jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 31. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek měla potrápit řešitele skrytá tajenka DÍLCE a některé výrazy v rozích křížovek, nakonec největší paseku způsobil cukrář v Chrudimi.

U hádanek jste tentokrát kvitovali s povděkem, že obsahovaly obraty spojené se lžícemi, vidličkami a noži, takže jsem čekal, že hodně řešitelů vyřeší všechny. Nejtěžší hádankou byl záhadný nápis s autem, které bylo v textu obepsáno jako "to". Šlo o škodovku.

U logických úloh první dvě byly z těch těžších. Ostatní úlohy nečinily velké problémy, s maximálním počtem bodů jsem očekával více než deset řešení, ale nebylo jich tolik. Nějaké bodíky z maxima sebraly tahy navíc u přemísťování vidliček a nožů.

Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Tanagra. - 2. Leonit; masti; Daliborka. - 3. Sklestit; Doese; trámy; umový; citný. - 4. Skvost; penetrometr; n; točna; návka. – 5. Divo + diskolity; co; kardinálky; malá; katané. - 6. Diprion; spapat; kolega; kovárna; Kalovy. - 7. Probdít; brykna; umělá; Prodanka; lazina. - 8. Obradlí; krčice; Ondra; pisolit; celina. - 9. Radoeva; vyžlík; prima; emerze; Evropan. - 10. Dovčíra; Sa; kounit; Oslam; anodka; Innanen. - 11. Sasa; VČ; plika; štipce; pacista; kapucka; Neven. – 12. Deník; tucen; oslice; Aneta; prosový; tabla. - 13. Saad; planba; Milan; pučivá; Dropa; Šteiner; árská. – 14. Tille; muziky; jedle; prvoci; hmoury; štangle; Vašas. - 15. Naháněti kolo; voluta; supat; landka; akry; kroko; Lívs. – 16. Dinárové; zárezy; galsky; lacly; trenky; Agaš; Ioláos. – 17. Oněmit; vplovati do močáru; kláty; příliš; AV; gizd; kýchal. – 18. Obád; oko; Nesna; kmoši; Adami; vy. – 19. Trask; Gir; lieky; Viki; Hron; glosa. – 20. Megašou; online; palba; Aza; chrnil. – 21. Abelard; Valouchova saka; hyba + hystera; No. – 22. Amru; vínany; vanuralit; mošt. – 23. Nechati si darovat. – 24. Kaprouni; Ando. – 25. Diaz; quintana. – 26. Supr medvědina. – 27. Cedrový les. – 28. A pot; vepř.

Tajenky:
1. Dílce (skryta, vyznačena červeně). - 2. Trámy. - 3. Vozník. - 4. Košár. - 5. Kovárna. - 6. Štoudev. - 7. Včelí kláty. - 8. Valašská dědina. - 9. Základ. - 10. Umělá hmota. - 11. Lyžičník (skryta, vyznačena červeně). - 12. Výraz.

Řešení hádanek:

1. Pár žen volí - žoviální aranžér lážo plážo položil opravené revolverové nože na papír a nežvanil.
(lážo plážo viz Nový akademický slovník cizích slov)

2. Odlet, Nor, stylité, ratiné, sta líp, odnože – podle tenoristy literáti nezůstali pod nožem.

3. Zlato, babyka páchla, pouto, pilaf (pilav), Alžír, svody – zlá roba by ráda chlapa utopila na lžíci vody.

4. Sumík, snění, techno (dechno), šalvěj, scink, chaosy, utřinos, džez – umíněnec hnal věci na ostří nože.

5. Pastva, návyky trampů, uši a (i) ocas čísi, nahá Růža (Erža) jde, vizus, při věci houf ogarů – postavení, ve kterém pěšec současně ohrožuje dvě ze soupeřových figur.

6. Indián uviděl synáčka, svačina dělníka (dělníky) nudí, snídaně na vidličku.

7. Drozd, pivo, čelist, house, despot, kluby, línání, ožeh – rozdivočelí sousedé spolu byli na nože.
(ožeh viz Slovník českých synonym a antonym)

8. Pavel kouli cídí, vejda, Vala, loky – pán velkou lžící dříve jídával málokdy.
(vejda viz SNČ)

9. Šeď, ústřice (šeď u ústřic), kuráž, synův vůz, štos, šáde, tyče – zeťův strýček (strýc) vrazí nůž do zad tetičce.
(štos coby náraz viz SNČ, šáde viz SNČ)

10. Povel, vokál, číž, kamelka – polévková lžička mléka.
(kamelky viz SNČ)

 

Řešení logických úloh:

1. Příbory v obrazci

Dvě z mnoha řešení viz obrázky.

 

2. Příbory v sudoku

Řešení viz obrázek.

 

3. Lžíce

Správné řešení má součet čísel v prázdných polích 178.

 

4. Vidličky a nože

Řešení na 13 tahů: V7-5, V5-4, N3-5-7, N1-3-5, N2-3, V4-2, V2-1, V6-4-2, V8-6-4. N7-8, N5-6, N3-5-7, V4-3.

 

5. Deska stolu

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

 

6. Prostírání

Řešení viz obrázek. 

 

7. Lehčí lžíce

Lehčí lžíci lze vypátrat nejméně třemi váženími:

Zvážíme 9 a 9 lžic, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce. Z nich zvážíme tři a tři lžíce, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce, pokud budou stejně těžké, nachází se lehčí lžíce ve zbývající skupině tří lžic. Z vybrané trojice s lehčí lžící zvážíme jednu a jednu. Pokud bude jedna strana lehčí, nachází se na ní hledaná lžíce, pokud budou stejně těžké, lehčí lžíce je ta, co zbyla.

Pokud při prvním vážení bude 9 a 9 lžic stejně těžkých, pak se lehčí lžíce nachází ve zbylých šesti lžících. Z nich zvážíme tři a tři lžíce, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce, pokud budou stejně těžké, nachází se lehčí lžíce ve zbývající skupině tří lžic. Z vybrané trojice s lehčí lžící zvážíme jednu a jednu. Pokud bude jedna strana lehčí, nachází se na ní hledaná lžíce, pokud budou stejně těžké, lehčí lžíce je ta, co zbyla. Ze zbylých šesti lžic můžeme také zvážit dvě a dvě lžíce, pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází se na ní lehčí lžíce, pokud budou stejně těžké, nachází se lehčí lžíce ve zbývající skupině dvou lžic. Z vybrané dvojice s lehčí lžící zvážíme jednu a jednu, lehčí lžíce se bude nacházet na lehčí straně.

 

Autorem úloh č. 1, 2 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies