jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 33. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem si myslel, že by mohla vést k troše nepozornosti samice psa a že problémy bude činit pár hledáků. A skrytá tajenka na 5 písmen. Při nestandardním skrytí se vždy snažím systém skrytí něčím napovědět. Tak tomu bylo i tentokrát. Dokonce jsem napovídal na dvou místech, ovšem jedno to naznačení nevedlo správným směrem k nalezení skryté tajenky. Jednu indicii představoval pětibarevný hrnek, druhou slovně vypsané pořadí tajenky. Šestá tajenka - každý šestý sloupec. Ale velkou paseku také způsobil představitel Simona ve filmu Bluffing It z roku 1987.

U hádanek jsem také napovídal, třeba hráče ve výpustce, má roh, je tedy hornista a jeho kůže snědá svítí. Romové jsou dobří hráči. Ale i v autorském řešení jsem měl Loma a Orma, v případě jmen jde o alternativní řešení, takže jsem uznával všechna možná jména hráčů - hudebníků i sportovců. A občas sáhnu pro nějaký ten výraz do Slovníku nespisovné češtiny, jako třeba u hlupáka a nápadně hezké dívky v posunce a u mařenky v záměnce.

U logických úloh dle očekávání činily problémy první Necky v prádelně, zejména pokud někteří řešitelé nebrali segment tří políček jako jeden celek. S algebrogramem si téměř všichni poradili, velká většina si všimla, že v časopise na zadání úlohy zbylo osm řádků a šest slov napsaných pod sebou by tam nevešlo a řešila jej klasicky (jako kdyby mezi slovy byla znaménka +, ostatně o součtu se v zadání hovořilo). Menší část jej řešila tak, že písmena A nechala bez nahrazování číslem.

Autorská řešení křížovek, hádanek a logických úloh máte níže. Vladimír

Řešení křížovek 33. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. I. - 2. Škopky. - 3. Leta; borazort. - 4. Máselnice; metešit. – 5. Komárová; Kéralané; nesršit. - 6. Kontou; necicat; damašk; árešt. - 7. Re; Strabo; Neriman; outruns; nerúšané; nestorky. - 8. Milreis; šentyš; Alan Lee; Hollner; un salce; mezky. - 9. Ové; kadluby; pruclek; menthol; Leerdam; Catania; Merapi. - 10. Lesk oček; dalamit; Erismen; leknout; manikér; oválet; Boško. - 11. Selenin; kotníčky; canaanit; Ericala; Tyšinec; Toursel. – 12. Send; bečice; Anatie; naruby; Prunner; abonmá. - 13. Skýva; voranej; Tantros; tkaničky; canalis; Šerko. – 14. Tuis; S. Lopes; Chatilan; monatka; Rostíček; daldre; šest. - 15. Ernino; Battel; tumulus; Tillmon; lantana; Icenové; Kamil. – 16. Bucláky; herinek; Klestil; lusitan; nejčkot; ninsko; ka. – 17. Taj; tinka; konopové; merákle; nekuchat; pes Rabe; vandle. – 18. Rantit; Žebrák; hrotky; Masimové; meritum; Tellovo; invase. – 19. Inovať; dojačky; čimelík; Pane; šipáky; Herts + hertinský. – 20. Dvorek; Steiner; venclík; pantky; Masolino; Batu. – 21. Tresorky; Milchner; venerák; hronka; koncern. – 22. Zlomkrky; miličky; Čimbaj; Ti; bu. – 23. Rusj; amorek; steatit; žet. – 24. Eliurus; zlosovať; Dojran. – 25. Verdeli; Trevino. – 26. Its over; D. – 27. Purvits. – 28. Džajpur. – 29. andadža. – 30. Jarkand. – 31. Andújar. – 32. Halland. – 33. Vitthal. – 34. Svit.

Tajenky:
1. Šentyš. - 2. Žebrák. - 3. Dvorek. - 4. Herinek. - 5. Skýva. - 6. Nesko (skryta v legendě jako prvá písmena legendy pro každý šestý sloupec). - 7. Bečice. - 8. Škopky. - 9. Kadluby. - 10. Dojačky. - 11. Hrotky. - 12. Bucláky. - 13. Máselnice. - 14. Stlúkaj vodu, jak chceš, másla nenastlúkáš (skryta ve svislé ose máselnice čtená shora dolů).

 

Řešení hádanek 33. kola JLA:
1. Smokas, drc, zem, lasa – sok má srdce z másla.
2. Nádoba, rošťák Bajza, námět, tlama slona, náhlá věc – nadobro šťabajzna měla máslo na hlavě.
3. Ořech, kazachy, báze, jasné říje, kosman, osle – kořenka zacházela s neteří jako s máslem.
    (ořech, kořenka viz SNČ, kazachy viz UNI 10, heslo koberce, báze viz SČSAA, říje = chtíče viz ČSVAS, heslo 2171.2)
4. Seno, vatra, snažení, šraml, u vína kordy, ŽĎAS, laik rapuje – synova krásná ženuška mluví, jako když másla ukrajuje.
5. Čímani, Lazaros, esa, é – oči má Nikola zarostlé sádlem.
    (frajer = muž, nejznámější Lazaros je řecký fotbalový reprezentant Christodoulopoulos, hraje ve Veroně)
6. Dílo, ucho, Prost, archa s kraby, lajna, Kosma, selo – dlouhoprstá cháska byla jako máslo.
7. Akvanaut napíše listy Adině (Dianě), tupí Erika Emě řasy, Eda ladil kornu – kvintán pošle studenta pro komáří sádlo do lékárny.
8. Stíny, štítky, kobyla, dojáky, rozmach, islám – tintítko bylo jako z másla.
    (dojáky viz SČSAA)
9. Lorda zlákala sranda, dozrálá Dallasanka zakládala na sádlo.
10. Lento, semiš, lov šejka (šejcha), kop Roma (Loma, Orma), sele – letos mi šlo vše jako po másle.

 

Frazeologie podle SSJČ:
mít srdce z másla = měkké, citlivé
zacházet s někým jako s máslem = opatrně, pozorně
mluví, jako když másla ukrajuje = laskavě, přívětivě, vlídně, opatrně
oči mu zarůstají sádlem = je příliš tlustý
být jako máslo = laskavý, přívětivý, vlídný, měkký, povolný
poslat někoho pro komáří sádlo do lékárny = vyvést aprílem
být jako z másla = choulostivý
zakládá na sádlo = tuční
jde to jako po másle = bez potíží, hladce
 

Frazeologie podle Havránka:
mít máslo na hlavě = nebýt bez „hříšků“

 

Řešení logických úloh 33. kola JLA:

1. Necky v prádelně
Několik z vícera řešení úlohy A viz obrázky.

Řešení úlohy B viz obrázek.

2. 16 dížek

Řešení viz obrázek.

3. Soudky v pyramidě

Řešení viz obrázek.

4. Máselnice na stole

Označíme roh stolu jako bod C. Pravítkem změříme délku úsečky AC a označíme její střed jako bod X. Podobně změříme délku úsečky BC a označíme její střed jako bod Y. Změříme délku x úsečky XY a dle podobnosti trojúhelníků je délka úsečky AB rovna 2x.

5. Soudky s prachem

Řešení viz obrázek.

Postup řešení:
Podle počtu volných polí sousedících stranou nebo rohem s poli s písmeny si stanovíme výchozí kritéria, jaká čísla by mohla písmena nahradit: A ≤ 2, B ≤ 2, C ≤ 3, D ≤ 4 a E ≤ 6. Pro další postup je vhodné si vybrat písmeno, které si při nahrazování čísly vynutí nejrychleji logický postup. Takovým písmenem se jeví písmeno C, kolem kterého jsou dvě písmena B a poblíž písmeno A. Začneme od nejvyššího čísla a nahradíme je číslem 3. Pak namísto B musí být číslo 2 a kolem písmene A už máme dva soudky a nejbližší vyšší volné číslo je 4, což nevyhovuje výchozím kritériím (viz obrázek níže).

Písmeno C tedy nahradíte číslem 2, pak namísto písmene B musí být číslo 1, kolem písmene A máme už jeden soudek a nejbližší volné číslo je 3, což nevyhovuje výchozím kritériím (viz obrázek níže vlevo). Podobně dopadneme, když písmeno C nahradíme číslem 1, kdy písmeno B musí být nahrazeno číslem 2 (viz obrázek níže vpravo).

Nezbývá nám už nic jiného, než nahradit písmeno C číslem 0, pak si kolem něj můžeme označit tři žlutá pole, na kterých soudek s prachem být umístěný nemůže. Namísto písmene B musí být číslo 1 a první dva soudky si můžeme umístit na pole A5 a D6. Na polích E6 a E7 už nesmějí být soudky, můžeme si je zažlutit. Vedle písmene A na pozici A5 už je 1 soudek, takže dle výchozích kritérií musí být písmeno A nahrazeno číslem 2. Doplníme si soudky na pozice F6 a F7. Písmeno D může být zaměněno dle výchozích kritérií číslem 3 nebo 4, když se podíváme na čísla 1 na pozicích G1 a E4, tak je zřejmé, že kolem písmene D na pozici F2 nemůže být umístěno více soudků než 3, takže písmeno D nahradíme číslem 3. Pokud bychom kolem trojky na pozici G6 umístili soudek na pole F5, pak by nešel umístit kolem čísla 2 na pozici G4 druhý soudek – soudek tedy musíme umístit na pole G5 a pole F5 můžeme zažlutit. Pokud bychom kolem dvojky na pozici G3 umístili soudek na pole F4, pak by nešlo umístit kolem čísla 3 na pozici F2 tři soudky – soudek tedy musíme umístit na pole F3 a všechna ostatní volná pole kolem jedničky na pozici E4 můžeme zažlutit. Druhý soudek kolem čísla 2 na pozici G3 bude na poli G2 a pole F1 můžeme zažlutit. Třetí soudek kolem čísla 3 na pozici F2 musí být na poli E1. Nyní vidíme, že kolem písmene E zůstávají volná čtyři pole, písmeno E tedy musí být nahrazeno číslem 4 a úlohu už snadno dořešíme.

Soudky umístíme na pole D2, C2, C3 a C4. Pole D1, C5, B4 a A4 zažlutíme. Okolo čísla 2 na pozici A3 musí být soudky na polích B2 a B3, pole A1 zažlutíme a třetí soudek kolem čísla 3 na pozici B1 umístíme na pole C1 a úloha je vyřešená.

 

6. Vitamin E

Řešení viz obrázky.

7. Soudky v sudoku

Řešení viz obrázek.

8. Dřevěné nádoby

K řešení algebrogramu mohl řešitel přistoupit tak, že nahradí číslicemi všechna písmena včetně spojek A, nebo že nahradí písmena bez spojek A, které bude považovat za znaménka +. V prvém případě musel být rozdíl mezi čísly nahrazujícími písmena M a N roven jedné, ve druhém případě čtyřem. Rozdíl mezi čísly nemůže nabývat záporné hodnoty (např. rozdíl mezi číslem 2 a 6 není minus 4).

Řešení pro algebrogram včetně nahrazení spojek A čísly:
Ě = 0, M = 1, N = 2, V = 3, E = 4, T = 5, J = 6, D = 7, A = 8 a S = 9.
64 728 + 8 + 730 + 8 + 9 471 = 74 945.

Řešení pro algebrogram bez nahrazení spojek A čísly:
A = 0 nebo 1, Ě = 1 nebo 0, M = 2, T = 3, J = 4, D = 5, N = 6, V = 7, E = 8, S = 9.
48 560 A 571 A 9852 = 58 983.
48 561 A 570 A 9852 = 58 983.

Autorem úloh č. 1, 3 a 7 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 64. kolo JLA probíhalo od 16. září do 13. října 2021. Otevřít si můžete řešení 64. kola JLA, výsledky 64. kola JLA či ohlasy na 64. kolo JLA. Došlo 161 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies