jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovky 42. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u brambor činit potíže.

U křížovky jsem tipoval, že řešitelé budou váhat, zda nabízející se skrytá tajenka SUKNO v rukojeti palice je jako obvykle svodem nebo zda jde tentokrát o vyjímku. Někteří jste se sice pozastavili nad možností řešení Velkého ducha jako MANITO i MANITU, ale k cíli do nevedlo. Přitom máme-li dát dohromady sukno, musíme se dívat po nitích. A jednoduché nebylo ani nalezení šifry autora epigramů v literárně zaměřeném časopise.

U hádanek jsem vůbec nezamýšlel, že by některá z brambor zůstala v zemi. Žertovné pojmenování brambor coby koroptve střílené motykou jsme sice v akademii probírali, ale dost dobře jste to nemohli vyřešit, když hádanka byla omylem při vytištění nazvaná vsuvka, a přitom šlo o obnažku, za což se všem omlouvám. Ale ve skutečné vsuvce jsem si myslel, že holé brambory nabízejí nemoci dost zřetelně, ale řešená nebyla, tam možná sehráli roli nosálové. V záměnce jsem si pohrál s krásou češtiny, kdy "dostat kopačky" má dva různé významy. V odsuvce budu uznávat všechny části těla, které vedou k nějakému tomu lupání, tlápání, praní či hňácání.

U logických úloh se dalo očekávat, že o pořadí bude rozhodovat optimizer - a to se také stalo.

Vladimír

 

Řešení 42. kola:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Sind. - 2. Insindrit. - 3. Sklon; karta; kakaa. - 4. Levhart; beira; Manni. – 5. Nubové; nárazy; ofina; Paros. - 6. Rant; Parona; fazule; guaza; popi. - 7. Ngali; periok; movitý; hrboun. - 8. Nitsche; cellit; papuče; lagunka. - 9. Hotcha; Oreina; bravka; nasání; aerka. - 10. Horálek; Münch; okup; tlačit; Segert; peine. - 11. Žvasta; Cats; louč; unitus; vešker; Epona. – 12. Valašit; kraky; Encina; rašple; stová. - 13. Lakadla; škríb; ladiny; záokní; Azov. – 14. Kaleše; Aterno; Ravons; Honová; srna. – 15. Galliamb; zálezy; železa. - 16. Oktana; džoint; ortaugity. – 17. Dsky; deset; Anhaltsko; áá. – 18. Porok; Jamek; joropo; aktovka. – 19. Pobočně; Janosch; sanitka. – 20. Lapidaria; obošt. – 21. Kuropta; kopje; kničivá. – 22. Hezky; lieno; lulka; Ktová. – 23. Delta; počas; poryv; stoa. – 24. Kurky; vleka; pakna; aranka. – 25. Palič; krňka; poleá; dika. – 26. Busta; voály; kolky; Luga. – 27. Kouty; mrkva; sobina. – 28. Krkan; Deyna; bonitní. – 29. Padna; skvér; mezníky. – 30. Baole; peklo; vilky. – 31. Ezrek; Pioka; pouto. – 32. Karáž; Pižla; zhled. – 33. Kusky; Raihan. – 34. Manito. – 35. Šek.

Tajenky: 1. Objekty v areálu (skryta, vyznačena je červeně). - 2. Valcha. - 3. Sukno (skryta v obrazci coby první písmena po shlucích NIT - Nitsche, unitus, sanitka, bonitní, Manito, vyznačena je zeleně). - 4. Kartofle, hrče a erteple (skryta, vyznačena je červeně). - 5. Pečeňáky v koži (skryta, vyznačena je červeně). - 6. Kyjaně (skryta, vyznačena je červeně). - 7. Palice na tlučení brambor (skryta, vyznačena je červeně).

Hádanky:
1. Síť, touš, Pécs, prám po řízku, degu, dámy – židovské brambory s cuketami.
    (židovské brambory = topinambury, topinambury a cukety se užívají k jídlům coby přílohy nebo jsou součástí zeleninových obloh)
2. V čase nouze i brambory pochoutkou. (klíč: každé třetí písmeno odzadu textu včetně nadpisu)
3. Úsek, tára, pletenec těsta, táhla, Tramba, nábory, Nízká, adut – u staré kaple teta nechtěla stát na brambory ani za dukát.
    (nábor = reklama viz PSJČ, stát na brambory = čekat viz Šmírbuch, ani za dukát = za nic viz SSJČ, heslo dukát)
4. Školák, hříbě, Šaštín, blikon chroptí, avesta, přílet, mneme, dotyky, souš – kolaři baštili koroptve střílené motykou.
   
(blikon, brejlovec viz SNČ, avesta viz NASCS, mneme viz UNI 10, koroptve střílené motykou = brambory viz SSJČ, heslo koroptev)
5. Dort, úroda, nároží, Olbram, Baroch – drotár od února žil o bramborách.
6. Jedle, Dora, nosálové, cholera, mory – jedl jedno ráno svalovec holé brambory.
7. Amfiteátr, bariéry Brna, malá bota chána – chabá teta Mariana natrefila brambory.
8. Pohled, nához, Příbram, hora, Budaj, děda, paní lže, návyk opa, vání, cifra, úbory – posledního září bramborář údajně napálil ženy vykopávající brambory.
(Ján Budaj = slovenský politik, pinč = opice viz PSJČ, ale i na biolib.cz je mandarín pinčí = pinč = opice, lidově kopačky viz PSJČ)
9. Chlup, Balkán, Drdu zaskočí sčítanec – lupal kandrdas kočičí tanec.
(Balkán a kočičí tanec viz SSJČ, hesla Balkán a tanec)
10. Nález Duky, lučík, eskapáda, zval Kája kopyto, Lebra, Tambor – na ledu klučiska padávala jako pytle brambor.

 

Logické úlohy:

1. Odrůdy brambor

Řešení viz obrázek.

2. Poslední brambora

Při každé konstrukci pravoúhlých rovnoramenných trojúhelníků EAN a NCD, kdy N je jejich společný vrchol umístěný ve šrafovaném kruhu (ale nejenom v něm) a pravé úhly jsou orientované k sobě, bude hledaný bod B přesně uprostřed úsečky DE. Je to dáno tím, že trojúhelník ABC je pravoúhlý rovnoramenný s pravým úhlem při vrcholu B, což si dokážeme pomocí podobnosti pravoúhlých trojúhelníků.

Nejprve z bodu C spustíme kolmici na úsečku AN, vznikne nám pravoúhlý trojúhelník CNX, který pootočíme o 90 º a získáme shodný pravoúhlý trojúhelník CDF. Pak z bodu C spustíme kolmici na úsečku AN, vznikne nám pravoúhlý trojúhelník ADY, jeho převrácením získáme shodný pravoúhlý trojúhelník ADG (viz obrázek vlevo). Poté z bodu B spustíme kolmici na úsečku AE, vznikne nám pravoúhlý trojúhelník ABZ. Z bodu B spustíme kolmici na úsečku AN, z bodu C na úsečku BH a vznikne nám trojúhelník BCI. Z velikostí stran a úhlů dokážeme, že pravoúhlé trojúhelníky ABZ a BCI jsou si podobné a jsou vzájemně pootočeny o 90 º.

Strany AB a BC jsou stejně dlouhé, při vrcholu B je pravý úhel, tím je dokázáno, že trojúhelník ABC je pravoúhlý rovnostranný. Platí to pro všechny konstrukce při libovolně zvoleném bodě N této úlohy. Při této znalosti je samozřejmě nejjednodušší řešení, když body AC spojíme, uprostřed přímky AC vztyčíme kolmici a ve vzdálenosti poloviny úsečky AC směrem nahoru nalezneme bod B (viz obrázky).

3. Výstava brambor

Řešení viz obrázek.

4. Sbírání brambor

Řešení na 16 tahů za 45 bodů:
24 – 36, 28 – 30, 16 – 28, 4 – 16, 12 – 24 – 22 – 10, 6 – 4 – 16 – 18, 8 – 10, 21 – 9, 13 – 15, 19 – 21, 31 – 19, 1 – 13 – 25, 34 – 22 – 20, 2 – 4 – 16 – 14, 33 – 21 – 19 – 31 – 33 (nebo 33 – 31 – 19 – 21 – 33), 36 – 34 – 32 – 20 – 8 – 10 – 12 – 24 – 36 (nebo 36 – 24 – 12 – 10 – 8- 20 – 32 – 34 – 36).

Řešení na 17 tahů za 40 bodů:
34 – 36, 32 – 34, 21 – 33 – 35, 36 – 34, 23 – 35- 33, 19 – 21- 23, 10 – 22 – 34 – 32 – 20, 31 – 19 – 21, 18 – 16, 8 – 10 – 22 – 20, 7 – 19 – 21, 24 – 22 – 20 – 8, 5 – 17, 3 – 5, 1 – 3, 6 – 4 – 2 – 14- 16 – 18, 12 – 24 – 36. 

Řešení na 18 tahů za 35 bodů:
24 – 36, 28 – 30, 36 – 24, 16 – 28, 34 – 22, 18 – 16 – 28, 6 – 18, 24 – 12, 32 – 34 – 22, 21 – 33, 9 – 21, 7 – 9, 19 – 7, 31 – 19, 1 -13 – 25 – 27, 4 – 16 – 28 – 26, 2 – 4 – 6 – 18, 20 – 22 – 24 -12 – 10 -8 – 20 – 32- 34 – 36.

5. Skladování brambor

Řešení viz obrázek.

6. Brambořiště

Kůl je středem kružnice opsané danému čtyřúhelníku. Pro výpočet obsahu tětivového čtyřúhelníku platí vzorec obdobný Heronovu pro trojúhelník, totiž

,

kde s se rovná polovině obvodu čtyřúhelníku a a, b, c a d jsou délky jeho stran. Brambořiště má plochu 4 752 m².

7. Dvojice brambor

Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 3, 5 a 7 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies