podívat na tu panenku, která lala nemohla být. Vyhovoval výraz malá. A citoslovce také nemohlo být lala, ale ani halo, to už bylo jinde, nakonec tam sedělo citoslovce "hala" z NLA. Pak ovšem sál nemohl být hala a muselo se jít do rostlinné říše. Sál byl saul.

U hádanek byla snaha obdobná, chtěl jsem oslovit další hádankáře, snad jen ty Altajce bylo potřeba pohledat. A vlastně ještě ten nástroj před nimi není znám jako třeba housle či dudy. Altajci byli Čelkanové, moc se o nich neví, pro křížovkáře by mohl být zajímavý jejich ochranný duch šamana - pajana. Pro hudební nástroj bylo potřeba jít mezi arabské hudebníky. Muselo se hrát na kamanžu.

U logických úloh k obtížnějším mělo patřit Zametání dlažby a potrápit měl optimizer navozující atmosféru dnešní doby, ani ti metaři se navzájem nesměli potkat. Ostatní úlohy vcelku problémy neměly činit. Pochvalovali jste si variaci na lodě, která vypadala zdánlivě jednoduše se čtyřmi sloupci kvůli poloze kbelíku a metel, ale jednoduchá úloha to zrovna nebyla. S optimizerem bylo potřeba si vyhrát a najít optimální dispozici místností skladiště. Že méně než deset místností zadání nevyhoví, k tomu došla většina řešitelů. Ale i s deseti místnostmi bylo možno dojít k různým výsledkům. Ideální bylo použít jen 14 dveří.

Všechna řešení už dorazila, níže máte autorská řešení. Pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek 61. kola JLA:
 

Polomozaikovka:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Hala. - 2. Ojídat. - 3. Stržanov. - 4. Protáti; brukve. – 5. Tramta; oslava; statut. - 6. Přikletí; holiva; snědek. – 7. Steveny; korumpovatel. - 8. Adapis; salina; ego; tes. - 9. Maklínky; Veder; Erda. - 10. Eroica; oblomit; roup; mkaka. – 11. Ustrnutý; osnovna; alo; lák; výhyna. - 12. Koercit; odpady; jarrah; Evek; batida. - 13. Lesník; pasrni; kalená; staré; danda; ročník. - 14. Láhvinka; bipara; kelčík; obuv; Aho; plánka; Prespa. - 15. Masery; kasyda; Eskola; kouřná; Lao; živý; spalek; krajta. – 16. Nalevo; kotáry; dědina; Potez; Rhoda; Stales; draslo. - 17. Mimika; puntík; nábrus; věže; dus; Habrek; Itzové; kniha. - 18. Zásada; moslim; Kavina; jeř; dost; ereska; komoce. – 19. Harant; tarzus; škleb; Ebola; skutit; metly. - 20. Strana; kadlub; debt; řas; Karume; kostely. - 21. Poltit; Pouzar; rys; trky; nákopy; punkce. - 22. Voucher; parto; stíti; kuhule; tance. – 23. Londat; stan; osníti; Dalena; bani. – 24. Melton; trp; rva; modřivé; chapadla. – 25. Poilu; paže; metlové; sahula. – 26. Šprt; umnit; Nautilos. - 27. Pes; eje; Rianna; stopka. – 28. Dolní Nětčice; Braille. - 29. Kejtry; rutina; tykvička. – 30. Faseta; kaliní; teorba. – 31. Limper; vičence. – 32. Dionizja. – 33. Menrva. – 34. Saul.

Ornamentovka:
SHLUKOVÁ POSTUPOVKA: 1-2. Tastry. – 2-3. Rybena. – 3-4. Nalevo. – 4-5. Voucher. – 5-6. Erbový. 6-7. Výkres. – 7-8. Esprit. – 8-9. Italka. 9-10. Kalená. 10-11. Nárost. – 11-12. Standa. – 12-13. Dahome. – 13-1. Meopta.
DO STŘEDU: 1-2. Sto. – 2-3. Bez. – 3-4. Led. – 4-5. Ucho. – 5-6. Bob. 6-7. Kry. – 7-8. Prs. – 8-9. Alt. 9-10. Lea. 10-11. Rov. – 11-12. A ne. – 12-13. Hon. – 13-1. Opí.

Tajenky: 1. Ročník. – 2. Dědina. - 3. Chalupy. - 4. Spánek. - 5. Větřík. - 6. Rodiny. - 7. Dostupnost březového proutí. – 8. Stromky. – 9. Podzim. – 10. Listí. – 11. Kousek. - 12. Tyče uprostřed držadel metel. - 13. Větve. – 14. Březová metla (skrytá ve formě pojmenování předmětu na fotografii uprostřed polomozaikovky). – 15. Metly. – 16. Oslava. – 17. Metlové tance. – 18. Branže. – 19. Rutina. – 20. Zásada. – 21. Ozdoby stavení (skrytá v ornamentovce, vyznačena je červeně). – 22. Kniha.

 

Řešení hádanek 61. kola JLA:
   1.   Obři, bezoví, zámek, atlas – březová metla.
   2.   Tandem jekor unaví, rusista Madleně čte rychle, Dimov ochmet loudí, Detva – pandemie koronaviru se stala (stává) dle některých lidí novou metlou lidstva.
   3.   Fin válí, dav za lny, macho, drobné, hosté (hosti), ruská řeka, oštěp – invalida vzal na chorobného struskaře koště.
   4.   Mate Kazacha z Plasné plast, Nidže, roucha, Kosmo, betlém – macecha zacházela s nevlastní dcerou jako s pometlem.
   5.   Boys, Troldu chválíš, Karpos, obměna, džob rozdáme, třes, tropy – bystroduchá liška po sobě nadobro zamete stopy.
   6.   Papání, hádě míjí Finy, halv v buse, sok kmín sel Lee, s dědem bába nyní vymetá chalupu železným koštětem.
   7.   Klika, ticho, vanad, mladí, štěky, láje kopovů (kopova), mečení – klimatizovaná skladiště byla jako po vymetení.
   8.   Spis Kosarové, syn, eso, režim, Ezio, mely – spišskostaroveský nestor leží mezi pometly.
(Ivana Kosarová je slovenská střihačka, dělala střih např. u filmu Pohádka o starém hrnci)
   9.   Získá Jiřík rysy, kismet, libry, Syslov, schůze, Mike, horečka – pískající krysaři smetli krysy s povrchu zemského. (tečka)
10.   Rus, kamanža, Čelkanové, kokon, tip, mentalita, Mája, bopo, betl – prudká manželka nového koncipienta lítala jako pometlo.
(kamanža = hudební nástroj viz UNI 10, heslo arabská hudba nebo VKS, Čelkanové = Altajci viz Národy celého světa nebo Abeceda národů)

Prameny k námětům:
SSJČ
stát se metlou lidstva – stá se pohromou pro lidi, trápit lidi
vzít na někoho koště – vyhnat ho
zacházet s někým jako s pometlem – jednat s někým nešetrně
liška po sobě zametá stopy – chytrák obezřele odstraňuje známky činu
vymetat železným koštětem – dělat pořádek v nějakém prostředí
lítat jako pometlo – běhat rychle z místa na místo
smésti někoho nebo něco s povrchu zemského – zničit nebo zahubit někoho nebo něco

PSJČ
skladiště mají jako po vymetení – sklady mají prázdné
ležet mezi pometly – nebýt vážený

 

Řešení logických úloh 61. kola JLA:

1. 61. kolo JLA
Řešení viz obrázek.

2. Metaři
Řešení viz obrázek.


3. Dřevěný šestiúhelník
Řešení viz obrázek.

4. Před zametáním
Řešení viz obrázek.


5. Dvojitý korál
Řešení viz obrázek.

6. Zametání dlažby
Řešení viz obrázek.

7. Různotvaré oblasti
Řešení viz obrázek.

8. Zametání skladiště
Níže je jedno z nejlepších řešení s 24 změnami poloh dveří za 48 bodů, pod ním je jedno z druhých nejlepších řešení s 25 změnami poloh dveří za 45 bodů.


Autorem úloh č. 1 a č. 5 je Andrej Bogdanov, úlohy č. 2 Imrich Cily, úlohy č. 3 Cihan Altay, úlohy č. 4 Vladimír Jemelík, úlohy č. 6 Jarek Cimmermann, úlohy č. 7 Jan Novotný a úlohy č. 8 Petr Mikšík.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies