jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 73. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 1. srpna 2024 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8570 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
První tři tajenky jsou doslovně čerpány z kapitoly Valašská dědina z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Seznam pramenů pro rok 2024 naleznete v Soutěžních podmínkách. Pouze pro toto 73. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2024 doplňte do PO Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie 1-2 (Ratio, 2. vydání). Z PD budete potřebovat jen ČJA, SNČ (2020), ETK, EPM, ČNŽ, RYS 3, NCS a VSCS. Z PO nebudete mj. potřebovat Vězeňství a z elektronických pramenů nebudete potřebovat vícejazyčné překladové slovníky. Prameny pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.


73. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 48

Proslulé byly práce valašských řemeslníků. Už v 18. století byli vyhledáváni vizovičtí truhláři. Znamenitou pověst měly kovářské výstrojky, známé byly výrobky kelečských fajkařů. … (1) dovedně stavěli chalupy. Ještě dnes je jistě možno spatřit v hospodářstvích leštěné sklenice, lampy … (2), na pasekách možná lampičky všiváky a šklebíky. A jaké světoznámé skleněné výrobky vyšly z valašských sklenných hutí, zejména osvětlovací … (3) odpovídající periodizaci epoch petrolejové, plynové, elektrické!

A nyní opět ke slámě. Uplatnění našla i jako pletencová výplň hlínou omazávaných stěn a štítů. Její … (4) při tomto způsobu využití spočívala ve značné hořlavosti. Důležitou složkou výchozí směsi pro výrobu nepálených cihel a pro úpravu mlatů byly plevy. Slaměné věchty posloužily jak při ošetřování dobytka, tak na … (5) v domácnostech i při vázání révy. Slaměný věcheť přivázaný na tyčku byl obecně respektovaným návěstím i výstražným znamením.

Skutečnost, že v případě výroby slaměných výrobků obvykle nešlo o pravidelnou činnost, byla jejím charakteristickým rysem. Intenzitu jejího rozsahu určovaly ponejvíce konkrétní zakázky. Rozsah klientely, a tím i rozsah výroby, ovlivňovala především kvalita výrobků. Ekonomická … (6) neboli „úživnost“ tohoto odvětví domácké výroby vycházela z cen výrobků a produktivity výrobní aktivity. Výchozí cenou, od které se odvozovala cena dalších produktů, byla cena jedné slaměnky, tj. kulaté ošatky, která byla nejvíce vyráběným artefaktem. Oválná ošatka – štrycla pak stála vždy o korunu více než slaměnka. U velkých slaměných nádob se cena odvíjela poměřováním spotřeby slámy na jejich výrobu vůči spotřebě slámy na výrobu slaměnky, tedy cena za … (7) se tak určovala v relaci k ceně jedné slaměnky. Za Rakousko-Uherska stál kulatý slaměnec tři … (8), za první republiky od tří do osmi korun. Štrycla stála od šesti do devíti korun a múčnica od šedesáti do osmdesáti korun. Za protektorátu se jejich cena zhruba zpětinásobila.

Ze sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jsem pro obrazec křížovky tentokrát vybral … (9). Křížovka opět není nijak rozsáhlá a skrytí tří tajenek je v mnohém podobné tomu v minulém kole, takže by se mohlo zdát, že řešení bude hračka. … (10) je ovšem taková, že opět bude třeba k nalezení skrytí tajenek pozornost, pečlivost a … (11) řešitelek a řešitelů.
 

ŠIKMÁ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ SHODNÁ STŘÍDAVÁ KŘÍŽOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda je uvedena pouze ve směru šikmo dolů zleva doprava. Systém střídání je následující: do všech základních políček a do dvaceti šesti menších mozaikových políček se vpisuje jedno písmeno, do dvanácti mozaikových políček se vpisují tři písmena, do ostatních mozaikových políček se vpisují dvě písmena. Skryty jsou 3. tajenka (4), 7. tajenka (3) a 9. tajenka (7 5 2 4). Pro nalezení třetí tajenky je zadán klíč 2-2. Sedmá tajenka je složena ze systémově umístěných písmen tří různých pětipísmenných výrazů vepsaných v obrazci v jednom směru a v levé i pravé polovině obrazce je čtená shora dolů. Tajenky vypište a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Skrojek a opatek. - 2. Pavoukovec; ?1?. - 3. Kontinent; ?8?; kmen afrických zemědělců. - 4. Přátelské poučení; ?6?; nohy; mineralogická lokalita v Alžírsku. - 5. Vypalování + německý malíř; ?11?; druh plastu (slovensky); vyplivané sliny; dělník.6. Ospravedlnění ženy jistého jména + písnička; ?10?; rituál; šibal; představitelky mladistvých dívek; Evropan. - 7. Lekávati; ?5?; šrot; samčí pohlavní žláza; hnízdění; deska; letmé doteky míčů. 8. Nerost; ?4?; stlaní; vhoditi; odvážně; španělské ženské jméno; chátrati. - 9. ?2?; minerál; Somrův spolužák; řemeslníci; deka; Smetanův odpůrce; tajemník. – 10. Dvé názvů cizích sýrů; rostlina; divadlo; nůžky; kypět; jsoucí typu určitého počítače; národnost v Číně. 11. Iniciály Hinschiova pokračovatele; omezit; hospodář; mužské jméno; školka (slovensky); český lékař; tázací zájmeno. – 12. Bedna; drtit; americký herec; houby (podle Jiráska); mezera; rolnička. – 13. Osada v Amharsku; tvořitel; krátké pohyby; ženské jméno; vyhnutí. – 14. Kosočtverečný nerost;  Rupertova role; jméno herce Salaje; horečka. - 15. Odpadky; patřící aristokratovi Dechovi; zkratka ústředního automobilního skladu; český architekt. – 16. Zvlhčit; do šeda zbarvený oblek; čípek. - 17. Nepoddajní; nealkoholické nápoje. - 18. Planetka; dívka nepatřící k Romům. – 19. Nádor. - 20. Zběžnost. - 21. Člen filmového štábu ve snímku režisérky Baumane. - 22. Nigerijské sídlo.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies