jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 34. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám se solí a pepřem šlo od ruky.

U křížovek se v případě nestandardně skrytých tajenek vždy v textu před legendou snažím nějak napovědět, tentokrát měla sehrát roli pomůcky slova "přes pár luk a přes pár polí". Jestli pomohla či ne, to nevím, ale poměrně dost řešitelů uvedlo všechny tajenky správně. Vlastně to by jen nestačilo. Mnozí z nich uvedli i správný systém jejich skrytí. Dost řešitelů objevilo sošlu i fakt, že na Valachách se přikusují ke chlebu se sádlem zásadně oharky. Předběžné výsledky hned tak nebudou, protože ve dvou případech si ověřuji správnost alternativních řešení. Ale můžeme začít postupně odhalovat pasti. Pro skrytou desátou tajenku byl připravený svod spočívající ve třech dvojicích legendových a vpisovaných výrazů do kříže: LEMOVKA a BORTA, STŘAP a KYČA, SETKA a HAŇA, z nich šlo povybírat písmena tajenky LOPATY, ale žádný systém v tom objevit nečel.

No a teď k času jídla. Ve druhých odstavcích doprovodného textu předkládám návštěvy ve valašských domácnostech volnou prózou protknutou básnickými příměry a expresivními přenesenými významy slov (v  tomto kole chlap jako hora, ruce jak lopaty, déšť nedéšť, koňské nátury, zmoklý jak slepice, přichází čas jídla a usedá k večeři, lukulské hody). Učinil jsem dotaz, zda je text s časem jídla v pořádku. Samozřejmě cílem tohoto podání bylo řešitele svést směrem k postavám typu Jan Pelár, Jan Slaný, pan farář apod. Jde o to, čeho všeho je schopen čas v básni a volné próze, resp. zda může usednout i něco abstraktního, nehmotného, a to skoro kamkoliv. Bylo mi odpovězeno, že usedají myšlenky, léta, chtíč, nedostatek, bída, hlad, a klidně i ke stolu, k jídlu apod. Milan Valenta v Pastýřce ohněm např. nechal čas usednout na okraj trámu: "Na okraj trámu opět usedl čas beznadějný a ponurý jako vojácká píseň vpodvečer." V pojetí doprovodného textu tedy může usednout čas jídla do prázdného žaludku, do myšlenek, ale i ke stolu s rodinou a k besedování. Doufám, že po tomto vysvětlení co nejdříve usedne rozhořčení dotčených řešitelů do prachu zapomnění a odpustí mi to.

U hádanek se opět objevilo několik slov ze Slovníku nespisovné češtiny, v posunce celá hrst, přesto ji dva valašští matadoři dotáhli skoro do vítězného konce, v náznaku i jádru jim scházelo po posledním dílku. Takže všechny taje autorsky nevyřešil tentokrát nikdo. Labetu odhalili dva řešitelé, ale jen jednomu to přineslo vítězství v kole.

U logických úloh nakonec nebylo tolik zápočtů, jako ještě nebylo. Ona ta pentomina a optimizer se čtverci přece jen nějakou tu paseku udělaly.

Výsledky máte níže, Vladimír

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 165 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 9), v hádankách za 9 autorských řešení (bylo jediné) a v logických úlohách za řešení za 155 bodů (bylo jich 14).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 34. kole u KHL 1700 eur, u KH 640 eur, u KL a HL po 680 eurech, u K je v banku 70 eur, u H 120 eur a u L 20 eur.

Stav zápočtů po 34. kole je následující: tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: J. Kokeš, M. Kokeš a Motyčková, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: Drápala, Husar, Jos. Konečný, Marek a Šebesta a první zápočet do případné řady získalo nově 12 účastníků akademie, a to v kat. K: Dráček, Drápala, Hájiček, Mach, Nack, Podzemský a Vojník a v kat. L: Buchta, Járová, Josef Nerudný, L. Pavelka a Žabka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Výsledky v řešení křížovek

V minulém kole to s neskem bylo daleko horší. Tentokrát skrytou tajenku ČAS JÍDLA odhalilo 17 soutěžících, a to se ji autor snažil mezi metaforami průvodního textu fakt hodně zakamuflovat. V políčkách s porušeným systémem střídání vyhovovalo zadání jak písmeno Č a J na začátku, tak písmeno S a N na konci. Řešení český matematik JECH (ČBS) x sídlo v Rusku JUR (CJC 2/649) a určité společenství lidí KLAN (SSJČ) x chlapec TYPAN (SNČ) mělo svádět k falešné tajence JAN a Pelár nešel nalézt nikde! Správné řešení této pasáže bylo 7/4 ČECH (ČBS) x 46/6 ČUR (CJC 2/649) a 4/4 KLAS (SSJČ, heslo klasa) x 49/4 TYPAS (SNČ), to vedlo k času jídla, druhá část této tajenky byla skryta podobně jako LOPATY v mozaikových políčkách zasahujících do dvou sloupců. Možná někomu k jejich nalezení pomohlo spojení „přes dvě pole“ v průvodním textu. Pro svůdné doložení skrytých lopat byl v průvodním textu připravený svod spočívající ve třech dvojicích legendových a vpisovaných výrazů do kříže: LEMOVKA a BORTA, STŘAP a KYČA, SETKA a HAŇA, z nich šlo vysbírat písmena tajenky LOPATY, ale žádný systém v tom objevit nešel.

To ale nebylo vše. Na jednom místě měchy u varhan 48/1 GALKY (MACH, heslo kalkant) x domácké ženské jméno 15/8 BORGA (KNAP 2, heslo Ingeborga), na druhém místě německý historický film 46/2 MARGA (fdb.cz, film Unter Bauern) x lodice 13/8 GAETE (Pechův SCS) neumožnily uvést svůdné řešení bidla k chytací síti SOŠKA (PSJČ) x ryba KAMAR (ČNŽ V/2, str. 22) x pták GABAR (UNI 10) pro případný dvojí výskyt výrazů Borga nebo Marga, tato pasáž musela být řešena 44/5 SOŠLA (NLA) x 7/5 LAMON (ČNŽ V/4, str. 101) x 46/5 TABON (CJC 1/392) x 9/5 MARTA (KNAP 2, heslo Martina), což zvládla dvacítka soutěžících.

Větší potíže dále činila rostlinná formace, nabízela se poušť, správně bylo 3/1 HOUŠŤ (SSJČ) x 40/10 HO (DID 8, heslo periodická soustava prvků). Zadinka coby 50/1 ŘIŤKA byla k nalezení v ČSVaS, heslo 747.1, řeka 11/2 DARAJANI v knize Afrika, život a smrt zvířat na str. 111 a iniciály autora Pádů 18/4 OH ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců (O. Hanzl), proto k chlebu se sádlem museli Valaši přikusovat oharky, a ne okurky.

Se všemi překážkami „okořeněného“ 34. kola se vyrovnalo 9 z celkových 54 soutěžících. Dosavadního lídra průběžného pořadí zradil systém skrytí lopat, takže do čela se prodral př. Vojník, závěr letošního ročníku bude ještě dramatický. Úspěšným řešitelům blahopřeji.


Pořadí v 34. kole: 0 ztr. b.: Dráček, Drápala, Hájiček, Mach, Nack, Podzemský, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), Vojník. – 1: Gašparín, Marjenka, Vlášek. – 5: Valíček. - 6: Aeger, M. Turek. – 7: Járová. – 12: Haralík. – 14: Karpíšek (KH). – 15: L. Pavelka. – 16: Jaroš, Mirikina. – 20: Vychovalý ml. – 26: Vašinka. – 39: Kopřiva. - 41: K. Bednář. – 43: Dudek. – 44: Horák, Prvák. – 45: Fabian. – 47: Urban. – 48: Čechová, Pala. – 49: Elév, Kratochvíl. – 50: Kohoutová. – 52: Staněk. – 54: Bureš, Pavlík. – 55: Vlček. – 58: Kolář. – 60: Soukup. – 61: Fiala. – 64: Svoboda. - 66: Patron, Zedník. - 68: Florián. – 70: Střelec. – 71: Horáček, Tomanová. – 73: Vodník. – 74: Hrubá. - 78: Hajný. – 82: Hájek. – 86: Slavík.

Pořadí po 31. až 34. kole: 5 ztr. b.: Vojník. – 7: Nack, Podzemský, Valíček. – 8: Dráček, Drápala, Gašparín, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH). – 10: Vlášek. – 11: Mach. – 14: M. Turek. -18: Aeger. – 21: Marjenka. - 22: Karpíšek (KH). – 24: Jaroš. – 25: Mirikina. – 27: Hájiček. – 28: L. Pavelka. - 44: Vychovalý ml. – 63: Vašinka. – 83: Járová. – 91: Haralík. - 103: Kopřiva. - 144: K. Bednář. – 157: Prvák. – 160: Kohoutová. - 166: Soukup. – 167: Elév. – 169: Horák. – 171: Kratochvíl. – 174: Bureš, Pavlík. – 177: Vlček. – 180: Staněk. – 181: Dudek, Patron. – 184: Svoboda. - 189: Fiala. – 193: Vodník. - 197: Hrubá. – 199: Florián, Horáček. – 201: Tomanová. – 205: Fabian. – 212: Střelec. – 213: Zedník. – 217: Kolář. – 218: Urban. – 226: Čechová. – 228: Pala. – 234: Hájek. - 241: Hajný. – 249: Slavík.

 

Výsledky v řešení hádanek

Tentokrát se použité výrazy nespisovné češtiny ukázaly ještě obtížnějšími než ořech, mařenka a kořenka v minulém kole. Zakladatele firmy gryndra znali pouze Valaši Sýkora a Štefek, dokonce v odsuvce odhalili kulišárnu, kdy pepř a sůl znamenaly polovinu mota uvedeného nad souborem hádanek, žel frázi „přisolit karabáčem“ nedotáhli do konce. Mluvka coby žgryndal by asi sám o sobě byl pro většinu soutěžících řešitelný. Podobně to bylo s labetou, tu coby dívku řešili autorsky jen př. Karpíšek a Žačok, ale protože druhý jmenovaný nezdolal vsuvku, tak má kolo obeslané 57 hádankáři jediného vítěze. Nejlehčí hádankou byl kreslený záhadný nápis s Van Dammem. Čelo průběžného pořadí nedoznalo změn, úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 34. kole: 9: Karpíšek (KH). – 8: Čižmár, Husar, Járová, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla, Žačok. – 7: Foltas, Nepimach. – 6: Radouš. – 5: Hájiček, M. Kokeš, Motyčková. - 4: Beneš, Beran, Dostál, Fanda, Jezdec. – 3: Divák, Fiala, Florián, Kominík, Maskot, Varšaník, Vávra, Zedník. – 2: Bartoš, Dudek, Fabian, Horák, Novotná, Plavec, Urban, Žák. – 1: J. Bednář, Hruška, Němeček, Pokus, Prvák, Tatar, Učeň, Vodník. – 0: Jirout, Kapybara (HL), Marně, Pospíšil, Vychovalý ml.

Pořadí po 31. až 34. kole: 38: J. Sýkora (KHL), Štefek (KH). – 37: Kousal, Kovářová, M. Turek. – 36: Čižmár, Husar, Karpíšek (KH), Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Widla, Žačok. – 35: Nepimach. – 33: Járová, Radouš. - 32: Foltas. – 23: Hájiček. – 22: M. Kokeš, Motyčková. – 17: Vychovalý ml. – 15: Beneš, Dostál. – 14: Fanda. – 13: Bartoš, Divák, Fiala, Horák, Urban. – 12: Hruška, Varšaník, Vávra, Zedník. – 11: Beran, Marně, Němeček, Novotná. – 10: Jezdec, Pospíšil, Prvák. – 9: Dudek, Jirout, Kominík. – 8: J. Bednář, Fabian, Florián, Maskot, Plavec, Žák. – 7: Tatar. – 5: Vodník. – 4: Pokus, Učeň. – 0: Kapybara (HL).

 

Výsledky v řešení logických úloh

Dle ohlasů bylo toto kolo řešitelsky přívětivé. Těžší úlohou bylo jen rozmístění pentomin do zadaného rastru. Někteří řešitelé ztratili body na úloze Slánky, optimální počet čtverců byl 11. Nejlehčí bylo nakupování slánek, pepřenek a cukřenek. Zápočet se přiděloval za 145 bodů, dosáhlo na něj 14 z celkových 54 soutěžících, úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 34. kole: 155: Buchta, Drápala, Husar, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Josef Konečný, Marek, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta, Žabka. – 125: Brajko, Potyš. – 105: Cily. – 100: Fojta. - 95: Černíková. – 80: Dedková, Matějková. - 75: K. Bednář, Florián, Musil. – 70: Maskot, Prvák. – 65: Beránek, Elév, Fanda, Kominík. – 55: Hajný, Křížová, Plavec. – 50: Fišer, Tomanová. – 45: Kadlec, Kapybara (HL), Kohoutová, Stejskal. – 40: Ampér, Čechová, Kotinová, Lachtan. - 35: J. Bednář, Ježek, Sedláčková. – 30: Dušek, Ševčík, Švec. – 25: Suchý. – 20: Učeň. - 15: Rosa, Zápasník, Zedník.

Pořadí po 31. až 34. kole: 601: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 588: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora (KHL). – 573: Josef Nerudný. – 563: Brajko, L. Pavelka. - 558: Josef Konečný. - 538: Šebesta. – 448: Žabka. - 397: Buchta. - 387: Potyš. - 367: Járová. - 337: Fojta. - 300: Cily. – 235: Dedková. – 200: Fanda. - 199: Elév. – 194: Beránek. – 180: Kohoutová. - 177: Musil, Prvák. – 172: J. Bednář. - 169: Maskot. – 167: Florián. – 164: K. Bednář. - 160: Čechová, Ježek. - 157: Sedláčková. – 152: Dušek, Fišer, Kadlec, Ševčík. – 147: Hajný. - 142: Švec. – 140: Kominík, Lachtan. – 135: Matějková, Plavec. - 132: Ampér. – 127: Stejskal. - 125: Černíková (bez 33. kola). – 110: Kotinová. – 107: Křížová. - 100: Kapybara (HL). – 97: Zedník. – 95: Tomanová. – 84: Zápasník. – 79: Suchý. - 75: Rosa. - 55: Učeň.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies