jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovky 45. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás ale seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek se nakonec našlo 10 matadorů, kteří hledali a našli Vánoce. Ovšem polovina z nich neřešila správně jazyk střední vývojové epochy perštiny, který se tak stal vůbec největším zádrhelem celého tvořítka, správný tvar PEHLEVÍ se skrýval v MČSE pod heslem perský jazyk. A protože obojí zvládl i dosavadní lídr průběžného pořadí, tak vyhrál letošní ročník.

U hádanek prokázali někteří řešitelé vynikající formu a dali všechny hádanky. I paničku ovčáka, i domestikovanou lamu, i oblou cihlu radiálku, i tajenku u výpustky. Předběžné výsledky máte níže.

U logických úloh nakonec bylo 11 řešení s maximálním počtem bodů, ale bylo i dost řešitelů, kteří se omluvili, že neposílají nic, protože časově nestíhají. Inu advent, doba, kdy se máme zastavit a rozjímat a místo toho se nezastavíme.


Pěkné poslední letošní dny, Vladimír

Předběžné výsledky 45. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KL a HL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel a v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 5), v hádankách za 10 autorských řešení (byla 3) a v logických úlohách za řešení za 125 bodů (bylo jich 11).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 45. kole u KHL 2250 eur, u KH 860 eur, u KL a HL po 900 eurech, u K je v banku 125 eur, u H 175 eur a u L 15 eur.

Stav zápočtů po 45. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Husar a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, třetí zápočet v řadě za sebou má v kat. KH: Karpíšek, v kat. K: Drápala, Jaroš a Mirikina a v kat: L: Marek, druhý zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Valíček a první zápočet do případné řady získává 10 soutěžících, a to v kat. H: Járová a Žačok a v kat. L: Cily, Čižmár, Drápala, Chylová, Jiří Konečný, Máchová, L. Pavelka a Šebesta. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Ve finálovém kole připravil autor řešitelům hned několik svůdných vějiček. Skrytá tajenka VÁNOCE se nabízela v rukojeti tvořítka, slovensky vlákna šla řešit jak „pradivá“, tak „pradivo“, ale téměř blankytná obloha musela být 2/1 JASNAVO (SVN na webu + ČSVaS, heslo 44.1) x 16/5 PRADIVO (SSJ) – a bylo zde po Vánocích. Pasáž s uhlovodíky šlo řešit 28/3 DEKANY x goniometrická funkce 40/2 SEKANS x filmový tvůrce 29/3 SEHLER x jazyk 41/1 PAHLAVÍ x postava z antických bájí 30/1 ITALOVA MATKA PENELOPA, ovšem to by se zde nedala najít poslední slabika Vánoc po slově „najde“ v obrazci. Úsloví „Kdo hledá, najde“ pronesl anglicky Sherlock Holmes ve skryté tajence "Seek and ye shall find" složené z posledních vpisovaných výrazů všech pěti kol. K jejímu nalezení bylo třeba u italského výrazu „vítězství“ užít množného čísla 27/4 TRIONFI (slovnik.cz + DID 8, heslo Petrarca) x 44/1 FIND (imdb.com, Jesper Find, obsah filmu De 5 i fedtepadet). Bylo napovězeno, že tuto tajenku je třeba hledat „na závěr“. Obdobně bylo napovězeno, že Vánoce je třeba hledat „po našem“, tedy po českém překladu úsloví „Kdo hledá, najde“. Vánoce byly skryty po těchto slovech po slabikách ve sl. 10, 18 a 28. Vánoce našlo 10 borců, z toho ovšem polovina chybovala v jazyku střední vývojové epochy perštiny, pasáž s uhlovodíky a jazykem bylo třeba řešit 28/3 DECENY (CJC 1/289) x 40/2 SECANS (SCS-K) x 29/3 SEHLER (imdb.com) x 41/1 PEHLEVÍ (MČSE, heslo perský jazyk + CJC 3/520, heslo pahlaví) x 30/1 ITALOVA MATKA PENELOPE (ZAM-A, heslo Pénelopé, 3. odstavec od konce + PČP, Penelopa).

K obtížnějším dále patřily pasáže s příjmením postavy ze Třech kamarádů 10/1 DONEL (fdb.cz, heslo Tři kamarádi, 1947) x 16/2 FROSEL (imdb.com, heslo Ludwine Frosel), s falzetistou 3/2 TENORINO (Pechův SCS) x 15/4 ITERACE (SCS-ED) či se slívami 17/5 RANKY (NLA, heslo ranky) x 33/4 RAVEL (UNI 10).

K zápočtu bylo třeba řešit bezchybně, což se podařilo pěti řešitelům z celkových 48 soutěžících. Mezi nimi byl i př. Valíček, který se tak stal celkovým vítězem tohoto ročníku. Na kvalifikační body dosáhlo 15 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 45. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, Valíček. – 1: Juráň, J. Sýkora (KHL), Vojník. – 2: Štefek (KH), Vlášek. – 8: Gašparín, Vašinka. – 9: Hájiček. – 10: Kopřiva, Podzemský. - 19: Járová, L. Pavelka. – 20: Fiala, Hájek, Staněk. – 21: Fabian, Horáček. – 22: Hrubá, Kolář, Kratochvíl, Pavlík. – 24: K. Bednář, Bureš, Pala. - 25: Horák. – 26: Kohoutová, Svoboda, Urban. – 28: Slavík, Zedník. – 31: Dudek, Vlček. – 32: Střelec. – 34: Patron. – 36: Prvák, Tomanová. – 38: Soukup. – 41: Hajný. - 42: Florián. – 45: Čechová. – 48: Kučera. - 49: Elév. - 55: Vodník.

Pořadí v roce 2017: 1. Petr Valíček 4 ztr. body. – 2. Jaroslav Karpíšek (KH) 6. – 3. - 4. Jiří Sýkora (KHL) a Petr Štefek (KH) 8. – 5. Marian Mikuš alias Mirikina 9. – 6. – 7. Jaromír Drápala a Jaroslav Jaroš 10. – 8. – 9. Radovan Juráň a Dušan Vojník 11. – 10. Miroslav Hájiček 20. – 11. Pavel Podzemský 21. - 12. Jan Vašinka 22. – 13. – 14. Pavol Gašparín a Jiří Vlášek 24. – 15. Lubomír Pavelka 30. – 64: Járová. - 86: Kopřiva. – 97: Fiala. – 108: Hájek. – 110: Pavlík. - 111: Kratochvíl. – 114: Kolář. – 115: Hrubá. – 116: Bureš. - 123: Horáček, Horák. - 130: Fabian. – 132: Staněk. - 134: Urban. – 140: Svoboda. – 142: K. Bednář. – 147: Kohoutová. – 153: Dudek, Slavík. – 167: Pala. - 170: Střelec. – 174: Tomanová. – 175: Patron. – 179: Zedník. - 194: Prvák. – 201: Vlček. - 206: Soukup. – 222: Čechová. - 229: Hajný. – 255: Florián. - 257: Elév. – 283: Vodník. - 309: M. Turek (pouze 41. a 42. kolo). - 311: Aeger (pouze 41. a 42. kolo). - 314: Nack (pouze 41. a 42. kolo). - 349: Haralík (pouze 41. a 42. kolo). – 448: Kučera (pouze 45. kolo).

 

Hádanky

Medailisté prokazovali výbornou formu po celý rok 2017 a obsadili první tři místa s velkým náskokem. Na zápočet bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo právě jen jim z celkových 59 soutěžících. Ti jako jediní s př. Nepimachem vyřešili slabikovou přesmyčku s alpakou coby domestikovanou lamou. Pouze tato čtveřice spolu s př. M. Kokešem a př. Motyčkovou odhalili u výpustky tajenku „barvy“, ačkoliv na závěr hádanky bylo uvedeno „srdce v jádru měla“. Př. Nepimach mohutně finišoval poslední dvě kola z průběžného 16. místa, žel na víc než na bramborovou medaili to nestačilo. Nejlehčí hádankou byla obnažka s oplatkou s medem. Na zápočet bylo potřeba vyřešit všech deset hádanek, což se podařilo právě jen celkovým medailistům. V devátém hádankářském ročníku JLA zvítězil po zásluze Děda Karpíšek, neboť měl nejlepší výsledky ve všech pěti kolech. O pořadí na 2. až 15. místě rozhodlo při rovnosti bodů kritérium vyřešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 23 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 45. kole: 10: Járová, Karpíšek (KH), Žačok. – 9: Nepimach. – 8: M. Kokeš, Motyčková, Sýkora (KHL). – 7: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Štefek (KH), Widla. – 6: Čižmár, Foltas, Kousal, Kovářová, Radouš, Říha, M. Turek, Urbánek, Varšaník, Zahajský. – 5: Hájiček. - 4: Bartoš, Beran, Dostál, Pospíšil. – 3: Beneš, Fiala, Horák, Hruška, Jirout, Novotná. – 2: J. Bednář, Divák, Fabian, Tatar, Urban, Vávra, Vychovalý ml., Žák. – 1: Dudek, Fanda, Florián, Jezdec, Marně, Maskot, Němeček, Plavec, Pokus, Vodník, Zedník. – 0: Kapybara, Kominík, Prvák, Učeň.

Pořadí v roce 2017: 1. Jaroslav Karpíšek (KH) 46. – 2. Radoslav Žačok 44. – 3. Jana Járová 44. – 4. Jiří Nepimach 39. – 5. Petr Štefek (KH) 38. – 6. Jiří Sýkora (KHL) 38. – 7. – 13. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka a Rudolf Widla 35. – 14. Miroslav Turek 34. – 15. Bohdan Kousal 34. – 33: Radouš, Urbánek. – 32: Kovářová, Říha. – 30: Čižmár. – 26: M. Kokeš, Motyčková. – 25: Foltas. - 22: Marně. – 21: Varšaník. - 18: Bartoš, Beran. – 16: Beneš, Pospíšil. – 15: Dostál, Hruška. – 14: Jirout, Novotná, Vychovalý ml. – 13: Hájiček. - 12: J. Bednář, Žák. – 11: Fabian Urban. – 10: Němeček, Zahajský, Zedník. – 9: Divák, Dudek, Horák, Kominík. – 8: Fanda, Fiala, Plavec, Vávra. – 6: Jezdec. – 5: Učeň. - 4: Maskot, Tatar. – 3: Florián, Pokus, Prvák. – 2: Kapybara, Vodník.

 

Logické úlohy

Pro některé pohodové kolo, pro jiné dost obtížné vzhledem k adventní době, hned čtyři tradiční řešitelé se omluvili z účasti kvůli nedostatku času na řešení. Nejtěžší úlohou byla Sněhová vločka, nejlehčí úlohou byly Šupinky z kapra. K udělení zápočtu bylo třeba získat 125 bodů, což se podařilo 11 soutěžícím z celkových 57. Soutěžící v čele průběžného pořadí si své pozice uhájili, celkovými vítězi se stali přátelé Husar a Marek. Na kvalifikační body dosáhlo 22 soutěžících. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 45. kole: 125: Cily, Čižmár, Drápala, Husar, Chylová, Jiří Konečný, Máchová, Marek, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 100: Josef Konečný. - 95: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 80: Spáčil. - 75: Žabka. – 70: Dedková, Járová. – 65: K. Bednář, Fišer, Křížová. – 60: Florián, Kadlec, Kohoutová, Lachtan. – 55: Hajný, Musil, Prvák. - 50: J. Bednář, Plavec, Sedláčková. – 45: Čechová, Švec. – 40: Buchta, Fanda, Stejskal, Zápasník. – 35: Beránek. – 30: Kominík, Matějková. - 25: Suchý, Učeň. – 20: Ampér, Elév, Kotinová, Ševčík, Tomanová. – 15: Dušek, Ježek, Maskot, Potyš, Zedník. - 0: Brajko, Fojta, Hájiček, Rosa.

Pořadí v roce 2017: 1. – 2. Ivo Husar a Dan Marek 723. – 3. Jaromír Drápala 713. – 4. Lubomír Pavelka 708. – 5. Jiří Sýkora (KHL) 703. – 6. Silvia Chylová 668. – 7. Imrich Cily 633. - 8. – 10. Jakub Kokeš, Martin Kokeš a Máří Magdalena Motyčková 613. – 11. Ján Čižmár 598. – 12. Jiří Konečný 588. – 13. Miroslav Hájiček 583. – 14. Stanislav Šebesta 573. – 15. Jana Járová 518. – 513: Brajko. – 508: Buchta. - 483: Josef Konečný. - 433: Žabka. – 420: Máchová (bez 41. kola). - 393: Dedková. – 373: Matějková. – 318: Potyš (bez 43. kola). - 313: Fojta (bez 43. kola). - 306: Spáčil. - 300: Kadlec. – 288: Prvák. – 283: Křížová. - 270: Kohoutová, Lachtan. – 263: J. Bednář, Fišer. – 261: Fanda. – 258: K. Bednář. – 253: Musil. – 250: Beránek. – 241: Švec. - 238: Sedláčková. – 230: Plavec. – 226: Hajný. – 221: Florián. – 220: Zápasník. – 213: Černíková (jen 41. a 42. kolo). – 205: Kominík. – 193: Čechová. – 188: Učeň. - 170: Rosa, Stejskal. - 168: Kapybara (jen 41. a 42. kolo). - 166: Ampér. - 155: Tomanová. – 136: Dušek. – 131: Suchý. - 118: Ježek. – 115: Ševčík. - 91: Elév, Zedník. – 86: Kotinová. – 85: Maskot. - 15: Mareš (jen 41. kolo).

Výsledek losování o desetkrát deset eur

Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol devátého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2018 po deseti eurech: Ing. Karel Buchta, Karlovy Vary; Ján Čižmár, Poniky; Jana Járová, Hronov; Martin Kokeš, Lanškroun; Josef Konečný, Zelinkovice; Mgr. Věra Kučavová, Mariánské Lázně; Anna Moskalová, Ostrava; RNDr. Lubomír Pavelka, Ph.D., Ostrava; Miroslav Radouš, Havlíčkův Brod a Jiří Vlášek, Praha.

Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies