jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 43. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 2. srpna 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4975 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze pro toto 43. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2017 doplňte do PO Bachmannová: Podkrkonošský slovník (Academia 1998) a do elektronických pramenů Katalóg Slovenskej národnej knižnice na http://www.snk.sk. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: NEOLOG 1, SCS-K (2005), KNAP 1 (1978), ZKR-ED, ETK, Sokol, MEA, MELH, VLS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

43. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 18

… (1) jednoška z roku 1782 má v Mlýnské dolině jeden pilní list a dvě kola, jedno hnací a druhé pro zpětný chod, na která přivádějí vodu dřevěná … (2), jejichž sklon je možno podle potřeby určit táhly z … (3). Z jednošky vycházejí … (4) jako malované. A že potřebuje častou údržbu, je tu ještě … (5) sloužící na úpravu pil, broušení a nýtování listů.

Tentokrát se na … (6) vypravíme po stopách další důležité složky valašské stravy. V dnešní době by Valaši pomalu jedli … (7) sedmkrát do týdne, ale dřív v jejich výživě nemělo příliš významné místo. To už musel být … (8), aby se … (7) objevilo na stole u sedláků, chudina si na něm pochutnala jen několikrát v roce. Od zimy do léta se jedlo uzené vepřové … (7), na podzim … (9), občas … (10) a slepičí … (7). Stejně jako jinde na Moravě byla v opovržení … (11), ale i kozí … (7). Na panské tabuli nechyběla ani kůzlata, jehňata, drůbež či … (12). Obrazce křížovek tvoří sekáček na … (7).

 ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
1 nesouměrná střídavá mozaikovka a 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Pro zpestření je u sedmi cizojazyčných výrazů uvedena legenda v příslušném jazyce a u sedmi osobních jmen není uvedeno, zda jde o domáckou podobu jména či ne. Skryty jsou 1. (5 4), 2. (6), 5. (4 5), 7. (4), 8. (8 3), 9. (7) a 12. tajenka (7). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Zařízení k přenášení vody. - 2. Ukazovací zájmeno. - 3. Postava z příběhu Když nahoře; název myslivny v pelhřimovském hejtmanství. - 4. Autor Pronásledování; kazajka; druh cihly. - 5. Startovací stopky; město na Nemanu; brzda. - 6. Vybočená; svatyně; mučitelé. - 7. Rostlina; mokřina v poli; gdoule; ropucha. - 8. Ptačí hnízdo; rod mořských dravců; planetka; dobrá naučení; pěvec. - 9. Železniční zaměstnanec; anglický maskér; spěšně (v hudbě); nominovat; francouzské sídlo. - 10. Vlastní určité rybě; splašený; ženské jméno; jedno ze jmen autora Soukolí; udání; chojka. - 11. Role Anthony Quinna; studený jed; protihnilobné prostředky; slůvko podivu; národnost žijící na několika samotách Čarodského okresu; ženská prsa; gambijské platidlo. - 12. Zakvílení; elektronky; živočich mužského pohlaví; pažení; americký herec; polena; ruská řeka. - 13. Panorámy; chlubně; pilotní prostor; jméno představitelky Camily; cultivé; nizozemský přístav; drobný hmyz. - 14. Netrhati; japonská umělá družice; pracovník provádějící pokusné vrty; poleno; pálenky; druh uzávěru na skleněné konzervy; odražení oblázku o vodní hladinu. - 15. ?10?; zadní část kalhot; kdo tahá vozík; středověký obchodní svaz německých měst; francouzský básník; vrbice. – 16. Část dřevěné židle k opírání; pít; francouzský architekt; katastrofa; osoba podílející se na výrobě filmu s Lucy Mirandovou. – 17. Plech; americký film; ženské jméno; tónový útvar. – 18. Zástavy; stepní trávy; rostlinné vlákno. – 19. Určitá znamení; stromy; ovoce. - 20. Pelech; profese v diplomatických službách; tělní trubice. - 21. Obyvatel historické země na východě Evropy; druh kryptonymu. - 22. Anněnkovovy iniciály; hmyz; horský tur. – 23. Bohuš; špatně; římské číslo. – 24. Ochranný symbol v egyptské mytologii; ?11?; Dillonova role. – 25. Nápoj; lékař + vlastní jméno Pia XI. – 26. Druh kakostu; týkající se určitého rozpouštědla. – 27. Napovídati; kotlářský nástroj. – 28. Druh operace; jednohlasé zpěvy. - 29. Bohemka; ogury. – 30. ?3?; rostlina. - 31. Alkaloid; francouzská herečka (Marquise-Thérèse). - 32. Poloostrov; herečka vystupující v Maselliho snímku; singapurský herec. – 33. Role Julie Patzwald; ?6?; francouzské sídlo. – 34. Zpívaná slabika; francouzský fotograf; bývalá vůdčí osobnost. – 35. Překladatel Ohiyesova díla. – 36. Vyhynulý pták.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 13. Představitel Ralfa Grubera. - 14. Verejné domy. - 15. Polovzdělanec; motyčka. - 16. Rostliny; zvláštní; znečišťovat. – 17. Fošny; ruská řeka; pohlcování plynné látky; týkající se určitého nerostu. – 18. Přikláněti se k určité části politického spektra; dětská hračka; kdo sází v loterii; pomocná věta; účinkující ve filmu Szelam aleikum; hlásková změna na hranicích dvou slov ve větné souvislosti. – 19. Vřeteno mlýnského běhounu; jako blesk; tupý; autor Venkova; druh zbraně; tělesná podstata člověka; mládě domácího zvířete. – 20. Ženské jméno; výborná; sídlo při Jižním Bugu; části (zdrobněle); temperamentní; řasinka; pletichy. - 21. Potěšení; zvuk kýchnutí; město na řece Ganze; ploska; Ficův kolega; fosforečné hnojivo; sídlo při Rudém moři. - 22. Pulovříky; představitel Joshuy; nerost; guettarda; dvorec prsní bradavky; pobídky; moučka k barvení hedvábí. - 23. Rostliny; malé množství dešťové vody zadržené např. v úžlabí listů; dělnická profese; kulturní tráva; mnohozubý savec; konžská juta na pytlovinu; vnitřní vrstva cévní stěny. - 24. Nec; okrúhle drevené nádoby; řemeslník; hra; zvučně (v hudbě); křídelní; chovati se roztouženě. - 25. Okrajové linky; herec účinkující v americkém filmu Death Shot; chatrč; román portugalského spisovatele a diplomata; provádět; francouzská královna. – 26. Finské sídlo; rostlina; cesta; vybočení nohou do X; sdružené sázky; nádoba. - 27. Úřední rozřezávači mrtvol v Číně; Anna Polívková; mazané; paprsky; český lesník. - 28. Turkmenský kmen; monogram maďarské národní umělkyně; nenasýtené uhľovodíky; čertovo koště; Poulinův kolega. - 29. Čínská jednotka objemu; druh příze; eagle´s nest; špek; milovat. - 30. Staroegyptský bůh; vysoká; brazilosekáč; druh indické vlny; kus horniny. - 31. Ženské jméno; had; mužské jméno. - 32. Vory; spojka; předložka; šifra autora Tkalcova jitra. - 33. Trupy letadel; africký kmen. - 34. Zakladatelé nové pyramidové hry; italský politik. - 35. Ženské jméno; současná. - 36. Jednotka finské měny; jugoslávský režisér. - 37. Velmi nepatrně; ?4?. - 38. Arabský výraz pro počasí; ženské jméno. - 39. Moje dievča; výlevná hornina. – 40. Látka vyměňující anionty; díl federace Malajsie; sumec. – 41. Hra; účinkující v americkém dramatu The Fly. – 42. Škrticí klapka. – 43. Myanmarské sídlo.

 

HÁDANKY

Moto: Milá chaso, je tu maso.

1            ZÁMĚNKA

U stolu, co v rohu stál,
tlouštík maso obědval.

2             VÝPUSTKA
Mínění voličů prezident sledoval,
jeho um celý svět dokázal ocenit,
průběhy rození před Rusem tajil dál,
kolík při sázení stačil mu vyměnit.

Ostrý břit zahradník na řepák použil,
rybář za rákosím sleduje bez řečí,
kterak na okraji rybníka ze všech sil
vodnici vytáčí prostý tvor člověčí.

3              VYBÍRAČKA
S portrétem odlivky lákaly zlosyny,
lovečtí psi nutí šlechtice k zásahu,
poblíž něj děvčata pláčou skrz blbiny,
obtížné tažení chce od všech odvahu,
neškubu valachy jak plané rostliny,
služebník církve měl odlišnou povahu.

4              PŘESUNKA
Soustava údajů s koučem nic nedělá,
záhady kopané rozplétal na Hané,
za rohem džin z láhve dostával do těla.
Dědiny pár pecí skrývají, pohane,
se školou zenu skon studuješ docela.
Snažíš se zbytečně? Karty jsou rozdané!

5               OBNAŽKA
Školák rukou oděv laská,
mistr plísnil Toma z Jeny
za prachbídný výnos karty,
trumf tak zůstal utajený.

Za mizerné počítání
laje žena vzpurné paní,
tím pádem však zasáhla ji
na citlivém místě maní.

6              POSUNKA
Za řekou vůz borci řídí,
po koupelích tance mají,
šaty šéfa vychvalují,
jak dramatik něco tají,
drama bude na kopané,
beci často hrubě hrají.

7              OBLOŽKA
Hořlavina květy ničí,
nástroj pěvec vodou myje,
podle svědků prý byl včera
koncert plný energie,
doktorka, co kmotra léčí,
o něj přišla, kmotr žije.

8              VLNOVKA
Muž, co není pravdomluvný,
nerozumí plánu trasy,
podívaná na zmačkané
pijáky ho trápí asi,
čekalo ho v práci maso,
míval tiskař zlaté časy.

9            ZÁHADNÝ NÁPIS
Líčení školáka proběhlo v relaci,
chlupaté muž shání, hlásit by něco chtěl,
manželka s dělníky obědvá po práci,
kol stráně strýček jde, dívenku prý sváděl,
nejenom za vodou jsou lidé kdejací,
strážník o kuplířství tajnému vyprávěl.

10           VSUVKA SLOVNÍ
Leží provaz před stelivem,
po případě houba bílá,
v nouzi každá kačka dobrá,
svlékla se pod horou milá.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.

1. Maso v mrazírně

V mrazírně bylo maso uloženo v boxech na ploše 9 x 9 polí dle obrázku (box zaujímá plochu jednoho políčka). Celá plocha byla rozdělena na navzájem se nepřekrývající souvislé silně ohraničené oblasti. Každá oblast obsahuje stejný druh masa, rozlišený a označený písmeny: H(ovězí), V(epřové), T(elecí), S(kopové), K(uřecí) a R(ybí). Čísla na okrajích plochy udávají, kolik boxů v příslušném řádku či sloupci náleží oblasti, ve které se nachází první box od kraje plochy. Každá oblast je propojena s okrajem plochy.

Při výstavbě nové mrazírny došlo k rozšíření plochy na 10 x 10 polí, protože u čtyř druhů masa došlo ke zvýšení počtu boxů, zatímco u zbývajících dvou druhů se počet boxů nezměnil. Stávající zásoby byly přemístěny do nové haly a zcela se změnilo uložení, ale byla zachována původní pravidla. Nový skladník si ale, jak je vidět, uložení zapsal dost ledabyle. Platí však, že každá oblast obsahuje minimálně jedno písmeno a že obsahuje všechny výskyty téhož písmena. Chybí některá čísla na okrajích plochy haly, ale ví se, že jsou zadány všechny výskyty počtu 3. Tzn., že pokud číslo na okraji schází, určitě tam není trojka. Jako řešení vyznačte hranice všech šesti oblastí, vedoucí po mřížce jednotlivých boxů rastru plochy. Za správné řešení získáte 20 bodů.

2. Cesta pro maso

Vaším úkolem je pro řezníka naplánovat a vyznačit cestu, kterou představuje uzavřená lomená čára procházející vodorovně nebo svisle přes středy některých políček rastru 12 x 12 polí. Tato cesta musí vést silně ohraničenými oblastmi, každou právě jednou. Cesta v jedné oblasti musí vést buď přes všechna pole s kravičkami a vynechat všechna pole s prasátky, nebo naopak musí vést přes všechna pole s prasátky a vynechat všechna pole s kravičkami. Pokud cesta v jedné oblasti vede přes pole s kravičkami, musí v následující oblasti vést přes všechna pole s prasátky a naopak. Mění se tedy při přechodu z oblasti do oblasti střídavě návštěva polí s kravičkami a s prasátky (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

3. Maso tří barev

Doplňte do obrazce čísla 1 až 3 a masa tří barev (H)ovězí, (K)uřecí a (V)epřové tak, aby se v žádném řádku, sloupci, ani na hlavních diagonálách žádné dva symboly (1, 2, 3, H, K, V) neopakovaly. Písmeno vedle řádku, sloupce či hlavní diagonály je z písmen tolikáté od okraje v daném směru, jaká je hodnota prvního čísla od okraje v daném směru (např. u řádku se symboly H13K2V by bylo vlevo umístěno písmeno H a vpravo písmeno K). Za správné řešení získáte 20 bodů.

4. Kousek pečeně

Nemusí-li jíst pečeni Baloun, pak ji chce jíst Vaněk. Tvrzení „Baloun musí jíst pečeni“ a „Lukáš nemůže jíst pečeni“ neplatí nikdy společně. Chce-li Vaněk jíst pečeni, pak ji Baloun jíst musí a Lukáš ji jíst může. Je správný závěr, že Lukáš může jíst pečeni za všech okolností vyjádřených podmínkami úlohy? A co Baloun? Za správnou odpověď na každou z obou otázek získáte 5 bodů.

5. Maso pod pultem

Do přihrádek pod pultem máte umístit ke čtyřem již umístěným písmenům M, A, S a O dalších devět kusů od každého tak, aby se čtyři stejná písmena od každého z nich vyskytovala v pěti liniích (vodorovně, svisle nebo šikmo). Tedy 10 písmen M bude ležet v pěti liniích po čtyřech písmenech M, 10 písmen A bude ležet v pěti liniích po čtyřech písmenech A atd. V takových liniích může být libovolný počet dalších písmen. Do každé přihrádky (pole rastru) lze umístit nejvýše jedno písmeno. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies