jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 31. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek měla potrápit řešitele skrytá tajenka DÍLCE a některé výrazy v rozích křížovek, nakonec největší paseku způsobil cukrář v Chrudimi.

U hádanek jste tentokrát kvitovali s povděkem, že obsahovaly obraty spojené se lžícemi, vidličkami a noži, takže jsem čekal, že hodně řešitelů vyřeší všechny. Nejtěžší hádankou byl záhadný nápis s autem, které bylo v textu obepsáno jako "to". Šlo o škodovku.

U logických úloh první dvě byly z těch těžších. Ostatní úlohy nečinily velké problémy, s maximálním počtem bodů jsem očekával více než deset řešení, ale nebylo jich tolik. Nějaké bodíky z maxima sebraly tahy navíc u přemísťování vidliček a nožů.

Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Tanagra. - 2. Leonit; masti; Daliborka. - 3. Sklestit; Doese; trámy; umový; citný. - 4. Skvost; penetrometr; n; točna; návka. – 5. Divo + diskolity; co; kardinálky; malá; katané. - 6. Diprion; spapat; kolega; kovárna; Kalovy. - 7. Probdít; brykna; umělá; Prodanka; lazina. - 8. Obradlí; krčice; Ondra; pisolit; celina. - 9. Radoeva; vyžlík; prima; emerze; Evropan. - 10. Dovčíra; Sa; kounit; Oslam; anodka; Innanen. - 11. Sasa; VČ; plika; štipce; pacista; kapucka; Neven. – 12. Deník; tucen; oslice; Aneta; prosový; tabla. - 13. Saad; planba; Milan; pučivá; Dropa; Šteiner; árská. – 14. Tille; muziky; jedle; prvoci; hmoury; štangle; Vašas. - 15. Naháněti kolo; voluta; supat; landka; akry; kroko; Lívs. – 16. Dinárové; zárezy; galsky; lacly; trenky; Agaš; Ioláos. – 17. Oněmit; vplovati do močáru; kláty; příliš; AV; gizd; kýchal. – 18. Obád; oko; Nesna; kmoši; Adami; vy. – 19. Trask; Gir; lieky; Viki; Hron; glosa. – 20. Megašou; online; palba; Aza; chrnil. – 21. Abelard; Valouchova saka; hyba + hystera; No. – 22. Amru; vínany; vanuralit; mošt. – 23. Nechati si darovat. – 24. Kaprouni; Ando. – 25. Diaz; quintana. – 26. Supr medvědina. – 27. Cedrový les. – 28. A pot; vepř.

Tajenky:
1. Dílce (skryta, vyznačena červeně). - 2. Trámy. - 3. Vozník. - 4. Košár. - 5. Kovárna. - 6. Štoudev. - 7. Včelí kláty. - 8. Valašská dědina. - 9. Základ. - 10. Umělá hmota. - 11. Lyžičník (skryta, vyznačena červeně). - 12. Výraz.

Řešení hádanek:

1. Pár žen volí - žoviální aranžér lážo plážo položil opravené revolverové nože na papír a nežvanil.
(lážo plážo viz Nový akademický slovník cizích slov)

2. Odlet, Nor, stylité, ratiné, sta líp, odnože – podle tenoristy literáti nezůstali pod nožem.

3. Zlato, babyka páchla, pouto, pilaf (pilav), Alžír, svody – zlá roba by ráda chlapa utopila na lžíci vody.

4. Sumík, snění, techno (dechno), šalvěj, scink, chaosy, utřinos, džez – umíněnec hnal věci na ostří nože.

5. Pastva, návyky trampů, uši a (i) ocas čísi, nahá Růža (Erža) jde, vizus, při věci houf ogarů – postavení, ve kterém pěšec současně ohrožuje dvě ze soupeřových figur.

6. Indián uviděl synáčka, svačina dělníka (dělníky) nudí, snídaně na vidličku.

7. Drozd, pivo, čelist, house, despot, kluby, línání, ožeh – rozdivočelí sousedé spolu byli na nože.
(ožeh viz Slovník českých synonym a antonym)

8. Pavel kouli cídí, vejda, Vala, loky – pán velkou lžící dříve jídával málokdy.
(vejda viz SNČ)

9. Šeď, ústřice (šeď u ústřic), kuráž, synův vůz, štos, šáde, tyče – zeťův strýček (strýc) vrazí nůž do zad tetičce.
(štos coby náraz viz SNČ, šáde viz SNČ)

10. Povel, vokál, číž, kamelka – polévková lžička mléka.
(kamelky viz SNČ)

 

Řešení logických úloh:

1. Příbory v obrazci

Dvě z mnoha řešení viz obrázky.

 

2. Příbory v sudoku

Řešení viz obrázek.

 

3. Lžíce

Správné řešení má součet čísel v prázdných polích 178.

 

4. Vidličky a nože

Řešení na 13 tahů: V7-5, V5-4, N3-5-7, N1-3-5, N2-3, V4-2, V2-1, V6-4-2, V8-6-4. N7-8, N5-6, N3-5-7, V4-3.

 

5. Deska stolu

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

 

6. Prostírání

Řešení viz obrázek. 

 

7. Lehčí lžíce

Lehčí lžíci lze vypátrat nejméně třemi váženími:

Zvážíme 9 a 9 lžic, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce. Z nich zvážíme tři a tři lžíce, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce, pokud budou stejně těžké, nachází se lehčí lžíce ve zbývající skupině tří lžic. Z vybrané trojice s lehčí lžící zvážíme jednu a jednu. Pokud bude jedna strana lehčí, nachází se na ní hledaná lžíce, pokud budou stejně těžké, lehčí lžíce je ta, co zbyla.

Pokud při prvním vážení bude 9 a 9 lžic stejně těžkých, pak se lehčí lžíce nachází ve zbylých šesti lžících. Z nich zvážíme tři a tři lžíce, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce, pokud budou stejně těžké, nachází se lehčí lžíce ve zbývající skupině tří lžic. Z vybrané trojice s lehčí lžící zvážíme jednu a jednu. Pokud bude jedna strana lehčí, nachází se na ní hledaná lžíce, pokud budou stejně těžké, lehčí lžíce je ta, co zbyla. Ze zbylých šesti lžic můžeme také zvážit dvě a dvě lžíce, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce, pokud budou stejně těžké, nachází se lehčí lžíce ve zbývající skupině dvou lžic. Z vybrané dvojice s lehčí lžící zvážíme jednu a jednu, lehčí lžíce se bude nacházet na lehčí straně.

 

Autorem úloh č. 1, 2 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 64. kolo JLA probíhalo od 16. září do 13. října 2021. Otevřít si můžete řešení 64. kola JLA, výsledky 64. kola JLA či ohlasy na 64. kolo JLA. Došlo 161 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies