jemelik

jemelik


Vážení přátelé,


na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 32. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem očekával, že nejvíce problémů bude činit nalezení Antona Jasusche (Jaszusche), autora Poutníků. Přidala se k němu ještě skupina Pisk a slovenská malířka Vanči.

U hádanek mi odhad vyšel, největší problémy dělala dvojjaderná kreslená hláskovka, v každém z jader vystupoval jiný herec ztvárňující pařížského komisaře, jeden hrál Moulina, druhý Navarra.

U logických úloh jsem očekával, že bude činit největší problémy nudlová polévka, ale mnohé řešitele překvapila i zpráva, že úloha Hrnky na stole má řešení. Nakonec obě tyto úlohy vyřešila jen čtveřice řešitelů.

Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Alegorika. - 2. Alkoholičky + alkan. - 3. Re; už; Bospor; kystny; štoky. - 4. Nádobí; a; dužky; Mukačeve; ceky; Ambro. – 5. Výti; blka; tanutí; muzička; kanel; Bube; babky. - 6. Cita; metrum; moždíř; klčky; kozel; buky; amoky. - 7. Hlas; nadechat + Nade; katalpa; načez; žabky; konve; ceny; štička. - 8. Kravinec; vařáky; mísy; Saito; Kařez; žačka; kačer; Cestan; štolka. - 9. Kost; talpa; Vacuna; poma; kula; kluka; točíř; kličky; kakapo; kyan; Ohori. - 10. O; Pisk; sametový; sluka; čaje; chala; klina; paždí; kluzky; muskeg. - 11. Dana; ajroplány; Dipron; kolesa; tajka; čama; kusy; Salmo; Umut; muž; Boal. – 12. Spotter; plechové; pedlar; pard; polata; sauna; poky; mít; Satarana; d. - 13. Houslení; poony; hrnce; Korn; Khlesl; výcuc; pořáde; mícha; katt. – 14. Lolita; evisit; Vanči; Boece; kord; polova; pane; vademeka. - 15. Lopota; callus; Kekči; Bonar; paon; kotlina; blbí. – 16. Pomona; Putbus; Kenny; hrdly; paprsk; kometa; stav; Tidore. – 17. Hlouch; eztlit; Vaové; peán; disk; sako; Kras; Tatiná. – 18. Alona; pulsní; Pocholo; pelo; pi; hltavý. – 19. Hmota; caviler; polep; CI. – 20. Polistena; Estena; pro. – 21. Loutna; AJ. – 22. Hospoda.

Tajenky:
1. Hospoda. – 2. Štoky. – 3. Ceny. - 4. Muzička. - 5. Sametový hlas. - 6. Plechové nádobí. - 7. Hrnce. - 8. Vařáky. - 9. Mísy. - 10. Konve. - 11. Moždíř. - 12. Roba bez břucha je jak hrnek bez ucha (skryta ve svislé ose hmoždíře čtená zespodu nahoru, vyznačena červeně).

 

Řešení hádanek:

1. Rénier chacharce iniciaci haní, herec R. Hanin arci není na hrnci.
(Oba jsou představitelé pařížských komisařů v televizních seriálech, Rénier komisaře Moulina, Hanin komisaře Navarra.)

2. Osoba, vousy, gepardi, kvap, odpor, klíč k úkolu, begum – s obavou se pár dívá pod pokličku kolegům.
(begum – urozená dáma v Indii)

3. Blasty, poroj, kopa, rána, hadr, nemoc, Madla byla stopro jako pára nad hrncem odmala.
(tác, hadr = tisícovka, stopro, vše v SNČ)

4. Pentle, mandle, skampolo, tenata, dechno, Zich, ruce – gentleman dneska v poloze na zádech vozí hrnce.
(dechno = dechovka v SNČ)

5. Pes přijímá hýla, chrň, Srbce šiji erby, cípy – že prý malý hrnek brzy překypí.

6. Výše chinooku sada léků, plech, arze, lidojed, nao, hloh, rance – všechno o kus dál kupec házel do jednoho hrnce.

7. Hrubá kanava, rubák, říše kláves, šek, vlakáče, lákač, mnich, nic, rvali činku valiči – Hana vařila ve svém hrnku.
(vlakáče, valič viz SNČ, rubák viz PSJČ, girja = bulina = činka viz Wikipedie)

8. Hora, s titlou klih, cévka, dral – choralisti tloukli hrnce v katedrále.

9. Kolotavé víry, tvíd noří Češi, tuze úpí Sabinové, Ela (Ila, Lea, Ola...)  nahá není, máma u stanu omaká réžovu (Rážovu) mapu, hubí u mapy rádcové ideu – kulatý vývrt ve dně řečiště, způsobený valouny hnanými místním krouživým pohybem proudící vody.
(réža viz SNČ, jádro tvoří doslovná definice obřího hrnce ze SSJČ)

10. Švenky, tuleje, čejáky, vozka, honvéd – venku leje jako z konve.
(čeják viz SNČ)

 

Frazeologie podle SSJČ:
dívat se někomu pod pokličku = plést se do jeho záležitostí;
být jako pára nad hrncem = být velmi slabý;
vozit hrnce = chrápat;
malý hrnek brzy překypí = popudlivost prozrazuje malého ducha, přísloví viz heslo hrnek;
házet všechno do jednoho hrnce = vše stejně posuzovat, nerozlišovat;
vařit ve svém hrnku = nemíchat se do cizích věcí;
tlouci hrnce = chraplavě kašlat;
leje jako z konve = silně prší.

Frazeologie podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky:
být na hrnci = být ve špatné situaci, opak je být na koni.

 

Řešení logických úloh:

1. Fazole s párkem

Řešení viz obrázek.

 

2. Písmenková polévka

Řešení viz obrázky.

 

3. Mísy

Autorské řešení za 24 x 3 = 72 bodů nebylo překonáno.

 

4. Hrnky na stole

Úloha má řešení viz obrázek.

 

5. Nudlová polévka

Řešení viz obrázky.

 

6. Hrstková polévka

Jedno z řešení viz obrázek.

 

7. Kuchyňské nádoby

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 1, 2, 5 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 64. kolo JLA probíhalo od 16. září do 13. října 2021. Otevřít si můžete řešení 64. kola JLA, výsledky 64. kola JLA či ohlasy na 64. kolo JLA. Došlo 161 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies