jemelik

jemelik


Milí přátelé, před vámi je 32. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 20. května 2015 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 32. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2015 doplňte u pramenů v elektronické podobě Anglický výkladový slovník na dictionary.reference.com, naopak nebudete potřebovat z POC Latinsko-český slovník. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

32. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 7

Atrakcí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895 se stala ... (1) Na Posledním groši se šentyšem, se ... (2), s panskou světnicí, ... (3) mírné, slivovička a borovička lahodná. A nejvíce přitahovala návštěvníky Pelárova muzika, celá Praha se za ní táhla, ovšemže ani vlastenečtí spisovatelé, hudební skladatelé, výtvarníci nechyběli. Kdo do valašské krčmy zapadl, také tři dny z ní nevyšel… Och, slavná banda!

Pan Šuléř vzpomíná, jak ochotně naslouchal, jak ... (4) vyhrávala a nad valašskou pěsničkou se jak motýl vznášel ... (5) Pelárova klarinetu a zdobil a cifroval… Byl v zajetí čar a omamů a ochotně se jim poddával…

Ale pojďme od vzpomínek pana Šuléře na chvíli do valašské chalupy. Vedle dřeva se ve valašských kuchyních objevoval často kov a z něj vyrobené ... (6). Na přípravu jídel používaly hospodyňky kovové ... (7), ... (8), kastroly, plechy na pečení, ... (9), cedníky nebo struhadla. Z nádob na kapaliny byly v domácnostech k vidění kýble, ... (10), lavory či vany. Na peci nebo kredenci nesměl chybět ... (11), jeho kovový exemplář tvoří obrazec křížovek. Vodu či mléko byste před léty na návštěvě dostali v plechových hrnkách a k tomu by vám dost možná valašský hospodář při pohledu na svou kyprou ženu přidal valašské přísloví ... (12).

ŠIKMÝ SHODNÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
1 shodná shluková mozaikovka a 5 shodných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro všechny křížovky je uvedena pouze ve směru šikmo dolů zleva doprava. 12. tajenka (4 3 5 2 3 5 3 3) je skryta, vypište ji a vyznačte ve správně vyplněném obrazci.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Jinotajnost. - 2. Pivoňky + nasycený uhlovodík. - 3. Egyptský bůh; nyní; průliv mezi Balkánským poloostrovem a Malou Asií; krabice; ?2?. - 4. ?6/2?; spojka; úzké dřevěné desky tvořící část stěny sudu; město na Latorici; hlesnutí; slovenský průkopník moderního zdravotnictví. - 5. Vřískati; jitrnice; mlhavé záření; ?4?; ozdoba na hrnčířských výrobcích; africký kmen; halíře. - 6. Blowova kolegyně; veršová míra; ?11?; drobné chuchvalce; starý kocour; rostliny; zuřivosti. - 7. ?5/2?; jemně vnukat + arabské ženské jméno; strom; makroalgonkinský jazyk; druh obuvi; ?10?; ?3?; dravá ryba. - 8. Gulášová houba; ?8?; ?9?; planetka; obec na Rokycansku; zemědělský stroj; čepice; francouzský lékař; šálka. - 9. Kus; krtek; sabinská bohyně; lyžařský vlek; hlava; ručka u travní kosy; dělník; krucánky; papoušek; jedovatý plyn; jihokorejské sídlo. - 10. Vokál; skupina vytvořená dvěma českými umělci; ?5/1?; smyčka; ptáci; jídlo; graduální změna v souvislých populacích organismů; rámě; lyže; tundrová oblast v Kanadě. - 11. Sametka; letadla; bakteriostatická látka; lehký vozík; hudební nástroj; huba; góly; rod ryb; název tureckého filmu; voják; brazilský dramatik. - 12. Zákazník, který chce být obsloužen okamžitě; ?6/1?; potulný obchodník (slovensky); muž; zpustlík; léčebná metoda; tesařská koza; držet; sekáč; předojazyčná souhláska. - 13. Hraní na pastičky; hry s opeřeným míčkem; ?7?; český zpěvák; rakouský státník; výtažek; ustavičně; součást ústřední nervové soustavy; druh jemného kartounu. - 14. Ženské jméno; hornina; část příjmení manželky autora díla Bez domova; skotský historik; zbraň; část celku; páni; průvodce. - 15. Námaha; svalek; indiánský kmen; skotský básník; francouzsky „páv“; prohlubeň; střelení. – 16. Římská bohyně; město na Rujaně; americký herec; Venušini ptáci; náznak; kosmické těleso; profese; ostrov v Molukách. – 17. Český teolog; jednoklonný nerost; tibetočínská jazyková skupina; cévní svorka; zvukový nosič; základní součást mužského obleku; hornaté území ve Slovinsku; sídlo na Plzeňsku. – 18. Druh perloočky (slovensky); vznikající působením tlaku; postava ze stejnojmenného kolumbijského seriálu; druh hedvábí; citoslovce; chamtivý. – 19. Masa; anglicky „šťoura“; vodivá plocha kondenzátoru oddělená od sousední plochy izolujícím prostředím; římské číslo.20. Italské město; řeka na Pyrenejském poloostrově; předložka. - 21. Drnkací hudební nástroj; iniciály autora Poutníků (studoval mj. v Budapešti a v Paříži, věnoval se komorní a monumentální tvorbě). – 22. ?1?.

 

HÁDANKY

Moto: Ať si kdo chce co chce říká,
           darmo čekat dráteníka.

 

1                HLÁSKOVKA
          (7 – 6 7 8 4, 5 1 5 4 4 2 5)

Představitel komisaře,
co v Paříži lotry honí,
Ostravance slavnost špiní.
On zajisté je na koni.

 

2              ODSUVKA

Mužský si knír nakrucuje,
šelmy snáší spěch s nechutí,
návod, kterak na úlohu,
dáma v Dillí dcerce nutí.

Muž a žena parťáky své
pozorují jako v kleci,
občas oni s nejistotou
pletou se do jejich věcí.

 

3             PŘESUNKA

O nezralé buňky plástů
formace včel zájem budí,
šibal sedí jako pecka,
prázdný tác ho zřejmě nudí.

Dívka hezká jako růže
udržela sotva víčka,
ona byla zcela jistě
velmi slabá odmalička.

 

4              ZÁMĚNKA

Pestré mašle krášlí plody,
nátělník na sítě kladem,
s hudbou zpěvák život spojil,
silné paže leží ladem.
Kavalír to dobře chápe,
on teď leže naznak chrápe.

 

5        ZÁHADNÝ NÁPIS

Kruťas bere troubu v potaz,
spi, on znaky z kordu sluje,
cizí ženě vyrábím je,
zlé konce mi oznamuje,
údajně malého ducha
popudlivost prozrazuje.

 

6           VÝPUSTKA

Soubor prášků na tác vešel,
horský vítr od skal foukal,
nebyla to lehká doba,
když kanibal na loď koukal.

Vedle keře uzly vázal
zákazník, co je tam schoval,
cestou z trhu pěkně stranou
on vše stejně posuzoval.

 

7      VÝPUSTKA SLOVNÍ    

S drsnou látkou stroj se pere,
svět tlačítek tóny hraje,
poukázka v něm rychle mizí,
na nádraží vábič laje.

Bratr dneska houby vzepřel,
těžce nesli girju lháři,
paní se do cizích věcí
nemíchala, radši vaří.

 

8              OBLOŽKA

Spousta prasklin dlahy zdobí,
se značkou lep je zas stmelí,
trubice krev do žil vede
jako drážka v hlavni střely.

Ačkoliv brali si kapky,
které si koupili v krámu,
nastydlí členové sboru
chraplavě kašlali v chrámu.

 

9              OBMĚNKA

Krouživé víření působí obratně,
tkaninu do vody vkládají krajané,
velice sténá kmen sabellský na plátně,
děvče je oděné do sukně skládané,
chystá se režisér sundat mu halenku,
žena při přístřeší prozkoumá jeho plán,
zabíjí poblíž něj poradci myšlenku
na obří hrnec a na vína plný džbán.

 

10              OBNAŽKA

Prudké smyky kamer řeší,
sekyrek pouzdra snímá,
světla stáčí na předměty.
Forman tohle všechno vnímá.

Jako voják štábu velí,
ale nemá slunce v duši,
musí trčet ve studiu,

neb za okny silně prší.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: I kuchyňské nádoby mají různé podoby.

1. Fazole s párkem

Na pánvi ohříváme fazole s párkem. Párek leží na pěti šedých šestiúhelníkových polích, na všech bílých šestiúhelníkových polích leží přesně 28 fazolí. Určete jejich polohu za podmínky, že každá fazole leží na dvojici polí obsahujících jinou dvojici čísel. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

2. Písmenková polévka

Na dně misky zůstalo ve zbytku polévky už jen několik písmenek. Vepište do prázdných šestiúhelníkových polí písmenka A, B, C a D tak, že v každém políčku bude nejvýše jedno a přitom v každé přímé řadě polí (ve třech základních směrech) budou všechna 4 písmenka, každé přesně jednou. U některých řad je označeno, které písmenko je v nich první od daného okraje. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

3. Mísy

Navrhněte souvislou plochu složenou ze stejně velkých čtvercových políček dle obrázku bez vnitřních otvorů tak, abyste na ni mohli nejlépe jediným možným způsobem umístit způsobem políčko na políčko přesně 9 segmentů: tři segmenty A pro velkou mísu, tři segmenty B pro menší mísu a tři segmenty C pro malou mísu. Na poloze mís v segmentech nezáleží. Obrysy segmentů, ve kterých jsou umístěny mísy, se spolu nesmějí dotýkat, a to ani diagonálně. Maximalizujte ve vámi navržené ploše počet čtverců 2 x 2 políčka. Na příkladu máte plochu s jedním segmentem A, B a C za 12 bodů (čtverce jsou označeny uvnitř kroužkem). Za každý různý správně vytvořený čtverec 2 x 2 políčka totiž získáte 3 body. Pokud ovšem do vámi navržené plochy půjde potřebných 9 segmentů umístit dle zadání dvěma způsoby, od bodů za čtverce vám odečteme 30 bodů, pokud víc než dvěma způsoby, nezískáte za úlohu žádný bod.

 

4. Hrnky na stole

Na stole je ve stovce polí rozmístěno 18 hrnků znázorněných kolečkem. Máte za úkol umístit na tuto plochu 18 čtverců tak, že plocha 10 x 10 polí bude beze zbytku pokryta čtverci, žádný ze čtverců ji nebude přesahovat, čtverce se vzájemně nebudou překrývat a v každém z nich bude umístěn právě jeden hrnek. Rozhodněte, zda má úloha řešení, a pokud ano, řešení uveďte. Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

5. Nudlová polévka

V hrnci se na prostoru 61 šestiúhelníkového políčka vaří v polévce 12 nudlí. V každém políčku je vepsáno jedno z čísel 1 až 6, přičemž políčka se stejným číslem se nedotýkají ani rohem. Každá nudle má tvar čáry (přímé nebo lomené) vedoucí od středu výchozího políčka obsahujícího číslo 1 přes tři (v jediném případě přes čtyři) středy sousedících políček obsahujících postupně čísla 2, 3 a 4 (v jediném případě 2, 3, 4 a 5) do středu koncového políčka obsahujícího číslo 5 (v jediném případě číslo 6). Vepište do políček potřebná čísla a zakreslete pozice a tvar všech nudlí, znáte-li 5 jejich začátků nebo konců (barevný bod) a navíc počet různých nudlí, které se v daném koridoru objevují (čísla u šipek). Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

6. Hrstková polévka

Hrstková polévka obsahuje nejrůznější suroviny všech možných tvarů. Třináct černých hřibových plátků je již v kastrolu, zbytek čeká na vás. Umístěte všechny vyobrazené tvary bez překlápění do volných polí obrazce tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. Čísla v polích s houbami udávají, s kolika různými tvary surovin dané políčko sousedí. Za správné řešení získáte 30 bodů.


 

7. Kuchyňské nádoby

Spojte v polích mřížky stejné dvojice kuchyňských nádob souvislými přímými nebo lomenými čarami vedoucími přes středy políček pouze vodorovně nebo svisle. Tyto spojnice se nesmějí nikde křížit a každým políčkem mřížky musí procházet jedna spojnice. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies