jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 35. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem si hodně sliboval od možné záměny českého herce Jiřího Taly s daleko známějším Jiřím Valou, Jiří Vala by sváděl k falešné tajence SVÁTKY, ale jako většinou jsem se v odhadech přepočítal. Více řešitele zaskočily některé z dvojáků.

U hádanek jsem původně chtěl obnažku s šestero rostlinami vyčíslit, nakonec jsem si řekl, že "pustit někoho vodě" pomůže k odhalení jádra, byl to nejtěžší kokos. Navíc v něm bylo třeba uvést všechny rostliny kvůli 4. pádu v množném čísle. Co se týká kreslené hádanky, tak Směrnice říkají, že má-li náznak přesmyčky 16 a více písmen, musí být náznak nebo jádro přímo uvedeno. A také bylo.

U logických úloh měl dát optimizer šanci všem z první desítky myslet ještě na čelní pozice. Také určitá hmotnost čerpáku ve vahách mohla řešitele splést. Ostatní úlohy nečinily větší problémy.

Vladimír

Řešení křížovek 35. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ilava. - 2. Ustaralost + ustato. - 3. Leninistova + Lent; poemy. - 4. Kainit; komisariát; vačka; atáka. – 5. Tatrmanit; kalín; Berke; brkat. - 6. Valašky; Nísos; kamnář; kačka; sipoy; Bevk. - 7. Karolák; káma; Turek; CERMAT; pieta; Fiona; beláče. - 8. Granma; Atsuko; jejku; banče; Bartík; aranka; film Tabi. - 9. Savý; silne a tuho; Ralka; karta; tropa; disent; aralka; CoSb; dy. - 10. Ťokavý; pinseta; kýška; lyska; obuchy; hambo; atletky; tent. - 11. Laky; peloty; Jiří Tala; U lomu; Narka; Kupka; kočka; sedma; Kaleva. – 12. Kušet; povolit; říci amen; rímsa; tamto; Nasika; šupo; Lampos; cmory. - 13. Obláč; Damiana; cit v tahu; Osaki; ani ne; kasta; četina; šu; vehnat. – 14. Bitva; marnost; Sokrat; nemenne; Volino; tiše doklesat. - 15. Bi pooli; tinktura; Duygu Sen; Sloupno; cpaná; stip. – 16. Poobede; Perara; intrus + introitus; usnina; Tooz; palna. – 17. Graun; nabýti; lienka; Usse; ustranit kýble. – 18. Mesbah; Lamanova; AVDU; Cichlasoma festae. – 19. Odzemek; au; Greyn; Charles. – 20. Toč; návrh; sekera. – 21. Prérie na severu. – 22. Prckovy rany. – 23. Gitega; Frast. – 24. Ama; chlust; Alofi. – 25. Krokové variace; tarot. – 26. Mastodontská. – 27. Zvelebenosti.

Tajenky:
1. Krokové variace. - 2. Tance. - 3. Obuškový odzemek. - 4. Valašky. - 5. Obuchy. - 6. Návrh. - 7. Četina. - 8. Kamnář. - 9. Kameník. - 10. Suplika. - 11. Humna. - 12. Statky. - 13. Sekera. - 14. Čerpák. - 15. Kýška. - 16. Mosor. - 17. Oblitina.
(Skryté tajenky STATKY, ČERPÁK, MOSOR a OBLITINA jsou vyznačeny červeně.)

 

 

Řešení hádanek 35. kola JLA:

1. Tři mače vedle vousáče – řeč se mluví a voda teče.
2. Kadlík, obdiv, kousek avie, lahoda – nad línou dívkou se zavřela voda.
    (kadlík - SNČ)
3. Astry, nejdy (hejdy, vejdy), kapusty, jilmy, silenky, rukve, poděs – strejda pustil milenku k vodě.
    (nejdy viz CJC 1/536, hejdy viz RYS 2 a vejdy viz Botanický slovník)
4. Kment, kořist, galeje, oštěp, hlava, slipr, motiv, lodě – mentoři stále ještě plavali proti vodě.
5. Překot, dvě rule, ostrý chod, s nivou před Věrkou letos strýc honí vodu.
    (rule viz ČSVAS, heslo 1747.3)
6. Chvála Cipra, děvče, Manabi, palivo, kuře, jeté – valaši právě včera nabírali vodu řešetem.
    (Manabi viz UNI 10, MČSE apod.)
7. Za esy tuleje, stojí kakadu živě o sousta, Idu u nivy depiluji – zůstali jste, jako když vás studenou vodou poleje.
8. Trus pand, kanál, Milano, Staříč, místo původu – Rusanda nalila notáři čistou vodu.
    (Rusanda = Ruska viz SNČ)
9. Malé proudy, voláči skotačí, témata doby – mámatáta by pro učitele do vody skočila.
    (mámatáta = kdo pečuje o druhého jako oba rodiče viz NEOLOG 2, mužský i ženský rod)
10. Jakon, oset, auta, ráz obrazu, šedivo (šedavo), Kypr, okadla – jakoby se ta stará dobrá duše do vody propadla.

 

Řešení logických úloh 35. kola JLA:

1. Poloprázdné čerpáky
Řešení viz obrázek.

2. Váhy
Řešení viz obrázek.

3. Deset čerpáků
Příklady řešení za nejvyšší počty bodů viz obrázky.

4. Čerpák
Řešení viz obrázek.

5. Poloplné čerpáky
Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 2 a 5 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies