jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 41. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 15. března 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4755 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2017

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2017 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku doplňte do elektronických pramenů Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz. Ze seznamu pramenů nebudete ve 41. kole JLA potřebovat z PD 10 pramenů. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 41. KOLO

 KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 16

Krajánky jsem si připomenul, když jsem vstoupil do obytné ... (1). „Tož vítajte všeci,“ zve nás na prahu paní ... (2). Na peci se sporákem keramické, litinové i dřevěné … (3), a jak přihodila na živý polenový … (4), … (5) se plápolavě ozářila mihotavými … (6) a z koutů povyskočily ospalé … (7). Pravidelný … (8) perpentyklu na nástěnných hodinách, zvenčí doléhá nepřestajný klapot mlýnského kola, a ty nevtíravé zvuky dotvářejí důvěrně zateplené ovzduší, a já se do něj propadám jako do plástve včelího medu…

Dnes se ve valašské kuchyni zaměříme na … (9) a … (10). O velkém významu … (9) pro výživu valašského lidu shodně vypovídají vlastivědní pracovníci i pamětníci. … (11) … (9) nesměly chybět v žádné chalupě. Sklizeň, krouhání a nakládání … (9) patřily k významným událostem v životě rodiny na sklonku podzimu. Obrazec křížovek tvoří … (12) na … (9). V horských usedlostech nebo při neúrodě se do … (11) přikrouhaly i … (10), … (13) i … (14). Hrnec … (9) vystačil na jeden den, co se nesnědlo ráno nebo k obědu, dojedlo se večer. Kyselé … (9) přicházelo na stůl i v syrovém stavu. Ze … (9) se vařila např. tradiční zelňačka neboli „kyselica“ nebo také … (15). 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
7 střídavých polomozaikovek (2 souměrné a 5 nesouměrných)

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 2. (8), 3. (6), 5. (8), 6. (7), 8. (5), 12. (9) a 15. tajenka (9). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Sledovat. - 2. Cigarety. - 3. Přinášející záchranu. - 4. Autor libreta opery Stálost a síla; citoslovce. - 5. Nevlastní dítě; časový údaj. - 6. Název pro střední kambrium v Severní Americe; část tiskařského stroje; spojka. - 7. Ukrutník; komunikační prostředek živočichů; rod; amerika. - 8. Zděděná vlastnost; zahrada (z arabštiny); rozruch; buchta; peníz. - 9. Dobrák; blahodárný; příslušník íránského kmene kočovníků; činit; jistě. - 10. Slabě; vídeňský hvězdář; tulačka; obchodní stát podobný Benátkám; bitky. - 11. Vrstvy; snovati; obestřená; hudební nástroje; druh vlněné látky; napříč. - 12. Okamžiky; pruský důstojník; šilhavý; prázdniny; proband; irský král; míč. - 13. Namrzelí; parapet; sekáčovec; napadení; řeka v Anglii; pěvec; obyvatel části Moravy. - 14. Hrad nad Chrudimkou; tkanina; housenky (s botkami); potírati; dravec; Karlíkova role; pálit; citoslovce. - 15. Básnička; vidélce; neplatnost; zánik; nerost; žvást; bosa. – 16. Koření; ?9?; dřívější název července; zvuk trubky; omyl; anglosaský historik; kvůli; převzetí ručení; hezká žena; jméno tónu. – 17. Hřbítek; lehká lodice; chudák; francouzská herečka; skupina indiánských jazyků; hlupák; varhanní rejstřík; rakouský malíř. – 18. Chlapík; adiantum; francouzský lékař; polynéský bůh; štěstí; japonská řeka; stavební materiál; když; argentinské sídlo. – 19. Maska; peruánský archeolog; hora v České vysočině; hlavní město asijského státu; lichokopytník; francouzská herečka; hlízy byliny rostoucí v Indii; cukr. - 20. Druh lidové písně; nástroje na šití; ?10?; ?13?; ?7?; dogonský bůh; svazky ze dvou hrstí vytřeného lnu; pojímat. - 21. Druh taneční variace; zadní část hlavy; motocykly; ukazovací zájmeno; románová postava syna přerovského starosty; nemoc; bulka; brousek. - 22. ?1/1?; zpívaná slabika; antická místnost; australský politik; africký kmen; gotický lomený oblouk; druh plavce; asijská horská oblast; pyramida; píseň Tublatanky. - 23. Jaro; středisko mayské říše; postava ve Vraku; tlusťoch; organické sloučeniny; dorážet; svářit se. – 24. Gazelí; bratrovrah; turecké sídlo; destička; plodnice mající vřecka; sháňka; alegorie. – 25. Stará laň; nula; rakouská řeka; cpáti; hudební nástroj; roztoč; filmová hra menší ceny. – 26. Návštěvníci; kmen obývající jakutskou oblast; pozadí; bujný; stará srbská plošná míra; strom; obrus. – 27. ?1/2?; sumerský velekněžský titul; hojivá mast; bodná zbraň; pás; fous; povětroň. – 28. Kouzlo; zmizelí; dalamánek s mákem; nedovolený zákrok v házené; oblast stejnorodé sedimentace. - 29. Ryba; chemický prvek; hudební nástroj; žebernatka. – 30. Druh koberce; bavlněná látka; tlustospis; název přípravku na změkčování vody. - 31. Předchůdce J. Thomase ve funkci šéfa jisté organizace; pleť; drtit na prášek. - 32. Předložka; zubačka. – 33. Trampota. – 34. Pes.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 10. Do hněda sluncem opálení. - 11. Dědek. - 12. Útrapa. - 13. Obecné číslo v matematice; léčivé vody. - 14. Smutek; talíře s bochníčky. - 15. Malíř; sváděti. - 16. Kněžské límce; papoušek; indické město. – 17. Více v pozadí; pradlena; americký průmyslník; transmise; duch. – 18. Houba; planetka; silně; obhájce; úspěch. – 19. Český malíř; rostlina (lidový název); mineralogická lokalita v Peru; tanec; řecké pohoří. – 20. Domácké ženské jméno; netoliko; bláznivé; spinkati; běl; jedlík. - 21. Kropicí nádoba; slepice; hazardní hra; nezajímavý; hašteřivý; tendence; mládě některých vzdušnicovců. - 22. Hezká dívka; pletenec vlasů; prérijní indiáni; postava z románu Na Librově gruntě; poplatky; kočkodan; vrchnost. - 23. Peří na hrudi; závaží; pták; matka; zběhlá; vázanka; velké divadlo; předložka. - 24. Zda; středověká zbraň; I; „hnědý lebník“; odnětí; hejna; domácké ženské jméno; planetka; volání na kočku. - 25. Tekutý chleba; ještěr; týkající se určité směsi kapalin; středoamerický stát; hlavatice; pohádková obluda (dle Rosy); druh pšenice. - 26. Pravděpodobná (kandidátka); ryba; anglický vynálezce; vysíliti; uhlovodík; karetní hra; pták. - 27. Pochoutka; chemická značka kovového prvku; verze folklorních skladeb; hráč na bendžo; latinský název chemického prvku; milenec. - 28. Jistiti; lem; lidský tělesný orgán; přihlouplý člověk; antilopa; ?14?. - 29. Ovíjivá rostlina; nástroj pro práci s počítačem; rod hub; egyptská královna; nižší obratlovci; napravo. - 30. Madlo; Višnuův epiteton; nepoddajnost; prvoci; do; domácké ženské jméno. - 31. Listnáč; označení určitých válečných vozů; nádoba; pokládati; podpěra arkýře; špice. - 32. Spiranta; citoslovce; paní; šle; forma indického divadla; píseň s textem Chaplinova kolegy; římská číslice + síct. - 33. Francouzský spisovatel; ale; podávky; lajna; řád pavoukovců; americký film z roku 2011; ?11?. - 34. Česká ves; školní předmět; umísťovati; Náckova; výborně; název meteorického kamene; jméno feny. - 35. Postava z Lakomce; siven; placatý (dle Nejedlého); ves ve smíchovském okrese; borovice; americký hudebník; druh stroje. - 36. Černé fleky; ždibec; rod brouků; polní hlídač; drůbež; zvedák. - 37. Louže; husté soudržné mraky; nerost; měřice; pochlebovat. - 38. Sportovní odvětví; mahagonový strom; rána; zasmušit. - 39. Poplatek ve starém Římě; ruská řeka; královský geograf Ludvíka XIV.; ?4?. – 40. Kati; druh dopravního prostředku. – 41. Pager. – 42. Zemědělec. – 43. Název kanadského filmu z roku 2014.

 

HÁDANKY

Moto: Halí, belí, samé zelí…

 

1               PŘESMYČKA (N: 7 5 4)


Snad vám zvony nezaplaší
znalost karet v mariáši.

2             OBNAŽKA
Byliny hlodavci za kosti ukryli,
slyšeli hvízdání před půdou v chlívku,
dívčino mrkání s fešákem cvičilo,
musel si na kuráž dát jednu slivku.
Zatímco kamarád o krávy pečoval,
lišácký parťák mu přebíral dívku.

3              POSUNKA
Dřív jsem látky míchal v baňkách,
dneska vlastním meloun, bratři.
Nejeden stan Ital koupil,
chová se jak hraboš na tři.
Děl za brankou expert s pivem,
že do zelí strašák patří.

4              VSUVKA
Na krejčího přišla mdloba,
mazadlo na spoje cáká,
potřebuje dovolenou,
v dáli ostrov hosty láká.

Zadíval se na zahrádku,
záhon stíní části stromů
u nás, kde kluk kypřil brukve
bezva ženy vedle z domu.

5             VYBÍRAČKA
Na zámku nanovo správce je nemocný,
v zahradě pár paků zahlédlo mizeru,
jak od stop ten zloděj dočistil sedadla
a z lupu ozdoby odnášel k jezeru,
kde chtěla dívenka za tance s kejklíři
zákusky, ač z chudých pochází poměrů.

6          ZÁHADNÝ NÁPIS
Jízlivost žen štvala muže,
v přírodě se cítil v poho,
kde vysoká spala v trávě,
tam zelené voní mnoho,
skot pohříchu spal už taky,
mrzuté je trdlo z toho.

7              VÝPUSTKA
Pták bral zřetel na okolí
tam, kde ryba vody zdobí.
Rota vedle bariéry
s písní na rtech svádí roby.
Určitý čas zpracovává
máti brukve do nádoby.

8    PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
Vrtošivý silák žije
v blahobytu z části věna,
s kráskou střet ho svádí z cesty,
na kompasy sází žena,
která tvrdí, že modelka
byla špatně oblečená.

9               ZÁMĚNKA
Vystavoval silák paži,
rád se za ní znalec dívá,
do vedení tlačil dívku,
ona byla domýšlivá.

10             OBNAŽKA
Na houby je primát v boxu,
když klaun zmizí muži, chce-li,
prý mu divné tvary šneků
na Zelňáku nabízeli,
každá mince bude dobrá –
kupuje hráč zas fajn zelí.

 

 LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Zřejmě na pár nedělí vlezete si do zelí.

 

1. Zelí na záhonu

V prázdných políčkách se nachází nejvýše jedna hlávka zelí. Každá šipka ukazuje směr, ve kterém se z daného políčka nachází více hlávek zelí než v kterémkoliv jiném směru. Za každou hlávku zelí umístěnou ve správném řešení získáte 2 body.

 

2. Zelí v sudoku

Vyplňte záhonky (políčka) na zahradě počtem hlávek zelí od 1 do 9 tak, aby se stejné počty hlávek zelí neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v tučně ohraničených čtvercích 3×3. Každé dva záhonky propojené zelenou linií obsahují dva po sobě jdoucí počty hlávek zelí (dvě po sobě jdoucí čísla). Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

3. Hlávka zelí

Po sklizni zelí zůstalo na podzim na záhonu pět kolíků A, B, C, D a E a poslední hlávka zelí H, která se na našem pohledu shora nachází ve středu úsečky FG, přičemž délky úseček AB = AG a BC = CF. Na jaře na záhonu zůstaly na svých místech jen kolíky A, C, D a E, po kolíku B a po hlávce zelí H nezůstala ani stopa. Za správné určení původního místa hlávky zelí a zdůvodnění řešení získáte 25 bodů.

 

4. Babiččina zelňačka

Všech pět babiččiných vnoučat už slavilo narozeniny, ale žádnému není přes čtyřicet. Jednu neděli slavila narozeniny babička a pozvala vnoučata na zelňačku. Mladší vnučka přivedla za ruku ten den dvakrát mladšího vnuka, než byla ona sama. Zelňačka jim chutnala a za týden s nimi přišel i další vnuk, dohromady bylo oběma chlapcům právě dvakrát tolik co mladší vnučce. Za další týden s těmi třemi přišla i starší vnučka, oběma vnučkám bylo dohromady právě dvakrát tolik co oběma chlapcům dohromady. A za další týden už přišli na zelňačku všichni, to totiž slavil narozeniny nejstarší vnuk a všem třem vnukům bylo dohromady právě dvakrát tolik co oběma vnučkám dohromady. Za každé správné různé řešení věku nejstaršího vnuka při výše uvedené oslavě jeho narozenin získáte 10 bodů. Věky počítejte v celých dnech.

 

5. Prohlídka zelí

V tučně ohraničených záhonech se nachází tolik hlávek zelí, kolik je v růžku záhonu uvedeno. V každém políčku je nejvýše jedna hlávka zelí a dvě hlávky nejsou nikdy ve dvou políčkách sousedících spolu stranou. Ve zbývajících políčkách vám musí zůstat uzavřená pěšina, po které chodíte na prohlídku úrody. Osu pěšiny tvoří vodorovně či svisle propojené středy políček. Každým středem políčka prochází pěšina pouze jednou a nikde se nekříží. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

6. Krouhání zelí

Vykrouhejte v obrazci se sto políčky 25 oblastí ve tvaru tetramin. Každé tetramino obsahuje nejvýše jedno písmeno, přičemž písmena Z, L a Í leží kdekoli v tetraminech svého tvaru dle příkladu. Písmeno E musí ležet ve dvou zbylých tvarech tetramin. Tetramina lze libovolně otáčet a převracet a musejí pokrýt celou plochu obrazce. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies