jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 63. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. srpna 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7360 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny

Pouze pro toto 63. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2021 doplňte do PD MEŠ, do PO Kubelka: Kůže jako surovina průmyslová (Brno 1948) a do elektronických pramenů si přidejte Německý slovník pro zvědavé lidi na https://educalingo.com/de/dic-de. Nebudete potřebovat z PZ NEOLOG 2 a z PD těchto 12 pramenů: Machek, ČBS, ETK, Sokol, Jordan, ESGV, EPM, SZv, VLS, LČL, RYS 2 a ZKR-EU a z elektronických pramenů Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home a Mapy na https://mapy.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

63. KOLO 

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 38

Ve Valašské dědině jsou další objekty patřící k valašskému životu, … (1), sýpky, chlévy a … (2), také … (3). Ale ta škola z Miloňova, v jediné jizbě „učírna“ české školy, udržovaná obcí, ach ta je dojemná, jako by se vynořila z časů národního obrození! Věru, že oživlí svědkové minulosti!

Ani šenk nesmí chybět, také ten do Valašské dědiny patří; umístili jej do … (4) hospody s kupeckým krámem a ledovnou ze Zděchova na kopečku.

Z ryze dřevěných výrobků si dnes blíže představíme … (5). … (6) se postupem času vyvinula v samostatný … (7), jejich výroba byla doménou valašských specialistů, kteří v rámci úplného využití suroviny hotovili obvykle ještě kosiska a hrábě. … (5) vyráběli z bukového, jasanového a javorového dřeva. Kmeny rozřezali na kláty příslušné délky, které naštípali na štípy a ty dále na okřešky. Z nich se vyráběly rožky a držadla vidlí. Podle počtu rožků rozeznávali výrobci dvojky – podávky na snopy (obr. 1), trojky (obr. 2) a štverky (obr. 3) se používaly na … (8), na jeho … (9)… (10) do kop, tzv. kopkování, na ohrabky k mlátičkám se užívaly … (5), které měly pět až … (11) rožků (obr. 4). U nářadí s lichým počtem rožků tvořilo držadlo a prostřední rožek jeden celek, tzv. dlúhý roh. Rožky byly upevněny mečíkem, který procházel dlabem v držadle. Rožky a zašpičatělé konce dlúhých rohů se za tepla ohýbaly a poté vysychaly v komíně nebo i v kuchyni nad kamny. Výrobci obvykle také hospodařili, takže k podomácké výrobě se využívala … (12), přes čas polních prací jen deštivé dny. Za … (13) života a práce tvůrců i uživatelů se u tohoto nářadí vykrystalizovala … (14) do podoby, na které netřeba nic měnit.

… (5) užívané našimi předky jsou k vidění nejen ve Valašském muzeu, ale také v lichnovském muzeu nebo jejich rozmanitost ukazovala … (15) Selská síň v Národním muzeu v Praze.

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a oblouková rámcovka. Skryté jsou 1. (7) a 2. tajenka (6), 1. díl 3. tajenky (7), 2. díl 3. tajenky (5), 1. díl 4. tajenky (5) a 2. díl 4. tajenky (6), dále 5. (7 5), 7. (4), 8. (4), 9. (8) a 11. tajenka (4), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ofenziva. - 2. Korunky. - 3. ?15/2?. - 4. Jablko; všetečný; pošpinit. - 5. Týkající se cizokrajné byliny; vypasení; rostliny; letmé pohledy. - 6. Český atlet; dřívější ruská míra; dozvuk; žal; živobytí (z řečtiny). - 7. Strom; hůl; hornina; pastorálnost. - 8. Jméno domácího zvířete; antilopa; pletenec vlasů; loď; jihoamerické plodiny. - 9. Náš hokejový obránce; šelma; počítačový grafický symbol; vyučovací předmět; chování. - 10. Želeti; český malíř; houf; výšlap; otevřený; část děleného listu; francouzský muzikolog. 11. Játra; kazašské sídlo; vyzrálá k odstřelu (zvěř); po svých; uhlovodík; deštník; skříň. - 12. Části chodidel; německé sídlo; postava z Loutek; hlupák; Ambrožův spoluhráč; číslovka; desátky; spinkati. - 13. Klasik tamilské literatury; přemluvit; řecký ostrov; budka; domácké ženské jméno; iniciály hluchoněmého ukrajinského básníka; africký kmen; opékaný chlebíček; postava z filmu Od kolébky do hrobu. - 14. Určitým způsobem unavená; slovanský bůh; venkovan; synáček; část kopyta; laoské sídlo; úval; kapalina užívaná ve vojenství; dřevěný zámek (v ruském prostředí); africká dvoutisícovka. - 15. Domácké ženské jméno; díra; opěrné body; ryba; chorvatský poloostrov; zřícenina hradu v Čechách; staročeské osobní jméno; vyznamenání; americká herečka; patřící fence určitého jména. – 16. Plačtivě (slovensky); Evropan (v esperantu); ves v bruntálském hejtmanství; ruční spínače; Sýkorův spoluhráč; thajský film z roku 2008; rodina jazyků hoka; rod mořských ryb; druh koziny; výrok rozhodčího v judu. - 17. Předvolání; starověké město zničené v 7. století Osetinci; španělská předložka; orodování; uhlovodík; protože; řecké sídlo; indické sídlo; španělsky "zpustošit"; dokonané. - 18. Zbytečné; jezerní výplň plochého sopečného jícnu bez lávy; součást spermacetu; části těla; vzorec jedné ze sloučenin titanu; iniciály prozaika Neškova; polská sochařka; hornina; portugalské mužské jméno; ruská filmová režisérka. – 19. Čelo; k žádnému cíli; křížový obvaz (slovensky); slovenský fotograf; smyčka; rýha u trojbrázdého pylu; hlídač; stará holandská námořní jednotka; muž. - 20. Černý car; starší jednotka jasu; japonské město; pohřební kvas; představitel chicagské školy; indonéské sídlo; oltářní stůl; sídlo na Chrudimsku. – 21. Americká herečka; neobuta; předložka; řadová číslovka; jméno zakladatelky módní společnosti Marimekko; druh písma; japonská řeka; klyzma. - 22. Léčebná metoda; značka punčoch; peckovice; ptačí zvuk; horní uzavření okna; podzemní prostor získaný ražením; tělesná žláza; látka. – 23. Boule; zatočená; fanfára; mužské jméno; název prostředku k ochraně rostlin; tropický strom; postava z Vykoupení. – 24. Pokojová rostlina; hlesnutí; vanuatský ostrov; arabské ženské jméno; hvězda v souhvězdí Labutě; slovenský herec. – 25. Linka; houby; informátoři; ovladač; druh uzenářského výrobku; nábytek vykládaný perletí.26. Strojní součásti (slovensky); zápor; horko; jadranská lodice; vzplanutí. – 27. Maďarský výrobce geodetických přístrojů; Gajdarův dětský hrdina; v esperantu "vláčný"; autor Mé vlasti; jen. – 28. Písčina v Severním moři; zaoblený důlek (německy); směr; boxerský úder. - 29. Španělsky "dušinka"; čínský politik; postava z Povídek F. X. Svobody; rodinný domek; domácké mužské jméno. – 30. Předek; český sochař; mléčné výrobky; plamének. – 31. Víra; nigerijské sídlo; nápěvek. – 32. ?10?. – 33. Umělé netextilní vlákno. – 34. Souhlas.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Místní název doma vyráběného piva. – 16. Jedno z gramatických označení. - 17. ?15/1?. - 18. Babralovo; území na Apeninském poloostrově. – 19. Finský scenárista; vytvořit; klasická. - 20. Nevydržet zimu + notová značka; mnoho a často osévat; v esperantu "kopřiva". - 21. Prehistorický kolek z pálené hlíny; sportovkyně; babské nářky. - 22. Zlá žena; sladkovodní ryby; nedostatek svěžesti; ves v prostějovském hejtmanství. – 23. Brutalita; pracovnice upravující texty; typ osvětlovacího zařízení; slušná cizinka; světští lidé. – 24. Žákyně + technika vícehlasu; umělá hmota; kolohnátova; hrnec barvy; mazal. – 25. Sportovkyně; patřící polskému hudebníkovi; pradědovy pozornosti; týkající se určitého zaměstnance; patřící německému vzpěrači.26. Nerolidol; sčítati položky a převáděti je na další stranu; určité nátěrové hmoty; patřící ženě jistého jména; určitým způsobem zbarvená; odrůda domácího králíka. – 27. (Studená) místnost; sportovkyně; americký hudebník; člověk trpící chorobným strachem z lidí; zbavená těžkopádnosti; způsob upevnění rousnice na háček; čepovaná. – 28. ?6?; rozbírat. - 29. Typ letadla; kovový prvek; ochablé oči. – 30. Stratigrafický stupeň; nerosty. – 31. Francouzský skladatel; frazém; boční stěny vozu. – 32. Výčitky svědomí; Radův žák; vyměňovat. – 33. Brukev; výklenky. – 34. Jiná sestava veslařů než dosud; skupina indiánských kmenů; mužské jméno. – 35. Jeden z vědních oborů; ?14?. – 36. Patřící příslušníku sarmatského kmene (slovensky); ovčák vedle štěněte; dovršovaná; spíchnout určitý šat; jedno z výtvarných označení; italský historik; nápravníky. – 37. České sídlo; podstrojovat; český spisovatel; francouzský archeolog; ketony; hromady hnoje. – 38. Švédské město; týkající se tuku z ovčí vlny; spojenectví uzavřené mezi Francií, Velkou Británií a Ruskem; v podobě jelení ozdoby; paroztoč. – 39. Šupinovka; jazyk užívaný Řeky; německá scenáristka; uvést děcko do spánku; ozdobné dřeviny; veřejnoprávní televize. – 40. Záchodová věž; zákazy; role filmového herce B. Stillera; určitá nauka; křesťanští poustevníci. – 41. Patřící hlupákovi; mající veliké množství částí těla (obluda); planetka; šachový mistr světa. – 42. Připomínající jednu z žab; masisko; starohory. – 43. ?12?; cévnatá rostlina. – 44. Jméno domácího zvířete; ?13?.

 

Oblouková RÁMCOVKA

Pětipísmenné výrazy se vpisují do odstředivě uspořádaných obloukových koridorů označených číslicemi. První výraz začíná v políčku s číslem 1 a obloukovitě končí v políčku s číslem 4 (jedno z jeho písmen je počátečním písmenem skryté tajenky), druhý výraz začíná v políčku s číslem 3 a obloukovitě končí v políčku s číslem 6, třetí výraz začíná v políčku s číslem 5 a obloukovitě končí v políčku s číslem 8 atd. Příklad obloukové rámcovky je uvedený na obr. 102.6.3 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. Osm vhodných pětipísmenných výrazů k vepsání do rámcovky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 65. kolo JLA probíhalo od 9. prosince 2021 do 12. ledna 2022. Otevřít si můžete řešení 65. kola JLA, výsledky 65. kola JLA a ohlasy na 65. kolo JLA. Došlo 163 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies