jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 31. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 11. března 2015 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3615 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Soutěžní podmínky JLA 2015

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2015 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku u PD doplňte Skalická, Větvička, Zelený: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin (Aventinum 2012) a u POC Neuman, Hořejší: Velký francouzsko-český slovník (Academia 1992).

Pouze pro 31. kolo JLA si přidejte u PD pramen ZAM-A (1996), naopak nebudete potřebovat žádný pramen se sportovní tematikou (ETK, Sokol, MEA a MELH). Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

31. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 6

Nejvíce však proslula Pelárova kapela na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895. Valaši rozebrali na Vsetínsku lidové stavby na ... (1) a ... (2), naložili je na železniční vagony spolu s dalšími exponáty, na zastávce v Růžďce přibrali složení pily jednošky od mlynářů Stradějů z Bystřičky, všechno v pořádku dopravili do Prahy a poblíže obloukové brány na výstavišti zase sestavili. Stála tam pasekářská usedlost z hrubě opracovaných klád se stodolou, kůlnou a chlévem, také listník, ovčírna, ... (3), salašnická koliba, ... (4), pila valaška, křiváčkářská ... (5), sušírna ovoce, zvoničky, už jen spustit do studny okov na řetězu a naplnit břichatou ... (6) na jejím roubení, ani ... (7) s vyřezávanými a vybarvenými roztodivnými maskami zvířecími i lidských tváří na česnech nechyběly. ... (8) Pražáky uchvátila, byl to pohled do jiného světa, jaký neznali.

Jestli nějaký materiál provázel Valacha po celý život, tož to bylo dřevo. Dřevo tvořilo ... (9) většiny věcí, kterými byla tradiční valašská chalupa vybavena, kromě něj se objevovaly v kuchyni a jizbách jen jiné přírodní materiály: keramika, sklo, vlna, proutí apod., žádná ... (10). Obrazec křížovek tvoří dřevěný ... (11), což je valašský ... (12) pro poličku na ukládání lžic.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 1. tajenka (5) a 11. tajenka (8) jsou skryty, vypište je a vyznačte ve správně vyplněném obrazci.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pěvec. - 2. Minerál; krémy; jedna z věží Pražského hradu. - 3. Osekat větvičky; angolské sídlo; ?2?; týkající se umu; citlivý. - 4. Šperk; přístroj používaný ve stavebnictví; výbuchová souhláska; velký kastrol s jídlem; mlž. - 5. Divně + neperforované kokolity; citoslovce; ryby + panenka; tyrani. - 6. Rod hmyzu; sníst; parťák; ?5?; hora v Šumavské hornatině. - 7. Celou noc oka nezamhouřit; křiklounka; ?10/1?; Smetanova opera; slovensky „svah“. - 8. Zábradlí; hmyzožravec; česká filmová herečka; nerost; dopisnice s vytištěnou známkou. - 9. Bulharská herečka; lovecký psík; dřívější školní známka; vynoření; obyvatel Evropy. - 10. Do včerejšího dne; bůh uctívaný v západní Africe; zevlovat; Kebuladzeho role; baterie; planetka. - 11. Rostlina; monogram loutkoherce Čady; záhyb; špetky; v esperantu „mírový“; kápě (zdrobněle); jihoslovanské mužské jméno. - 12. Noviny; dvanáct kusů téhož druhu; oslí kobyla; ženské jméno; jáhlový; hudební nástroj. - 13. Ekvádorský politik; polnost po vyplaněném lese; mužské jméno slovanského původu; mající schopnost pučet; postava ve filmu Tisícročná včela; zasloužilý mistr sportu v plavání; indoíránská. - 14. Říha; kapela; strom; měňavky; hrabanky; tyčka; říčka ústící do České huby. - 15. Doháněti zpoždění při jednom objezdu města; spirála; hlasitě dýchat; hra s hokejkami; polní plošné míry; vyrobená z krokodýlí kůže; česká podoba příjmení autora Mužů moře. – 16. Týkající se měnové jednotky některých dřívějších jugoslávských republik; prohlubně (slovensky); určitým cizím jazykem; náprsník; rudá bouře; íránský ženský démon nemoci; syn Automedúsy. – 17. Zbavit řeči; plováním se dostati do mokřadu; ?7/2?; moc; iniciály cukráře v Chrudimi (byl v kontaktu s Pavlem Horákem); malé dítě; člověk stále pšikající. – 18. Dvoukřídlý hmyz; kroužek; norské sídlo; sousedé; italský malíř; osobní zájmeno. – 19. Americký skladatel; francouzský režisér; medikamenty (slovensky); role Tomáše Kluse; přítok Dunaje; marginálie. – 20. Velkolepé představení (slovensky); zapojený; lavina (otázek); jméno feny; spáč. - 21. Slovenské mužské jméno; blejzry českého pedagoga; rostlina + děloha; chemická značka prvku ze skupiny aktinoidů. - 22. Káhirská mešita; tartaráty; jednoklonný nerost; nealkoholický nápoj. - 23. Dovoliti si přijmout pozornost. - 24. Řád ryb; planetka. - 25. Portugalský mořeplavec; malarická horečka. - 26. Kůže špičkové kvality. - 27. Porost stromů. - 28. Anglicky „hrnec“; muška.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 28. Krycí název marihuany. - 29. Potud (podle Johna). - 30. Typ stanu; příslušník afrického kmene. - 31. ?12?; anglicky „otázka“. - 32. Značně vrtkaví; starší SPZ vozidel českého okresu. - 33. Přestoupiti na podzemku. - 34. Zásada; francouzský dějepisec; pobudové. - 35. Patřící ženě jistého jména; ?8?; druh kola. - 36. Na doplacení drobnými penězi na větší peníz; cizí ženské jméno; ohniště pece; spoluhráč Shawa; část holubího těla. - 37. Háv; arabské mužské jméno; řeka v USA; španělsky „opice“; zakvílení. - 38. Tenká vrstva glaciálních jezerních sedimentů; malé dítě; chemický prvek; fáze Měsíce (slovensky); český technik; zkratka intenzimetru. - 39. Jihokorejská pevnost; opatřiti zahradu plotem; dopovědět; pravděpodobně první počítačový vir; širší mezery mezi zuby. - 40. Indoevropské kmeny v Itálii; ?9?; tůně; ?7/1?; hrobky; maďarský časopis založený v roce 1916; kus; postoje. - 41. Gabe; přístav na břehu Viktoriina jezera; český literát; odložit; kruhy (slovensky); hromada; nejvyšší shromáždění svobodných islandských občanů předepsané zákonem. - 42. Německý baladik; ?3?; panamská řeka; český pedagog; ošumělá; rostlina; izolační fólie. - 43. Nizozemský orientalista; menší ostuda; domácí zvíře; rýpnutí; řeka ústící do Bílého moře; účet; dějiště Homérovy Íliady. - 44. Skupina vulkanických ostrovů mezi Celebesem a Novou Guineou; gymnastický skok; odosinovač; ujetá; školáčci; antologie. - 45. Slovenské sídlo; druh koberce; nálevní pult; osiřelá; nepříliš vzdálená; strašidlo. - 46. Hokejky; zkratka jedné z půd; uši; obec v Čechách; italský herec; vyslankyně; kývací. - 47. Netlouct špačky; sedadlo; bohyně známá z nápisů v Trevíru; kolovrátek; tkaním vytvořený. - 48. Pravítka; české sídlo; německá řeka; strom; rostlina. – 49. Stipulae; předchůdci; ?10/2?; zástavy; skupina indiánských kmenů na Yucatánu. – 50. Můra; kořalka; smuha; ?6?; léčivé rostliny. – 51. Hrobky; lahvičky na léky; athénské předměstí; alkaloid; herečka ve filmu Žít spolu. – 52. Spojení; náhrady zakázaných výrazů; spropitné; etiopská řeka + autor Bouře; staroegyptská pohřební nádoba. – 53. Bodec; patřící českému knihovníkovi; spojka; stužka; vyvanutí. – 54. Řetěz; rozdílný; zdaleka; ?4?; český literát. – 55. Náležející americkému koordinátorovi kaskadérů; jeskyně u Holštýna. – 56. Kořenidlo; předložka.

 

HÁDANKY

Moto: Copak vás dnes čeká, cože?
Lžíce, vidličky a nože.

1                         HLÁSKOVKA
  (3 3 4 – 8 7 4 5 7 8 11 4 2 5 1 8)

Veselý muž ve výkladu bez velkého namáhání
dal nástroje po opravě na lepenku bez brblání.

 

2            PŘÍSUVKA
Odchod chystá Skandinávec,
mniši pro něj látky shání,
doma prý pod tíhou sněhu
mnoho stromů větve sklání.

Na Bulovce chirurgové
publicisty mají v práci,
optimista zpěvák míní,
že přežili operaci.

 

3            ZÁMĚNKA
Kov se třpytil, strom nevoněl,
vazba jídlo s městem spájí,
kdekdo cítil pokušení,
že na jihu něco tají.

S Valaškou si Valach užil,
v nenávisti saň ho měla
a všemožně s potěšením
by mu škody dělat chtěla.

 

4             OBNAŽKA
Rybasny, hudba ztichla,
strach za květem ještěr ztrácí,
zmatky bažant s hudbou tropil,
beran hrotil situaci.

 

5          OBMĚNKA
Požitek mé oči těší,
hltám sklony zálesáků,
slechy a chvost něčí vidím,
jen tak dívka kráčí k máku.

Ostrost zraku u předmětu
hlouček kluků cvičí s chutí,
vidlička hru obohatí,
přemýšlet je nedonutí.

 

6        PYRAMIDKA
Apač spatřil dítko v lese,
kterak otci jídlo nese,
to dřevaře otravuje,
gáblík spíš mu vyhovuje.

 

7            ODSUVKA          
S pěvcem kozel dělal divy,
na kost mládě zvalo ptáky,
tyran spolky nemiloval
a ztrácení vlasů taky.

Dosti hořce probírali
opálení muži jistí,
byli to holt bujní strýci,
oni žili v nenávisti.

 

8                 VSUVKA
V místech, kde muž náboj leští,
náklaďák stál, herec zpíval,
šlechtic doušky moku zunkal,
vzácně se kdys dobře míval.

 

9         ZÁHADNÝ NÁPIS
Mizí všednost s pochoutkami,
zdobí smělost kulináře,
auto kluka zvládne náraz,
to rozjasní naše tváře.

Odložíme švédské hole,
zaženeme pocit žízně,
v šenku člověk z příbuzenstva
podle zradí ženu z přízně.

 

10        VÝMĚNKA
Řeknou kos a ptáček kosí
je jak smrtka z orloje,
cigareta nepomáhá,
a co troška nápoje?

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Dneska bude příbor všude.

1. Příbory v obrazci

Rozdělte celý obrazec po liniích rastru na dílky tak, aby každý obsahoval jeden kus příboru nebo dva různé kusy příboru nebo tři různé kusy příboru. Dílky se shodným obsahem příborů mají stejnou velikost i tvar (mohou být otočené nebo překlopené). Pozice lžíce (L), vidličky (V) a nože (N) v dílku nebereme v potaz. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

2. Příbory v sudoku

Rastr sudoku představuje stůl, na který patří do devíti polí po jednom talíři (T). Sedm členů početné rodiny bude mít prostřen talíř s kompletním příborem, tj. s polem, které obsahuje jejich talíř, bude sousedit stranou pole se lžící (L), pole s vidličkou (V) a pole s nožem (N). Pouze děda bude mít vedle svého talíře ve stranou sousedícím poli z příboru jen vidličku a batole bude mít vedle svého talíře ve stranou sousedícím poli z příboru jen lžíci. Do každého prázdného políčka vepište jedno číslo nebo písmeno tak, aby každý řádek, sloupec i tučně ohraničený čtverec obsahoval čísla 1 až 5 a písmena T, L, V, N dle výše uvedených podmínek prostírání. Žádný kus příboru nemůže být umístěn v poli sousedícím s více než jedním talířem. V polích na žádné z hlavních úhlopříček nesmí být umístěna více než jedna vidlička. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

3. Lžíce

Na obrázku je 25 lžic v očíslovaných polích. Odeberte 10 lžic tak, aby v každém řádku, sloupci a na obou hlavních úhlopříčkách zůstaly vždy tři lžíce, přičemž součet čísel v prázdných polích bude nejvyšší možný. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

4. Vidličky a nože

Přemístěte vidličky co nejmenším počtem tahů x na pozice nožů a naopak. Jedním tahem se táhne vidličkou nebo nožem buď 1x na sousední volné pole (např. N3-4) nebo 2x za sebou na sousední volná pole (např. N3-4-5) nebo jimi přeskočíte 1x (např. V7-5) nebo 2x za sebou jedno sousední obsazené pole na volné pole bezprostředně za ním. Za správné řešení získáte (30 – x) bodů.

 

5. Deska stolu

Rozdělte desku stolu o ploše 10 x 10 polí na 4 tvarově i plošně shodné segmenty tak, aby v každém ležela jedna vidlička a jeden nůž. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

6. Prostírání

Prostřete na plochu 8 x 8 polí 11 talířů a 11 kompletních sad příborů. Do některých políček vepište jedno z písmen: T = talíř, L = lžíce, V = vidlička, N = nůž. Žádná dvě políčka se stejným písmenem se nesmí dotýkat, ani rohem. Ke každému talíři patří jedna lžíce, jedna vidlička a jeden nůž v polích, sousedících stranou s polem s příslušným talířem. Každý kus příboru patří jen k jednomu talíři. Pro každý řádek i sloupec je vyčíslen jeho obsah. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

7. Lehčí lžíce

Máme 4 sady po šesti polévkových lžících. Všechny lžíce vypadají stejně, pouze jedna z nich je o něco lehčí. Zjistěte co nejmenším počtem x vážení na rovnoramenných vahách, která to je. Za správné řešení získáte (30 – 5x) bodů.

 

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies