jemelik

jemelik


Nolčova křížovkářská maturitaMilí přátelé, vítejte na startu 49. ročníku Nolčovy křížovkářské maturity.
Letošní ročník bude zaměřen na
Kanárské ostrovy. Autorem křížovek a vedoucím soutěže je Vladimír Jemelík.
Svá řešení posílejte na adresu:
 Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno. Řešení 1. kola zašlete
nejpozději do 12. března 2003.

I. Soutěžní podmínky1. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) je celoroční šestikolová řešitelská
soutěž jednotlivců v řešení
křížovek (KaH č. 4, 8, 12, 18, 22 a 26), které se může zúčastnit každý zájemce.

2. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky s obtížnějším stupněm legendy
a s případným použitím neobvyklých nebo nových prvků. Stylistické hodnocení výrazů
(zastarale, nářečně, řídce apod.) nebude v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí
být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí.
Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou
řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo
SČHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v
korespondenčních soutěžích (Členský zpravodaj SČHAK 1994) a podle Doplňků
k těmto zásadám (Výroční tisk SČHAK 1997–98).

5. Řešitelům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol.
Vítězem NKM se stane řešitel (řešitelé) s nejnižším počtem ztrátových bodů.
Vítězi bude započítáno 10 kvalifikačních bodů a dvě 1. místa (v případě, že řešitelé
budou 4 a více, pak 10 bodů a jedno 1. místo). Řešitelům na 2. – 10. místě
bude započítáno od 9 do 1 bodu. Řešitelé, kteří skončí na 11. a dalších místech,
získají 1 kvalifikační bod, pokud za celou soutěž budou mít maximálně 99 ztrátových
bodů. Nárok na kvalifikační body mají pouze členové SČHAK.

6. Reklamace a protesty lze podat nejpozději do 14 dní po zveřejnění výsledků v
 KaH na adresu vedoucího soutěže. Postup a forma při podávání protestu se řídí
platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů. Správnost řešení lze dokladovat
všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně
dodatků a příloh.II. Použité prameny1. ze seznamu základních pramenů: PČP, SSČ, SSJČ, MČSE, ČSBS, DID 8, DID 20,
UNI 10, ČSVAS, SYN, NEOLOG, ASCS, SCS-R, SCS-K, SCS-ED, CJC 1 - 3,
KNAP 1 - 3, VAS a ZKR-ED;

2. ze seznamu doporučených pramenů: PSJČ, Hubáček: Malý slovník českých slangů,
IES, Český biografický slovník XX. století, Encyklopedie tělesné kultury, Sokol:
Olympijské hry novověku, Procházka: Olympijské hry, Malé encyklopedie sportů
(atletika, fotbal, lední hokej, lyžování, olympijské hry, šachy, tenis, turistika),
Jordan: Encyklopedie bohů, Slovník antické kultury, Encyklopedický slovník
geologických věd, Svět zvířat (Albatros), Lexikon české literatury (Academia 1985 –
2000), Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Rystonová:
Byliny a jejich lidové názvy, SSJ a Ivanová-Šalingová: Slovník cudzích slov;

3. z ostatních pramenů: Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů
(Academia 1992), Český jazykový atlas 1 – 4 (Academia 1992 – 2001), Kočího malý
slovník naučný, Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání), Malý Ottův slovník
naučný, Slovníky spisovatelů (Odeon 1966 - 1987), Šach – Bareš: Křížovkářský
slovník – zeměpisné názvy (Beta Dobrovský 1999), Španělsko (průvodce, IKAR 2000),
Teyssler-Kotyška: Technický slovník naučný a Zahradnický slovník naučný 1 – 5
(ÚZPI 1994 – 2001);

4. z ostatních cizojazyčných pramenů: Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko-český
slovník (Leda 1997), Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1 – 2
(Academia 1999) a Hais – Hodek: Velký anglicko-český slovník 1 – 2
(Leda, Academia 1997).

Pro zobrazení přibližných tvarů ostrovů a jejich polohy byly použity mapy Canary Islands,
Cartographia Kft., Budapest 1995. Na případné doplnění nebo záměnu pramenů
budou řešitelé upozorněni v průběhu soutěže nebo bude uvedena pomůcka.III. Zasílání řešeníŘešení je třeba zaslat nejpozději do termínu uvedeného u každého kola na adresu
vedoucího soutěže (rozhoduje datum poštovního razítka). Zasílání jedné opravy
řešení je přípustné pouze písemnou formou, a to do termínu zasílání řešení. Tato
oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po
termínu nebude brán zřetel.IV. Další ustanoveníJako ocenění kromě získaných kvalifikačních bodů a případně prvních míst připravil
autor křížovek pro vítěze soutěže následující finanční odměny: v případě jediného
vítěze pod 5 ztrátových bodů získá vítěz 5 000,-- Kč, v případě více vítězů pod 5 ztrátových
bodů vítězové získají k rozdělení rovným dílem 4 000,-- Kč, v případě jediného vítěze
v rozmezí 5 – 9 ztrátových bodů získá vítěz 3 000,-- Kč, v případě více vítězů
v rozmezí 5 – 9 ztrátových bodů vítězové získají k rozdělení rovným dílem 2 000,-- Kč,
nedosáhne-li žádný z řešitelů méně než 10 ztrátových bodů, bude na konci soutěže
vylosována odměna 200,-- Kč pěti soutěžícím, kteří absolvují všech šest kol. Vítěz dále
obdrží zmenšený obraz Kanárských ostrovů se soutěžními křížovkami, proto bude
označení řádků a sloupců křížovek ciferné. V celé soutěži se do trojúhelníkových
mozaikových políček vpisují dva znaky, do konvexních mozaikových políček tři znaky
a do konkávních mozaikových políček čtyři znaky. Ceny jsou lákavé, proto některé
skryté tajenky hledejte zvlášť poctivě. Přejeme Vám hodně zdaru.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies