jemelik

jemelik


Vážení přátelé,


na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 32. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem očekával, že nejvíce problémů bude činit nalezení Antona Jasusche (Jaszusche), autora Poutníků. Přidala se k němu ještě skupina Pisk a slovenská malířka Vanči.

U hádanek mi odhad vyšel, největší problémy dělala dvojjaderná kreslená hláskovka, v každém z jader vystupoval jiný herec ztvárňující pařížského komisaře, jeden hrál Moulina, druhý Navarra.

U logických úloh jsem očekával, že bude činit největší problémy nudlová polévka, ale mnohé řešitele překvapila i zpráva, že úloha Hrnky na stole má řešení. Nakonec obě tyto úlohy vyřešila jen čtveřice řešitelů.

Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Alegorika. - 2. Alkoholičky + alkan. - 3. Re; už; Bospor; kystny; štoky. - 4. Nádobí; a; dužky; Mukačeve; ceky; Ambro. – 5. Výti; blka; tanutí; muzička; kanel; Bube; babky. - 6. Cita; metrum; moždíř; klčky; kozel; buky; amoky. - 7. Hlas; nadechat + Nade; katalpa; načez; žabky; konve; ceny; štička. - 8. Kravinec; vařáky; mísy; Saito; Kařez; žačka; kačer; Cestan; štolka. - 9. Kost; talpa; Vacuna; poma; kula; kluka; točíř; kličky; kakapo; kyan; Ohori. - 10. O; Pisk; sametový; sluka; čaje; chala; klina; paždí; kluzky; muskeg. - 11. Dana; ajroplány; Dipron; kolesa; tajka; čama; kusy; Salmo; Umut; muž; Boal. – 12. Spotter; plechové; pedlar; pard; polata; sauna; poky; mít; Satarana; d. - 13. Houslení; poony; hrnce; Korn; Khlesl; výcuc; pořáde; mícha; katt. – 14. Lolita; evisit; Vanči; Boece; kord; polova; pane; vademeka. - 15. Lopota; callus; Kekči; Bonar; paon; kotlina; blbí. – 16. Pomona; Putbus; Kenny; hrdly; paprsk; kometa; stav; Tidore. – 17. Hlouch; eztlit; Vaové; peán; disk; sako; Kras; Tatiná. – 18. Alona; pulsní; Pocholo; pelo; pi; hltavý. – 19. Hmota; caviler; polep; CI. – 20. Polistena; Estena; pro. – 21. Loutna; AJ. – 22. Hospoda.

Tajenky:
1. Hospoda. – 2. Štoky. – 3. Ceny. - 4. Muzička. - 5. Sametový hlas. - 6. Plechové nádobí. - 7. Hrnce. - 8. Vařáky. - 9. Mísy. - 10. Konve. - 11. Moždíř. - 12. Roba bez břucha je jak hrnek bez ucha (skryta ve svislé ose hmoždíře čtená zespodu nahoru, vyznačena červeně).

 

Řešení hádanek:

1. Rénier chacharce iniciaci haní, herec R. Hanin arci není na hrnci.
(Oba jsou představitelé pařížských komisařů v televizních seriálech, Rénier komisaře Moulina, Hanin komisaře Navarra.)

2. Osoba, vousy, gepardi, kvap, odpor, klíč k úkolu, begum – s obavou se pár dívá pod pokličku kolegům.
(begum – urozená dáma v Indii)

3. Blasty, poroj, kopa, rána, hadr, nemoc, Madla byla stopro jako pára nad hrncem odmala.
(tác, hadr = tisícovka, stopro, vše v SNČ)

4. Pentle, mandle, skampolo, tenata, dechno, Zich, ruce – gentleman dneska v poloze na zádech vozí hrnce.
(dechno = dechovka v SNČ)

5. Pes přijímá hýla, chrň, Srbce šiji erby, cípy – že prý malý hrnek brzy překypí.

6. Výše chinooku sada léků, plech, arze, lidojed, nao, hloh, rance – všechno o kus dál kupec házel do jednoho hrnce.

7. Hrubá kanava, rubák, říše kláves, šek, vlakáče, lákač, mnich, nic, rvali činku valiči – Hana vařila ve svém hrnku.
(vlakáče, valič viz SNČ, rubák viz PSJČ, girja = bulina = činka viz Wikipedie)

8. Hora, s titlou klih, cévka, dral – choralisti tloukli hrnce v katedrále.

9. Kolotavé víry, tvíd noří Češi, tuze úpí Sabinové, Ela (Ila, Lea, Ola...)  nahá není, máma u stanu omaká réžovu (Rážovu) mapu, hubí u mapy rádcové ideu – kulatý vývrt ve dně řečiště, způsobený valouny hnanými místním krouživým pohybem proudící vody.
(réža viz SNČ, jádro tvoří doslovná definice obřího hrnce ze SSJČ)

10. Švenky, tuleje, čejáky, vozka, honvéd – venku leje jako z konve.
(čeják viz SNČ)

 

Frazeologie podle SSJČ:
dívat se někomu pod pokličku = plést se do jeho záležitostí;
být jako pára nad hrncem = být velmi slabý;
vozit hrnce = chrápat;
malý hrnek brzy překypí = popudlivost prozrazuje malého ducha, přísloví viz heslo hrnek;
házet všechno do jednoho hrnce = vše stejně posuzovat, nerozlišovat;
vařit ve svém hrnku = nemíchat se do cizích věcí;
tlouci hrnce = chraplavě kašlat;
leje jako z konve = silně prší.

Frazeologie podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky:
být na hrnci = být ve špatné situaci, opak je být na koni.

 

Řešení logických úloh:

1. Fazole s párkem

Řešení viz obrázek.

 

2. Písmenková polévka

Řešení viz obrázky.

 

3. Mísy

Autorské řešení za 24 x 3 = 72 bodů nebylo překonáno.

 

4. Hrnky na stole

Úloha má řešení viz obrázek.

 

5. Nudlová polévka

Řešení viz obrázky.

 

6. Hrstková polévka

Jedno z řešení viz obrázek.

 

7. Kuchyňské nádoby

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 1, 2, 5 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies