jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 35. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. prosince 2015 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4035 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

35. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Řešíte-li v pohodě,
               netřeba být o vodě.

1. Poloprázdné čerpáky

Vepište do některých políček po jednom vhodném písmenu A až E tak, aby každý řádek i každý sloupec obsahoval pět různých písmen. Písmena okolo obrazce udávají první viditelné písmeno od okraje v daném řádku či sloupci. Pět podbarvených polí na každém čerpáku znázorněném podbarveným kruhem obsahuje přesně tři navzájem různá písmena. Přitom platí, že vzájemná poloha písmeny vyplněných a prázdných políček v žádné dvojici čerpáků není z pohledu zadaného obrazce stejná. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

2. Váhy

Máme 10 stejně těžkých čerpáků zavěšených v složitém systému vah. Máme k dispozici čtyři a půl litru vody. Rozlejte vodu do jednotlivých čerpáků tak, aby v každém bylo jiné celočíselné množství decilitrů vody a přitom byly váhy v rovnováze. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Deset čerpáků

Přeškrtněte 15 čerpáků s různými obsahy vody (čísla na nádobách) umístěných v tabulce 5 x 5 polí. Součty obsahů zbylých 10 čerpáků zapište na okraj každého řádku a sloupce (viz příklad). Maximalizujte součin nejčastěji se vyskytujícího součtu x a počet jeho výskytů y. Za správné řešení získáte x.y bodů.

4. Čerpák

Pokryjte celou oranžovou plochu čerpáku o 60 polích všemi 12 různými typy pentomin. Za správné řešení získáte 15 bodů.

5. Poloplné čerpáky

Vepište do všech 68 prázdných bílých a podbarvených políček plný nebo prázdný kroužek. Přitom platí, že skupina plných i prázdných kroužků tvoří jedinou stranami souvislou oblast. Zároveň nikde nevzniká čtverec 2 × 2 pole se stejným typem kroužků. Pět podbarvených polí na každém čerpáku znázorněném podbarveným kruhem obsahuje vždy z pohledu zadaného obrazce různou formaci kroužků. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 57. kolo probíhalo od 23. dubna do 20. května 2020. Otevřít si můžete řešení 57. kola JLA, předběžné výsledky 57. kola JLA a ohlasy na 57. kolo JLA. Věnováno bylo sáňkování, došlo 165 řešení, děkuji za ně. Pěkné červnové dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies