jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 64. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. října 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7485 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Většina tajenkových výrazů je čerpána z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a z webové stránky Motyky a kypřiče na https://www.chatar-chalupar.cz/motyky-a-kyprice/, kterou si přidejte pro toto kolo do elektronických pramenů. Nebudete potřebovat z PD těchto 13 pramenů: ČBS, ETK, Sokol, MEA, SAK, ESGV, EPM, ČNŽ, LČL, MSJM, RYS 2, NCS a ZKR-EU a z elektronických pramenů Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com a Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

64. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 39

Ve svahu Valašské dědiny postavili evangelický … (1), kopii kostela z osmnáctého věku v Huslenkách. Ale ovšem, k duchovním tradicím života na Valašsku … (2) patří, má hluboké … (3) v minulosti tohoto hornatého kraje. Českobratrství pronikalo na Valašsko údolím obou Bečev, Bystřičky, Dřevnice. Bratrské … (4) vznikaly v Krásně, ve Valašském Meziříčí, Stříteži, Veselé, Hrubé Lhotě. … (5) bratří setrvávaly ve víře i za útlaku v dusné době pobělohorské (v Hodslavicích, v Brumově, v okolí Vsetína), až do Vestfálského míru v roce 1648 bylo zejména Horní Valašsko přikloněno k Jednotě bratrské (po … (6) se dochovaly z těch časů na štítech dřevěnic pod kozubem vyřezávané … (7)). V letech 16151625 si získal oblibu za svého působení ve Valašském Meziříčí evangelický … (8) Jiří Třanovský Tranoscius, působil tu … (8) Mikuláš … (9). Za pronásledování katolickou církví a panující mocí v dalších dvou stoletích se čeští bratři uchýlili k bohoslužbám do hor – to tehdy se vynořili selští kazatelé (nejproslulejší byl Jan … (10) z Ratiboře). A také přebíhali horskými stezkami ze Vsetína přes … (11), Vidče, Rožnov k bohoslužbám až do evangelického chrámu v Těšíně.

V tomto kole přišla z dřevěných výrobků s dlouhou násadou na řadu … (12). Jde o nástroj na kopání, na polích a zahradách je vhodný na … (13), ale také na … (14) pro výsadbu. Dnešní podoba nástroje sestává ze dvou dílů, a to z násady, původně jen dřevěné, a z kovové části s ostřím, která je na násadu navlečena, ale prapůvodně byla i tato část dřevěná, dost možná byl celý nástroj tvořen samorostem obdobně jako oradlo. Už pár století valašští výrobci nasazují na násadu vyrobenou z proschlého jasanového, habrového, akátového či bukového dřeva ručně kovanou část s ostřím, spojení obou dílů zajišťuje … (15). I toto nářadí prošlo během vývoje celou řadou úprav a při jeho výrobě se dnes používají různé materiály. Celodřevěný exponát valašské … (16) ve svých sbírkách nemělo, tak jeden celodřevěný kousek pro naši soutěž vyrobil pan Gargulák z Horní Vsi ve Fryštáku, abychom měli představu, jak takový předchůdce nářadí dnes známého s kovovým ostřím vypadal. Z hotového díla je patrná … (17), kterou pan Gargulák věnoval výběru a opracování smrkového samorostu.

Už několik let se snažím přiblížit křížovkami krásu Valašska. Současná situace v cestovním ruchu nahrává poznávání domácích míst, tak proč nenavštívit Valašsko a jeho bodré obyvatele? … (18) se svými zvyky, kroji, nářečími, slavnostmi a gastronomií stojí za poznání a svou originální rázovitostí už potěšily nejednoho spokojeného návštěvníka. A pokud na Valašsko zavítáte třeba i vlivem … (19), tož vitajte!

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a kruhová meandrovka. Skryté jsou 1. (8), 2. (12), 3. (6), 11. (6), 12. (7 6), 15. (5 6 3), 16. (6), 18. (6) a 19. tajenka (3), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí.


ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Peníze. - 2. ?6?. - 3. Svůdná žena; smýkat; hlodavci. - 4. Zálusk; vzkříšení; plavovlasí; zadek. - 5. Káča; slabý zájem; indický vlastenec.6. Neobvyklost; fotografický přístroj; házet; seprané (slovensky). - 7. Náš geolog; droga; ubrblaný muž; hlas slepic. - 8. Ohniště ve vlašských obydlích; antický název zakavkazské řeky; hudební nástroj; australský kameraman; podklady. - 9. Vejce (slovensky); rostlina; filmařský přístroj; absence. - 10. Rozřezávat; dutinka v buňce; litevská lidová píseň; džezový styl; masakr. 11. Zmocnit se; balíček; reklamní; ryby; jedna z podob boha Šivy; policejní akce. - 12. Vůně; grot; španělské platidlo; ptáci (slovensky); švýcarský prozaik; části bylin; pták. - 13. Osoba s vysokým IQ; druh hrušky; nejmladší osoba rodokmenu; slovenská obec; arabské mužské jméno; vládce Kiše; čepy. - 14. Český prozaik; vyrobený z textilní suroviny; muslimské náboženství; druh masa; český medievalista; zátaras; chutě; tělocvičné nářadí. - 15. Druh krádeže; jednobuněčný živočich; dipeptid; tanec; chlap (slovensky); dovednost; malá místnost; strastiplná. – 16. Husté pažity; norské sídlo; román polského prozaika (*1930); pseudonym německého baladika; opilý; dvojice; průšvih; tkanina; záchranka. - 17. Peníze; policejní vozidlo; opice; keltští obyvatelé Skotska; sídlo; strach; konečný stav pohledávky; poloha nohou při pádlování na kánoi; volání na husy. - 18. Šustění; vesnice nedaleko Troubek; město v hejtmanství stříbrském; nesprávné počínání; sloupek; krevní msta; halena. – 19. Mužské jméno; anglická herečka; staroegyptský bůh; domácké ženské jméno; trošky; německý krajinář; běhová. - 20. Tranzistor; vydávat určitý zvuk; cesta; hbitě; jásot; zbytečná (slovensky). – 21. Dráždit; německé sídlo; mořský plž; velmi zábnout; uskutečňovat; pařáky; bylina. - 22. Název francouzského animovaného filmu; rozčilení; rýha; stupeň; automobily určité značky; plotice. – 23. Žvanil; inu; nemocniční oddělení; operační nožík; vodní bylina; houslař působící na Slovensku. – 24. Domácké ženské jméno; nápoj; výlevná hornina; nátěrová hmota; ochranná pomůcka; revoluce. – 25. Maďarský šermíř; lezecká oblast v Čechách; potravinářská nádoba; rumunské město; druh textilie.26. Nízký dobytek; dvojice; importér; houfně. – 27. Předložka; kukadla; hlasy slepic; malá místnost; prodejna určitého zboží. – 28. Pozdní potomek (slovensky); autor publikací z oboru petrografie; stlučená; druh krajky. - 29. Český hudební vědec; nápoj; jako smyslný člověk; vrcholná štěstí. – 30. Skupiny tří not místo dvou téhož druhu; údaje v nějakém seznamu; pták. – 31. Bomba; název plastické hmoty; indický mytologický symbol; postava z Národa bez žen. – 32. Lišty; vesele (v hudbě); vstupní část programu. – 33. ?7?. – 34. Poloopice.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Romsky "byt". – 16. ?9?. - 17. Hudební nástroje; turecký generál; slitina. - 18. Šiška; nadpřirozená bytost; bašta; indické město. – 19. Kroužek; plášťová látka; obal na tóru. - 20. Maďarská diskotéková skupina; polysacharid; přidat plyn; součást eskymáckého oděvu. – 21. Část věnce u kola vozu; rod rostlin; vylepování; po troškách téct; vánice. - 22. Drobný déšť; pěvec; hlodavec; oblečení římských žen; skateboard; přídavek do polévek. – 23. Albánské mužské jméno; cvrlikati; skrývka; tělesně dospět; ?5?; seznam. – 24. Kout úklady; C; diagnostický přípravek; kanadský hokejista; ubikace; název Shawovy skladby; plachta. – 25. Nevrlý člověk; tlakem z poddajné hmoty něco vytvořit; čtvrtkruhový vydutý profil (slovensky); bohaté na zrna; pobuda; Oidipův otec; druh hedvábné tkaniny; totéž.26. Nevlídný člověk; domácké ženské jméno; týkající se určitého příkazu programovacího jazyka; spolky; náruživý čtenář; tavicí pec; ?10?; domácí problémy; běžec. – 27. Pasák vepřů; hudební skladba; příslovce vyjadřující shrnutí nějakého zjištění; hodné; vestibul; tlustá a neobratná ženská; nástrahy; německý historik umění; rakouský hudební skladatel. – 28. ?13?; určitá továrna; příslovce místa. - 29. Malajské platidlo; citoslovce; krám; smetánka. – 30. KO; okovat (koně); hvězda v souhvězdí Holubice; rodina. – 31. Vyslanec benátské republiky v Cařihradě; zastaralé ukazovací zájmeno; často spící; chlapci. – 32. Tenká puklina; výplň větší dutiny v hornině; vrhání; praštěná. – 33. Mužské kalhoty; anglický spisovatel; částečně; rovněž. – 34. Topping; slovenský politik; příslovce místa; vášeň a zaslepenost vrhající člověka do záhuby. – 35. Kotouč; rum; ?14?. – 36. Český herec; balkánské jídlo; geometrické těleso; stánek; roztřepené chomáče něčeho; nádoba; halena; štědrovečerní pokrm; děvče. – 37. Název lesa u Vsetína; makovice; ?4?; stěna chórových lavic; tímto způsobem; luční tráva; světák; zřejmě; název studánky na Kašavsku. – 38. Otrokyně; pohledy; mařena; zobákem něco porušit; stromový savec; dřívější japonská státní rada; onemocnění koní; sklizeň. – 39. Přerušená (řeč); koruna; německý paleontolog; kola; rostlinný glykosid; opera maďarské skladatelky (*1924); sluneční brýle. – 40. Práce; ?8?; setrvat; stroj; český kreslíř; úraz. – 41. Řeka na hranicích Estonska a Ruska; název plastické hmoty; pozemky pro chov zvěře; polévky; židovský závoj (slovensky); anglický malíř. – 42. Zbraň; borůvka; helmice; rychle opečený hovězí řízek; koření. – 43. Slitina; indiánské vesnice; ?17/1?. – 44. ?17/2?; stehno.

SOUMĚRNÁ KRUHOVÁ MEANDROVKA

Šestipísmenné výrazy se vpisují po jednom písmenu do políček koridorů vymezených silnými čarami, přičemž začátek vpisování je vždy v políčku s číslem a směr vpisování je naznačen v prvním koridoru, kde také začíná skrytá tajenka. Příklad souměrné kruhové meandrovky je uvedený na obr. 102.9.4 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. Sedm vhodných šestipísmenných výrazů k vepsání do meandrovky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies