jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 33. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám s máselnicí, máslem, sádlem a dřevěnými nádobami šlo od ruky.

U křížovek jsem zaznamenal dost odhalených skrytých tajenek na 5 písmen, ani ta samice psa nakonec moc nezabrala, takže jsem očekával několik řešení na nulu. Ale nebylo tomu tak, představitel Simona udělal své, na nulu neřešil nikdo. Hodně záleželo také na tom, kdo si kterou indicii pro hledání tajenky vzal za svou. A zda ta tajenka odpovídala průvodnímu textu, který je vždy v tomto ročníku v první části převzat ze vzpomínek pana Šuléře a v posledním odstavci jde o vyprávění autora. Slavný valašský muzikant Jan Pelár žil v období 1844 - 1907. V tu dobu se stéblo k pití určitě znalo. To i kdyby žil před 300 lety, tak brčko neobstojí, to je známé od nepaměti. Zato nescafé je známo až od roku 1938. Takže nesko (SNČ) bylo za nulu, brčko za 8 ztrátových bodů (2 písmena tajenky se shodují, systém skrytí nesprávný) a preso za 9 ztrátových bodů (1 písmeno tajenky se shoduje, systém skrytí nesprávný).

U hádanek ovšem hlupák s nápadně hezkou dívkou "zabodoval" daleko více, ani hadraplán řada řešitelů nevzala jako staromódní vozidlo, takže plný počet hádanek měli jen dva řešitelé. K tomu ta mařenka, ta správná se spíše kouří nebo žvýká, než pije.

U logických úloh první Necky v prádelně činily značné problémy, přestože má úloha mnoho řešení, kupodivu nikdo neposlal shodné rozmístění necek v úloze A i B, ačkoliv to autor očekával. Také vyskládání písmene E pentominy mnozí vzdali, a protože jsme opomenuli do zadání napsat, že spolu políčka s másly nesousedí, tak má úloha hned čtyři řešení. U Máselnice na stole jsme uznávali všechna řešení, která vedla k cíli.

Vladimír

Výsledky 33. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 164 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení s 2 ztrátovými body (bylo jediné), v hádankách za 10 autorských řešení (byla dvě) a v logických úlohách za řešení za 155 bodů (bylo jich 9).
V každé z kategorií byl nějaký gordický uzel, mnoho zápočtů se nepřidělovalo. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 33. kole u KHL 1650 eur, u KH 620 eur, u KL a HL po 660 eurech, u K je v banku 65 eur, u H 115 eur a u L 15 eur.
Stav zápočtů po 33. kole je následující: pět zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Valíček, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: J. Kokeš, M. Kokeš a Motyčková. a první zápočet do případné řady získalo nově 5 účastníků akademie, a to v kat. L: Drápala, Husar, Jos. Konečný, Marek a Šebesta. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky

V máselnici se zase po čase tlouklo… Skrytou tajenku NESKO (SNČ) odhalilo jen 9 řešitelů z celkových 54, většina se nechala svést pěti barvami v legendě a z jejich počátečních písmen sestavila BRČKO. To ale v době Jana Pelára Valaši určitě znali, zatímco nesko ne. Někteří hádali preso, kakao apod.
Jen 13 soutěžících si poradilo s plaménkem a řešilo správně pasáž 34/1 SVIT (PSJČ + RYS 2, hesla plamének) x 33/1 VITTHAL (Otto, Dodatky, heslo Pandharpur) x 32/1 HALLAND (fdb.cz). Představitele Simona nalezlo 14 řešitelů, správně bylo 9/3 PRUCLEK (SSJČ) x 12/5 PRUNNER (IMdb.com, Karl Prunner, film Bluffing It z roku 1987) x 7/3 NERIMAN (KNAP 2). Dále se často chybovalo u samice psa, fenka to tentokrát nebyla: 17/2 TINKA (ČJA 3/482) x 22/4 TI (SCS-K, heslo titan), u filmové představitelky Eli 14/2 S. LOPES (IMdb.com, Suzy Lopes) x 18/6 TELLOVO (DID 8) x 13/2 VORANEJ (Šmírbuch, heslo psát) x 17/6 PES RABE (NLA, heslo Rabe) a u částí píšťal, nešlo o hudební nástroje, ale o noženky: 16/5 NEJČKOT (ČJA 5/535) x 11/2 KOTNÍČKY (SSJČ, heslo kotník + Šmírbuch, heslo noha).
A tak se vedoucí skupina řešitelů řádně roztrhala a do čela průběžného pořadí se dostal př. Valíček, který jako jediný získal zápočet, se slušným náskokem před př. Vojníkem a trojicí řešitelů Gašparín, Nack a Podzemský. Před výsledky slovenských přátel klobouk dolů. A pole jejich pronásledovatelů nemusí smutnit, hned v dalším kole bude dost příležitostí nevelké ztráty dohnat. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 33. kole: 2 ztr. b.: Valíček. – 4: Vojník. – 6: Gašparín, Nack, Podzemský, Vlášek. – 8: Aeger, Dráček, Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 10: Mach, Marjenka. – 12: L. Pavelka. - 14: Vychovalý ml. – 24: Vašinka. – 25: Kopřiva. - 26: Hájiček. - 52: Haralík. – 61: Járová. - 62: K. Bednář, Kratochvíl, Soukup, Tomanová. – 64: Dudek, Elév, Fiala, Horáček. – 68: Horák, Kohoutová, Svoboda. - 70: Vodník. – 71: Patron. – 72: Prvák, Staněk, Zedník. - 76: Bureš, Fabian, Hrubá. – 77: Pavlík. – 80: Florián, Urban. – 82: Hajný, Vlček. – 86: Střelec. - 88: Čechová. – 90: Hájek, Kolář. – 92: Pala. – 96: Slavík.

Pořadí po 31. až 33. kole: 2 ztr. b.: Valíček. – 5: Vojník. – 7: Gašparín, Nack, Podzemský. – 8: Dráček, Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 9: Mirikina, Vlášek. – 11: Mach. - 12: Aeger. – 13: L. Pavelka. – 20: Marjenka. - 22: Vychovalý ml. – 27: Hájiček. - 37: Vašinka. – 64: Kopřiva. - 77: Járová. – 79: Haralík. – 103: K. Bednář. – 106: Soukup. – 110: Kohoutová. - 113: Prvák. – 115: Patron. – 118: Elév. - 120: Bureš, Pavlík, Svoboda, Vodník. - 122: Kratochvíl, Vlček. - 123: Hrubá. – 125: Horák. – 128: Fiala, Horáček, Staněk. - 130: Tomanová. – 131: Florián. – 138: Dudek. – 142: Střelec. – 147: Zedník. – 152: Hájek. – 159: Kolář. – 160: Fabian. – 163: Hajný, Slavík. – 171: Urban. – 178: Čechová. - 180: Pala.

Hádanky

Poprvé za 33 kol zaslala celá třicítka soutěžících řešení všech deseti hádanek. Jenže to by nesměli být v posunce hlupák s nápadně hezkou dívkou a v záměnce mařenka. Ořecha s kořenkou vypátrali pouze přátelé J. Sýkora, Štefek a Žačok, buď se pohybují mezi současnou mládeží, nebo mají prostudovaný Slovník nespisovné češtiny. V každém případě se díky tomu první dva jmenovaní dostali v průběžném pořadí do trháku, protože měli autorsky i seno coby mařenku, marjánku či jak všelijak se marihuaně nejen mezi uživateli říká. Mařenka jak vidno tady nebyla ani z pohádky, ani to nebyl alkoholický nápoj. Nejlehčí hádankou byla obnažka s tintítkem. K získání zápočtu bylo třeba vyřešit autorsky všech 10 hádanek, což se podařilo výše zmíněné dvojici z celkových 57 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí v 33. kole: 10: J. Sýkora (KHL), Štefek (KH). – 9: Čižmár, Husar, Járová, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla, Žačok. – 8: Foltas, Karpíšek (KH), Radouš. – 7: Dostál, Marně. - 6: Beran. – 5: Fanda, Vychovalý ml., Zedník. – 4: Florián, Hájiček, M. Kokeš, Motyčková. – 3: Beneš, Divák, Fabian, Hruška, Jezdec, Kominík, Urban, Vodník. – 2: Bartoš, Fiala, Horák, Němeček, Plavec, Prvák, Vávra, Žák. – 1: J. Bednář, Dudek, Jirout, Maskot, Novotná, Pokus, Pospíšil, Učeň, Varšaník. – 0: Kapybara (HL), Tatar.
Pořadí po 31. až 33. kole: 30: J. Sýkora (KHL), Štefek (KH). – 29: Kousal, Kovářová, M. Turek. – 28: Čižmár, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Widla, Žačok. – 27: Karpíšek (KH), Radouš. - 25: Foltas, Járová. – 18: Hájiček. – 17: M. Kokeš, Motyčková, Vychovalý ml. – 11: Bartoš, Beneš, Dostál, Horák, Hruška, Marně, Urban. – 10: Divák, Fanda, Fiala, Němeček, Pospíšil. – 9: Jirout, Novotná, Prvák, Varšaník, Vávra, Zedník. – 7: J. Bednář, Beran, Dudek. – 6: Fabian, Jezdec, Kominík, Plavec, Tatar, Žák. – 5: Florián, Maskot. – 4: Vodník. – 3: Pokus, Učeň. – 0: Kapybara (HL).

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou se ukázala být hned ta první, necky v prádelně se podařilo dle zadání úlohy rozmístit 17 soutěžícím, ačkoliv úloha měla vícero řešení. A protože odolala i př. Brajkovi, tak se do čela průběžného pořadí dostala trojice jeho nejbližších pronásledovatelů. Nejlehčí úlohou byly Soudky s prachem, ty rozmístilo správně všech 53 řešitelů. Zápočet se přiděloval za 155 bodů, dosáhlo na něj devět řešitelů, kterým blahopřeji.
Pořadí v 33. kole: 155: Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Josef Konečný, Marek, Motyčková, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 140: Josef Nerudný. – 135: Brajko. – 130: L. Pavelka. – 125: Cily. – 120: Buchta, Žabka. – 100: Fojta. - 90: Potyš. – 75: Járová. – 50: Dedková. - 45: Fanda, Fišer, Florián, Kadlec, Sedláčková. – 40: Beránek, Ježek, Kohoutová, Musil. – 35: J. Bednář, Elév, Stejskal, Ševčík. – 30: K. Bednář, Čechová, Kominík. – 25: Dušek, Maskot. – 20: Hajný, Kapybara (HL), Lachtan, Plavec, Prvák, Švec. - 10: Ampér, Kotinová, Křížová, Matějková, Rosa, Suchý, Tomanová, Učeň, Zápasník, Zedník.
Pořadí po 31. až 33. kole: 456: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 443: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora (KHL). – 438: Brajko. – 428: Josef Nerudný. – 418: L. Pavelka. - 413: Josef Konečný. - 393: Šebesta. – 303: Žabka. - 262: Potyš. – 252: Buchta. - 237: Fojta. – 222: Járová. - 195: Cily. – 155: Dedková. – 137: J. Bednář. – 135: Fanda, Kohoutová. - 134: Elév. – 129: Beránek. – 125: Ježek. - 122: Dušek, Sedláčková, Ševčík. – 120: Čechová. - 112: Švec. – 107: Kadlec, Prvák. – 102: Fišer, Musil. - 100: Lachtan. – 99: Maskot. – 92: Ampér, Florián, Hajný. - 89: K. Bednář. – 82: Stejskal, Zedník. – 80: Plavec. – 75: Kominík. – 70: Kotinová. – 69: Zápasník. - 60: Rosa. – 55: Kapybara (HL), Matějková. – 54: Suchý. – 52: Křížová. – 45: Tomanová. – 35: Učeň. - 30: Černíková (pouze 31. a 32. kolo).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies