jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 34. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem tentokrát nastražíl vícero pastí, aby měli šanci i soutěžící s větším odstupem na vedoucí skupinu, odhaduji, že největší potíže bude činit nalezení skryté 13. tajenky. Kdo nebo co přichází, když už není na vyřezávání vidět? A také tam bylo to bidlo k chytací síti, soška to být nemohla.

U hádanek jsem to s obtížnosti posunky přehnal, teď už vím, že jsem měl jádro vyčíslit. Po válce každý generál. Lach byl jen svodem, mluvkou nebyl tlachal, nýbrž žgryndal. A to úsloví šlo najít v SSJČ pod heslem "přisoliti". Ovšem ani s labetou to nebylo nijak jednoduché.

U logických úloh činila větší potíže pentomina, ale podle ohlasů šlo o řešitelsky velice přívětivé kolo. Na rozdíl od křížovek a hádanek.

Autorská řešení máte níže. Vladimír

 

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Halali. - 2. Klokanka; Iesolo. - 3. Houšť; řezbáři; kalná; osolit. - 4. Koskoroba; krajíc; flanelka; klas. – 5. Narudle; karakal; blechy; stesati; Paál. - 6. Sinatra; bonbo; pylistor; kour; styptika; Tyva. - 7. Sitis; borta; Oryza; kalba; lamon; Čech; tramka; baira. - 8. Dukát; galeona; trhat; střap; Raška; tabák; frča; tuorby; haňa. - 9. Cuburaja; okraj; opistoma; steso; Marta; tořna; čika; ikta; Cirou; Boš. - 10. AR; Hamelius; Stern; lhavost; gumka; velebiti; čiaška; vnít; kr. – 11. Na; Darajani; folklorní; sjít; halaluja; Oseva; kadeti; alka; mezi. - 12. Osika; obloha; Malerba; Nonča; jízda; lekati se; Leska; Berči; viť; KA. – 13. Kmetična + KMA; Kotan; lemovka; nácky; zdola; Nedoma; gaete; kyča; ř. - 14. Erka; baliga; slnout; popel; Moditen; ekalit; olůvka; Kapros; odlov. – 15. Nanovo; bamaga; Sokrat; alarm; posvit; ska; aroma; Borga. – 16. Nit; polska; makati; jakpak; pešek; ruizit; alky; krmná. – 17. Acat; versta; kasaně; reelní; ovlahy; stopař; Bar; nebe. – 18. Papuč; Norsko; četa; dřevěná; pihy; Fedi; OH. – 19. Ikarov otec; neodrpat; velovka; penály; sumeček; pivas; pikl. – 20. Natřepávat; zodacit; Poner; soterek; pota; E. – 21. Klister; zkatit; Kroos; nepanna; hokr; po. – 22. Klčov; karbofiltr. – 23. Rann; utenčit; Ajka. – 24. Tavný; poškub; ankole. – 25. Ovar Bráni. – 26. Slabá zima. – 27. Proti.

Tajenky:

1. Šentyš. - 2. Žebrák. - 3. Dvorek. - 4. Herinek. - 5. Skýva. - 6. Nesko (skryta v legendě jako prvá písmena legendy pro každý šestý sloupec). - 7. Bečice. - 8. Škopky. - 9. Kadluby. - 10. Dojačky. - 11. Hrotky. - 12. Bucláky. - 13. Máselnice. - 14. Stlúkaj vodu, jak chceš, másla nenastlúkáš (skryta ve svislé ose máselnice čtená shora dolů).

Řešení hádanek:
1. Van Damme, datle, džbán, na vrbě piksle, Tofi – fanda měl dát španělský pepř fandovi.
2. Notoři, násep, travesta, libra, Treviso, živočich – neteřina sestra se stala bratrovi solí v očích.
    (notoři = norci = opilci, travesta = kalhotková role, vše v SNČ)
3. Chajda, laktóza, matrace, Dněpr, mince, známost, voli – hajdalák to zatraceně princeznám osolí.
    (hajdalák = šašek viz SNČ)
4. Gryndr, Čalfa, polovina mota, kapři, kolík hrabače – žgryndal fazolovi natotata přisolí karabáčem.
    (gryndr, kapr, kolík, žgryndal, fazol, natotata – vše v SNČ)
5. Text, yperit, ementál, storno, téměř planina, kasule – experimentátor neměl ani na sůl.
6. U úvozu routky nenaseji (nenaseju), méně máty čeká Ivona, o mamutu víme. – vzor tkaniny s jemným tečkovaným motivem.
    (mamut viz SNČ, „pepř a sůl“ viz Malá encyklopedie textilií a odívání nebo Čálkův VKS)
7. Varty, ruce typ tře o valacha, ráj kosů – kvartýr u cesty potřebovala chátra jako sůl.
    (typ = chlapec, bejvák, kvartýr = byt, vše v SNČ)
8. Konto, rysy, líp jednáš, kuverty – kantor osolí přednášku žerty.
9. Žlábek, stará záda, kapři, bídák kvapí vepředu, kolega, fracek – labeta ráda přidává pepře do legrace.
    (labeta = dívka viz SNČ)
10. Róza (Rózi), centrum, petasos, lenili brousíři, sluje – rozkacený (rozlícený) trumpeta s poslední librou si přisoluje.

Frazeologie podle SSJČ:
někomu to zatraceně osolit = někoho potrestat
přisolit karabáčem = natlouct
nemít ani na sůl = nemít vůbec nic, být úplně chudý
osolit přednášku žerty = učinit přednášku zábavnější

Frazeologie podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky:
stát se někomu solí v očích = velmi někomu vadit

Frazeologie podle PSJČ:
španělský pepř = rákoska, výprask
přidat do zábavy pepře = učinit ji ostřejší

Frazeologie podle SNČ:
přisolovat si = přidávat se ke kritice, kárání, nadávání

 

Řešení logických úloh:

1. Steaky
Řešení viz obrázek.

2. Pepřenky a slánky
Řešení viz obrázek.

3. Slánky a pepřenky
Řešení viz obrázek. 

4. A navíc cukřenky
3 řešení viz obrázek.

5. Slánky
Optimální řešení za 5(20 – 11) = 45 bodů viz obrázek. 

6. Pepřenka
Dispozičně jediné řešení lze umístit v zadaném obrazci ve třech různých polohách viz obrázky.

Autorem úloh č. 1 až 3 je Honza Krtek Novotný.

 


 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies