jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 45. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u tvořítka na cukroví a hádanek a logických úloh s vánoční tématikou činit potíže.

U křížovek jsem očekával, že největší problém nebude činit ani tak anglický překlad českého úsloví "Kdo hledá, najde" seskládaný z posledních vepsaných výrazů v každém z pěti kol letošního ročníku, jako tajenka Vánoce skrytá v obrazci právě za slovy "Kdo hledá, najde". K jejímu nalezení bylo potřeba nespolknout návnadu se slovenským výrazem "pradivá" a pasáž s dekany a pahlaví řešit s deceny a pehleví. Autorsky vyplněný obrazec máte níže.

U hádanek jsem tipoval, že obtížnými budou slabiková přesmyčka a výpustka s tajenkou, která byla sice přímo naznačená, ale... A že panička ovčáka nesoucí večír obilí v ošatce dá také zabrat. Tip docela vyšel, přesmyčku vyřešili 4 soutěžící, výpustku 6 a paničku ovčáka 10. Autorská řešení hádanek máte níže.

U logických úloh jsem si myslel, že nejvíce potrápí řešitele Dárky ve spirále a tradiční vločka Franty Luskače. Nakonec vločka byla dle výsledků nejobtížnější, ale Dárky ve spirále se ukázaly druhou nejlehčí úlohou. Autorská řešení úloh máte níže.


Pěkný závěr roku 2017, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ce. - 2. Jasnavo. - 3. Itten; tenorino. - 4. Atkyns; reedice. – 5. Osla; Isner; italiky. - 6. Bop; chranně; proterobas. - 7. Priehra; moila; obratná kukačka ani + obr Atlas. - 8. Etlík; Joska; svoje věci; nepokorejhnit. - 9. Romio; Beale; pádoly; milování; dvě salda. - 10. Donel; Abdul; Annouk; dováti; formiat. - 11. Dorosie; huaka; Vízner; koláče; dioecie. – 12. Etopéd; kriminalistika; skvrnka. - 13. Pok; fregatka; vypíto; hodnota. – 14. Lotus; slast; oruží; zahíkať. – 15. Kolek; trio; Taalat; Joviš; sekel. - 16. Koroner; Tomma; palič; tavíř. – 17. Kastel; vana; záteky; kadie; ranky. – 18. Čekat; tohle; Dánové; vanad; osucha. – 19. Banov; arábek; cibule; cokor; mraky. – 20. Bibonky; i; strastná samota; pojná; Echium. – 21. Boty na balet; zelí; marák; křivé. – 22. Antika; špindír; mako; Jamboli. – 23. Bublot; Orse; léši; sirutor. – 24. Toupet; Mali; Teschner. – 25. Tomuš; Akare; suo anno. – 26. Koko; anions; operand. – 27. Poba; STIC; zdraví; trionfi. – 28. Ryvé; Minaj; deceny; stuk. - 29. Pazole; Siarra; Sehler. – 30. Italova matka Penelope. - 31. Saillé; to stopple. - 32. Tabela; U parku. – 33. Desaveu. – 34. Vedle. – 35. A.

Tajenky: 1. Hamerní buchar (skryta, vyznačena je červeně). - 2. Sada (skryta, vyznačena je červeně). - 3. Nároky. - 4. Cibule. - 5. Česnek. - 6. Oplatky (skryta, vyznačena je červeně). - 7. Zelí. - 8. Koláče. - 9. Kompot. - 10. Ryba. - 11. Zdraví. - 12. Stromek (skryta, vyznačena je červeně). - 13. Ščedrák (skryta, vyznačena je červeně). - 14. Koledování (skryta, vyznačena je červeně). - 15. Seek and ye shall find (skryta, je tvořena posledními vpisovanými výrazy v pěti kolech ročníku). - 16. Veselé Vánoce (druhý díl je skryt, jeho slabiky VÁ, NO a CE následují po českém překladu předchozí tajenky, vyznačen je v obrazci červeně po zeleně vyznačených slovech Kdo hledá, najde).


 

Řešení hádanek:

1.   Polej, kavče, hračka – polévka ščedračka.

2.   Pina, Čakov, čekaná, slévač oribi loví, štace – panička ovčáka nesla večír obilí v ošatce.

3.   Frak, Tunisko, houžve, čeřence, sucha, zevláci, boule – fakt u nikoho u večeře nescházela cibule.

(čeřenec viz Malý slovník jednotek měření nebo RYS 2, staré míry a váhy, str. 652)

4.   Domestikovaná lama, tazatel vidí pěnice, káro bylo dole ve Váhu – dovádivá Veronika léta mazala pěstitelce vína med okolo huby.

5.   Se svící hejska esejci zacházívají jak s vejci.

6.   Střik, saní se děsí děti, useň nesu věštci – strýci i tety se těší na sušené švestky.

(pečárky = sušené ovoce viz PSJČ)

7.   Cihlu bosý Alois má oblou, zévu ulovil Chod, Ema vypere eso party – chléb a sůl symbolizovaly u Valachů domov a prosperitu.

8.   Barbados, kale, padrone, Slavče, synek – Bára do sklepa donesla česnek, barvy (z vypuštěných písmen).

9.   Rudlo, Tina, ženich, piskoři – štrúdl ochutí nadržení chlapi skořicí.

(rudlo viz SNČ, v pravé variantě naježení chlapi nebo nafrčení chlapi)

10.   Snáře, naděje, Cheops, zlatky, pasmen, edémy – na řadě je oplatka s medem.

(pasmen viz SNČ)

Všechny věci, které se objevovaly na stole při valašské štědrovečerní hostině a byly zmíněny v hádankách, se také nalézaly v průvodním textu ke křížovce.

 

 

Řešení logických úloh:

1. Dárky ve spirále

Řešení viz obrázek.

2. Šupinky z kapra

Řešení viz obrázek.

3. Stavebnice LEGO

Čtyři možná řešení viz obrázky.

4. Vánoční stromeček

Řešení viz obrázek.

5. Sněhová vločka

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 1, 4 a 5 je František Luskač, autorem úloh č. 2 a 3 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies