jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 43. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u sekáčku na maso a hádanek a logických úloh s tématem masa činit potíže.

U křížovek jsem jako obvykle připravil dvoják a falešnou tajenku a pár svodů, abyste to s nalezením skrytých tajenek neměli tak jednoduché. A najít autora Tkalcova jitra v Lexikonu české literatury byla také detektivní práce.

U hádanek jsem Vás chtěl potrápit trochu bodrým Valachem coby Valašiskem, potíže dělala počítačová soustava údajů s trenérem Hapalem, který s fotbalem skutečně začínal na Hané. A možná i ten nepříliš frekventovaný služebník církve, biskup to být nemohl. Obchody se pojí s vazbou "s čím" i "čím", v záhadném nápise budu vedle autorského "obchody lidským masem" uznávat i "obchod s lidským masem" s kvalitativním prohřeškem, kdy se v náznaku i jádru shoduje předložka, řešení odpovídá zadání a hádanka takto řešená není vadná, pro vysvětlení uvádím níže citaci ze Směrnic.

Citace ze Směrnic, část IV. – Kvalita hádanek, odstavec K4:
K4 - proměna náznaku v jádro
Větším nebo menším záporem jsou odpovídající si slova náznaku a jádra, která mají v současném jazyce stejný slovní základ a významově se více či méně neliší. Větším či menším záporem je i totožnost slov, která sama o sobě význam nemají (předložky, spojky a částice), rovněž tak změna předložek v předpony a naopak.

U logických úloh někomu nesedla matematická logika. A Maso pod pultem s určitou fintou rozmístění písmen bylo v jinak řešitelsky přívětivém kole také překážkou.

Vladimír

Autorské řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Váhi. - 2. Todle. - 3. Ninti; Sejb. - 4. Toer; saska; hela. – 5. Timer; Kovno; hama. - 6. Varosní; brány; kati. - 7. Couma; souvar; gutna; inka. - 8. Koce; Lamna; Marila; osení; vran. - 9. Čerpař; Leaky; veloce; určit; Blet. - 10. Cejní; zbrklý; Vilma; Soeiro; bonzy; smrk. - 11. Inuk; revma; sozoly; tááák; Arčové; plíce; butut. – 12. Stony; diody; samour; brdlí; Vanous; trdla; Debin. - 13. Veduty; hrdně; kokpit; Naíma; soigné; Breda; lumek. – 14. Nerouti; Tenma; sondař; oblák; maleny; Omnia; kačena. – 15. Hovězí; mlíčí; kárkář; hansa; Valéry; berbena. - 16. Lena; prpat; Nouvel; drama; So Ye Jo. – 17. Žest; Haima; Sotira; triola. – 18. Boky; halfy; kohemp. – 19. Lizky; teaky; jabka. – 20. Lůžko; šifrér; vény. – 21. Besarábec; lokonym. – 22. JSA; parytaji; jak. – 23. Sabo; nijak; LI. – 24. Sa; konina; Kalike. – 25. Kola; rateskero + Ratti. – 26. Ranatika; esterová. – 27. Naplkati; temovák. – 28. Plastika; monodiky. – 29. Klokani; nosiska. – 30. Pilnice; sideritis. – 31. Juncein; de Gorla. – 32. Peninsula; Gosula; James Lye. – 33. Pelius; Valachy; Broye. – 34. Ma; Demachy; exlídr. – 35. Jan Kudr. – 36. Moa.

Tajenky: 1. Vodní pila (skryta, vyznačena je červeně). - 2. Koryta (skryta, vyznačena je červeně). - 3. Pilnice. - 4. Desky. - 5. Malá dílna (skryta, vyznačena je červeně). - 6. Valachy. - 7. Maso (sedmá tajenka je skryta na sedmi místech, vyznačena je fialově). - 8. Sváteční den (skryta, vyznačena je červeně). - 9. Skopové (skryta, vyznačena je červeně s černým lemováním v políčkách pod skrytým masem). - 10. Hovězí. - 11. Konina. - 12. Zvěřina (skryta v legendě pro křížovku vlevo ve směru šikmo dolů zprava doleva po shlucích „lov”: polovzdělanec, slov ve větné, člověka, pulovříky, pytlovinu, královna, milovat).

 

Autorská řešení hádanek:

1.   Robě, duha, rum u sudu, Valašisko, pole – k obědu hora masa dávala si skopové.
(jako Valašisko byl použitý bodrý Valach Jura Sýkora)

2. Hlas, Truman, kumšt, vesmír, telení, Kuzma, sazák, ostří – hastrmanku štve smrtelník z masa a kostí.

3. Podobizna s mokváči, oznamovači, u pána baby slzejí, anabase, neholím pasáky, lipky – podbiskup byl z jiného masa.
(ČSVaS, heslo 2148, u dýmek mokváče = odlivky)

4. Sjetina, Hapal, tajna, kop, alko, vsi, troje kamna, Sótó, zánik – je ti snaha platná jak Polákovi strojek na maso? (otazník)
(Sótó viz DID 8)

5. Deváťák hladí kožich, švec Thomase káral, edikt, kalkul – Eva ťala do živého masa radikálku.

6. Bobr, audi, lázně, reje, ohozy kápa, Dumas – obrana udělá z nejednoho zápasu maso.
(Bobr je řeka pramenící ČR a vlévá se v Polsku do Odry)

7. Ropa, astry, válek, Kamas – propásla strýcova lékařka maso.

8. Prolhaný Zdislav nechápe mapu, pohled na zmuchlané (zchumlané) savé papíry, prázdná plocha hlavy u písmene.

9. Popis žáka, policii Jiljí volá, choť i lijci jí, mez Sam míjí – bobby šakalovi líčil obchody lidským masem.

10. Laso, sláma, kauza, sluka, ká – láska u Skal ukázala maso.
(ká = kačka, koruna viz SNČ, Skály = hora v CJC 2/472, ukázat maso = svléci se viz Šmírbuch)

Prameny k námětům:

SSJČ
hora masa = tlustý člověk

smrtelník z masa a kostí = obyčejný člověk
být z jiného masa = mít jinou povahu (než ostatní)
tnout někoho do živého masa = ranit ho, ublížit mu, zasáhnout ho na nejcitlivějším místě
obchody lidským masem = obchody otroky, děvčaty

Šmírbuch jazyka českého
platné jak Polákovi strojek na maso = marné, zbytečné
ukázat maso = svléci se

SNČ
dělat z mače maso = hrát surově
maso = vydařená produkce, koncert plný energie a nasazení

PSJČ
maso = prázdná plocha hlavy u písmene

 

Autorská řešení logických úloh:

1. Maso v mrazírně

Řešení viz obrázek.

2. Cesta pro maso

Řešení viz obrázek.

3. Maso tří barev

Řešení viz obrázek.

4. Kousek pečeně

Závěr, že Lukáš může jíst pečeni za všech okolností, vyjádřených podmínkami úlohy, je správný. A Baloun? Ten musí jíst pečeni za všech okolností, vyjádřených podmínkami úlohy.

5. Maso pod pultem

Jedno z možných řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1 a 2 je Zdeněk Kapybara Vodička, č. 3 Honza Krtek Novotný a č. 4 a 5 Vladimír Barakuda Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies