jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 64. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. října 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7485 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Většina tajenkových výrazů je čerpána z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a z webové stránky Motyky a kypřiče na https://www.chatar-chalupar.cz/motyky-a-kyprice/, kterou si přidejte pro toto kolo do elektronických pramenů. Nebudete potřebovat z PD těchto 13 pramenů: ČBS, ETK, Sokol, MEA, SAK, ESGV, EPM, ČNŽ, LČL, MSJM, RYS 2, NCS a ZKR-EU a z elektronických pramenů Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com a Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

64. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 39

Ve svahu Valašské dědiny postavili evangelický … (1), kopii kostela z osmnáctého věku v Huslenkách. Ale ovšem, k duchovním tradicím života na Valašsku … (2) patří, má hluboké … (3) v minulosti tohoto hornatého kraje. Českobratrství pronikalo na Valašsko údolím obou Bečev, Bystřičky, Dřevnice. Bratrské … (4) vznikaly v Krásně, ve Valašském Meziříčí, Stříteži, Veselé, Hrubé Lhotě. … (5) bratří setrvávaly ve víře i za útlaku v dusné době pobělohorské (v Hodslavicích, v Brumově, v okolí Vsetína), až do Vestfálského míru v roce 1648 bylo zejména Horní Valašsko přikloněno k Jednotě bratrské (po … (6) se dochovaly z těch časů na štítech dřevěnic pod kozubem vyřezávané … (7)). V letech 16151625 si získal oblibu za svého působení ve Valašském Meziříčí evangelický … (8) Jiří Třanovský Tranoscius, působil tu … (8) Mikuláš … (9). Za pronásledování katolickou církví a panující mocí v dalších dvou stoletích se čeští bratři uchýlili k bohoslužbám do hor – to tehdy se vynořili selští kazatelé (nejproslulejší byl Jan … (10) z Ratiboře). A také přebíhali horskými stezkami ze Vsetína přes … (11), Vidče, Rožnov k bohoslužbám až do evangelického chrámu v Těšíně.

V tomto kole přišla z dřevěných výrobků s dlouhou násadou na řadu … (12). Jde o nástroj na kopání, na polích a zahradách je vhodný na … (13), ale také na … (14) pro výsadbu. Dnešní podoba nástroje sestává ze dvou dílů, a to z násady, původně jen dřevěné, a z kovové části s ostřím, která je na násadu navlečena, ale prapůvodně byla i tato část dřevěná, dost možná byl celý nástroj tvořen samorostem obdobně jako oradlo. Už pár století valašští výrobci nasazují na násadu vyrobenou z proschlého jasanového, habrového, akátového či bukového dřeva ručně kovanou část s ostřím, spojení obou dílů zajišťuje … (15). I toto nářadí prošlo během vývoje celou řadou úprav a při jeho výrobě se dnes používají různé materiály. Celodřevěný exponát valašské … (16) ve svých sbírkách nemělo, tak jeden celodřevěný kousek pro naši soutěž vyrobil pan Gargulák z Horní Vsi ve Fryštáku, abychom měli představu, jak takový předchůdce nářadí dnes známého s kovovým ostřím vypadal. Z hotového díla je patrná … (17), kterou pan Gargulák věnoval výběru a opracování smrkového samorostu.

Už několik let se snažím přiblížit křížovkami krásu Valašska. Současná situace v cestovním ruchu nahrává poznávání domácích míst, tak proč nenavštívit Valašsko a jeho bodré obyvatele? … (18) se svými zvyky, kroji, nářečími, slavnostmi a gastronomií stojí za poznání a svou originální rázovitostí už potěšily nejednoho spokojeného návštěvníka. A pokud na Valašsko zavítáte třeba i vlivem … (19), tož vitajte!

K řešení jsou předloženy dvě křížovky: polomozaikovka a kruhová meandrovka. Skryté jsou 1. (8), 2. (12), 3. (6), 11. (6), 12. (7 6), 15. (5 6 3), 16. (6), 18. (6) a 19. tajenka (3), vypište je, vyznačte v obrazcích nebo uveďte systém jejich skrytí.


ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Peníze. - 2. ?6?. - 3. Svůdná žena; smýkat; hlodavci. - 4. Zálusk; vzkříšení; plavovlasí; zadek. - 5. Káča; slabý zájem; indický vlastenec.6. Neobvyklost; fotografický přístroj; házet; seprané (slovensky). - 7. Náš geolog; droga; ubrblaný muž; hlas slepic. - 8. Ohniště ve vlašských obydlích; antický název zakavkazské řeky; hudební nástroj; australský kameraman; podklady. - 9. Vejce (slovensky); rostlina; filmařský přístroj; absence. - 10. Rozřezávat; dutinka v buňce; litevská lidová píseň; džezový styl; masakr. 11. Zmocnit se; balíček; reklamní; ryby; jedna z podob boha Šivy; policejní akce. - 12. Vůně; grot; španělské platidlo; ptáci (slovensky); švýcarský prozaik; části bylin; pták. - 13. Osoba s vysokým IQ; druh hrušky; nejmladší osoba rodokmenu; slovenská obec; arabské mužské jméno; vládce Kiše; čepy. - 14. Český prozaik; vyrobený z textilní suroviny; muslimské náboženství; druh masa; český medievalista; zátaras; chutě; tělocvičné nářadí. - 15. Druh krádeže; jednobuněčný živočich; dipeptid; tanec; chlap (slovensky); dovednost; malá místnost; strastiplná. – 16. Husté pažity; norské sídlo; román polského prozaika (*1930); pseudonym německého baladika; opilý; dvojice; průšvih; tkanina; záchranka. - 17. Peníze; policejní vozidlo; opice; keltští obyvatelé Skotska; sídlo; strach; konečný stav pohledávky; poloha nohou při pádlování na kánoi; volání na husy. - 18. Šustění; vesnice nedaleko Troubek; město v hejtmanství stříbrském; nesprávné počínání; sloupek; krevní msta; halena. – 19. Mužské jméno; anglická herečka; staroegyptský bůh; domácké ženské jméno; trošky; německý krajinář; běhová. - 20. Tranzistor; vydávat určitý zvuk; cesta; hbitě; jásot; zbytečná (slovensky). – 21. Dráždit; německé sídlo; mořský plž; velmi zábnout; uskutečňovat; pařáky; bylina. - 22. Název francouzského animovaného filmu; rozčilení; rýha; stupeň; automobily určité značky; plotice. – 23. Žvanil; inu; nemocniční oddělení; operační nožík; vodní bylina; houslař působící na Slovensku. – 24. Domácké ženské jméno; nápoj; výlevná hornina; nátěrová hmota; ochranná pomůcka; revoluce. – 25. Maďarský šermíř; lezecká oblast v Čechách; potravinářská nádoba; rumunské město; druh textilie.26. Nízký dobytek; dvojice; importér; houfně. – 27. Předložka; kukadla; hlasy slepic; malá místnost; prodejna určitého zboží. – 28. Pozdní potomek (slovensky); autor publikací z oboru petrografie; stlučená; druh krajky. - 29. Český hudební vědec; nápoj; jako smyslný člověk; vrcholná štěstí. – 30. Skupiny tří not místo dvou téhož druhu; údaje v nějakém seznamu; pták. – 31. Bomba; název plastické hmoty; indický mytologický symbol; postava z Národa bez žen. – 32. Lišty; vesele (v hudbě); vstupní část programu. – 33. ?7?. – 34. Poloopice.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Romsky "byt". – 16. ?9?. - 17. Hudební nástroje; turecký generál; slitina. - 18. Šiška; nadpřirozená bytost; bašta; indické město. – 19. Kroužek; plášťová látka; obal na tóru. - 20. Maďarská diskotéková skupina; polysacharid; přidat plyn; součást eskymáckého oděvu. – 21. Část věnce u kola vozu; rod rostlin; vylepování; po troškách téct; vánice. - 22. Drobný déšť; pěvec; hlodavec; oblečení římských žen; skateboard; přídavek do polévek. – 23. Albánské mužské jméno; cvrlikati; skrývka; tělesně dospět; ?5?; seznam. – 24. Kout úklady; C; diagnostický přípravek; kanadský hokejista; ubikace; název Shawovy skladby; plachta. – 25. Nevrlý člověk; tlakem z poddajné hmoty něco vytvořit; čtvrtkruhový vydutý profil (slovensky); bohaté na zrna; pobuda; Oidipův otec; druh hedvábné tkaniny; totéž.26. Nevlídný člověk; domácké ženské jméno; týkající se určitého příkazu programovacího jazyka; spolky; náruživý čtenář; tavicí pec; ?10?; domácí problémy; běžec. – 27. Pasák vepřů; hudební skladba; příslovce vyjadřující shrnutí nějakého zjištění; hodné; vestibul; tlustá a neobratná ženská; nástrahy; německý historik umění; rakouský hudební skladatel. – 28. ?13?; určitá továrna; příslovce místa. - 29. Malajské platidlo; citoslovce; krám; smetánka. – 30. KO; okovat (koně); hvězda v souhvězdí Holubice; rodina. – 31. Vyslanec benátské republiky v Cařihradě; zastaralé ukazovací zájmeno; často spící; chlapci. – 32. Tenká puklina; výplň větší dutiny v hornině; vrhání; praštěná. – 33. Mužské kalhoty; anglický spisovatel; částečně; rovněž. – 34. Topping; slovenský politik; příslovce místa; vášeň a zaslepenost vrhající člověka do záhuby. – 35. Kotouč; rum; ?14?. – 36. Český herec; balkánské jídlo; geometrické těleso; stánek; roztřepené chomáče něčeho; nádoba; halena; štědrovečerní pokrm; děvče. – 37. Název lesa u Vsetína; makovice; ?4?; stěna chórových lavic; tímto způsobem; luční tráva; světák; zřejmě; název studánky na Kašavsku. – 38. Otrokyně; pohledy; mařena; zobákem něco porušit; stromový savec; dřívější japonská státní rada; onemocnění koní; sklizeň. – 39. Přerušená (řeč); koruna; německý paleontolog; kola; rostlinný glykosid; opera maďarské skladatelky (*1924); sluneční brýle. – 40. Práce; ?8?; setrvat; stroj; český kreslíř; úraz. – 41. Řeka na hranicích Estonska a Ruska; název plastické hmoty; pozemky pro chov zvěře; polévky; židovský závoj (slovensky); anglický malíř. – 42. Zbraň; borůvka; helmice; rychle opečený hovězí řízek; koření. – 43. Slitina; indiánské vesnice; ?17/1?. – 44. ?17/2?; stehno.

SOUMĚRNÁ KRUHOVÁ MEANDROVKA

Šestipísmenné výrazy se vpisují po jednom písmenu do políček koridorů vymezených silnými čarami, přičemž začátek vpisování je vždy v políčku s číslem a směr vpisování je naznačen v prvním koridoru, kde také začíná skrytá tajenka. Příklad souměrné kruhové meandrovky je uvedený na obr. 102.9.4 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek. Sedm vhodných šestipísmenných výrazů k vepsání do meandrovky musíte vybrat z vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 64. kolo JLA probíhá od 16. září do 13. října 2021. Otevřít si můžete buď kompletní zadání 64. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 64. kola JLA, zadání hádanek 64. kola JLA či zadání logických úloh 64. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZY



Křížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies