jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 41. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás ale seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem čekal, že by největší problémy mohl způsobit předchůdce J. Thomase ve funkci šéfa jisté organizace, to jméno zní tak cize. Kdo by si pomyslel, že je Čech dr. Josef Thomas od roku 1999 předsedou Rosa klubu. Před ním byl dlouholetým předsedou Rosa klubu ing. B. Jaša. A samozřejmě problémy dělal také skrytý pokrm, který se vařil ze zelí, nabízelo se vařené zelí zvané kozkovica skryté obdobně jako tikot. Ale to byla falešná tajenka, která troskotala na housenkách (s botkami!). Botky coby pošvovité útvary mají na lodyhách pod listy některé rostliny. Třeba rdesno hadí kořen (viz ČSVaS, heslo 546.2 + RYS 2 + ZSN 4/405 nahoře (hesla rdesno hadí kořen). No a ty dvojáky. Pokorně musím přiznat, že mi vyšla jen část z nich, někde jsem hleděl jak z jara, že jsem takovou alternativu neobjevil při tvorbě. Chyták s ralbou namísto larvy mělo zjednoznačňovat domácké ženské jméno Dulka, vůbec mě nenapadlo hledat v NLA Durku. Chyták s výrazem jaban namísto jasan měl zjednoznačňovat strom jasan a ryba lipan do kříže, lipen tam nemohl být, protože tento dřívější název července musel být kvůli skryté tajence jinde, a k mému překvapení tak lipana pojmenoval Karel Čapek, fakt by si zasloužil. Tak jsem se musel spokojit s tím, že se v řešeních objevilo několik dvojic JARKA a několik výrazů HADICE namísto správné hadiny. Autorsky vyplněný obrazec máte níže, nepřišel od žádného řešitele.

U hádanek jsem jako nejobtížnější tipoval posunku se strašákem a záměnku s domýšlivou dívkou, přece jen fráze zde užitá nebyla moc známá a tentokrát jsem tipoval správně. Strašák zde byl tanec, dívka jambora a frázi "nést se jak za tři zelí" znamenající "být domýšlivý" jsem vyštrachal ve Šmírbuchu jazyka českého. Strašák nevystrašil jen devítku soutěžících, autorská řešení máte níže.

U logických úloh neměla žádná z nich být nějakým zvlášť tvrdým kokosem, při testování se jako nejtěžší jevila Prohlídka zelí. U Babiččiny zelňačky mnozí přehlédli, že nejmladší vnuk musel být nyní, tedy v období řešení úlohy, starší jak 1 rok a všechna vnoučata mladší než 40 let. U Hlávky zelí hodně pomohlo doplnění rastru do obrázku na webu, řešení máte níže.

Vyhodnocení řešení už mám hotové, jenže u struhadel se mi sešlo tolik larev, ralev, raleb, jasanů, jasenů, jaseňů, lipanů, lipeňů, turáků a maráků, že musím prověřit u všech alternativních řešení jejich správnost dle Směrnic a výkladů, někde jsem se obrátil o radu, takže dokud si nebudu jistý, tak vpisované výrazy včetně alternativních řešení nezveřejním. Pěkné dny, Vladimír

Autorské řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Hlídat. - 2. Marsky. - 3. Spasní. - 4. Pariati; í. – 5. Pastorka; datum. - 6. Albertan; nanašeč; i. - 7. Bestie; kairomon; genos; uska. - 8. Vrod; džanna; halas; palka; turák (marák). - 9. Ovce; zdravý; skyta; konať; jaban (jasan). - 10. Ztenka; Palisa; drnda; Zindž; rychty. - 11. Kasty; přásti; obdaná; piána; saium; kosou. – 12. Skoky; Katte; brlavý; vakace; střen; Brian; litka. - 13. Nevrlí; gerra; polina; invaze; tok Tas; cia; Hanák. – 14. Strádov; foulé; hadina; koliti; alap; Lenin; jadiť; ci. – 15. Baladka; rahno; nulita; ablast; adamin; cint; bosky. - 16. Kopr; zelí; lipen; trada; mámení; Beda; stran; aval; kočka; e. – 17. Zádka; čajka; bedár; Manson; ritvan; trotl; tierce; Bergl. – 18. Paška; netík; calvé; Milu; terna; Naka; tihly; ani; Zonda. – 19. Ralba (ralva, larva); Tello; U Lomu; Astana; tapír; Strawa; Atees; manit. – 20. Dumka; jehle; kvaky; plod; stíny; Amma; žmeny; vidět. – 21. Korta; tílo; pincky; tyhle; Malota; angína; grčka; kameň. – 22. Části; lo; cella; Cook; Mahas; ogiva; prsař; Karra; stoh; O nás. – 23. Vesno; Tila; Nikos; baloun; skatoly; sotit; mít spor. – 24. Lehká; Kain; Bayat; lišta; askoma; honba; jinotaj. – 25. Barka; o; Rutz; mačkati; intona; piona; salátek. – 26. Hosti; Oven; šunky; jarský; motika; kasie; korase. – 27. Mlýna; en; myrha; hrále; opáska; ostina; meteor. – 28. Krása; titam; trdla; kleště; litotop. – 29. Lipan (lipeň); radon; viola; plošinka. – 30. Kasan; marce; bible; Trilan. – 31. Jaša; teint; umílat. – 32. V; zubařka. – 33. Bolest. – 34. Šekl.

Tajenky: 1. Části mlýna. - 2. Mlynářka (skryta, vyznačena je červeně). - 3. Nádobí (skryta, vyznačena je červeně).  - 4. Oheň. - 5. Místnost (skryta, vyznačena je červeně). - 6.  Paprsky (skryta, vyznačena je červeně). - 7. Stíny. - 8. Tikot (skryta, vyznačena je červeně). - 9. Zelí. – 10. Kvaky. – 11. Bečky. – 12. Struhadlo (skryta, vyznačena je červeně). – 13. Plod. – 14. Listy. – 15. Palibrada (skryta coby první slabiky po „zelí“ v legendě a vyplněném obrazci: namrzelí – parapet; zelí – Lipen; gazelí – bratrovrah; zmizelí – dalamánek s mákem).

Autorská řešení hádanek:

1. Zvoníci vedle kójí – dvojice koní v zelí.

2. Slézy, plchové, pately, pískoty, rudozem, blikot, elegán – lezl chovateli skotu do zelí kolega.

3. Etan, octan, nyní mám plod, típí (tipi), íčko, myš, banán, kádr, kozel – tanec tančený na melodii písničky Šla Nanynka do zelí.
    (típí viz SCS-ED, tipi viz MČSE, strašák viz SSJČ)

4. Synkopa, vazelína, švy, Borneo, úseky – syn okopával zelí naší výborné sousedky.

5. Opět kastelán marodí, pět lam, lapka dodrhl lavičky, kadrličky, kola s kouzelníky, laskonky – Otka se narodila pod hlávkou zelí.
    (úsloví z PSJČ)

6. Jed dam, laně, osení, i jaci již žel leželi – matěj je naložený jak kyselé zelí.
   (zelené = zelené krmivo viz SSJČ, heslo zelený; osení je jedno ze zelených krmení viz např. na http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/vkdz/08/08_1/08_1-1.html)

7. Drop, ohled, nelma, maestro u hráze, lidovka, dvě dopoledne máma strouhá zelí do kádě.
   (maestro Nino Rota viz UNI 10 nebo Marcello Rota, italský dirigent, na webu např. na http://docplayer.cz/25965444-Vanoce-v-ceske-televizi.html)

8. Náladový pašák nestrádá, kolize, majáky – manekýna vypadala jako strašák do zelí.
    (majáky = kompasy viz SČSaA, heslo maják)

9. Rambo, rameno siláka, kozák, řízení – jambora se nosila jako za tři zelí.
    (jambora viz SNČ, nést se jak za tři zelí = být domýšlivý viz Šmírbuch jazyka českého)

10. Hlízy, tamarín, šáša unikne pánovi, podoby šroubů, parvus – lízá mariášník nanovo dobrou barvu.
    (šáša viz SNČ, zelí = barva v mariáši, listy viz SNČ)

 

Autorská řešení logických úloh:

1. Zelí na záhonu

Řešení viz obrázek, vlevo za 28 bodů, vpravo za 26 bodů.

2. Zelí v sudoku

Řešení viz obrázek.

3. Hlávka zelí

Z obrázku je patrné, že kolíky jsou rozmístěny v průsečících čtvercové sítě 4 x 4 pole. Hledaný bod H se nachází v místě průsečíku os úseček AC a ED. Samozřejmě k jeho nalezení vede i řada jiných cest.

4. Babiččina zelňačka

Úloha má 4 řešení: 14, 21, 30 a 37 let.

1. Při první návštěvě měl nejmladší vnuk 418 dní a mladší vnučka 836 dní, za týden měl 425 dní, mladší vnučka 843 dní a prostřední vnuk měl 1261 den, za týden měli 432 dní, 850 dní, 1268 dní a starší vnučka 2550 dní, při oslavě narozenin nejstaršího vnuka měli 439 dní, 857 dní, 1275 dní, 2557 dní a nejstarší vnuk měl 14 let (14 x 365 dní plus čtyřikrát 29. únor = 5114 dní), tyto narozeniny slavil 5. 2. 2017.

2. Při první návštěvě měl nejmladší vnuk 631 den a mladší vnučka 1262 dní, za týden měl 638 dní, mladší vnučka 1269 dní a prostřední vnuk měl 1900 dní, za týden měli 645 dní, 1276 dní, 1907 dní a starší vnučka 3828 dní, při oslavě narozenin nejstaršího vnuka měli 652 dní, 1283 dní, 1914 dní, 3835 dní a nejstarší vnuk měl 21 let (21 x 365 dní plus pětkrát 29. únor = 7670 dní), tyto narozeniny slavil 25. 1. 2015.

3. Při první návštěvě měl nejmladší vnuk 905 dní a mladší vnučka 1810 dní, za týden měl 912 dní, mladší vnučka 1817 dní a prostřední vnuk měl 2722 dní, za týden měli 919 dní, 1824 dní, 2729 dní a starší vnučka 5472 dní, při oslavě narozenin nejstaršího vnuka měli 926 dní, 1831 dní, 2736 dní, 5479 dní a nejstarší vnuk měl 30 let (30 x 365 dní plus osmkrát 29. únor = 10958 dní), tyto narozeniny slavil 22. 1. 2017.

4. Při první návštěvě měl nejmladší vnuk 1118 dní a mladší vnučka 2236 dní, za týden měl 1125 dní, mladší vnučka 2243 dní a prostřední vnuk měl 3361 dní, za týden měli 1132 dní, 2250 dní, 3368 dní a starší vnučka 6750 dní, při oslavě narozenin nejstaršího vnuka měli 1139 dní, 2257 dní, 3375 dní, 6757 dní a nejstarší vnuk měl 37 let (37 x 365 dní plus devětkrát 29. únor = 13514 dní), tyto narozeniny slavil 25. 1. 2015.

5. Prohlídka zelí

Jedno z řešení viz obrázek.

6. Krouhání zelí

Jedno z řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 2, 5 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies