jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 63. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. srpna 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7360 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny

Pouze pro toto 63. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2021 doplňte do PD MEŠ, do PO Kubelka: Kůže jako surovina průmyslová (Brno 1948) a do elektronických pramenů si přidejte Německý slovník pro zvědavé lidi na https://educalingo.com/de/dic-de. Nebudete potřebovat z PZ NEOLOG 2 a z PD těchto 12 pramenů: Machek, ČBS, ETK, Sokol, Jordan, ESGV, EPM, SZv, VLS, LČL, RYS 2 a ZKR-EU a z elektronických pramenů Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home a Mapy na https://mapy.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

63. KOLO 

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 38

Ve Valašské dědině jsou další objekty patřící k valašskému životu, … (1), sýpky, chlévy a … (2), také … (3). Ale ta škola z Miloňova, v jediné jizbě „učírna“ české školy, udržovaná obcí, ach ta je dojemná, jako by se vynořila z časů národního obrození! Věru, že oživlí svědkové minulosti!

Ani šenk nesmí chybět, také ten do Valašské dědiny patří; umístili jej do … (4) hospody s kupeckým krámem a ledovnou ze Zděchova na kopečku.

Z ryze dřevěných výrobků si dnes blíže představíme … (5). … (6) se postupem času vyvinula v samostatný … (7), jejich výroba byla doménou valašských specialistů, kteří v rámci úplného využití suroviny hotovili obvykle ještě kosiska a hrábě. … (5) vyráběli z bukového, jasanového a javorového dřeva. Kmeny rozřezali na kláty příslušné délky, které naštípali na štípy a ty dále na okřešky. Z nich se vyráběly rožky a držadla vidlí. Podle počtu rožků rozeznávali výrobci dvojky – podávky na snopy (obr. 1), trojky (obr. 2) a štverky (obr. 3) se používaly na … (8), na jeho … (9)… (10) do kop, tzv. kopkování, na ohrabky k mlátičkám se užívaly … (5), které měly pět až … (11) rožků (obr. 4). U nářadí s lichým počtem rožků tvořilo držadlo a prostřední rožek jeden celek, tzv. dlúhý roh. Rožky byly upevněny mečíkem, který procházel dlabem v držadle. Rožky a zašpičatělé konce dlúhých rohů se za tepla ohýbaly a poté vysychaly v komíně nebo i v kuchyni nad kamny. Výrobci obvykle také hospodařili, takže k podomácké výrobě se využívala … (12), přes čas polních prací jen deštivé dny. Za … (13) života a práce tvůrců i uživatelů se u tohoto nářadí vykrystalizovala … (14) do podoby, na které netřeba nic měnit.

… (5) užívané našimi předky jsou k vidění nejen ve Valašském muzeu, ale také v lichnovském muzeu nebo jejich rozmanitost ukazovala … (15) Selská síň v Národním muzeu v Praze.

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a oblouková rámcovka. Skryté jsou 1. (7) a 2. tajenka (6), 1. díl 3. tajenky (7), 2. díl 3. tajenky (5), 1. díl 4. tajenky (5) a 2. díl 4. tajenky (6), dále 5. (7 5), 7. (4), 8. (4), 9. (8) a 11. tajenka (4), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ofenziva. - 2. Korunky. - 3. ?15/2?. - 4. Jablko; všetečný; pošpinit. - 5. Týkající se cizokrajné byliny; vypasení; rostliny; letmé pohledy. - 6. Český atlet; dřívější ruská míra; dozvuk; žal; živobytí (z řečtiny). - 7. Strom; hůl; hornina; pastorálnost. - 8. Jméno domácího zvířete; antilopa; pletenec vlasů; loď; jihoamerické plodiny. - 9. Náš hokejový obránce; šelma; počítačový grafický symbol; vyučovací předmět; chování. - 10. Želeti; český malíř; houf; výšlap; otevřený; část děleného listu; francouzský muzikolog. 11. Játra; kazašské sídlo; vyzrálá k odstřelu (zvěř); po svých; uhlovodík; deštník; skříň. - 12. Části chodidel; německé sídlo; postava z Loutek; hlupák; Ambrožův spoluhráč; číslovka; desátky; spinkati. - 13. Klasik tamilské literatury; přemluvit; řecký ostrov; budka; domácké ženské jméno; iniciály hluchoněmého ukrajinského básníka; africký kmen; opékaný chlebíček; postava z filmu Od kolébky do hrobu. - 14. Určitým způsobem unavená; slovanský bůh; venkovan; synáček; část kopyta; laoské sídlo; úval; kapalina užívaná ve vojenství; dřevěný zámek (v ruském prostředí); africká dvoutisícovka. - 15. Domácké ženské jméno; díra; opěrné body; ryba; chorvatský poloostrov; zřícenina hradu v Čechách; staročeské osobní jméno; vyznamenání; americká herečka; patřící fence určitého jména. – 16. Plačtivě (slovensky); Evropan (v esperantu); ves v bruntálském hejtmanství; ruční spínače; Sýkorův spoluhráč; thajský film z roku 2008; rodina jazyků hoka; rod mořských ryb; druh koziny; výrok rozhodčího v judu. - 17. Předvolání; starověké město zničené v 7. století Osetinci; španělská předložka; orodování; uhlovodík; protože; řecké sídlo; indické sídlo; španělsky "zpustošit"; dokonané. - 18. Zbytečné; jezerní výplň plochého sopečného jícnu bez lávy; součást spermacetu; části těla; vzorec jedné ze sloučenin titanu; iniciály prozaika Neškova; polská sochařka; hornina; portugalské mužské jméno; ruská filmová režisérka. – 19. Čelo; k žádnému cíli; křížový obvaz (slovensky); slovenský fotograf; smyčka; rýha u trojbrázdého pylu; hlídač; stará holandská námořní jednotka; muž. - 20. Černý car; starší jednotka jasu; japonské město; pohřební kvas; představitel chicagské školy; indonéské sídlo; oltářní stůl; sídlo na Chrudimsku. – 21. Americká herečka; neobuta; předložka; řadová číslovka; jméno zakladatelky módní společnosti Marimekko; druh písma; japonská řeka; klyzma. - 22. Léčebná metoda; značka punčoch; peckovice; ptačí zvuk; horní uzavření okna; podzemní prostor získaný ražením; tělesná žláza; látka. – 23. Boule; zatočená; fanfára; mužské jméno; název prostředku k ochraně rostlin; tropický strom; postava z Vykoupení. – 24. Pokojová rostlina; hlesnutí; vanuatský ostrov; arabské ženské jméno; hvězda v souhvězdí Labutě; slovenský herec. – 25. Linka; houby; informátoři; ovladač; druh uzenářského výrobku; nábytek vykládaný perletí.26. Strojní součásti (slovensky); zápor; horko; jadranská lodice; vzplanutí. – 27. Maďarský výrobce geodetických přístrojů; Gajdarův dětský hrdina; v esperantu "vláčný"; autor Mé vlasti; jen. – 28. Písčina v Severním moři; zaoblený důlek (německy); směr; boxerský úder. - 29. Španělsky "dušinka"; čínský politik; postava z Povídek F. X. Svobody; rodinný domek; domácké mužské jméno. – 30. Předek; český sochař; mléčné výrobky; plamének. – 31. Víra; nigerijské sídlo; nápěvek. – 32. ?10?. – 33. Umělé netextilní vlákno. – 34. Souhlas.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Místní název doma vyráběného piva. – 16. Jedno z gramatických označení. - 17. ?15/1?. - 18. Babralovo; území na Apeninském poloostrově. – 19. Finský scenárista; vytvořit; klasická. - 20. Nevydržet zimu + notová značka; mnoho a často osévat; v esperantu "kopřiva". - 21. Prehistorický kolek z pálené hlíny; sportovkyně; babské nářky. - 22. Zlá žena; sladkovodní ryby; nedostatek svěžesti; ves v prostějovském hejtmanství. – 23. Brutalita; pracovnice upravující texty; typ osvětlovacího zařízení; slušná cizinka; světští lidé. – 24. Žákyně + technika vícehlasu; umělá hmota; kolohnátova; hrnec barvy; mazal. – 25. Sportovkyně; patřící polskému hudebníkovi; pradědovy pozornosti; týkající se určitého zaměstnance; patřící německému vzpěrači.26. Nerolidol; sčítati položky a převáděti je na další stranu; určité nátěrové hmoty; patřící ženě jistého jména; určitým způsobem zbarvená; odrůda domácího králíka. – 27. (Studená) místnost; sportovkyně; americký hudebník; člověk trpící chorobným strachem z lidí; zbavená těžkopádnosti; způsob upevnění rousnice na háček; čepovaná. – 28. ?6?; rozbírat. - 29. Typ letadla; kovový prvek; ochablé oči. – 30. Stratigrafický stupeň; nerosty. – 31. Francouzský skladatel; frazém; boční stěny vozu. – 32. Výčitky svědomí; Radův žák; vyměňovat. – 33. Brukev; výklenky. – 34. Jiná sestava veslařů než dosud; skupina indiánských kmenů; mužské jméno. – 35. Jeden z vědních oborů; ?14?. – 36. Patřící příslušníku sarmatského kmene (slovensky); ovčák vedle štěněte; dovršovaná; spíchnout určitý šat; jedno z výtvarných označení; italský historik; nápravníky. – 37. České sídlo; podstrojovat; český spisovatel; francouzský archeolog; ketony; hromady hnoje. – 38. Švédské město; týkající se tuku z ovčí vlny; spojenectví uzavřené mezi Francií, Velkou Británií a Ruskem; v podobě jelení ozdoby; paroztoč. – 39. Šupinovka; jazyk užívaný Řeky; německá scenáristka; uvést děcko do spánku; ozdobné dřeviny; veřejnoprávní televize. – 40. Záchodová věž; zákazy; role filmového herce B. Stillera; určitá nauka; křesťanští poustevníci. – 41. Patřící hlupákovi; mající veliké množství částí těla (obluda); planetka; šachový mistr světa. – 42. Připomínající jednu z žab; masisko; starohory. – 43. ?12?; cévnatá rostlina. – 44. Jméno domácího zvířete; ?13?.

 

Oblouková RÁMCOVKA

Pětipísmenné výrazy se vpisují do odstředivě uspořádaných obloukových koridorů označených číslicemi. První výraz začíná v políčku s číslem 1 a obloukovitě končí v políčku s číslem 4 (jedno z jeho písmen je počátečním písmenem skryté tajenky), druhý výraz začíná v políčku s číslem 3 a obloukovitě končí v políčku s číslem 6, třetí výraz začíná v políčku s číslem 5 a obloukovitě končí v políčku s číslem 8 atd. Příklad obloukové rámcovky je uvedený na obr. 102.6.3 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. Osm vhodných pětipísmenných výrazů k vepsání do rámcovky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 64. kolo JLA probíhá od 16. září do 13. října 2021. Otevřít si můžete buď kompletní zadání 64. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 64. kola JLA, zadání hádanek 64. kola JLA či zadání logických úloh 64. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies