jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 42. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 24. května 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4880 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze pro toto 42. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2017 doplňte do elektronických pramenů Odborný výkladový slovník na www.priroda.cz/slovnik.php. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: NEOLOG 1, SCS-K (2005), KNAP 1 (1978), ZKR-ED, ETK, Sokol, MEA, MELH, VLS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

42. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 17

Nedá mi to, musím přihlédnout blíže chtěje poodhalit skrytá tajemství zručnosti předků – neboť co ještě podivuhodnější, všechny ... (1) Mlýnské doliny běží a točí se, vyrábějí užitečné věci, jsou i po staletích funkční.

... (2) na hrubou huňu zplsťuje utkanou vlněnou přízi těžkými kladivy za stálého přívalu horké vody a spařováním, ale než k tomu dojde, „ach ach“, valchář se něco nadře, musí matérii několikrát vyjmout a natahovat a překládat, aby nakonec vyrobil … (3) na oděvy, papuče, přikrývky.

Dnes se ve valašské kuchyni zaměříme na brambory, důležitou složku valašské stravy. Ne nadarmo Valaši říkají: „Zemňáky a zelé, živobytí celé.“ Brambory mají na Valašsku různá pojmenování, vedle nejčastějšího názvu zemňáky či zemáky se jim zde také říká … (4). Na Valašsku se rodí tak dobré brambory, že je v minulosti měnili Hanáci za chleba. Upravovaly se různě, vařily se třeba brambory ve slupce, tzv. … (5), ty se jídaly nemaštěné, pouze se solí. Nebo se vařily bez slupky, na velké míse se pomačkaly a pomazaly vařenými trnkami, to prý byla posila. Na jejich mačkání se používaly různé tlouky a … (6). Předlohou pro obrazec křížovky byla … (7).

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. (7 1 6), 3. (5), 4. (8 4 1 7), 5. (8 1 4), 6. (6) a 7. tajenka (6 2 7 7). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Indická řeka. - 2. Hornina. - 3. Dispozice; pohled; nápoje. - 4. Šelma; savec; italský herec. - 5. Obyvatelé Súdánu; rány; druh účesu; řecký ostrov. - 6. Okraj; italský lékař; luskoviny; kanic; kněží. - 7. Indonéský ostrov; člen určité vrstvy ve Spartě (slovensky); zámožný; kytovec. - 8. Německá herečka; látka podobná celuloidu; teplá obuv; ryba. - 9. Anglické citoslovce; rod hmyzu; kráva; tah; automobil. - 10. Český malíř; francouzský dirigent; výplata; intervenovat; český skladatel; indiánské nářečí. - 11. Mluvka; nizozemský básník; dračka; spojený (z cizího jazyka); jsoucí všeho druhu; keltská bohyně. - 12. Oddávat se nečinnosti; určité trhliny; španělský básník; řemeslnický nástroj; týkající se kulatého čísla. - 13. Vábící věci; chvost; úhory; místo za oknem; ruský přístav. - 14. Lehký kočár; italská řeka; anglická hudební skupina; česká herečka; koza. - 15. Katalektický tetrametr; skrýše; past. – 16. Druh horečky; marihuanová cigareta; skupina kosočtverečných pyroxenů. – 17. Prkna; několik; historické území mezi Harzem a středním Labem; citoslovce překvapení. – 18. Výčitka; český spisovatel; druh písně; kabela. – 19. Stranou; německý malíř; ambulance. - 20. Rod drobných sukulentů; rostlina. - 21. Pták (slovensky); jihoafrické vrchy; fňukající. - 22. Značně; zlínek (slovensky); druh dýmky; česká ves. - 23. Typ říčního ústí; roční období; zadutí; starořecká filozofická škola. – 24. Rostliny; vlečení; čelist lyžařského vázání; bylina. – 25. Druh dělníka; část nože; druh kaše (španělsky); chléb v podobě válcovitých šišek. – 26. Výtvarné dílo; tkaniny; ruce; ruské sídlo. – 27. Kraje; hlupák; kůže. – 28. Pěvec; Kazikův vzor; jakostní. - 29. Dětská hračka; obytný areál; zlomy. – 30. Kmen obývající území při řece Tana; soužení; menší stavení. - 31. Domácké mužské jméno; sídlo v Konžské demokratické republice; vazba. - 32. Místo pro úschovu vozidel; jméno rozšafného hlemýždě; podívání. – 33. Bezocasé ovce; Kaiserův bratr. – 34. Velký duch. – 35. Šifra autora epigramů v literárně zaměřeném časopise.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 12. Název maďarského listu. - 13. Přijímati krmivo (o dobytku). - 14. ?2?; genetický element; reflex. - 15. Háj; druh pokrmu; nerost. - 16. Sassafras; pudl; dubové (dřevo); pospíchat. – 17. Německý botanik; kudrna; krk; karetní hra; indonéská řeka. – 18. Zemřít; český zpěvák; dílo manžela Hradské; rakouský skladatel; německý herec. – 19. Role herce narozeného v Norfolku + připravit pohovku pro spaní; vysílit; krycí trámce užívané na plavidlech na Labi; příslušník určité sekty; druh dřeva. – 20. Školní práce; prodávající zboží (za provize); domácké ženské jméno; omámeně; morčatovec; kolíbat podešve. - 21. Vačkový spínač; jistoty; stará plošná míra ve Střední Asii; předchůdce galalitu; zhroucený; drobeček; český film. - 22. Houfně; brigádní generál francouzské armády; kněžice; část předloktí; pohody; dívka; dílo Sokratova žáka. - 23. Nasolený sleď; tropický strom; zavinění; puk; zemoun. - 24. Kosmetický přípravek; tkaniny; infekční onemocnění; blesk. - 25. Střely; enzym štěpící tuky; nizozemský herec; americký hráč na bicí; druh poezie. - 26. Skupina (řemeslnická); umělec; ošetřovatel slonů; doptání; ozdoby ženského šatu; anglický sochař. - 27. Bochánky; nevlídně; kuklice; určitým způsobem pokrytá; veslování párem vesel; část vysoké pece. - 28. Přísný zkoušející; druh lněného plátna; krasová sníženina; týkající se části svíčky; francouzská herečka. - 29. Šiška; kolega primáře Dobrotky; sportovní bunda; osada v českokrumlovském hejtmanství; kroupa. - 30. Úmluvy; lesní trať; ukázání (rukou); svinout (klubko). - 31. Vytrvalá bylina; poklopy; lehké přístřeší; mající určitou plochu. - 32. Cizokrajné zvíře; krajíc; tanec; cizí ženské jméno. - 33. Americký chemik; země; strach; louky. - 34. Zatykač; letec; mozková plena. - 35. Intenzivní přesvědčování; část hudebního nástroje; kontrola. - 36. Určité stoly; jméno našeho zpěváka; týkající se zemědělského pozemku. - 37. Zahraniční literární skupina; hlučení. - 38. Ukazovací zájmeno. - 39. Jednoslabičné domácké mužské jméno.

 

HÁDANKY

Moto: Předkládáme brambory z hádankářské komory.

1               ZÁHADNÝ NÁPIS


  Role oblohy plní přílohy.

2             KLÍČOVKA
             M o u d r o s t
Kmet kouzlo Pechy pochopí,
byť i rukou Eben mával,
kresby Pivce dá za sukno,
peníze zas Bradáč dával.

3              PRONIKAČKA
Kupci část zboží i předměty vyváží,
koupit kus vánočky k pečení lze si,
na strojní součásti novinář naráží,
reklamy s herečkou natáčí kdesi.

Poslední trumf ještě vynášet nechtěla,
nápadník nepřišel, rozčílil ženu,
při dávné svatyni sousedka neměla
v úmyslu vyčkávat za žádnou cenu.

4              OBNAŽKA
Míjí lidé nezkušení
tu část města na Myjavě,
kde brejlovec zvuk vydává,
jazyk se jim plete právě,
tuší návrat kachen k řece,
po paměti teče v dáli,
bramborám zde země svědčí,
sportovci je pojídali.

5               VÝMĚNKA
Na zákusek neměl peníz,
výtěžek dost chabý býval,
za rohem muž bydlel v chýši,
na rybník se z okna díval.
Spravoval dřív staré hrnce,
v zimě občas maso jedl,
ještě v lednu zásoby měl,
potom chudý život vedl.

6              VSUVKA
Stromy s dívkou savci míjí,
nemoci je potkat mohou,
ládoval se kulturista
v určitý čas jen přílohou.

7   PŘESMYČKA SLABIKOVÁ (J: 32)
Okrouhlá stavba pro dramata stvořená
stojí tu léta přes překážky města,
dle radních měla být už dávno zbořená,
za co nás proboha nejvyšší trestá?

Poslanci občanům hovoří do duše,
chybička knížete nevadí,“ šidí,
je zřejmé, že slabá příbuzná Mikuše
potkala duševně nepružné lidi.

8               ZÁMĚNKA
Svůj názor, jak vršit val z hlíny lopatou,
u města za kopcem politik tlumočí,
chce to říct kmet ženě, ta kecá před chatou,
dle ní se sklon pinče jak větřík otočí.

S dvacítkou hadříky seladon velice
ochotně vybírá, nehledí na kačky,
námluvy zvrtly se na konci měsíce,
tou dobou pěstitel dostal prý kopačky.

9               ODSUVKA
Šéfova část těla s výrazem kyselým
ohnisko neklidu řeší od ledna,
čekal míň pokojů, navzdory svízelím
autora překvapí čtyři plus jedna,
dřív baštil nováček brambory se zelím
na prknech, na kterých o roli jedná.

10               ODSUVKA
Těšil objev kardinála,
chválil chránič spouště pušky,
po útěku vybízel kluk
nemotoru zas na hrušky.

Vrch u Šakvic lákal k túře,
pivo bylo chladné vzorně,
na kluzišti často kluci
chovali se nemotorně.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: V dolinách i na horách mluví se o bramborách.

1. Odrůdy brambor

V šesti řádcích o šesti políčkách máme zasazené brambory, v každém políčku jednu odrůdu (amerikány A, bíláky B nebo Colette C). V tučně ohraničených segmentech o třech políčkách jsou brambory buď stejné odrůdy, nebo každé různé odrůdy. Vyplňte volná políčka odrůdami A, B nebo C tak, aby dvě stranou sousedící políčka dvou různých segmentů neobsahovala stejnou odrůdu brambor. Za správné řešení získáte 10 bodů.

2. Poslední brambora

Po sklizni brambor vám zůstaly na podzim na poli dva kamínky A a C, jedna nať N a poslední brambora B, která se na našem pohledu shora nachází ve středu úsečky DE, přičemž délky úseček AN = AE a CN = CD. Na jaře na poli zůstaly na svých místech jen kamínky A a C, po nati N a po bramboře B nezůstala ani stopa. Pamatujete si jen, že při bodech A a C byly k sobě směřující pravé úhly rovnoramenných trojúhelníků, které někde v prostoru šrafovaného kruhu měly společný vrchol. Za správné určení původního místa brambory a zdůvodnění řešení, tentokrát bez pomoci rastru či souřadnic, získáte 30 bodů.

3. Výstava brambor

Vyplňte přihrádky druhy brambor označenými čísly 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených čtvercích o 3 × 3 přihrádkách (polích). V čárkovaně ohraničených segmentech se nachází druhy brambor buď označené pouze lichými čísly, nebo pouze sudými čísly. Za správné řešení získáte 20 bodů.

4. Sbírání brambor

V rastru 6 x 6 polí máte umístěno 35 brambor dle obrázku. Skoky máte vysbírat všechny brambory až na tu poslední, která zůstane na poli č. 36. Za skok považujeme uchopení brambory na vhodném poli, z něj její přeskočení jednoho sousedního pole s bramborou ve vodorovném nebo svislém směru (ne diagonálně) a její položení na volné pole bez brambory bezprostředně sousedící s přeskakovaným polem a sebrání přeskočené brambory (např. počáteční skok 34 – 36, kdy se přeskočená brambora na poli č. 35 sebere). Všechny sebrané brambory vkládáte do košíku mimo rastr. Za tah považujeme jeden nebo více skoků v souvislé řadě. Sesbírejte všech 34 brambor dle zadání co nejmenším počtem x tahů, za správné řešení získáte (25 – x) . 5 bodů.

5. Skladování brambor

Do krabice znázorněné rastrem 8 x 8 políček umístěte 10 brambor o tvarech dle příkladu. Každý silně ohraničený segment krabice obsahuje přesně dvě políčka s bramborami. Dvě políčka s bramborem smí sousedit stranou jedině v případě, že leží ve dvou různých segmentech. Políčka s dvěma různými brambory spolu stranou nesmějí sousedit. Za správné řešení získáte 10 bodů.

6. Brambořiště

Brambořiště má tvar čtyřúhelníku s přímými stranami o délkách 100, 80, 63 a 45 metrů. Uprostřed něj stojí ve stejné vzdálenosti od všech čtyř rohů brambořiště dřevěný kůl. Jakou plochu má brambořiště? Za správný číselný údaj v m² získáte 20 bodů.

7. Dvojice brambor

Vložte do některých políček po jednom bramboru tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval přesně dva brambory. Čísla okolo obrazce udávají, kolik volných políček je mezi dvěma brambory v daném řádku či sloupci. Políčka s brambory se v obrazci nesmějí dotýkat, a to ani diagonálně. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies