jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 44. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u desky na maso a hádanek a logických úloh s tématem zabijačky činit potíže.

U křížovek tentokrát skryté tajenky potíže nečinily, na dotazy, proč jsem vlastně zdůrazňoval, že skrytá tajenka PRASE a valašské názvy prasat musejí být doloženy jen ze Slovníku valašského nářečí, uvádím, že až po dokončení křížovek jsem zjistil, že falešnou tajenku PRAŠE (dole v políčkách 5/20, 7/22 atd.) bych jinak musel uznávat, protože tento výraz je v Kottovi. A mně bylo líto práce se skrytím prasete. Tipoval jsem, že problémy by mohl dělat zloděj a německý herec.

U hádanek jsem vůbec nepočítal, že bude tak velký problém skoro u poloviny z nich nacházet autorská řešení. Dvě hádanky byly řešeny jen čtyřmi řešiteli. A první dvě nikým, i když jste mnozí byli velice blízko. Metly stojící u kraje necek a čílka u lískovin zůstaly žel neodhaleny.

U logických úloh někteří řešitelé považovali rohová políčka u Tlačenky za čtvercová políčka a u Špejlí naposílali spoustu obrazců, u kterých buď početně nedokázali plochu obrazce rovnou přesně čtyřem čtverečním špejlím nebo přímo uvedli obsah rovnající se této hodnotě přibližně, což v pořádku nebylo. Kontrolu řešení této úlohy jsem svěřil odborníkům, ze všech možných došlých řešení nakonec zcela vyhovovalo zadání úlohy 11 z nich.

Je to neuvěřitelné, v úterý 17. října 2017 mi došel hafol obálek s řešeními odeslanými ve dnech 9. až 11. října 2017, vůbec jsem netušil, že nyní Česká pošta skladuje obálky a teprve až je jich více, tak je doručí. Autorská řešení máte níže. Vladimír


Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Stresovat hocha. - 2. Elena Pavinatová; Ráchelka. - 3. Tatar; nadlimitní; lebo. - 4. Ansiar; talánek; pompel; jízdné; Kick. – 5. Tikno; Taina; lever; sao; Osík; roulce; Peek. - 6. Kný; pomichovat; pryže; tevar; varvit; booing; špon. - 7. Prasa; rázní; konvalina; balné; jeje; ježák; odlivy; role. - 8. Step; křáky; zaštupovat; Haiti; voli; lihák; Preece; tata. - 9. Védy; Chavira; prsný; kosma; Falta; tatra; bojník; akát. - 10. Polky; Sotera; obkázanica; troky; moji; jinák; obánit; krep. - 11. Necky; liberi; dobité; Havla; kotr; trčit; střmen; štam. – 12. Milník; Pochama; Tajama; braka; sloni; nirát; pastva; chléb. - 13. Kovka; ledviny; stočné; konva; Bruce; celík; bitiit; Effa. – 14. Tarantík; anály; krkanice; brýdy; moa; achat; Pavlík; Ríša. – 15. Kamna; Truman; polední; skoba; titla; tlaka; mríčka; Honi. - 16. Kryofil; cibulák; zplna; Ačen; Čenda; kvalita; Horall. – 17. Bagún; styčky; raeda; fanka; Kaus; špata; Bell. – 18. Armina; omastek; lajna; Španiel; its; a. – 19. Kulik; prska; neuctivé; SH. – 20. Mierka; zázvorové; SH. – 21. Mašek; elasoma. – 22. Pleury; f.

Tajenky: 1. Olejářství (skryta, vyznačena je červeně). - 2. Omastek. - 3. Vylisovaný olej (skryta, vyznačena je červeně). - 4. Chléb. - 5. Lisování. - 6. Valašská zabijačka (skryta, vyznačena je červeně). - 7. Prase (skryta, první vepsaná písmena po valašských názvech prasat čtená ve směru chodu hodinových ručiček, vyznačena je červeně). - 8. Bagún. - 9. Krmík. - 10. Mašek. - 11. Polách. - 12. Prasa. - 13. Vivat. - 14. Fortel. - 15. Necky. - 16. Ledviny. - 17. Ovar, jelita, jitrnice a tlačenka (skryta, vyznačena je červeně). - 18. Špek.Řešení hádanek:

1.   Metly stojící u kraje necek, stranou kytice je Jemelík, kusy jelit kolem jaternice.

2.   Armén, sáčko, čílka u lískovin, pašek – ramenáč skočil kulisákovi na špek.

    (čílko = fuchsie viz DID 8, lískovina = lískové křoví viz PSJČ nebo lískoví, lísky viz SSJČ)

3. Dánky braly pašákovi špejle, páprda vynášel košíky jablek, pardálek byl špinavý jako špek.

(pardálek = frajer viz PSJČ nebo přímo v Národním lexikálním archivu na webu; cikánka viz ČSVaS)

4. Golgata, jáhly, Sázava za dlasky, koronadity, kajaky, bojer, elitář – Olga táhla zavazadla skoro naditá jako jelita.

(Golgata viz SSJČ nebo ČSVaS, heslo 2569.2, koronadit (coronadit) a bojer viz NASCS)

5. Roura, Cantoni (Santoni), tři Hanáci žita kosili, plaje žito – koukal Antonín Říha na díži jako Filip na jelito.

(Alberto Cantoni viz Ottův slovník naučný, Dodatky nebo na webu, Vanni Santoni na webu)

6. Smělost, pravá kasina, hoření, děják, kout, pláč, venku měl Ostravák asi nahoře nějakou tlačenku.

7. Naivy, pávě, lisena, číš, peyotl u močení – naši vyprávěli senzační špeky o tlumočení.

8. Staré losy v kase, tresy, kapsáře zas klenovka (plotovka) zajímá, pařeza sken (spot) kazím, kozodoji u bečky, zoubečky, trestnice, Este – sálovka seká slova jako do jitrnic.

(sálovka viz SNČ)

9. Kvap, Kubánci, kari, studně, lalok, lůžko, virta, kosák, okuje, Litva – kapku ancikrist udělal klukovi rákoskou jelita.

(pytlík pod bradou viz SSJČ, heslo pytlík; virta viz SNČ)

10. Závěj, stadia, fuga, hala, husa (a) pijáci – je vás tady jak Valachů u zabijačky.

     Prameny k námětům:
SSJČ
skočit na špek = dát se oklamat
být špinavý jako špek = být velmi špinavý
(brašna) naditá jako jelito = plná, přecpaná
koukat na něco jako Filip na jelito = koukat na něco hloupě
vyprávět špeky = vyprávět něco zvláštního, zajímavého, mimořádného
seká to jako do jitrnic = rychle mluví
udělat rákoskou plno jelit = udělat stopy po bití

     SNČ
mít tlačenku = mít protekci

     PSJČ
šperky = jelita a jaternice

     Slovník valašského nářečí
je vás jak Valachů u zabijačky = přišlo vás sem zbytečně mnoho

 

Řešení logických úloh:

1. Jitrnice

Řešení viz obrázek.

2. Tlačenka

Obrazec tlačenky je tvořen dvěma zavázanými konci obalu tlačenky a rastrem, který se skládá z 31 čtvercových políček, 4 rohových nečtvercových políček a 2 úzkých bočních pásků. Písmena bylo třeba umísťovat dle zadání jen do čtvercových políček rastru. Jedno z nejlepších řešení za 60 bodů viz obrázek.


3. Řezník a prase

Jedná se o klasickou tzv. „psí křivku“, v našem případě se nabízí pojmenování „řeznická křivka“, pro konkrétní případ čas t potřebný k dohonění prasete běžícího rychlostí v a stíhaného řezníkem rychlostí 4/3 v je roven t = 4/3 v . 35/[(4/3 v)2v2], což je 420/7 v. Prase za tu dobu uběhne oněch 420/7, tj. 60 metrů. Řezník pelášející rychleji urazí 420/7 . 4/3 = 560/7, tj. 80 metrů.

 

4. Špejle

Řešitelé dospěli k 11 různým řešením vyhovujícím zadání:


5. Prasátka

Řešení viz obrázek (správným řešením je i tento vyplněný obrazec otočený o 180º).


Autorem tří úloh č. 1 je František Luskač, úloh č. 2, 3 a 4 je Vladimír Jemelík a úlohy č. 5 je Jan Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies