jemelik

jemelik


Nolčova křížovkářská maturitaMilí přátelé, vítejte na startu 49. ročníku Nolčovy křížovkářské maturity.
Letošní ročník bude zaměřen na
Kanárské ostrovy. Autorem křížovek a vedoucím soutěže je Vladimír Jemelík.
Svá řešení posílejte na adresu:
 Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno. Řešení 1. kola zašlete
nejpozději do 12. března 2003.

I. Soutěžní podmínky1. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) je celoroční šestikolová řešitelská
soutěž jednotlivců v řešení
křížovek (KaH č. 4, 8, 12, 18, 22 a 26), které se může zúčastnit každý zájemce.

2. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky s obtížnějším stupněm legendy
a s případným použitím neobvyklých nebo nových prvků. Stylistické hodnocení výrazů
(zastarale, nářečně, řídce apod.) nebude v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí
být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí.
Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou
řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo
SČHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v
korespondenčních soutěžích (Členský zpravodaj SČHAK 1994) a podle Doplňků
k těmto zásadám (Výroční tisk SČHAK 1997–98).

5. Řešitelům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol.
Vítězem NKM se stane řešitel (řešitelé) s nejnižším počtem ztrátových bodů.
Vítězi bude započítáno 10 kvalifikačních bodů a dvě 1. místa (v případě, že řešitelé
budou 4 a více, pak 10 bodů a jedno 1. místo). Řešitelům na 2. – 10. místě
bude započítáno od 9 do 1 bodu. Řešitelé, kteří skončí na 11. a dalších místech,
získají 1 kvalifikační bod, pokud za celou soutěž budou mít maximálně 99 ztrátových
bodů. Nárok na kvalifikační body mají pouze členové SČHAK.

6. Reklamace a protesty lze podat nejpozději do 14 dní po zveřejnění výsledků v
 KaH na adresu vedoucího soutěže. Postup a forma při podávání protestu se řídí
platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů. Správnost řešení lze dokladovat
všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně
dodatků a příloh.II. Použité prameny1. ze seznamu základních pramenů: PČP, SSČ, SSJČ, MČSE, ČSBS, DID 8, DID 20,
UNI 10, ČSVAS, SYN, NEOLOG, ASCS, SCS-R, SCS-K, SCS-ED, CJC 1 - 3,
KNAP 1 - 3, VAS a ZKR-ED;

2. ze seznamu doporučených pramenů: PSJČ, Hubáček: Malý slovník českých slangů,
IES, Český biografický slovník XX. století, Encyklopedie tělesné kultury, Sokol:
Olympijské hry novověku, Procházka: Olympijské hry, Malé encyklopedie sportů
(atletika, fotbal, lední hokej, lyžování, olympijské hry, šachy, tenis, turistika),
Jordan: Encyklopedie bohů, Slovník antické kultury, Encyklopedický slovník
geologických věd, Svět zvířat (Albatros), Lexikon české literatury (Academia 1985 –
2000), Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Rystonová:
Byliny a jejich lidové názvy, SSJ a Ivanová-Šalingová: Slovník cudzích slov;

3. z ostatních pramenů: Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů
(Academia 1992), Český jazykový atlas 1 – 4 (Academia 1992 – 2001), Kočího malý
slovník naučný, Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání), Malý Ottův slovník
naučný, Slovníky spisovatelů (Odeon 1966 - 1987), Šach – Bareš: Křížovkářský
slovník – zeměpisné názvy (Beta Dobrovský 1999), Španělsko (průvodce, IKAR 2000),
Teyssler-Kotyška: Technický slovník naučný a Zahradnický slovník naučný 1 – 5
(ÚZPI 1994 – 2001);

4. z ostatních cizojazyčných pramenů: Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko-český
slovník (Leda 1997), Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1 – 2
(Academia 1999) a Hais – Hodek: Velký anglicko-český slovník 1 – 2
(Leda, Academia 1997).

Pro zobrazení přibližných tvarů ostrovů a jejich polohy byly použity mapy Canary Islands,
Cartographia Kft., Budapest 1995. Na případné doplnění nebo záměnu pramenů
budou řešitelé upozorněni v průběhu soutěže nebo bude uvedena pomůcka.III. Zasílání řešeníŘešení je třeba zaslat nejpozději do termínu uvedeného u každého kola na adresu
vedoucího soutěže (rozhoduje datum poštovního razítka). Zasílání jedné opravy
řešení je přípustné pouze písemnou formou, a to do termínu zasílání řešení. Tato
oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po
termínu nebude brán zřetel.IV. Další ustanoveníJako ocenění kromě získaných kvalifikačních bodů a případně prvních míst připravil
autor křížovek pro vítěze soutěže následující finanční odměny: v případě jediného
vítěze pod 5 ztrátových bodů získá vítěz 5 000,-- Kč, v případě více vítězů pod 5 ztrátových
bodů vítězové získají k rozdělení rovným dílem 4 000,-- Kč, v případě jediného vítěze
v rozmezí 5 – 9 ztrátových bodů získá vítěz 3 000,-- Kč, v případě více vítězů
v rozmezí 5 – 9 ztrátových bodů vítězové získají k rozdělení rovným dílem 2 000,-- Kč,
nedosáhne-li žádný z řešitelů méně než 10 ztrátových bodů, bude na konci soutěže
vylosována odměna 200,-- Kč pěti soutěžícím, kteří absolvují všech šest kol. Vítěz dále
obdrží zmenšený obraz Kanárských ostrovů se soutěžními křížovkami, proto bude
označení řádků a sloupců křížovek ciferné. V celé soutěži se do trojúhelníkových
mozaikových políček vpisují dva znaky, do konvexních mozaikových políček tři znaky
a do konkávních mozaikových políček čtyři znaky. Ceny jsou lákavé, proto některé
skryté tajenky hledejte zvlášť poctivě. Přejeme Vám hodně zdaru.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies