jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 44. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 11. října 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5100 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze pro toto 44. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2017 doplňte do PO Vlčková: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů (Libri 1999) a Kazmíř: Slovník valašského nářečí (D. Malina 2001), přičemž tajenkové výrazy 7 a 8 musíte doložit pouze tímto slovníkem. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: SCS-K (2005), ZKR-ED, Sokol, MEA, MELH, EPM, MSJM, NCS, ZKR-EU a VSCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

44. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 19

… (1) patří k nejstarším zaměstnáním na valašském venkově. … (3/2) se používal ke svícení, do kolomazí a barev, lněný … (3/2) měl prý léčebné účinky, však se též užíval jako … (2) do pokrmů v době půstu, … (3 = 3/1 + 3/2) platil za pochoutku, lidé si v něm namáčeli … (4). Tlačil se z lněného a konopného semene, z jader bukvic a švestek. … (5) byla namáhavá práce pro několik lidí.
Tradiční akcí rožnovského muzea je … (6). Hlavní roli samozřejmě hraje dobře vykrmené … (7), na Valašsku nazývané také … (8), … (9), … (10), … (11) nebo … (12). Dnes se skolí … (7) speciální pistolí, ale dříve řezník používal tupý konec pantoku a ne vždy byla rána zralá na provolávání … (13), nezřídka se stalo, že omráčené … (7) uteklo ze dvora. Pokud ovšem měl řezník ten správný … (14), tak už za pár okamžiků žádal … (15) na paření a po něm … (7) putovalo na krmholec. K prvním vařeným pochoutkám patřily plíce, játra, … (16) a slezina, o něco později už v kuchyni voněly … (17). Klobásy, uzené a … (18) si vyžádaly delší přípravu. Obrazce křížovek tvoří oválná deska na maso se zvednutým okrajem.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
1 nesouměrná střídavá polomozaikovka a 1 čtyřkřížovka, složená z nesouměrné střídavé polomozaikovky, ze souměrné polomozaikové slovní křížovky, ze souměrné střídavé polomozaikovky s hádankářskou legendou a ze souměrné polomozaikové slabikové darvinovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Kruhový otvor k zavěšení desky znázorňuje vepsané písmeno O. U křížovky s hádankářskou legendou tvoří legendu křížovkářské obepisy náznaků, po jejich vyluštění s nimi proveďte příslušné hádankářské operace dle názvů hádanek uvedených v závorkách, vpisované výrazy jsou jádry příslušných hádanek (příklad: legendový výraz = ovoce, vyluštěný náznak JABLKA, v závorce je uvedena přesmyčka, jádro přesmyčky a vpisovaný výraz = BAJKAL). Skryty jsou 1. (10), 3. (10 4), 6. (8 9), 7. (5) a 17. tajenka (4 6 8 1 8). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Nervovat chlapce. - 2. Filmová zachránkyně partyzána Silvia; Raška. - 3. Hotentot; přesahující stanovenou hranici; spojka. - 4. Španělsky „toužebně si přát“; vozík; druh citroníku; cestovné; německý odborník v technologii. - 5. Malý; postava z Temných vod; dřívější název estonského města (ráček); motýl; české sídlo; svinuté látky (kolem hlav srbských paní); kytarista pocházející z Austrálie. - 6. Český kanoista; občas míchat; jedlá houba (posunka); letecký přístroj; uloženina glaciálních jezer; anglicky „bučení“; tříska. - 7. ?12?; rezolutní; hájová bylina; zastřené (záměnka); citoslovce překvapení; tkalcovský válec; úbytky; místo. - 8. Tanec; chrásty; zalátat; výzva pro voly (přídavka); tažná zvířata; prudký déšť; britský technik; otec. - 9. Indické posvátné knihy; americký herec; týkající se části těla; kozácký plukovník (přesmyčka); český sportovní střelec; automobil; loupežník; strom. - 10. Míče; ženské jméno; druh pokrmu; léta (přísuvka); přivlastňovací zájmeno; odlišným způsobem; opatřit báněmi (sloupy); tkanina. - 11. ?15?; římští svobodní; potlučené; palice (přesunka); kus; hnát útokem; součást jezdeckého postroje; kmen. - 12. Předěl; postava z japonského filmu o pokémonech; autor románu Život; souhvězdí zvířetníku (obložka); nemehla; thajská báseň; blaho; ?4?. - 13. Koruna; ?16?; druh poplatku; český onkolog (výměnka); skotský národní hrdina; vysoká bylina; nerost; český herec. - 14. Strakatý kůň; romány; špatné jídlo; překážky (záměnka); vyhynulý pštros; naříkat; český houslista; domácké mužské jméno. - 15. Topení; bývalý americký prezident; jih; voduška (obložka); grafické označení zkratky; chlup; schovávaná; gruzínské sídlo. 16. Organismus vázaný svým životním cyklem na ustálené nízké teploty; druh porcelánového servisu; nevýrazný chlap (záhadný nápis); starobylé mandžuské město; kolega; hodnota; šéf z amerického šestidílného kriminálního seriálu. - 17. ?8?; šarvátky; recept (vsuvka); sedlák; německý malíř; ničema; harfista irské folkové skupiny. - 18. Plž; ?2?; lať (výpustka); český sochař; anglické přivlastňovací zájmeno; spojka. 19. Loutka; koza; pohrdavé; iniciály v Ostravě narozeného redaktora a publicisty. - 20. Menší nástroj na měření (slovensky); obsahující určité koření; lékařská zkratka. - 21. ?10?; ryba. - 22. Poplicnice; jméno tónu.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 10. Vychovávat absolventa školy na odborné praxi. - 11. Anonym; krůpěj. - 12. Karty v dardě; italský výtvarný umělec; basa. - 13. Legračně; ?5?; nesmysl; tanec; nozdry. - 14. Jednoduchá přístřeší; postupy; zmydlit; špunt (záměnka); ?11?; zaniklá šachová figura. - 15. Slévačská potřeba; zloděj; kožní nemoc (slovensky); tvrdé dřevo (záměnka); zlý duch; ?13?. - 16. Plachetní loď; španělsky „bandaska“; stavět se kolem něčeho; město v údolí Sály (záměnka); Fanouš; automobil; zachycovač; obnaženost. 17. Příčka z cihel kladených na sebe úzkou stěnou; skřítek ze země černých álfů; pozitivní; dojky (souzvučka); pták; slovenský historik; domácké ženské jméno; německý scenárista. 18. ?9?; zájmy; asistent kameramana v dokumentárním filmu z roku 2003 (režie A. Nelson); linky (záměnka); jednotky (vojenské); prozrazovat; týkající se stánku (kramáře); neohrabaná. 19. Španělský režisér; oleje z mořských zvířat; nehybné; město v USA (přesunka slabiková); arabská guma; kříženec hrachu a vikve; imunní; vrchol Kilimandžára. 20. Herečka účinkující ve filmu Prana; šidítka; putyka; školní komise (výlučka); paroly; zloděj; kopřivy; sestavovatel eskymáckého písma zvaného sylabik. - 21. Arabský hudební nástroj; jedovatý plyn; vystrašené; pijan (výpustka); přípravek z oloupané rýže; rána; letadlo; ?18?. - 22. Amen; pramen; klec (výpustka); papírenský stroj; rejnok; odhalení; pruský premiér. - 23. Dvakrát podšívaná kůže; chybující; sval (posunka); ruský malíř; demolovat; altány; tak. - 24. České ženské jméno; léčivá rostlina; počátky (záměnka); přesun; mast na rty; pařeniště; písemnosti. - 25. Znamení; zkažená vejce; klam (záměnka); indiánský bůh; detektiv; druh rudy; násobeno. 26. Lehký ženský kabát; vrub; část ušního labyrintu (výpustka); estonské sídlo; klábosit; americký filozof; strojový steh. - 27. Kojenecká strava; domácké ženské jméno; nebozez (obnažka); čínský filozof; slovenský herec; hnojiva; rusky „haraburdí“. - 28. Označení pátého členu v řadě; název indického filmu; věznice; modrá skalice; úpět; jinoch. - 29. Předložka; druh; zpěvný pták; lata s nosem. - 30. Šifra Rohubila Mabyho; ?14?; kurziva; mladý zajíc. - 31. Stoupenec určitého politického hnutí; tvrdohlaví lidé. - 32. Odinův bratr; německý herec.

POMOCNÁ LEGENDA KE ZNAKŮM SLOVNÍ KŘÍŽOVKY: ano; co do; české město; číslovka; Dana; dočka; francouzské město; havraní zvuk; hradba; jednání; léčivý odvar; ne; ochranný duch člověka (v egyptské mytologii); opatrovat; pila; písmeno řecké abecedy; plocha; poťukávat; předložka; sibiřský veletok; Stromovka; ukazovací zájmeno; volání na kočku; zápor; zpívaná slabika; ženské jméno.

 

HÁDANKY

Moto: Nejsou šperky jako šperky.

1                     VLNOVKA (23, 22, 23)

Nehledejte žádné háčky
ve střípcích ze zabijačky.

2             PŘESUNKA
Cizinec objevil kabátek pod stromkem,
dřeviny při sobě chtěl na klest olámat,
prý se mu prasátko ukáže za domkem,
vazba se nechala dělníkem oklamat.

3              LAVINOVKA
Cizinky loupily borcovi tyčinky,
bez kterých neznají jelita slečinky.
Staroušek nosil ven nádoby s ovocem,
frajer se pořádně zamazal jako zem.

4              OBNAŽKA
Lovce trápí muka s jídlem,
tok po ptácích překvapí je,
pro nerosty a plavidla
povýšenec léta žije,
jeho žena vlekla kufry          
téměř plné. Která bije?

5               ZÁMĚNKA
Chodil za troubou italský prozaik
líčit, jak pár přátel úrodu sklízelo,
že hoří obilí, to pozná i laik,
přítel na nádobu hloupě zřel. Hořelo.

6              ODSUVKA
Odvaha riskérů v Las Vegas se cení,
skutečné herny se netváří chatrně,
zří vášní planutí pro předmět k řešení,
za rohem slzy též skrývané mistrně,
v cizině jakési podpoře vedení
těšil se našinec z Moravy patrně.

7              VSUVKA
Prosté ženy mládě hladí,
prvek ve zdi marný není,
pěstitel si pohár dává,
roste kaktus při vlhčení.

Rodiče jsou stále v tahu,
věnují se překládání,
mají z práce skvělé hlášky,
říkali je jedné paní.

8              VYBÍRAČKA
Prošlé cenné věci v sejfu
zdobí stuhy z pohraničí,
berku opět cihla láká,
nemotory snímek ničím.

Ptáci poblíž sudu skáčou,
malé vroubky snese bichle,
káznice znal knížecí rod,
o všem sestra mluví rychle.

9            VÝPUSTKA
Se spěchem cizinci prodali koření,
zdroj vody i pytlík pod bradou pocítí,
pod postel hostinský ukryl nůž k boření,
šupiny u země kováře roznítí.
Vzalo prut na chlapce ničemné stvoření,

trošku mu nechalo památku na bití.

10           ZÁHADNÝ NÁPIS
Navátá vrstva zas lemuje ulice,
období zim zdobí letos jak před rokem,
před síní skladba zní a dřímá třenice,
s hlupačkou opilci jsou v žalu hlubokém,
bylo vás přespříliš na čtyři sklenice,
přišli jste sem v počtu zbytečně vysokém.

 

 LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Po špeku se zaprášilo, něco ovšem ještě zbylo.

1. Jitrnice

 

Po zabijačce leží na šestiboké míse šest jitrnic. Šest šestibokých částí každé jitrnice (silně ohraničené plochy) je očíslováno číslicemi 1 až 6. V každé jitrnici se od kraje ke kraji pravidelně střídají větší a menší číslice. V každé jitrnici a v každé řadě označené šipkou musí být všechny číslice různé. Doplňte do prázdných políček po jedné číslici 1 až 6 tak, aby se políčka se stejnými číslicemi spolu nikde nedotýkala. Za správné řešení mis 1, 2 a 3 získáte 15, 20 a 30 bodů.

 


2. Tlačenka

Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://cshak.cz/node/149) umístěte do čtvercových polí rastru při dodržení délek samohlásek následujících 10 výrazů: JELITO, JITRNICE, KLOBÁSA, OVAR, PREJT, SLANINA, ŠPEJLE, ŠPEK, TLAČENKA, UZENÉ. Za každé neobsazené čtvercové políčko získáte 10 bodů.

3. Řezník a prase

V ohradě stálo prase na bodu A. Řezník, který měl prase chytit, vyběhl brankou z bodu B. Prase utíkalo podél plotu rychlostí v. Řezník běžel stále směrem k němu o třetinu rychleji, než běželo prase. Jakou vzdálenost uběhlo prase a jakou řezník, než prase chytil? Za správné řešení získáte 30 bodů.

4. Špejle

Z 12 stejně dlouhých špejlí máte vpravo sestaveny obrazce o obsahu 9 a 5 „čtverečních špejlí“. Sestavte z nich nejvýše pětistranný obrazec se souvislou plochou s nejméně dvěma shodnými úhly o celkové délce stran 12 špejlí a obsahu přesně 4 „čtverečních špejlí“. Špejle nesmíte ohýbat a při konstrukci je považujte za úsečky. Plochu obrazce početně dokažte. Za každé správné tvarově různé řešení získáte 5 bodů (za různost tvaru se nepovažují otočené či převrácené obrazce).

 

5. Prasátka

Umístěte do ohrady všechna 4 vyobrazená prasátka tak, aby se žádná dvě políčka s číslem nepřekrývala a zároveň abyste poté mohli vyřešit vzniklé klasické sudoku. Prasátka můžete otáčet, ne překlápět. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies