jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 45. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 20. prosince 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5225 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze pro toto 45. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2017 doplňte do PD pramen ZAM-A a do PO pramen SLO-ČR. Naopak nebudete potřebovat z PD těchto 10 pramenů: ČBS, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, VLS, MSJM a NCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

45. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 20

Vtom buch! buch! buch! buch! zní Mlýnskou dolinou, to … (1) vytrvale buší, jeho mohutná kola se vynořují z vodního náhonu a kladivo s nepřestajnou vytrvalostí tluče do železa. Oheň je tu udržován dřevěným uhlím. Na stěnách kovárny visí … (2) pérových zápustek pro vykování předmětu do stanoveného rozměru. A co ještě přibylo, co k černému řemeslu nedílně patří – milíř na pálení dřevěného uhlí a domek pro uhlíře.

Blíží se čas vánoční. Štědrovečerní stůl býval ve valašských chaloupkách sice pestrý a hostina sestávala až z devíti chodů, ovšem žádné vysoké … (3) na jejich skladbu Valaši neměli. Na stole nechybělo obilí v ošatce, … (4), … (5), sušené ovoce, ale třeba i vejce a zejména chléb a sůl jako symboly domova a prosperity. V řadě rodin na Valašsku se na začátku večeře podávaly … (6) s medem, které připomínaly hostie a měly evokovat církevní obřadnost okamžiku. Dále se podávala krupičná nebo pohanková kaše, někde brambory nebo … (7) s chlebem, k tomu byl na stole hrách či hřiby. Nechyběly ani menší sladké pamlsky – v městském prostředí štrúdl, na venkově … (8), případně … (9). Maso se nejedlo, … (10) se na valašském jídelníčku objevuje až od druhé světové války. Ze štědrovečerního stolu se dávaly kousky i dobytku, aby se zajistilo jeho celoroční … (11) a aby dával po celý rok řádný užitek. Část se také sypala ptákům. Ke svátkům patřil vánoční … (12) neboli … (13), … (14) a cukroví, dřevěné tvořítko na něj představuje obrazec křížovek.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. (7 5), 2. (4), 6. (7), 12. (7), 13. (7), 14. (10), 15. (4 3 2 5 4) a druhý díl 16. tajenky (6). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

A je tu finále dalšího ročníku. Fīnis corōnat opus. Na závěr je třeba hledat 15. tajenku ve správně vyplněných obrazcích všech pěti kol. Tvoří ji úsloví, kterým by dost možná povzbuzoval dr. Watsona při hledání Sherlock Holmes. Já bych to řekl po našem, tak šťastné a … (16).

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Zpívaná slabika. - 2. Téměř blankytná obloha. - 3. Učitel na Bauhausu; falzetista. - 4. Anglický státník; nové vydání. - 5. Kamínek; aktér nejdelšího tenisového utkání v historii; tisková písma. - 6. Hudební styl; ochranným způsobem; hornina. - 7. Neúspěch (slovensky); asamie; čiperný pták + postava z antických bájí. - 8. Český hudební pedagog; pseudonym režiséra Kolára; svých pět švestek; neporýpat se. - 9. Představitel Roberta v italském televizním seriálu; britský lékař; údolí; láska; počáteční a konečný zůstatek účtu. - 10. Příjmení postavy ze Třech kamarádů; americká zpěvačka; francouzské ženské jméno; přestati foukat (o větru); sůl kyseliny mravenčí (podle Soldáta). - 11. Africký kmen; kult (u Songhajců); český sklářský výtvarník; ?8?; vlastnost chmele. - 12. Speciální pedagog (slovensky); trestní vyšetřování; flíček. - 13. Člen UB slovenské; mořský pták; opilec; statek. - 14. Rostlina; štěstí; zbraně; zavzlykat (slovensky). - 15. Tisícikoruna; hudební skladba; Luxův kolega; starořímský bůh; mezopotamská váhová jednotka. – 16. Úřední ohledávač mrtvol; norský ostrov; kdo určitým způsobem zaznamenává data; dělník v železárnách. - 17. Určitá stavba; hudební nástroj; boky; rostlina; slívy. - 18. Být v tom; ukazovací zájmeno; Evropané; kovový prvek; salsa. – 19. Bulharský hudebník; malé dítě; ?4?; hlodavec; velké množství. - 20. Sněhovky; také; opuštěnost vzbuzující silný smutek; spojovací; žebrák. - 21. Piškvorky; ?7?; dřívější německý peníz; falešné. - 22. Přední části římských obytných domů; šmudlík; žralok; město na řece Tundži. – 23. Bublání; francouzský parašutista; kožní nemoc; druh usměrňovače. – 24. Druh paruky s účesem; africký stát; malíř narozený v Karlových Varech. – 25. Máša; herec účinkující ve filmu Gepard; v příslušném roce. – 26. Kukačka; ionty se záporným elektrickým nábojem (anglicky); matematický pojem. – 27. Pobočník (dle čs. letců v Anglii); anglická zkratka Singapurské společnosti pro přesné technologie; ?11?; italsky „vítězství“. - 28. Ryjící; ukrajinské sídlo; uhlovodíky; stavební hmota. - 29. Luštěnina; cizí ženské jméno; spolutvůrce filmu Out of Time. – 30. Postava z antických bájí. - 31. Brána ve městě Guérande; anglicky „zazátkovat“. - 32. Přehledný seznam; část Krnova. – 33. Odvolání nějakého tvrzení. – 34. Stranou. – 35. Plus.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 10. Přezdívka srbského herce. - 11. Uhradit. - 12. Afričan; značka jednotky hmotnosti; měkká souhláska. - 13. Mika; americký bojový fotograf za 2. světové války. - 14. Malé stavení; profesor na univerzitě v Kodani; opominutí. - 15. Italský veslař; krahujec; americká herečka; opakování. - 16. Koloběh; filmová představitelka Sabine; vlákna získávaná z rostliny Musa textilis; samice prasat; vlákna rostlinného, živočišného nebo nerostného původu užívaná k výrobě tkanin (slovensky). – 17. Německý fyzik; název ruského filmu; mládě husy; italské sídlo; italské platidlo. – 18. ?5?; nešťastník; plavecký styl; cizí ženské jméno; osada zmiňovaná ve Vrbově Sázavě. – 19. Látky zastavující růst bakterií; na způsob vína; kaše. – 20. Prvotní portorická bytost; kazajky; balkánský pokrm; šos; ?3?. - 21. Opakovaně pohybovat tělem za účelem dosažení větší rychlosti minikáry; dřívější policejní motocykl; italský básník; obyvatel ostrova ve Středozemním moři; lidové štědrovečerní jídlo. - 22. Druh letadla; člen Pištěkovy společnosti; ocelově šedá (mračna); název sníženého tónu + desítka. - 23. Hospody; úkol; lopata. - 24. Americký ekonom; roztáti; planetka. - 25. Špacír; iniciály hofrychtéře měst královských u nás (†1657); opičí mládě (podle Kocha); kanadský herec. – 26. ?9?; druh antilopy; islámský mystický řád; ozývat se táhlým skučivým zvukem (o lišce). - 27. Snažit se o uvedení mašiny do chodu; autor hudby k filmu režiséra Sarvestaniho. - 28. ?10?; kus tyče; část Těšínska; zadrkotat. - 29. Druh šperku; pozadí oltáře s obrazem (podle Otty); zakončit šachovou hru; jedna z rolí herce Granta. - 30. Skupina indiánských kmenů; brázda; kino; čeleď motýlů. - 31. Přítok Labe; putny; vánoční maškara; odštěpek. - 32. Postava; kanadská herečka; škorpil; nechťsi. - 33. Ves v Čechách; škodlivý hmyz (slovensky); jméno zavražděné ženy v seriálu Zákon a pořádek: Zločinné úmysly; francouzský skladatel. - 34. ?16/1?; Matzův kolega; písmeno řecké abecedy; kam; část válečného oděvu. - 35. Turecké sídlo; písemně se zavázat k odběru cenných papírů při jejich emisi; děti; vojenská hodnost; výčitky svědomí. - 36. Měkkýš; chladicí emulze; týkající se určitého ročního období; citoslovce smíchu. - 37. Silně opilý člověk se skeptickým pohledem na fungování EU; domácké ženské jméno; volání. - 38. Špatný kauf; z větší vzdálenosti (slovensky); chemický prvek. - 39. Nevěstinec (slovensky); kapelník chrámu sv. Marka v Benátkách; africký kmen. – 40. Sídlo v USA; jedna z goniometrických funkcí; aztécký bůh. – 41. Jazyk střední vývojové epochy perštiny; americký herec. – 42. Domácké mužské jméno; Feuerbachův přítel. – 43. Vyčerpaně (slovensky). – 44. Spolutvůrce dětského filmu se psem Timem.

 

HÁDANKY

Moto: Co kdysi Valach na stůl dal, když Štědrý večer zaklepal.

1               ZÁMĚNKA

Zavoní o Štědrém večeru,
když si ji na talíř naberu.

2             VÝMĚNKA
Dnes ho láká strom před obcí,
lov antilop nejspíš příště,
dělník na ně číhá v noci,
vyhlíží ze stanoviště.

Majitelka velkého psa
do nádoby zrní dala,
kráčela s ním po setmění,
o tradici vykládala.

3              VÝPUSTKA
Kabát měl stát u provazů,
míry na sůl země chtěly,
darmošlapi i přes muldy
zeleninu vyhlíželi,
doopravdy všichni lidé
u jídla ji večer měli.

4     PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
            (J: 8 8 4 6 10 4 3 5 4)
Alpaka jen slitina je?
Pán se stále něco ptal,
on zří pěvce poblíž řeky,
novinu nám pošeptal.

Vinařce tam spadla látka,
ležela na dně řeky,
podle lidí hravá žena
lichotila jí věky.

5              ČÍSELKA
12 13454 627189 212754
09569043974 798 1 32754.

6             ZÁHADNÝ NÁPIS
Nápoj si na pouti dám jednou do roka,
zde draci lekají děvčátka s kočárky,
do lesa s kůží jdu navštívit proroka,
příbuzní čekají s touhou na pečárky.

7             OBMĚNKA
Radiálku bez bot Lojza
nese v rukou u verandy,
mlže chytil Čech pro ženu,
ta vypudí krále bandy.

Pohostinství známé znaky
znamenaly na Valašsku
vlast se zdarem, blaho taky,
nejen tam, i v blízkém Lašsku.

8             VÝPUSTKA
V krčmě chtěl stát před nevěstou
hostinský ze Sicílie,
za vesnicí mladík v poli
zeleninu rýčem ryje,
dívčina ji do podzemí
dopravila tak, jak chtěla,
všem by snesla modré z nebe,
zlaté srdce v jádru měla.

9             CITOSLOVKA
Na kolo usedá žena před vařením,
těší ji získané ryby po známosti.
Než závin dychtivci vylepší kořením,
vrátí se s rybami, chlapi je vykostí.

10           OBNAŽKA
Knížky u něj jsou bez šance,
s králem mince prohýří,
pasák maže opuchliny,
na Valašsko zamíří.

Na Štědrý den u večeře
slivovicí připíjí,
následuje sladkost, která
evokuje hostii.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Za logikou u stromečku uděláme letos tečku.

1. Dárky ve spirále

Z levého horního rohu projděte koridorem spirály až ke středu obrazce. Na této cestě sesbírejte osmkrát čtyři vyobrazené předměty stále ve stejném pořadí, které musíte odhalit, a zakreslete je tak, aby v každém řádku a každém sloupci byly vždy čtyři různé. Políčka se stejnými předměty se spolu nesmí dotýkat ani rohem. Vyobrazené předměty při obvodu čtverce musí být umístěny v daném směru jako druhé. Za správné řešení získáte 35 bodů.


2. Šupinky z kapra

Rodiče si šupinky z kapra schovali, aby se jich držely peníze, a děti je rozhodily na koberec. Zakreslete do obrazce jednu uzavřenou smyčku, která vodorovně a svisle spojuje středy sousedících políček, nikde se nedotýká ani nekříží a každé políčko navštíví právě jednou. Na každém políčku se šupinkou z kapra musí smyčka zahnout, navíc platí, že počet rohů smyčky mezi dvěma po sobě jdoucími šupinkami je stále stejný. Za správné řešení získáte 15 bodů.


3. Stavebnice LEGO

Vyskládejte z dílků LEGA do obrazce osm různobarevných plošek tak, aby každá obsahovala jeden dílek s „kompasem“. Čísla na kompasu udávají, kolik políček příslušné plošky se v daném směru nachází. Čtyři oddělující linie plošek jsou již vyznačeny. Za správné řešení získáte 25 bodů.


4. Vánoční stromeček

Do prázdných kroužků vepište po jednom všechna čísla z řady 664–682 tak, aby součet tří čísel na vrcholech každého z třinácti bílých trojúhelníků dával hodnotu uvedeného letopočtu. Za správné řešení získáte 20 bodů.


5. Sněhová vločka

Do prázdných kroužků vepište po jednom všechna čísla z řady 660 až 690 kromě těch, co už jsou ve vyplněných kroužcích vepsána, tak, aby součet tří čísel na každé straně všech šesti kosočtverců dával hodnotu 2017. Za správné řešení získáte 30 bodů.


 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies