jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 73. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 1. srpna 2024 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8570 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


73. KOLO

HÁDANKY

 Moto: Voda, voda, samá voda.

1                                           VÝLUČKA

                          V té nádobě ze slámy tekutinu má známý.

2                  ZÁMĚNKA
Svůj nárok šeredy u herce vznáší,
prý nápoj cvičence zachutnal Dáši,
Germáni odešli, herec je s námi,
spálil se hrdina, námět je známý.

Rozluky nekončí, v tisku se dočtu,
dle ženy vychází ve velkém počtu,
pracuje u novin, jež lidé chtějí,
rychle se vyvíjí příbuzná její.

3              ZÁHADNÝ NÁPIS
                    (N: 53, J: 36)
Zpívám, když sleduji rostliny s ptáky,
bývalý tenista pije pod stromem,
opodál nasávám s Aničkou taky,
kluk dělá snímeček stromu za domem.

Hulváti dokážou pokazit žití,
sestra k nim velikou nenávist cítí.

4                   ODSUVKA
Mašině rozuměl milovník moku,
zpěvný pták u plodu svízele tuší,
přístroje kuchařka žádá půl roku,
začátek psaní má blízký mé duši.

Kolega z oboru paliv cos přizná,
pravdu mu říkala chemička přísná.

5                   OBNAŽKA
Nevelké obydlí dívky je k mání,
nad tajem Sýkora sedával dlouze,
nástroje pána kluk na soutěž shání,
červi nám nežijí ve střevech pouze.

Slováček mok ženy raději schová,
některé frňáky zatíží hlavy,
novinář kroutí se jako had znova,
zase on řeší své svízelné stavy.

6                    ZÁMĚNKA
Zvířata plavidlo o poklid loupí,
vozidlo Kershawa učitel vidí,
cizinci nástroj si zas na dluh koupí,
při houbě nešika úsměšky sklidí.

Obsadí potomka flek dívka hezká,
maličko neklidná žena čas ztrácí,
proto při opravách chyb v textu dneska
rychle a povrchně odbyla práci.

7              ZÁHADNÝ NÁPIS
      (N: 64, J: 1 5 5 8 1 6 4 9 4 5 4)
váha strojů vliv, letadlo krouží,
vznáší se dokonce z oázy stále,
zahálí Connors dnes, tok modly souží,
hráč kolem stavení prochází k hale.

Ministr bývával z prudkého těsta,
teď už on křičí míň, sporů se straní,
důvtipná flegma je z cizího města,
ta byla jistě moc chladná při hraní.

8                   POSUNKA
Stát ruší zvědové, lakomec šetří,
rozepře narůstá, herny však běží,
dřeviny u řeky povodeň větří,
nádoba přetekla, nástroj zní z věží.

Plavcům pruh provazů práce zdroj skýtal,
pro zisk i dělníků sedřenou kůži
lakomý majitel podniků vítal,
však u něj mívali malý plat muži.

9               VÝLUČKA (N: 69)
Žádosti potomků rodiče trápí,
i muže chudoba, s šelmou pták dřímá,
cizinka zdroje má, tělo daň zkrápí,
lid lačnost vlastníka dolů zle vnímá.

Určitě není nad poklidné spaní,
vícero jedniček textovky ruší,
neví tak, že kdesi ubohá paní
nejednou dělala zbytečnou práci.

10              KLÍČOVKA
Proti kopci prchá savec,
slivovici Tonda saje,
dobře Nack u Říhy praví:
„Máme mok, jenž déle zraje.“
Kdo přísloví raz dva poví?

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies