jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 34. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem tentokrát nastražíl vícero pastí, aby měli šanci i soutěžící s větším odstupem na vedoucí skupinu, odhaduji, že největší potíže bude činit nalezení skryté 13. tajenky. Kdo nebo co přichází, když už není na vyřezávání vidět? A také tam bylo to bidlo k chytací síti, soška to být nemohla.

U hádanek jsem to s obtížnosti posunky přehnal, teď už vím, že jsem měl jádro vyčíslit. Po válce každý generál. Lach byl jen svodem, mluvkou nebyl tlachal, nýbrž žgryndal. A to úsloví šlo najít v SSJČ pod heslem "přisoliti". Ovšem ani s labetou to nebylo nijak jednoduché.

U logických úloh činila větší potíže pentomina, ale podle ohlasů šlo o řešitelsky velice přívětivé kolo. Na rozdíl od křížovek a hádanek.

Autorská řešení máte níže. Vladimír

 

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Halali. - 2. Klokanka; Iesolo. - 3. Houšť; řezbáři; kalná; osolit. - 4. Koskoroba; krajíc; flanelka; klas. – 5. Narudle; karakal; blechy; stesati; Paál. - 6. Sinatra; bonbo; pylistor; kour; styptika; Tyva. - 7. Sitis; borta; Oryza; kalba; lamon; Čech; tramka; baira. - 8. Dukát; galeona; trhat; střap; Raška; tabák; frča; tuorby; haňa. - 9. Cuburaja; okraj; opistoma; steso; Marta; tořna; čika; ikta; Cirou; Boš. - 10. AR; Hamelius; Stern; lhavost; gumka; velebiti; čiaška; vnít; kr. – 11. Na; Darajani; folklorní; sjít; halaluja; Oseva; kadeti; alka; mezi. - 12. Osika; obloha; Malerba; Nonča; jízda; lekati se; Leska; Berči; viť; KA. – 13. Kmetična + KMA; Kotan; lemovka; nácky; zdola; Nedoma; gaete; kyča; ř. - 14. Erka; baliga; slnout; popel; Moditen; ekalit; olůvka; Kapros; odlov. – 15. Nanovo; bamaga; Sokrat; alarm; posvit; ska; aroma; Borga. – 16. Nit; polska; makati; jakpak; pešek; ruizit; alky; krmná. – 17. Acat; versta; kasaně; reelní; ovlahy; stopař; Bar; nebe. – 18. Papuč; Norsko; četa; dřevěná; pihy; Fedi; OH. – 19. Ikarov otec; neodrpat; velovka; penály; sumeček; pivas; pikl. – 20. Natřepávat; zodacit; Poner; soterek; pota; E. – 21. Klister; zkatit; Kroos; nepanna; hokr; po. – 22. Klčov; karbofiltr. – 23. Rann; utenčit; Ajka. – 24. Tavný; poškub; ankole. – 25. Ovar Bráni. – 26. Slabá zima. – 27. Proti.

Tajenky:

1. Šentyš. - 2. Žebrák. - 3. Dvorek. - 4. Herinek. - 5. Skýva. - 6. Nesko (skryta v legendě jako prvá písmena legendy pro každý šestý sloupec). - 7. Bečice. - 8. Škopky. - 9. Kadluby. - 10. Dojačky. - 11. Hrotky. - 12. Bucláky. - 13. Máselnice. - 14. Stlúkaj vodu, jak chceš, másla nenastlúkáš (skryta ve svislé ose máselnice čtená shora dolů).

Řešení hádanek:
1. Van Damme, datle, džbán, na vrbě piksle, Tofi – fanda měl dát španělský pepř fandovi.
2. Notoři, násep, travesta, libra, Treviso, živočich – neteřina sestra se stala bratrovi solí v očích.
    (notoři = norci = opilci, travesta = kalhotková role, vše v SNČ)
3. Chajda, laktóza, matrace, Dněpr, mince, známost, voli – hajdalák to zatraceně princeznám osolí.
    (hajdalák = šašek viz SNČ)
4. Gryndr, Čalfa, polovina mota, kapři, kolík hrabače – žgryndal fazolovi natotata přisolí karabáčem.
    (gryndr, kapr, kolík, žgryndal, fazol, natotata – vše v SNČ)
5. Text, yperit, ementál, storno, téměř planina, kasule – experimentátor neměl ani na sůl.
6. U úvozu routky nenaseji (nenaseju), méně máty čeká Ivona, o mamutu víme. – vzor tkaniny s jemným tečkovaným motivem.
    (mamut viz SNČ, „pepř a sůl“ viz Malá encyklopedie textilií a odívání nebo Čálkův VKS)
7. Varty, ruce typ tře o valacha, ráj kosů – kvartýr u cesty potřebovala chátra jako sůl.
    (typ = chlapec, bejvák, kvartýr = byt, vše v SNČ)
8. Konto, rysy, líp jednáš, kuverty – kantor osolí přednášku žerty.
9. Žlábek, stará záda, kapři, bídák kvapí vepředu, kolega, fracek – labeta ráda přidává pepře do legrace.
    (labeta = dívka viz SNČ)
10. Róza (Rózi), centrum, petasos, lenili brousíři, sluje – rozkacený (rozlícený) trumpeta s poslední librou si přisoluje.

Frazeologie podle SSJČ:
někomu to zatraceně osolit = někoho potrestat
přisolit karabáčem = natlouct
nemít ani na sůl = nemít vůbec nic, být úplně chudý
osolit přednášku žerty = učinit přednášku zábavnější

Frazeologie podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky:
stát se někomu solí v očích = velmi někomu vadit

Frazeologie podle PSJČ:
španělský pepř = rákoska, výprask
přidat do zábavy pepře = učinit ji ostřejší

Frazeologie podle SNČ:
přisolovat si = přidávat se ke kritice, kárání, nadávání

 

Řešení logických úloh:

1. Steaky
Řešení viz obrázek.

2. Pepřenky a slánky
Řešení viz obrázek.

3. Slánky a pepřenky
Řešení viz obrázek. 

4. A navíc cukřenky
3 řešení viz obrázek.

5. Slánky
Optimální řešení za 5(20 – 11) = 45 bodů viz obrázek. 

6. Pepřenka
Dispozičně jediné řešení lze umístit v zadaném obrazci ve třech různých polohách viz obrázky.

Autorem úloh č. 1 až 3 je Honza Krtek Novotný.

 


 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies