jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 33. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 29. července 2015 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3785 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 33. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2015 doplňte u pramenů PD dva: Hlinka: Peníze celého světa (Mladá fronta 1987) a Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta (Mladá fronta 1979), u PO také dva: Miltner: Malá encyklopedie buddhismu (Libri 2002) a Wolf: Abeceda národů (Horizont 1984) a u pramenů v elektronické podobě také dva: Anglický slovníček termínů a pokynů pro pastevecké psy na http://www.workingaussiesource.com/stockdoglibrary/herdingglossary.htm a Průvodce po Chorvatsku na http://www.chorvatsko.cz/tema/nin.html. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD 13 pramenů. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

33. KOLO

 KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 8

Pravda, všechno je tu, jak má ve valašské krčmě být, ... (1), dubové stoly, panský štok, jenže o více než sto let později, citlivě zrestaurováno ve Valašském muzeu. Kdo chybí, je píštělkář Pelár, škoda přeškoda! Ještěže pamatuju alespoň cimbálistu Lojzka řečeného ... (2) (ne že by chodil po žebrotě, ale že měl za ušima), ten sedával Na Posledním groši dennodenně, říkalo se, že bez přenosného cimbálku, co ho měl na šrákách přes rameno, nechodí ani na záchod, ten zahrál každému, kdo cinkl penízkem o pult; a že se někdy načuřil přes míru (neboť uhostit muziku se patří a náleží), přespával na půdě hospody, a aby nemusel v noci po schodech na ... (3) do kadibudky, ulevoval si vikýřem rovnou z hůry, však na omítce u vchodu už natrvalo zažloutla stružka směřující od střechy dolů.

A po úryvku ze vzpomínek pana Šuléře je opět čas navštívit valašskou chalupu. Představme si, jak se jednoho mrazivého dne v době, kdy žil slavný muzikant Pelár, vrací zvenku Valach zmrzlý jak ... (4) do vyhřáté sednice, usedá ke stolu na dřevěnou židli, na talíři ho čeká ... (5) namazaná máslem, sousta zapíjí pořádnými doušky kafe z melty z pětibarevného hrnku, to víte, ... (6) tehdy ještě nebylo. Všude kolem hlavně dřevo. Z nádob se používaly dřevěné ... (7), díže, kádě, troky (viz obrázek), ... (8), ... (9), na mléko ... (10), valašsky ... (11), v kuchyni dále různé puténky, ... (12) či misky, na stloukání másla se používaly … (13) (jedna z nich tvoří obrazec křížovek). K nim se váže valašské přísloví … (14).

ŠIKMÝ SHODNÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 1 shodná střídavá mozaikovka a 9 shodných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro všechny křížovky je uvedena pouze ve směru šikmo dolů zleva doprava. Skryty jsou šestá tajenka (5) a 14. tajenka (7 4 3 4 5 11), vypište je a uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Spojka. - 2. ?8?. - 3. Domácké ženské jméno; umělá látka (slovensky). - 4. ?13?; hasit si to. - 5. Útlá; národnost drávidského původu; nefanfárovat. - 6. Nassisova kolegyně; nevykořisťovat; látka na šaty (podle Nerudy); vězení. - 7. „Stvořitel a vládce světa“; švábský básník; turecké mužské jméno; určité psí úkony (anglicky); neničené (boty chůzí); nejstarší osoby v nějaké společnosti. - 8. Portugalská měnová jednotka; ?1?; americký výtvarník; brankář Sparty; listnatý strom (španělsky); určité pruhy půdy. - 9. Běda; ?9?; druh vesty; organická sloučenina; západoevropské město; město na jihu Evropy; planetka. - 10. Světelný efekt na zorničkách; název bílého nerostu; bulharský vůdce povstání potlačeného vdovou po císaři Isakovi II.; zahynout; odborník v oblasti kosmetiky; pomačkat; blázen ve válečném filmu z roku 1968. - 11. Patřící ženě jistého jména; části píšťal (zdrobněle); růžový minerál; rod rostlin; obec v okrese Vyšný Svidník; Berkův spoluhráč. - 12. Egyptský král 2. dynastie; ?7?; vlastní jméno Perezova žáka; obráceně; představitel Simona; předplatné. - 13. ?5?; drcenej; technický pracovník při výrobě R20; šlajfky; dučej; slovinský lékař. - 14. Francouzský herec; představitelka filmové pacientky Eli; název italského textilního materiálu; druh rostliny; domácké mužské jméno; název tolaru v jižním Nizozemí; číslovka. - 15. Patřící ženě jistého jména; anglický námořník zajatý koncem 16. století Portugalci; mohyla; jméno člena skupiny Lifetime; keřová verbena s červenými květy; keltský kmen; jméno hudebníka Hály. – 16. ?12?; ?4?; rakouský politik; stratigrafický stupeň jury; nyní; týkající se města ležícího severně od Zadaru (chorvatsky); astrální tělo. – 17. Přitažlivost; samice psa; konopné (vlasy); okolky; nerozebírat; postava ze Sovova románu; necky. – 18. Snažit se; ?2?; ?11?; melanéský kmen; jádro; patřící švýcarskému legendárnímu hrdinovi; vniknutí. – 19. Zmrzlé vodní páry (slovensky); ?10?; zpátečník; jeden ze zakladatelů skupiny Nový literát; listnaté stromy; zkratka jednoho z anglických hrabství + týkající se vesnice na náchodském panství. – 20. ?3?; redaktor Hesla; určitý řád; závěsy (zdrobněle); italský malíř; pán jihovýchodní Rusi. - 21. Sejfy (zdrobněle); Sandův spolupracovník; postižený pohlavní nemocí; kosa; sdružení. – 22. Nebezpečná místa (slovensky); suchomilné rostliny; středisko správní jednotky na území Asie; chemická značka křehkého kovu ocelového lesku; citoslovce. - 23. Název ruského časopisu; motiv ve výtvarném umění; nerost; druh uhlí. - 24. Křeček; provést losování (slovensky); jezero na Balkánském poloostrově. - 25. Sicilské citrony; planetka. - 26. Anglicky „jeho směna“ (o kriketovém týmu); déčko. - 27. Autor Severní noci. - 28. Indické město. - 29. Jedna z možností znovuzrození (v buddhismu). - 30. Oáza v Číně. - 31. Španělské město. - 32. Americký herec. - 33. Božstvo uctívané v Indii. - 34. Labuť.

 

HÁDANKY

Moto: Kdo maže, ten jede.

1                PŘESUNKA

t                                                     Soupeř Ivy je citlivý.

 

2              ODSUVKA

Cvičil se štěnětem Poláčkův hrdina,
hrála si prý s látkou zvířecí ústa,
převratná událost fešandu napíná,
ta navždy nebyla bez „hříšků“. Gusta.

 

3              POSUNKA

Hlupák mete pod koberce
jádra trablů – zřejmé chtíče,
hlavně v boxu drží primát,
od rozumu ztratil klíče.

Mládě má čas nabrat rozum,
příbuzná je ještě škvrně,
však nápadně hezká dívka
jednala s ní opatrně.

 

4              ZÁMĚNKA

Mařenka před ohněm varuje šumaře,
přes její úsilí muzika plní sál,
při pití zbraně své zvedá syn kuchaře,
podnik chtěl profíky, amatér zpívá dál.
Jak sličná příbuzná laskavě hovoří,
dá se to vydržet, nehas, co nehoří.

 

5               OBLOŽKA
                      (J: 3 2 6 8 6)           

Mezi borci řecký frajer
éčko čeká ve Veroně,
vedle muž je příliš tlustý,
aby mohl vlézt na koně.

 

6               VÝPUSTKA

Nováček za prací jezdil jak závodník,
hadraplán rýhy cest zdolával bídně,
po čáře muž před vsí zabočil na chodník,
stopli ho zloději, jednali vlídně.

 

7                OBMĚNKA
         (N: 8 6 5 5, 4 5 3 4, 3 5 5)           

Potápěč sesmolí dopisy paní,
pomlouvá ta jiné na víčkách chloupky,
zatímco hoch chystal lesní roh k hraní,

student si vystřelí z kvartána z Kroupky.

 

8              OBNAŽKA

Přítmí kšilty zahalují,
klisna nezná limonády,
pozoruji vzestup zášti,
muslimové kráčí z řady.
Drobeček byl choulostivý,
těžko nesl tyhle vlivy.

 

9             PYRAMIDKA

Šlechtice zvábila legrace plynulá,
za louží vyspělá cizinka kynula.

 

10            VÝPUSTKA

Skladba sedí hornistovi,
svítí jeho kůže snědá,
kdo myslí na kořist vládce,
ten roh hráče sotva hledá.

Ječel jsem jak malé čuně,
zkuste stoupnout na připínák,
loni jsem se se vším nadřel,
tento rok to bylo jinak.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Soudky, necky, máselnice,
          
chybek méně, bodů více.

           

1. Necky v prádelně

Pro obě úlohy níže platí, že máte umístit do prádelny znázorněné rastrem 10 x 10 polí patnáctery necky na segmenty tří polí dle nákresu vlevo. Po jejich umístění musí platit, že volná plocha mezi segmenty s neckami (s čísly či bez) tvoří jedinou (stranami) souvislou oblast, aby bylo možné po prádelně volně procházet.

Úloha A:

Trojice polí s neckami nesmějí překrýt sebe navzájem ani zadaná čísla, která znamenají počet segmentů tří polí s neckami, které s políčkem obsahujícím číslo stranou či rohem sousedí. Za správné řešení získáte 20 bodů. 

Úloha B:

Trojice polí s neckami nesmějí překrýt sebe navzájem. Každé necky překrývají právě jedno ze zadaných čísel, které znamená počet stupňů volnosti daných necek, neboli počet různých trojic polí, na která by ve směru jejich delšího rozměru šlo necky posunout (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

2. 16 dížek

Na stole leží obdélníkový ubrus 64 x 92 cm. Zakryjte celý jeho obvod dny 16 dížek ve tvaru válců, které mají podstavu o průměru 20 cm. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

3. Soudky v pyramidě

Na prázdné pláště soudků umístěte celá čísla od 1 do 9. Čísla umístěná na soudcích znamenají obsahy tekutin v nich, přičemž od druhé řady pyramidy tvořené soudky výše až k jejímu vrcholu platí, že obsah každého soudku je součtem či rozdílem obsahů dvou nejbližších soudků pod ním. Všechny soudky v jednom patře mají různý obsah tekutin. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

4. Máselnice na stole

Na dřevěné desce stolu stojí máselnice, se kterou při řešení úlohy nesmíte hýbat. Vedle máselnice máme položené dvě kostky másla (viz pohled shora, na něm nejbližší body másel u máselnice jsou označeny jako A a B). Určete délku úsečky AB, když máte pouze pravítko a tužku. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

 

5. Soudky s prachem

Nahraďte písmena v rastru čísly (stejná stejnými, různá různými) tak, abyste podle nich odhalili pozice soudků s prachem. Čísla v polích nechť značí, kolik políček se soudky s prachem se jich dotýká stranou nebo rohem. Na polích s čísly (písmeny) se soudky s prachem nevyskytují. Za správné odhalení všech soudků s prachem získáte 10 bodů.

 

6. Vitamin E

V této úloze ani nehraje tak roli máselnice, jako produkt v ní stlučený. Máslo obsahuje mimo jiné vitamin E a vaším úkolem je pokrýt rastr ve tvaru písmene E o ploše 63 polí všemi 12 různými typy pentomin tak, aby vám uvnitř něj (ne při okraji) zůstala tři symetricky rozmístěná pole k umístění tří kostek másla. Jednu hranu dvou sousedících pentomin máte v rastru již vyznačenu. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

7. Soudky v sudoku

Vepište do každého políčka bez čísla celé číslo 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani ve vyznačených menších čtvercích. V případě políček se soudky umístěte čísla na plášť soudků. Čísla umístěná na soudcích znamenají obsahy tekutin v nich, přičemž od druhé řady pyramidy tvořené soudky výše až k jejímu vrcholu platí, že obsah každého soudku je součtem či rozdílem obsahů dvou nejbližších soudků pod ním. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

8. Dřevěné nádoby

Hospodář má deset dřevěných nádob: jednu máselnici, dvě díže a sedm soudků. Nahraďte písmena v rovnici čísly (stejná stejnými, různá různými) tak, aby rovnice

JEDNA A DVĚ A SEDM = DESET

byla správná a rozdíl mezi čísly nahrazujícími písmena M a N byl co nejmenší. Za správné řešení sčítání získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies