jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 33. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem si myslel, že by mohla vést k troše nepozornosti samice psa a že problémy bude činit pár hledáků. A skrytá tajenka na 5 písmen. Při nestandardním skrytí se vždy snažím systém skrytí něčím napovědět. Tak tomu bylo i tentokrát. Dokonce jsem napovídal na dvou místech, ovšem jedno to naznačení nevedlo správným směrem k nalezení skryté tajenky. Jednu indicii představoval pětibarevný hrnek, druhou slovně vypsané pořadí tajenky. Šestá tajenka - každý šestý sloupec. Ale velkou paseku také způsobil představitel Simona ve filmu Bluffing It z roku 1987.

U hádanek jsem také napovídal, třeba hráče ve výpustce, má roh, je tedy hornista a jeho kůže snědá svítí. Romové jsou dobří hráči. Ale i v autorském řešení jsem měl Loma a Orma, v případě jmen jde o alternativní řešení, takže jsem uznával všechna možná jména hráčů - hudebníků i sportovců. A občas sáhnu pro nějaký ten výraz do Slovníku nespisovné češtiny, jako třeba u hlupáka a nápadně hezké dívky v posunce a u mařenky v záměnce.

U logických úloh dle očekávání činily problémy první Necky v prádelně, zejména pokud někteří řešitelé nebrali segment tří políček jako jeden celek. S algebrogramem si téměř všichni poradili, velká většina si všimla, že v časopise na zadání úlohy zbylo osm řádků a šest slov napsaných pod sebou by tam nevešlo a řešila jej klasicky (jako kdyby mezi slovy byla znaménka +, ostatně o součtu se v zadání hovořilo). Menší část jej řešila tak, že písmena A nechala bez nahrazování číslem.

Autorská řešení křížovek, hádanek a logických úloh máte níže. Vladimír

Řešení křížovek 33. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. I. - 2. Škopky. - 3. Leta; borazort. - 4. Máselnice; metešit. – 5. Komárová; Kéralané; nesršit. - 6. Kontou; necicat; damašk; árešt. - 7. Re; Strabo; Neriman; outruns; nerúšané; nestorky. - 8. Milreis; šentyš; Alan Lee; Hollner; un salce; mezky. - 9. Ové; kadluby; pruclek; menthol; Leerdam; Catania; Merapi. - 10. Lesk oček; dalamit; Erismen; leknout; manikér; oválet; Boško. - 11. Selenin; kotníčky; canaanit; Ericala; Tyšinec; Toursel. – 12. Send; bečice; Anatie; naruby; Prunner; abonmá. - 13. Skýva; voranej; Tantros; tkaničky; canalis; Šerko. – 14. Tuis; S. Lopes; Chatilan; monatka; Rostíček; daldre; šest. - 15. Ernino; Battel; tumulus; Tillmon; lantana; Icenové; Kamil. – 16. Bucláky; herinek; Klestil; lusitan; nejčkot; ninsko; ka. – 17. Taj; tinka; konopové; merákle; nekuchat; pes Rabe; vandle. – 18. Rantit; Žebrák; hrotky; Masimové; meritum; Tellovo; invase. – 19. Inovať; dojačky; čimelík; Pane; šipáky; Herts + hertinský. – 20. Dvorek; Steiner; venclík; pantky; Masolino; Batu. – 21. Tresorky; Milchner; venerák; hronka; koncern. – 22. Zlomkrky; miličky; Čimbaj; Ti; bu. – 23. Rusj; amorek; steatit; žet. – 24. Eliurus; zlosovať; Dojran. – 25. Verdeli; Trevino. – 26. Its over; D. – 27. Purvits. – 28. Džajpur. – 29. andadža. – 30. Jarkand. – 31. Andújar. – 32. Halland. – 33. Vitthal. – 34. Svit.

Tajenky:
1. Šentyš. - 2. Žebrák. - 3. Dvorek. - 4. Herinek. - 5. Skýva. - 6. Nesko (skryta v legendě jako prvá písmena legendy pro každý šestý sloupec). - 7. Bečice. - 8. Škopky. - 9. Kadluby. - 10. Dojačky. - 11. Hrotky. - 12. Bucláky. - 13. Máselnice. - 14. Stlúkaj vodu, jak chceš, másla nenastlúkáš (skryta ve svislé ose máselnice čtená shora dolů).

 

Řešení hádanek 33. kola JLA:
1. Smokas, drc, zem, lasa – sok má srdce z másla.
2. Nádoba, rošťák Bajza, námět, tlama slona, náhlá věc – nadobro šťabajzna měla máslo na hlavě.
3. Ořech, kazachy, báze, jasné říje, kosman, osle – kořenka zacházela s neteří jako s máslem.
    (ořech, kořenka viz SNČ, kazachy viz UNI 10, heslo koberce, báze viz SČSAA, říje = chtíče viz ČSVAS, heslo 2171.2)
4. Seno, vatra, snažení, šraml, u vína kordy, ŽĎAS, laik rapuje – synova krásná ženuška mluví, jako když másla ukrajuje.
5. Čímani, Lazaros, esa, é – oči má Nikola zarostlé sádlem.
    (frajer = muž, nejznámější Lazaros je řecký fotbalový reprezentant Christodoulopoulos, hraje ve Veroně)
6. Dílo, ucho, Prost, archa s kraby, lajna, Kosma, selo – dlouhoprstá cháska byla jako máslo.
7. Akvanaut napíše listy Adině (Dianě), tupí Erika Emě řasy, Eda ladil kornu – kvintán pošle studenta pro komáří sádlo do lékárny.
8. Stíny, štítky, kobyla, dojáky, rozmach, islám – tintítko bylo jako z másla.
    (dojáky viz SČSAA)
9. Lorda zlákala sranda, dozrálá Dallasanka zakládala na sádlo.
10. Lento, semiš, lov šejka (šejcha), kop Roma (Loma, Orma), sele – letos mi šlo vše jako po másle.

 

Frazeologie podle SSJČ:
mít srdce z másla = měkké, citlivé
zacházet s někým jako s máslem = opatrně, pozorně
mluví, jako když másla ukrajuje = laskavě, přívětivě, vlídně, opatrně
oči mu zarůstají sádlem = je příliš tlustý
být jako máslo = laskavý, přívětivý, vlídný, měkký, povolný
poslat někoho pro komáří sádlo do lékárny = vyvést aprílem
být jako z másla = choulostivý
zakládá na sádlo = tuční
jde to jako po másle = bez potíží, hladce
 

Frazeologie podle Havránka:
mít máslo na hlavě = nebýt bez „hříšků“

 

Řešení logických úloh 33. kola JLA:

1. Necky v prádelně
Několik z vícera řešení úlohy A viz obrázky.

Řešení úlohy B viz obrázek.

2. 16 dížek

Řešení viz obrázek.

3. Soudky v pyramidě

Řešení viz obrázek.

4. Máselnice na stole

Označíme roh stolu jako bod C. Pravítkem změříme délku úsečky AC a označíme její střed jako bod X. Podobně změříme délku úsečky BC a označíme její střed jako bod Y. Změříme délku x úsečky XY a dle podobnosti trojúhelníků je délka úsečky AB rovna 2x.

5. Soudky s prachem

Řešení viz obrázek.

Postup řešení:
Podle počtu volných polí sousedících stranou nebo rohem s poli s písmeny si stanovíme výchozí kritéria, jaká čísla by mohla písmena nahradit: A ≤ 2, B ≤ 2, C ≤ 3, D ≤ 4 a E ≤ 6. Pro další postup je vhodné si vybrat písmeno, které si při nahrazování čísly vynutí nejrychleji logický postup. Takovým písmenem se jeví písmeno C, kolem kterého jsou dvě písmena B a poblíž písmeno A. Začneme od nejvyššího čísla a nahradíme je číslem 3. Pak namísto B musí být číslo 2 a kolem písmene A už máme dva soudky a nejbližší vyšší volné číslo je 4, což nevyhovuje výchozím kritériím (viz obrázek níže).

Písmeno C tedy nahradíte číslem 2, pak namísto písmene B musí být číslo 1, kolem písmene A máme už jeden soudek a nejbližší volné číslo je 3, což nevyhovuje výchozím kritériím (viz obrázek níže vlevo). Podobně dopadneme, když písmeno C nahradíme číslem 1, kdy písmeno B musí být nahrazeno číslem 2 (viz obrázek níže vpravo).

Nezbývá nám už nic jiného, než nahradit písmeno C číslem 0, pak si kolem něj můžeme označit tři žlutá pole, na kterých soudek s prachem být umístěný nemůže. Namísto písmene B musí být číslo 1 a první dva soudky si můžeme umístit na pole A5 a D6. Na polích E6 a E7 už nesmějí být soudky, můžeme si je zažlutit. Vedle písmene A na pozici A5 už je 1 soudek, takže dle výchozích kritérií musí být písmeno A nahrazeno číslem 2. Doplníme si soudky na pozice F6 a F7. Písmeno D může být zaměněno dle výchozích kritérií číslem 3 nebo 4, když se podíváme na čísla 1 na pozicích G1 a E4, tak je zřejmé, že kolem písmene D na pozici F2 nemůže být umístěno více soudků než 3, takže písmeno D nahradíme číslem 3. Pokud bychom kolem trojky na pozici G6 umístili soudek na pole F5, pak by nešel umístit kolem čísla 2 na pozici G4 druhý soudek – soudek tedy musíme umístit na pole G5 a pole F5 můžeme zažlutit. Pokud bychom kolem dvojky na pozici G3 umístili soudek na pole F4, pak by nešlo umístit kolem čísla 3 na pozici F2 tři soudky – soudek tedy musíme umístit na pole F3 a všechna ostatní volná pole kolem jedničky na pozici E4 můžeme zažlutit. Druhý soudek kolem čísla 2 na pozici G3 bude na poli G2 a pole F1 můžeme zažlutit. Třetí soudek kolem čísla 3 na pozici F2 musí být na poli E1. Nyní vidíme, že kolem písmene E zůstávají volná čtyři pole, písmeno E tedy musí být nahrazeno číslem 4 a úlohu už snadno dořešíme.

Soudky umístíme na pole D2, C2, C3 a C4. Pole D1, C5, B4 a A4 zažlutíme. Okolo čísla 2 na pozici A3 musí být soudky na polích B2 a B3, pole A1 zažlutíme a třetí soudek kolem čísla 3 na pozici B1 umístíme na pole C1 a úloha je vyřešená.

 

6. Vitamin E

Řešení viz obrázky.

7. Soudky v sudoku

Řešení viz obrázek.

8. Dřevěné nádoby

K řešení algebrogramu mohl řešitel přistoupit tak, že nahradí číslicemi všechna písmena včetně spojek A, nebo že nahradí písmena bez spojek A, které bude považovat za znaménka +. V prvém případě musel být rozdíl mezi čísly nahrazujícími písmena M a N roven jedné, ve druhém případě čtyřem. Rozdíl mezi čísly nemůže nabývat záporné hodnoty (např. rozdíl mezi číslem 2 a 6 není minus 4).

Řešení pro algebrogram včetně nahrazení spojek A čísly:
Ě = 0, M = 1, N = 2, V = 3, E = 4, T = 5, J = 6, D = 7, A = 8 a S = 9.
64 728 + 8 + 730 + 8 + 9 471 = 74 945.

Řešení pro algebrogram bez nahrazení spojek A čísly:
A = 0 nebo 1, Ě = 1 nebo 0, M = 2, T = 3, J = 4, D = 5, N = 6, V = 7, E = 8, S = 9.
48 560 A 571 A 9852 = 58 983.
48 561 A 570 A 9852 = 58 983.

Autorem úloh č. 1, 3 a 7 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies