jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 34. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 7. října 2015 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3910 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze pro toto 34. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2015 doplňte u pramenů v elektronické podobě Botanika na www.botany.cz a Obchodní názvy plastů na http://www.professionalplastics.com/TRADENAMELIST. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD 8 pramenů. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

34. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 9

Navracíme se ke svým kořenům, to je dobře, tuze dobře. Kolik že národopisných souborů vystupuje každoročně na pódiích Valašského muzea v přírodě, neděli co neděli a o kdekterém svátku s obřadovými pořady podle zvykového kalendáře a obyčejového roku, o tradičních akcích, jakými jsou celý Valašský rok s programy, ... (1) a setkání kovářů, proslulá Anenská pouť, též ... (2) s mezinárodní účastí – Rožnovské ... (3), Rožnovská ... (4), Jánošíkův ... (5). Věru, že programová nabídka přebohatá! Vystupují zde ... (6), hrnčíři, křiváčkáři, kováři, brouskaři, ... (7), košíkáři, vyšívačky, všichni předvádějí svou ... (8), dědici tradičních řemesel a lidového umění! Proti toku času rozhrnují plentu nad kulturou přešlých dob a oživují ji.
Valaši zažili při obdělávání kotárů hodně dřiny. Dnes si představme hospodáře, který na louce u lesa nahoře nad kopaninami skládá trávu na ostrévky k sušení. ... (9) se zatáhla, tady prší jedna dvě, a on, chlap jak hora, ruce jak ... (10), déšť nedéšť práci dokončí, inu Valaši jsou tuhé ... (11), nebo jak místní říkají koňské nátury. Pak zmoklý jak slepice pospíchá přes pár luk a přes pár polí domů, kde ho ještě čeká řezbařina. Almárku si objednal vážený ... (12). Když už není na vyřezávání vidět, přichází zdejší … (13) a usedá s rodinou k večeři a besedování. Žádné lukulské hody, … (14) chleba namazaný sádlem, osolený, ostatně … (15), která tvoří obrazec dnešních křížovek, visí po ruce na stěně, k tomu se přikusují … (16). A povídá se, povídá, inu televize ještě nebyla.

ŠIKMÝ nesouměrnĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
1 shodná střídavá polomozaikovka, 4 nesouměrné střídavé mozaikovky
a 5 nesouměrných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro shodnou křížovku je uvedena pouze ve směru šikmo dolů zleva doprava. Skryty jsou 1. tajenka (3 7), 8. tajenka (8), 10. tajenka (6) a 13. tajenka (3 5), u 13. tajenky je každá její část skryta různým systémem. Skryté tajenky vypište, vyznačte ve vyplněném obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Lovecké fanfáry. - 2. Druh oblečení; italské lázně. - 3. Rostlinná formace; ?6?; zastřená; zvednout. - 4. Pták; ?14?; sukně; určité společenství lidí. - 5. Poněkud do ruda; šelma; drobnosti; určitým způsobem opracovati; maďarský krajinář. - 6. Americký zpěvák; cukrovinka; název určitého usměrňovače; ohrada pro husy; léky; republika v Ruské federaci. - 7. Potřeba; lemovka; tráva; mejdan; ryba; český matematik; dopravní prostředek; antilopa. - 8. ?5?; plachetnice; pranýřovat; kyča; Pinkavův kolega ze stejné vsi; pohoda; kořalka; hudební nástroje; setka. - 9. Japonský maratonec; lem; část pavoučího těla; protáhle; domácké ženské jméno; košt; mločík; forma dočasné feudální držby v islámských zemích; planetka; český herec. - 10. Zkratka státu USA; liègeský anglista; německý časopis; prášilství; součást uzavřené zavařovací sklenice; vynášeti; pohárek (slovensky); pochopit; ptačí hlas. - 11. Citoslovce; řeka poblíž východoafrického národního parku; ?2/1?; opustit cestu; pochvaly; množitelská kancelář v Rožnově pod Radhoštěm; chlapíci; nápoje; přibližně. - 12. Strom; ?9?; italský astronaut; dívčí jméno; večírek; míti strach; česká řeka; domácky Berta; plést (věneček); zkratka Rudé armády. - 13. Dcera poddaného sedláka + zkratka ruského území; člen Kocourkovských učitelů; borta; břicha; odspodu; český novinář; jadranská rybářská plachetní lodice; střap; koronála. - 14. Železniční vůz; zmatek; přecházet (o zraku); barva; lék ovlivňující duševní funkce; obchodní název jednoho z plastů; tužky; starověký přítok Tigridu; částečný výlov ryb. - 15. Opět; sametka; mužské jméno; bezpečnostní zařízení; světlo (slovensky); hudební styl; odér; domácké ženské jméno. – 16. Vlas; tanec; fachčiti; jak; smůla; nerost; mořští ptáci; hodící se ke zkrmování. – 17. Mayský bůh; stará ruská jednotka délky; dětské sukně; spolehlivý; občerstvení; obeznávač; ruské sídlo; ráj. – 18. Čubka; evropský stát; tým; ?15/1?; slunečnice; italský sochař; iniciály autora Pádů. – 19. Stavitel labyrintu v Knóssu na Krétě (slovensky); neotrhat; druh tašky; pouzdra; ryba; druh sýra; součást horolezecké výzbroje. – 20. Tahat (za vlasy); minerál; Haškův spoluhráč; bylina; šplhavec; zkratka strojovny (machinery compartment). - 21. Lyžařský vosk; odklidit; účastník finále MS v kopané 2014; dívka bez věnečku; sada bedniček různé velikosti sloužících k podkládání; zpívaná slabika. – 22. Slovenské sídlo; potravinářské zařízení. - 23. Anglický zvukař; zmenšit; město v Bakoňském lese. - 24. Uzpůsobený k určitému pochodu; trhnutí; plemeno skotu. - 25. Dobrý hudební sluch Míry. - 26. Mírná roční doba. - 27. Kontra.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 25. Rakouský lyrik. - 26. Jazyk. - 27. ?3?. - 28. Obtížný; upozornění; okamžik. - 29. Skotská herečka; úmrtní list; gruzínský estrádní orchestr. - 30. Trojitá koruna perských králů; ?12?; zkratka protivzdušné obrany. - 31. Žena s vlasy určité barvy; nerost; násobeno. - 32. Hydrocentrála na Krce; skříň; okluziva. - 33. Čeští jazykovědci; rostlina; zkratka státu USA; egyptský bůh. - 34. Starověké město na území dnešního Řecka; haňa; slovenská číslovka; španělská zkratka Světové federace sdružených měst. - 35. Druh vosku; ?15/2?; římští sedláci; súdánské sídlo; německé zájmeno; kvaský jazyk. - 36. Obírati; rodina jazyků penutia; kukačka; rostlina; smyčky (slovensky); jihokorejský film. - 37. Pečínka; odvedenec; vztah (podle Šafaříka); květina; hmyzožravec; hlušina. - 38. Obránci vlasti; dělat určité cviky; rakouské pohoří; kakabus; maštal (slovensky); nigerijské sídlo; moldavský prozaik. - 39. Hudební skladba; bylina (dle Presla); ostrov v Tichém oceánu; zvláštně; přezdívka maďarského herce Kovácse; bývalý palác sultána; povlak na skle; město nad řekou Atax; mužské jméno. – 40. Ubytovací zařízení; schopnosti; jasně; rupavá; zvěřina; jinovatka; egyptská bohyně; zlatá mince; majestát; chemická značka prvku 6. periody (v periodické soustavě prvků). - 41. Hektická; nilský ostrov; úlomek; druh onemocnění; šifra Zdeňky Tiché; choulostivost (situace); výrobky na zakázku; bojové rozdílení; lež; Evropan. - 42. Dostihové eso; ?11?; ?2/2?; domácky Oldřich; nepěkný skutek; vesničanka; slovenské sídlo; kopyto (krávy); stéblo. - 43. Chemický vzorec jednoho ze sirníků; hornina; mrzutá žena; planetka; druhová číslovka; druh svítidla; pobídka koně k chodu; plácnutí; americký skladatel. - 44. Vytvářet kratší filmové snímky; stržová erozní rýha; východořímský císař; kmen v Etiopii; bidlo k chytací síti; neprofesionální výrobek; ztrnovatělá větévka (např. u hlohu); část ženské košile; břink; tramvaj. - 45. ?16?; pohřebiště; německá řeka; tiskopis; almara na šatstvo (u Lužičanů); ohniště; jméno feny; sóloví zpěváci. - 46. Italský literát; německý historický film; mřížka; postava krejčího ve finské smutné komedii; pták; sídlo v Rusku; březí; norská metropole. - 47. Kmen; samostatně (slovensky); kadeřník; drzá; povrchově upravovaná vrháním jemnozrnné drti; nákladový kus. - 48. Měchy u varhan; sušidlo; alkoholický nápoj; incký bůh; nerost. - 49. Býti zaměstnán jako pastýř ovcí; ?4?; šlechtici; chlapec. – 50. Zadinka; ?7?; přítok Velké Rybí řeky; část dna moří a oceánů. – 51. Lámat kolíky na vázání snopů; hinduistický bůh. – 52. Nůše s dřevěnou výztuží.

 

hádanKY

Moto: Pepř a sůl na váš stůl.

1                ZÁHADNÝ NÁPIS


Slávista má frťana,
vypráskal prý sparťana.

2                ZÁMĚNKA
Chabá hráz po norcích přítele zradila,
druh role upoutal, na papír peníz paď,
za městem norek žil, příbuzný měl ho rád,
naopak příbuzná velmi mu vadila.

3                 ODSUVKA
Za chatou cukr a před chatou kontráši,
jak vložka do lůžka péruje podesta,
za řekou peníze konexe přináší…
Skot čeká, kdy šašek náfuky potrestá.

4                  POSUNKA
Člověk, jenž založil firmu, byl politik,
na stole pepř a sůl, tácy a mojita,
v Brušperku za talíř chamtivce volí dík,
od mluvky uličník hned rány pochytá.

5              OBNAŽKA
Marná slova, plyn dál straší,
ani sýr už nejde hostu,
po zkouškách je na zrušení
země skoro bez porostu.

Tak jak roucho beránkovo
nezměnilo vlka v kině,
tak chlap pořád něco zkoušel,
on skončil na mizině.

6             OBMĚNKA
    (N: 1 5 6 8, 4 4 4 5, 1 6 4)
Při hluboké polní cestě
setbu rostlin neprovedu,
míň koření očekává
žena z Valach od sousedů.

Obří můstek pro skokany
hádankáře nepřekvapí,
po mařence a kořence
pepř a sůl nás nyní trápí.

7                PŘÍSUVKA
Loudavě se mění stráže,
zjevně mají po sezoně,
pozoruje cestu chlapec,
dlaněmi on hladí koně.

Eldorádo kabrňáků
mělo jiné lidi vábit,
bez bejváku poblíž stezky
lůza nutně nemohla být.

8               ZÁMĚNKA
Účet ti zvýraznil linie ve tváři,
chováš se slušněji, poplatky řeší tým,
jelikož oči tvé na kurzu nezáří,
učitel učiní výklad víc zábavným.

9               OBNAŽKA
V tvářích je kmet samá rýha,
na část těla stěžuje si,
naháči mu brali chutě,
padouch běží v čele kdesi.

Parťák je jak malé dítě,
místo lotra dědu viní,
dívka z toho měla psinu,
ostřejší ji s chutí činí.

10                 VSUVKA
Dívka před střediskem zří sochu Hermovu,
klobouk má dobový, jinak je ponovu.
Váhali dělníci navštívit jeskyně,
Skotové na vstupné spílají povinně,
zuřící pitomec už téměř bez peněz
k lání se přidává, těžko říct, proč sem lez´.

 

logické úlohY

Moto: Podle chuti každý zvolí
             něco pepře, něco soli.

1. Steaky

Každý steak je potřeba ochutit solí i pepřem. Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených menších čtvercích. Každý oválný steak obsahuje jedno sudé číslo (pepř) a jedno liché číslo (sůl). Za správné řešení získáte 20 bodů.

2. Pepřenky a slánky

Na desce stolu máme rastr 10 x 9 polí, na některých z nich je umístěno 15 pepřenek (P) a 15 slánek (S) dle obrázku. Rozdělte rastr po jeho naznačených liniích na 15 segmentů tak, aby každý z nich obsahoval 1 pepřenku a 1 slánku. Každý segment je složen z šesti polí, která jsou stranami propojena v pásek (na každém čtverci rastru o velikosti 2 x 2 pole musí ležet nejméně dva tyto segmenty). Malým kroužkem jsou označena všechna místa, kde se setkávají tři strany polí tvořících obrysy segmentů (viz příklad). Za správné řešení získáte 20 bodů.


3. Slánky a pepřenky

Na desce stolu máme rastr 10 x 10 polí. Umístěte do jeho polí 50 slánek a 50 pepřenek (do každého pole právě jednu z nich) tak, aby v každém řádku i sloupci bylo slánek (S) i pepřenek (P) stejně. Navíc se v žádném řádku ani sloupci nesmějí ve třech sousedících polích objevit jen slánky nebo jen pepřenky. Za správné řešení získáte 15 bodů. 

4. A navíc cukřenky

Na každý ze stolů X, Y a Z máte nakoupit za stejnou sumu peněz slánky (S), pepřenky (P) a cukřenky (C). Jedna slánka stojí 10 peněz, jedna pepřenka 20 peněz a jedna cukřenka 50 peněz. Počet nádobek stejného druhu je na každém ze tří stolů různý. Na každém ze stolů je celkový počet nádobek stejný, ale počet jednotlivých druhů nádobek je různý. Na každém stole musí být od každého druhu nádobky nejméně 1 kus, ale méně než 10 kusů. Nejméně slánek má být na stole Z, zato na stole X má být více slánek než na obou zbylých stolech dohromady. Za každé různé správné řešení získáte 5 bodů.

5. Slánky

Na desce stolu máme rastr 13 x 13 polí s deseti slánkami. Rozdělte jej na co nejmenší počet čtverců x tak, aby v každém čtverci byla nejvýše jedna slánka (S). Za správné řešení získáte 5.(20 – x) bodů. 

6. Pepřenka

Na desce stolu máme níže vyobrazený rastr o 61 poli. Na jedno bílé pole umístěte pepřenku (P) a všechna ostatní pole pokryjte všemi 12 různými typy pentomin. Na každém z šedých polí musí ležet jiný typ pentomina. Jednu hranu dvou sousedících pentomin máte v rastru již vyznačenu. Za správné řešení získáte 30 bodů. 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZY



Křížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies