jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 35. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. prosince 2015 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4035 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 35. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2015 doplňte u pramenů PD tři: Technický naučný slovník 1-7 (SNTL 1981-6); Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí (Mladá fronta 1996) a Čálek: Slovník zkratek (Agrofin 2009). Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD 14 pramenů. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

35. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 10

Chasníci s cérkami předvádějí ... (1) a ... (2) málem už zapomenuté, a což teprve odzemková vystoupení chlapců! Kdo ještě dnes dokáže správně zaskákat ... (3)? Tanečníci začínají přízemními vyšlapávanými figurami, rytmicky zrychlují, až poté přeskakují ... (4), skáčí v podřepu, cifrují a rozvíjejí stále náročnější figury a končí stylově nejtěžšími. A také přijdou na řadu chlapské skoky – hájoví chlapečci skáčou směle pod ... (5) a do hajduka jako o život, dupkají si jeden proti druhému a houf proti houfu s valaškami v pozdvižené ruce, je to o strach, a ještě se povzbuzují: „Enem ho!“. A lidé mohou na nich oči nechat a zalitují, když se ti novodobí zbojníci za hromového potlesku loučí.

V předvánočním čase předkládám … (6) na návštěvu salaše. V žádném stavení kdysi na zimu nesměla chybět … (7), ať v něm žil sedlák, ovčák, … (8) nebo ... (9). S ovčákem se pro ni vypravíme do lesa, což dříve nebylo jen tak, předcházet tomu musela ... (10) k majiteli lesa. Kráčíme přes ... (11) nahoru k lesu, ve smrčí nasbíráme suché chvojí do nůší a vracíme se dolů k dědině. Utěšený pohled. Před námi ... (12), domky a chalupy s děckama plnýma očekávání dárků. Na salaši je ještě potřeba chvojí připravit do otýpek na podpálku, k tomu postačí … (13), ruce a provázek. Po práci usedáme ke stolu v kuchyni, každý má před sebou … (14), v něm je k osvěžení nalitá chladná … (15). … (14), který tvoří obrazec dnešních křížovek, sloužil nejčastěji k pití vody a mléka. K jeho výrobě se používal „… (16)“, což je … (17) vyrůstající na kmenech stromů, nebo se dlabal z bloku dřeva, ucho měl ozdobně tvarované.

ŠIKMÝ nesouměrnĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 12. tajenka (6), 14. tajenka (6), 16. tajenka (5) a 17. tajenka (8). Skryté tajenky vypište, vyznačte ve správně vyplněném obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Město na Váhu. - 2. Stáří + vyčerpaně (slovensky). - 3. Patřící přívrženci určitého ideového směru + americký režisér; básně. - 4. Draselné hnojivo; druh úřadu; zkaženec; útok. - 5. Žertovat; ryba; německý sochař; říhat. - 6. ?4?; král sicilské Megary; ?8?; koruna; indický domorodý voják; autor Tondy. - 7. Odchovanec karvinského hokejového oddílu; trestní (slovensky); český ekonom; zkratka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání; ohled; ženské jméno; léky. - 8. Kubánská provincie; planetka; citoslovce; house; český generál; vodníkovy vlasy; Kawamotův snímek. - 9. Pijavý; mocně i silně (slovensky); Dina; pohled; skupina; skupina odpůrců; ostnatá dřevina; chemický vzorec jednoho z antimonidů; druh půdy. - 10. Zamilovaný; jemné kleště; ?15?; vodní pták; ?5?; tanec; sportovkyně; cirkusový stan. - 11. Nátěry; kožené čluny jihoamerických indiánů; český herec; hora v Krušnohorské hornatině; domácky Narcisa; český teolog; domácí živočich; karta; finská pojišťovna. - 12. Lehátkový vůz; ochabnout; schváliti; architektonický útvar (slovensky); ukazovací zájmeno; postava z Doktora Fausta; německá bezpečnostní policie; ohnivý oř bohyně Éóje; rantaše. - 13. Žemle; tropická rostlina (slovensky); ztracená láska; planetka; váhavý zápor; vrstva; ?7?; jelen; přimět. - 14. Zápas; neúspěch; obchodní značka latexů; stále (slovensky); podplukovník ze Smrtící laviny; v klidu dokončit sestup. - 15. Název íránského filmu; výluh (bylinný); turecká herečka (v anglickém přepisu); český zámek; vykrmovaná (husa); nečistota ve škrobu. – 16. Slovenské příslovce času; americká herečka; francouzsky „nezvaný“ + začátek; zápach usní; přezdívka hráče týmu Houston Oilers; štírek. – 17. Německý houslista; získati; brouk (slovensky); francouzská řeka; umístit bokem okrouhlé hlubší nádoby. – 18. Egyptský vzpěrač; patřící Lehiho synu; anglická zkratka audiovizuální zobrazovací jednotky; druh ryby. – 19. ?3/2?; běda; velšský herec; francouzský fyzik. – 20. Druh jídla; ?6?; ?13?. - 21. Severně položené vegetační formace. – 22. Škodné sražené vánočky. - 23. Město v Burundi; rakouský historik. - 24. Amula; citoslovce; jeden z Horninských ostrovů. - 25. ?1?; druh karetních her. - 26. Hrubě pojatá. - 27. Vyspělosti.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Bodat se (slovensky); předložka. - 21. ?3/1?; stavitel dráhy z Djibouti do Harraru. – 22. Navštívenky; šedý; účastník „kytarové bitvy století“. - 23. Napředená příze na vřetenu; hromadný; hudební nástroj. - 24. Patřící tvůrci Odpočinku; kalmie; čínské sídlo; planetka. - 25. Citoslovce; historické území v západní Gruzii; horniny; týkající se české obce (podle Třebízského); rybička. - 26. Makroinstrukce; britský ekonom; anglický přírodopisec; americký herec; holubí hlas; rostlina. - 27. Průduch; vysídlení; uspání; slovenské zájmeno; menší kladkostroj; korové; plonková desítka; okolo. - 28. Název Konitzovy desky; africký kmen; francouzský sochař; dupání kopytnatců; šicí stroj; íránské sídlo; postava ztvárněná herečkou Khan; tropický keř. - 29. Na dva díly; bambus; způsob; hinduistická bohyně; organické sloučeniny; hasnice; houba; vzácný nerost; nedostatek. - 30. Bantustan v severním Transvaalu; značka jednotky síly; šířiti; Neronův oblíbený mim; ?11?; vzor; ?2?; nerost; vysoukávat (rukávy); v incké mytologii otec kmene. - 31. Vizigótský král; český atlet; kraj ve střední Francii; tonžský ostrov; dílo uzbeckého prozaika; strom; ostouzet; žilná hornina; planetka. - 32. Předměty vyvolávající tesklivé vzpomínky na zašlé časy (slovensky); francouzský vojevůdce; pobočka Voroněže; korejský politik; jednotka hmotnosti v Hedžasu; rybář; sídlo v Pákistánu; Falmanovo jméno; sardel. - 33. Fena; rod brouků; patřící Bojnarovu asistentovi; patřící postavě z Posledního gladiátora; ruské sídlo; plánovat; česká obec; moravská řeka; půlka. - 34. Kdo napomíná; rostlina; český hermetik + chvála; ?10?; kafe; ?9?; druh palmy; deset koňských délek; potvrzení. - 35. Žába; kanadská řeka; jídlo; javánský aristokrat; kdo nosí obuv; slavná antická lovkyně; americký filmový producent; plosky. - 36. Španělsky „důvěřovat“; smysl doručovatele; bylina; česká podoba jména německého politika; způsob nanášení kovových prášků z niklových slitin žárovým stříkáním na opotřebené součásti; Muhammedovo rodiště. - 37. Poměry v srbských kavárnách; úplně (slovensky); odpočívadlo + hustě pokrývat. - 38. Minerál; kolébat se; příbuzné. - 39. Vasilij Zajcev; dokonce. - 40. Zařízení (závodu). - 41. Ruská herečka (v anglickém přepisu). - 42. Horské pásmo na severu Slovenska.

 

HÁDANKY

Moto: Trocha vody neuškodí.

1                PŘESMYČKA


  Řeč se mluví a voda teče…

2                ZÁMĚNKA
Král uznání zasluhuje,
na část vozu zavzpomíná,
zněla báseň o lenošce,
zmizela prý u Kolína.

3                OBNAŽKA
Na šestero rostlin hledí
blázen, co na stromě sedí.
Neměl starší muž na nájem,
přestal mít o lásku zájem.

4                ODSUVKA
Tkanina zakryla úlovek ptačí,
rachota se zbraní končí na skále,
rozum mi nebere, kde bota tlačí,
na popud ženy mám koráby stále,
ostatní v konání zažitě kráčí,
poradci jednali jinak furt dále.

5             PRONIKAČKA
Všude je shon pro pár svitků,
plný provoz hýbe strojem,
s rolí se na dívku snaží
dělat tento rok muž dojem.

6                POSUNKA
Uznání trenéra kotě si srovná,
glanc správní jednotka za mořem ztrácí,
na uhlí zírala zvířata chovná,
mládě se skok co skok na luka vrací,
kde vedle pasení pastýři zrovna
nedávno dělali zbytečnou práci.

7                OBMĚNKA
     (N: 2 3 6, 5 6 4 1 6, 3 1 4 8)        
Po kartách trubky už nabraly hloubku,
touží pták čile po krmení v kleci,
ženu při lučině zbavuji chloupků,
však pro vás to bylo překvápko přeci.

8                 ODSUVKA
Zvířecí výkaly vodní tok hyzdí,
páchl důl za městem, kde řeka tekla,
ohnisko objevil úředník při zdi,
upřímná cizinka pravdu mu řekla.

9   PŘESMYČKA SLABIKOVÁ (J: 33)
Žena má pramínky vlnitých vlasů,
holubi dovádí, pouští jim techno,
řeší co rodiče náměty času,
ta by pro kantora provedla všechno.

10             ZÁMĚNKA
Bujel pcháč za zeleninou,
vozidla se kamsi hnala,
styl ikony nezměníme,
šedá barva převládala.

Ostrov prý měl velké oči,
říkala, když pletla copy,
dobračka se sedmi křížky,
pak zmizela beze stopy.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Řešíte-li v pohodě,
               netřeba být o vodě.

1. Poloprázdné čerpáky

Vepište do některých políček po jednom vhodném písmenu A až E tak, aby každý řádek i každý sloupec obsahoval pět různých písmen. Písmena okolo obrazce udávají první viditelné písmeno od okraje v daném řádku či sloupci. Pět podbarvených polí na každém čerpáku znázorněném podbarveným kruhem obsahuje přesně tři navzájem různá písmena. Přitom platí, že vzájemná poloha písmeny vyplněných a prázdných políček v žádné dvojici čerpáků není z pohledu zadaného obrazce stejná. Za správné řešení získáte 25 bodů.

2. Váhy

Máme 10 stejně těžkých čerpáků zavěšených v složitém systému vah. Máme k dispozici čtyři a půl litru vody. Rozlejte vodu do jednotlivých čerpáků tak, aby v každém bylo jiné celočíselné množství decilitrů vody a přitom byly váhy v rovnováze. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Deset čerpáků

Přeškrtněte 15 čerpáků s různými obsahy vody (čísla na nádobách) umístěných v tabulce 5 x 5 polí. Součty obsahů zbylých 10 čerpáků zapište na okraj každého řádku a sloupce (viz příklad). Maximalizujte součin nejčastěji se vyskytujícího součtu x a počet jeho výskytů y. Za správné řešení získáte x.y bodů.

4. Čerpák

Pokryjte celou oranžovou plochu čerpáku o 60 polích všemi 12 různými typy pentomin. Za správné řešení získáte 15 bodů.

5. Poloplné čerpáky

Vepište do všech 68 prázdných bílých a podbarvených políček plný nebo prázdný kroužek. Přitom platí, že skupina plných i prázdných kroužků tvoří jedinou stranami souvislou oblast. Zároveň nikde nevzniká čtverec 2 × 2 pole se stejným typem kroužků. Pět podbarvených polí na každém čerpáku znázorněném podbarveným kruhem obsahuje vždy z pohledu zadaného obrazce různou formaci kroužků. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies