jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 41. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás ale seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak s čím jste si při konzumaci zelí poradili.

U křížovek jsem čekal hned několik bezchybných řešení, všichni už jste moje lsti schopni odhalit, dáváte si pozor na falešné tajenky, tušíte, že se dvojáky řetězí, při odhalování hledáků pomáhá internet, stačilo zadat "J. Thomas" a "Jaša" a Rosa klub se hned objeví na googlu v prvním odkazu, no nemá to autor jednoduché, jak peloton roztrhat. Žádné řešení nebylo kompletně autroské, řada alternativních řešení byla v pořádku.

U hádanek jsem očekával, že někdo vyřeší autorsky všechny taje, vzpomeňme jenom na formu Rada Žačoka v druhé polovině loňského ročníku. Nakonec se k němu přidal Děda Karpíšek a Petr Štefek.

U logických úloh jem očekával přes deset řešení, u kterých bude dosaženo maximálního počtu bodů. Nakonec jich bylo 18. Jste prostě šikovní.

Vladimír

Výsledky 41. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 168 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 14), v hádankách za 10 autorských řešení (byla tři) a v logických úlohách za řešení za 163 bodů (bylo jich 18).

V kat. L př. Marek dosáhl už devátého zápočtu v řadě za sebou a má tak jediný zápočet k dosažení nejvyšší mety. Uvidíme, zda příští kolo požádá o výplatu eur nebo bude riskovat dál, co do počtu získaných eur to vyjde nastejno, ale těch deset zápočtů v řadě je lákavých, to se zatím podařilo jen př. Drápalovi v kat. K, ovšem hned dvakrát. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 41. kole u KHL 2050 eur, u KH 780 eur, u KL a HL po 820 eurech, u K je v banku 105 eur, u H 155 eur a u L 25 eur.

Stav zápočtů po 41. kole je následující: devět zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Marek, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Gašparín, Hájiček, Juráň, Mirikina, Nack, Podzemský a Vojník, v kat. H: Žačok a v kat. L: Drápala a Husar, druhý zápočet v řadě za sebou získal v kat. K: L. Pavelka a první zápočet do případné řady získalo nově 19 účastníků akademie, a to v kat. KH: Karpíšek a Štefek, v kat. K: Drápala, M. Turek a Valíček a v kat. L: Brajko, Buchta, Cily, Čižmár, Fojta, Hájiček, Chylová, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková, L. Pavelka, Šebesta a Žabka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.


Kvalifikační soutěže

Křížovky

Že prý jste čekali náborové kolo. Ale to jsme měli před osmi lety. Z hledáků potrápil řešitele nejvíce předchůdce J. Thomase ve funkci šéfa jisté organizace, cize znějící příjmení navozovalo dojem, že nepůjde o Čecha. Ale Čech Josef Thomas nastoupil po B. Jašovi do funkce předsedy českého spolku Rosa klub a je v ní doposud. Jen 17 soutěžících správně řešilo pasáž 30/1 KASAN (Pechův SCS) x 32/2 VŠAN (PSJČ) x 31/1 JAŠA (ZSN 5/355 nahoře).

O jednoho řešitele více nalezlo systém skrytí tajenky PALIBRADA po slovech zelí v legendě a v obrazci a nenechali se zmást nastraženou tajenkou „kozkovica“, kde se předposlední písmeno nemohlo křížit s hadicí, což sice housenka je, ale nemá botky (části listů), ty má hadina, lidově rdesno hadí kořen neboli housenka. Proto nebylo možno řešit dřívější název července jako sečen, nýbrž jako lipen. Řešení 18/2 SEDOV (Planetky v Panoramě křížovek) x 16/3 SEČEN (Otto, heslo červenec) x 19/2 ČAČKA (RYS 2) nevedlo k cíli, správně muselo být 18/2 LIDOV (Planetky v Panoramě křížovek) x 16/3 LIPEN (NLA i Kott) x 19/2 ČAPKA (RYS 2). Bez lipenu by palibradu nešlo nalézt a navíc měl lipen zamezit jeho druhé použití coby ryby na pozici 29/1, kde autor vepsal lipana a do kříže strom jasan a tím pádem se autorsky musel použít na pozici 9/5 málo známý výraz jaban pro legendu „jistě“. Uvedl ho jen př. Haralík. Ostatní vypátrali na rozdíl od autora lipeně v textu Karla Čapka v Národním lexikálním archivu (NLA) a bylo po chytáku. Škoda. Takže dotčené pasáže měly kromě autorského řešení 29/1 LIPAN (SSJČ) x 31/1 JASAN (SSJČ) a 9/5 JABAN (Šmírbuch) x 26/7 RYBÁK (ČSVaS, heslo 1034.1) i správné alternativní řešení 29/1 LIPEŇ (NLA) x 31/1 JASEŇ (RYS 2) a 9/5 JASAN (SČSaA) x 26/7 RYSÁK (ČSVaS, heslo 944.3).

Podobně dopadla méně známá ralba coby maska (larva). Vepsání známější larvy mělo bránit dle mínění autora neexistující domácké ženské jméno Durka, ovšem něco přes dvacet soutěžících našlo v NLA Durku, které farář něco odkázal ve Švendově textu. Další chyták v háji, budu se muset polepšit. Tuto pasáž autorsky 19/1 RAŠKA (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců) x 19/1 RALBA (ČSVaS, heslo 2178.2) x 20/1 DULKA (KNAP 2, heslo Dulcinea) x 20/1 DUMKA (SCS-ED) x 21/1 KOMBA (ČJA 2/77, heslo kropicí konev) neřešil nikdo, většina zaslala správné alternativní řešení 19/1 LAŠKA (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců) x 19/1 LARVA (SSJČ) x 20/1 DURKA (NLA) x 20/1 DUMKA (SCS-ED) x 21/1 KOMVA (ČJA 2/77, heslo kropicí konev), někteří tuto pasáž řešili alternativně správně 19/1 RAŠKA (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců) x 19/1 RALVA (Kott) x 20/1 DULKA (KNAP 2, heslo Dulcinea) x 20/1 DUMKA (SCS-ED) x 21/1 KOMVA (ČJA 2/77, heslo kropicí konev).

A do třetice šlo správně alternativně řešit peníz, autorsky 8/5 TURÁK (Machek) x 24/8 TUSI Planetky v Panoramě křížovek), správně alternativně 8/5 MARÁK (NLA) x 24/8 MASI Planetky v Panoramě křížovek).

A tak slabou útěchou pro autora zůstal dvoják s výrazem „jarka“, druh pšenice musel být řešen 25/7 JARKA a pasáž s obyvatelem Moravy musela být řešena 29/6 HATOU (ČJA 3/452, heslo napravo!) x 13/7 HANÁK (SSJČ) x 30/6 JANKA (KNAP 2, heslo Jana) nebo, jak nalezl př. Valíček, že v Suchdole se dle Kotta pro „síct“ užívá výrazu 32/8 KOSAT x pálit 14/7 BODAT (ČSVaS) x 30/6 BORKA nebo BONKA (KNAP 2), pár nesprávných řešení 29/6 HOTOU (ČJA 3/452, heslo napravo!) x 13/7 HORÁK (SSJČ) x 30/6 BARKA (KNAP 2, heslo Barbora) x 14/7 BADIT (Šmírbuch) x 32/8 KOSIT (SSJČ) se přece jen objevilo. :--)

Větší problémy činily pasáže s českou vsí a psem 34/1 ŠELBICE (ČJA, Dodatky, str. 221, heslo Všelibice) x 34/1 ŠEKL (Machek, heslo šek), svůdné Dalčice s daklem narazily do kříže na zubařku, dále s kmenem obývajícím jakutskou oblast a s lemem 26/2 OVEN (Otto, heslo Tunguzové) x 28/2 OVRUBA (SSJČ), s obchodním státem podobným Benátkám 10/4 ZINDŽ (Afrika, život a svět zvířat, str. 12), s názvem meteorického kamene 34/6 ŽMENI (ESGV, heslo howardity) x 20/7 ŽMENY (Machek, heslo žemně) nebo s americkým filmem z roku 2011 33/7 ALYCE (imdb.com). A jako obvykle se objevilo několik přepisů, tentokrát i mezi favority.

Zápočet se přiděloval za bezchybné řešení, to zvládlo 14 borců z celkových 51 soutěžících, úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 41. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Hájiček, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Valíček, Vojník. – 1: Jaroš, Vašinka. – 3: Aeger. – 4: Vlášek. - 25: Járová. – 29: Kopřiva. - 32: Haralík. - 34: Fiala. – 36: Hájek, Pavlík. - 37: Hrubá. – 38: Kratochvíl. – 39: Bureš. - 41: Kolář. – 42: Horáček. – 44: K. Bednář. - 45: Střelec. – 46: Horák. – 48: Urban. – 49: Fabian, Staněk. – 50: Kohoutová. - 52: Svoboda. – 54: Slavík, Tomanová, Zedník. – 55: Dudek. – 57: Pala. - 58: Čechová. – 60: Vlček. - 63: Patron. – 65: Soukup. – 68: Hajný. – 72: Prvák. – 75: Elév. - 79: Florián. – 81: Vodník.

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou se ukázala posunka se strašákem v jádru. Tanec tančený na melodii písničky Šla Nanynka do zelí vyřešilo jen 9 soutěžících. Jamboru (dívku), která se nosila za tři zelí (byla domýšlivá) v záměnce, vyřešilo 13 soutěžících, jen o jednoho více vyřešilo mariášníka v obnažce. Nejlehčí hádankou byla vsuvka, syna, který okopával zelí sousedky, řešili správně skoro všichni. Zápočet se dával za 10 vyřešených hádanek, což se podařilo třem borcům z celkových 58 soutěžících, př. Žačoka ve stále vynikající formě doplnili př. Karpíšek a Štefek. Pole pronásledovatelů je však početné a kvalitní, takže to nebudou mít jednoduché. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 41. kole: 10: Karpíšek (KH), Štefek (KH), Žačok. – 9: Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Radouš, J. Sýkora (KHL), Widla. – 8: M. Kokeš, Kousal, Motyčková, Říha, M. Turek, Urbánek. – 7: Čižmár, Foltas, Kovářová, Marně, Varšaník. – 6: Vychovalý. – 5: J. Bednář, Beneš, Dudek, Němeček. – 4: Bartoš, Divák, Kominík, Novotná, Zedník. - 3: Dostál, Fabian, Fanda, Fiala, Horák, Plavec. – 2: Beran, Hájiček, Jirout, Pokus, Pospíšil, Tatar, Učeň, Vávra. – 1: Florián, Hruška, Jezdec, Kapybara (HL), Maskot, Prvák, Urban, Vodník, Žák.

 

Logické úlohy

Nejobtížnější úlohou byla Hlávka zelí, a to si řešitelé mohli vypomoci rastrem 4 x 4 pole, případně souřadnicemi. A přijde ještě obtížnější varianta této úlohy. I věky babiččiných vnoučat nadělaly problémy, rozmezí jejich věků od 1 do 40 let platilo pro současnou dobu. Nejlehčí úlohou bylo podle předpokladů sudoku. Zápočet se přiděloval za 163 bodů, čehož dosáhlo 18 z 59 soutěžících, takže toto kolo lze považovat za řešitelsky velmi vstřícné. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 41. kole: 163: Brajko, Buchta, Cily, Čižmár, Drápala, Fojta, Hájiček, Husar, Chylová, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Marek, Motyčková, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta, Žabka. – 138: Černíková, Kapybara (HL), Jiří Konečný. – 133: Matějková. - 123: Dedková, Josef Konečný. – 98: Potyš. – 96: Spáčil. – 95: Beránek. – 93: Prvák. – 91: Fanda. – 90: Kadlec. – 85: Lachtan. – 78: J. Bednář. – 75: Zápasník. – 73: Křížová. - 71: Švec. – 70: Kohoutová. – 68: Sedláčková. – 66: Ampér. – 65: Kominík. – 63: Učeň. – 61: Florián. – 60: Plavec. – 58: Musil. – 53: Fišer. – 51: Hajný. – 48: K. Bednář. – 46: Dušek. – 45: Tomanová. – 40: Rosa. – 38: Čechová. - 36: Zedník. – 35: Stejskal. – 28: Ježek. – 26: Elév, Kotinová, Suchý. – 25: Ševčík. – 15: Mareš, Maskot.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies