jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 35. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. prosince 2015 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4035 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 35. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2015 doplňte u pramenů PD tři: Technický naučný slovník 1-7 (SNTL 1981-6); Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí (Mladá fronta 1996) a Čálek: Slovník zkratek (Agrofin 2009). Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD 14 pramenů. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

35. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 10

Chasníci s cérkami předvádějí ... (1) a ... (2) málem už zapomenuté, a což teprve odzemková vystoupení chlapců! Kdo ještě dnes dokáže správně zaskákat ... (3)? Tanečníci začínají přízemními vyšlapávanými figurami, rytmicky zrychlují, až poté přeskakují ... (4), skáčí v podřepu, cifrují a rozvíjejí stále náročnější figury a končí stylově nejtěžšími. A také přijdou na řadu chlapské skoky – hájoví chlapečci skáčou směle pod ... (5) a do hajduka jako o život, dupkají si jeden proti druhému a houf proti houfu s valaškami v pozdvižené ruce, je to o strach, a ještě se povzbuzují: „Enem ho!“. A lidé mohou na nich oči nechat a zalitují, když se ti novodobí zbojníci za hromového potlesku loučí.

V předvánočním čase předkládám … (6) na návštěvu salaše. V žádném stavení kdysi na zimu nesměla chybět … (7), ať v něm žil sedlák, ovčák, … (8) nebo ... (9). S ovčákem se pro ni vypravíme do lesa, což dříve nebylo jen tak, předcházet tomu musela ... (10) k majiteli lesa. Kráčíme přes ... (11) nahoru k lesu, ve smrčí nasbíráme suché chvojí do nůší a vracíme se dolů k dědině. Utěšený pohled. Před námi ... (12), domky a chalupy s děckama plnýma očekávání dárků. Na salaši je ještě potřeba chvojí připravit do otýpek na podpálku, k tomu postačí … (13), ruce a provázek. Po práci usedáme ke stolu v kuchyni, každý má před sebou … (14), v něm je k osvěžení nalitá chladná … (15). … (14), který tvoří obrazec dnešních křížovek, sloužil nejčastěji k pití vody a mléka. K jeho výrobě se používal „… (16)“, což je … (17) vyrůstající na kmenech stromů, nebo se dlabal z bloku dřeva, ucho měl ozdobně tvarované.

ŠIKMÝ nesouměrnĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 12. tajenka (6), 14. tajenka (6), 16. tajenka (5) a 17. tajenka (8). Skryté tajenky vypište, vyznačte ve správně vyplněném obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Město na Váhu. - 2. Stáří + vyčerpaně (slovensky). - 3. Patřící přívrženci určitého ideového směru + americký režisér; básně. - 4. Draselné hnojivo; druh úřadu; zkaženec; útok. - 5. Žertovat; ryba; německý sochař; říhat. - 6. ?4?; král sicilské Megary; ?8?; koruna; indický domorodý voják; autor Tondy. - 7. Odchovanec karvinského hokejového oddílu; trestní (slovensky); český ekonom; zkratka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání; ohled; ženské jméno; léky. - 8. Kubánská provincie; planetka; citoslovce; house; český generál; vodníkovy vlasy; Kawamotův snímek. - 9. Pijavý; mocně i silně (slovensky); Dina; pohled; skupina; skupina odpůrců; ostnatá dřevina; chemický vzorec jednoho z antimonidů; druh půdy. - 10. Zamilovaný; jemné kleště; ?15?; vodní pták; ?5?; tanec; sportovkyně; cirkusový stan. - 11. Nátěry; kožené čluny jihoamerických indiánů; český herec; hora v Krušnohorské hornatině; domácky Narcisa; český teolog; domácí živočich; karta; finská pojišťovna. - 12. Lehátkový vůz; ochabnout; schváliti; architektonický útvar (slovensky); ukazovací zájmeno; postava z Doktora Fausta; německá bezpečnostní policie; ohnivý oř bohyně Éóje; rantaše. - 13. Žemle; tropická rostlina (slovensky); ztracená láska; planetka; váhavý zápor; vrstva; ?7?; jelen; přimět. - 14. Zápas; neúspěch; obchodní značka latexů; stále (slovensky); podplukovník ze Smrtící laviny; v klidu dokončit sestup. - 15. Název íránského filmu; výluh (bylinný); turecká herečka (v anglickém přepisu); český zámek; vykrmovaná (husa); nečistota ve škrobu. – 16. Slovenské příslovce času; americká herečka; francouzsky „nezvaný“ + začátek; zápach usní; přezdívka hráče týmu Houston Oilers; štírek. – 17. Německý houslista; získati; brouk (slovensky); francouzská řeka; umístit bokem okrouhlé hlubší nádoby. – 18. Egyptský vzpěrač; patřící Lehiho synu; anglická zkratka audiovizuální zobrazovací jednotky; druh ryby. – 19. ?3/2?; běda; velšský herec; francouzský fyzik. – 20. Druh jídla; ?6?; ?13?. - 21. Severně položené vegetační formace. – 22. Škodné sražené vánočky. - 23. Město v Burundi; rakouský historik. - 24. Amula; citoslovce; jeden z Horninských ostrovů. - 25. ?1?; druh karetních her. - 26. Hrubě pojatá. - 27. Vyspělosti.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Bodat se (slovensky); předložka. - 21. ?3/1?; stavitel dráhy z Djibouti do Harraru. – 22. Navštívenky; šedý; účastník „kytarové bitvy století“. - 23. Napředená příze na vřetenu; hromadný; hudební nástroj. - 24. Patřící tvůrci Odpočinku; kalmie; čínské sídlo; planetka. - 25. Citoslovce; historické území v západní Gruzii; horniny; týkající se české obce (podle Třebízského); rybička. - 26. Makroinstrukce; britský ekonom; anglický přírodopisec; americký herec; holubí hlas; rostlina. - 27. Průduch; vysídlení; uspání; slovenské zájmeno; menší kladkostroj; korové; plonková desítka; okolo. - 28. Název Konitzovy desky; africký kmen; francouzský sochař; dupání kopytnatců; šicí stroj; íránské sídlo; postava ztvárněná herečkou Khan; tropický keř. - 29. Na dva díly; bambus; způsob; hinduistická bohyně; organické sloučeniny; hasnice; houba; vzácný nerost; nedostatek. - 30. Bantustan v severním Transvaalu; značka jednotky síly; šířiti; Neronův oblíbený mim; ?11?; vzor; ?2?; nerost; vysoukávat (rukávy); v incké mytologii otec kmene. - 31. Vizigótský král; český atlet; kraj ve střední Francii; tonžský ostrov; dílo uzbeckého prozaika; strom; ostouzet; žilná hornina; planetka. - 32. Předměty vyvolávající tesklivé vzpomínky na zašlé časy (slovensky); francouzský vojevůdce; pobočka Voroněže; korejský politik; jednotka hmotnosti v Hedžasu; rybář; sídlo v Pákistánu; Falmanovo jméno; sardel. - 33. Fena; rod brouků; patřící Bojnarovu asistentovi; patřící postavě z Posledního gladiátora; ruské sídlo; plánovat; česká obec; moravská řeka; půlka. - 34. Kdo napomíná; rostlina; český hermetik + chvála; ?10?; kafe; ?9?; druh palmy; deset koňských délek; potvrzení. - 35. Žába; kanadská řeka; jídlo; javánský aristokrat; kdo nosí obuv; slavná antická lovkyně; americký filmový producent; plosky. - 36. Španělsky „důvěřovat“; smysl doručovatele; bylina; česká podoba jména německého politika; způsob nanášení kovových prášků z niklových slitin žárovým stříkáním na opotřebené součásti; Muhammedovo rodiště. - 37. Poměry v srbských kavárnách; úplně (slovensky); odpočívadlo + hustě pokrývat. - 38. Minerál; kolébat se; příbuzné. - 39. Vasilij Zajcev; dokonce. - 40. Zařízení (závodu). - 41. Ruská herečka (v anglickém přepisu). - 42. Horské pásmo na severu Slovenska.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 57. kolo probíhalo od 23. dubna do 20. května 2020. Otevřít si můžete řešení 57. kola JLA, předběžné výsledky 57. kola JLA a ohlasy na 57. kolo JLA. Věnováno bylo sáňkování, došlo 165 řešení, děkuji za ně. Pěkné červnové dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies